Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till miniseminarierna samt allt program under lördagen 17 nov krävs ingen biljett (du behöver dock registrera dig här). För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

93. The Perils of Defending Human Rights

Andrea Rocca, Pierre Esperance, Anna Wigenmark
Lördag 10:00 - 11:00 T1
Mänskliga rättighetsdagarna och Föreningen Ordfront

This year marks the anniversary of the UN Declaration on Human Rights Defenders. It was adopted by the UN General Assembly in 1998 but still today it is far too often ignored, human rights defenders are threatened, harassed and sometimes even killed when defending all our fundamental human rights. Even if the declaration is not legally binding, it is more and more acknowledged that violence against human rights defenders is a violation of a state’s obligations according to binding human rights treaties. In order to adhere to their obligations states should take steps to guarantee the protection of human rights defenders, including the adoption of specific legislation to protect and recognise defenders, and the revocation of legislation which restricts or hinders their work. But what identifies a human rights defender and why is this a kind of activism that places particular obligations on states? Can wichever method be used while defending human rights – breaking the the law? Is breaking the law sometimes inevitable? Why is there not a binding treaty particularly on the protection of human rights defenders – do we need one?This seminar presents and discusses the perils and challenges human rights defenders all over the world face today – who or what constitutes the biggest threat; states or non-state actors? 

I statens våld - misstänkliggjord och omkringskuren

Erika Wermeling, Emma Johansson, Susanne Berg
Lördag 11:00 - 11:30 Stora scen
STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Ett samtal om hur kringskurna rättigheter gör personer med normbrytande funktionalitet mindre jämlika och mer utsatta - en historisk tillbakagång.

Men jag slåss ju inte? - om våld och MOD, ett verktyg mot våld

Karin Ljung Aust, Paulina Lindgren
Lördag 11:00 - 11:30 Lilla scen
Sensus, Bilda

MOD är ett pedagogiskt koncept som vill bidra till ett socialt jämlikt och hållbart samhälle. Sambandet mellan ojämlikhet och våld är starkt. MOD vill genom träning i ett normkreativt förhållningssätt, bidra till att förändra förtryckande strukturer som genererar våld, t ex destruktiva könsnormer, rasism, och homofobi. MOD ger också redskap för att arbeta förebyggande genom träning i att uppmärksamma och hejda våld redan i botten av den s.k..våldspyramiden. Vill du veta mer om MOD och hur du kan arbeta för att förebygga våld så kom på studieförbunden Bildas och Sensus miniseminarium För mer info kontakta studieförbunden direkt Bilda: Paulina Lindgren paulina.lindgren@bilda.nuSensus: Katharina Persson katharina.persson@sensus.se

Vilka lagar skyddar mot våld i väpnad konflikt?

Helena Sunnegårdh, Therese Garmstedt
Lördag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Svenska Röda Korset

I flera av dagens väpnade konflikter utmanas krigets lagar. Vad betyder reglerna för människor
i konfliktområden? Följs reglerna mer än vi hör om?

94. Kärlek som blir våld – om radikalