Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till miniseminarierna samt allt program under lördagen 17 nov krävs ingen biljett (du behöver dock registrera dig här). För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

Antisemitism - då och nu

Stefan Andersson, Terese Raymond
Torsdag 15:00 - 15:30 Stora scen
Forum för levande historia

Ett nytt digitalt och kostnadsfritt material om antisemitism presenteras. Målgrupp är främst högstadiet/gymnasiet. Läs mer på antisemitismdaochnu.se

Antiryktesarbete bidrar till ett samhälle fritt från fördomar och främlingsfientlighet. Goda exempel från Barcelona, Botkyrka och Borlänge.

Rysslands politiska fångar

Natalya Kaplan
Torsdag 15:00 - 15:30 Globala scenen
Föreningen Ordfront

I maj startade regissören Oleg Sentsov en hungerstrejk som riskerar att ta hans liv. Han vill att 64 politiska fångar släpps fria. Men hör Putin?

Som en del av fredstorget presenterar konfliktdataprogrammet UCDP trender i organiserat våld och diskuterar hur vi kan mäta konflikt. 

När mord blir emblematiska

Åsa Eldén, PhD Senior Consultant and Researcher.
Torsdag 15:30 - 16:00 Lilla scen
Terrafem

Föreläsningen tar upp hur vissa mord på kvinnor blir symboliska och får en avgörande betydelse hur olika former av könsrelaterat våld förstås.

Så minskar vi självmorden

Torsdag 15:30 - 16:00 Stora scen
Suicide Zero

I dag vet vi hur vi skulle kunna förebygga majoriteten av alla självmord. Men kunskapen är inte allmänt känd. Rädsla, okunskap och myter gör att statistiken är snarlik år efter år. Efter det här seminariet ska du ha fått kunskaper om hur du kan bidra till att rädda liv.

Särintresse eller skydd för alla? Vad innebär religionsfrihet?

Katherine Cash, Jennie Nordin
Torsdag 16:00 - 16:30 Lilla scen
Svenska missionsrådet, Svenska kyrkan, Fonden för mänskliga rättigheter

Religionsfrihet är ett hett ämne som alla verkar ha åsikter om. Från religiösa friskolor till böneutrop, från samvetsvägran till religiös klädsel i skolan eller på jobbet, religionsfrihetsfrågor fyller spaltmeter och kommer allt oftare upp för juridiskt granskning. Men vad innebär religions- och övertygelsefrihet egentligen? Är den för alla eller ett särintresse? Får den begränsas och i så fall när och hur? Så här säger konventionerna.  Ett interaktivt mini-seminarium som utgår ifrån deltagarnas tankar om religionsfrihet och relaterar dem till konventionerna och de mänskliga rättigheterna.

Vad har Gates för intresse av att förändra sociala normer?

Anna K Johansson, Anne Charlotte Ringquist, Shirin Saif, Sigrid Timdahl
Torsdag 16:00 - 16:30 Globala scenen
Tostan Sverige

Låt er liksom Melinda och Bill Gates inspireras av Tostans arbete för ett slut på kvinnlig omskärelse, barn- och tvångsäktenskap.

34. Hur får vi samhället att se, höra och förstå?

Torsdag 16:30 - 17:30 T2
Lika Unika med flera organisationer inom funktionshinderrörelsen

Osynlighet, beroende och sårbarhet är tre ord som beskriver det våld som idag drabbar kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Ett våld och en utsatthet som ofta kommer bort när samhället inte ser, hör eller förstår. Lika Unika lyfter tillsammans med flera organisationer inom funktionshinderrörelsen frågan om hur vi bryter tystnaden, en förutsättning för att våldet och övergreppen ska kunna motverkas och stoppas.

I seminariet kommer exempel på hur Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) förenar teori och praktik samt hur romsk delaktighet institutionaliserats i Malmö stad att presenterats. Seminariet kommer att utgå från de koncept och modeller som utvecklats på RIKC för att stärka den nationella minoriteten romers mänskliga rättigheter. RIKC har arbetat med att stärka den nationella minoriteten romers
mänskliga rättigheter sedan 2009. Utifrån romsk delaktighet, forskning och lagstiftning
har centret utvecklat flera modeller och koncept för att stärka den romska
minoritetens delaktighet i samhället. Centret arbetar individuellt, strukturellt och diskursivt för att implementera Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.Ytterligare en central del av centrets metod är samverkan mellan centret som kommunal verksamhet, statliga instanser och civilsamhället för att konkretisera romsk delaktighet och för att öppna upp för en ny diskurs som bygger på ett större erkännande och omfördelning än de tidigare "Vi:en" vi haft.  

Human rights put the individual at the center. This means that follow-up and analysis of different decisions and operations need to be based on the individual's rights and not based on the results of the business. But how should we work with analysis of indicators in relation to human rights? What is important to think about? Who will be responsible for the analysis, and how can rightsholders be involved in the work? Listen to how York in England follows up and analyzes in collaboration with the university, civil society and others.

37. Trafficking - a call for a globally organised response

Marianne Stattin Lundin, Nadia Jung, Per-Anders Sunesson
Torsdag 16:30 - 17:30 T5
Erikshjälpen

Human
trafficking is one of the trades with the largest global turnover together with
trade in drugs and trade in arms. Trafficking is also an extremely well
organised trade where people are being transported between countries and
continents to make it more difficult to trace the people who have been
abducted. To counter this highly professional criminal networking, there is
need for a coordinated and global response.

38. Den våldsamma tryggheten

Anna Lindman, Li Jansson, Sam Sundberg, Susanne Wigorts Yngvesson
Torsdag 16:30 - 17:30 T6
Enskilda Högskolan Stockholm - Högskolan för mänskliga rättigheter (tidigare Teologiska högskolan Stockholm), Studieförbundet Bilda

I spåren av ”kriget mot terrorismen” har vi fått politiska löften om ökad säkerhet och trygghet på både internationella och nationella arenor. Det talas om människors rädslor, hoten från omvärlden och demokratins kris – och ”trygghet” lanseras som lösningen. Men till vilket pris? När övergår denna trygghet till att bli en form av mjukt våld där människor påtvingas att avstå sina rättigheter? Om priset för trygghet är begränsningar av vissa rättigheter och friheter genom ökad övervakning, dataregister och förebyggande säkerhet, hur förhåller vi oss till det ur rättighetsperspektiv?

Samtidigt som Sverige vill stärka barnrätt genom att inkorporera Barnkonventionen försvagas flyktingrätten i Sverige och Europa. Trots starka protester införde Sverige medicinska åldersbestämningar som ett sätt att pröva de unga asylsökandes påstådda ålder. I samtalet granskas utvecklingen och relateras till sådana generella trender såsom juridifiering av de mänskliga rättigheterna och teknokratisering av mänsklig utsatthet.

40. Det handlar om kärlek - samverkansmodell för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld

Emma Blomdahl, Alán Ali, Christina Malmqvist, Jenny Yourstone, Jordanos Kiflemariam, Sia Brorsson
Torsdag 16:30 - 17:30 C7
Rädda Barnen

Rädda Barnen har sedan många år arbetat för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld samt ge stöd till de barn och unga som på olika sätt utsätts för begränsningar, förtryck, hot och/eller våld i hederns namn. Verksamheten Det handlar om kärlek bygger på en samverkansmodell som sedan 2008 har berört ett 100-tal kommuner. Vi sprider information om barns rättigheter, kunskap om olika stödvägar i samhället samt utbildar yrkesverksamma inom hedersrelaterat förtryck och våld, normer och värderingar och Barnkonventionen. I vårt direktstödjande arbete, stödchatten Kärleken är fri, ger vi stöd till barn och unga från hela landet som på olika sätt upplever begränsningar i kärlek, livsutrymme och framtid. 

41. Polisens arbete mot demokrati- och hatbrott

Daniel Godman, Eva Sund, Michaela Engvall
Torsdag 16:30 - 17:30 C8
Polismyndigheten

Ett seminarium om hur polisen arbetar mot brott som hotar de grundläggande fri- och rättigheterna inklusive hatbrott

42. Systerskap över religionsgränser -- hur funkar det?

Hanna Gerdes, Jana Jakob, Maha Alhaddad, Nina Tojzner, Sally Adel, Sofia Nordin
Torsdag 16:30 - 17:30 Presscenter
Myndigheten för stöd till trossamfund

I svensk media beskrivs ibland trossamfund som en institution som motarbetar jämställdhet mellan män och kvinnor. Men stämmer detta påstående? Eller kan det tvärtom vara en plats för kvinnor att växa – och ta mer plats? I ett unikt pilotprojekt träffas nu kvinnor med olika religiös bakgrund för att diskutera vad det innebär att vara kvinna – och ledare -- på den religiösa arenan i Sverige. Kan systerskap vara en ingrediens i trossamfunds-Sverige där kvinnor blir ännu mer delaktiga, starka och synliga?

För att avsluta första dagen av forumet bjuder föreningen SETTINGS in till after work- mingel vid stora scenen på utställningstorget. På scenen bjuds det på spännande möten mellan konst och aktivism. Skådespelaren Robert Fux är konferencier och Familjen Kaos med Bianca och Tiffany Kronlöf samt Thom Gisslén bjuder på musik, stand-up, snabba svängar och en hel del svordomar!
Hålltider: 16.30-16.45 Robert Fux och Rebecca Vinthagen samtalar, 16.45-17.05 Familjen Kaos; med Bianca och Tiffany Kronlöf samt Thom Gisslén, 17.05-17.25 Robert Fux samtalar med två fristadsförfattare; Sahar Mousa och Mikhail Borzykin, 17.25-17.35 Robert Fux presenterar Vardagens Civilkurage och Kvinna till Kvinna, 17.30-17.50 Familjen Kaos; med Bianca och Tiffany Kronlöf samt Thom Gisslén, 17.50-17.55 Robert Fux avslutar, 18.00-18.30 DJ-session med Thom från Familjen Kaos

Högerextrema vindar blåser hårt över Brasilien

Julia Qwist, Oscar Barajas
Torsdag 16:30 - 17:00 Globala scenen
Latinamerikagrupperna

Jair Bolsonaro från Socialliberala partiet (PSL) blev nyligen Brasiliens nye president. Resultatet var inte oväntat, men likväl omtumlande och djupt oroande. Den före detta militären har under valrörelsen hyllat militärdiktaturer, tortyr och dödsstraff och hans karriär har hittills kantats av kontroversiella uttalanden mot homosexuella, afro-ättlingar, kvinnor, urfolk, och åsiktsmotståndare.Brasilien, världens fjärde största demokrati, har röstat fram en president som gick till val på att gå ur FN, lämna Parisavtalet, som har planer på att öppna för exploatering av skyddade naturområden i Amazonas och satsa än mer på storskaligt industrijordbruk. Under seminariet kommer vi att  diskutera hur läget ser ut i dag i Brasilien och hur Bolsonaros politik kommer att påverka Brasiliens mest utsatta grupper, särskilt landets urfolk och jordlösa bönder, och även hela vår planet.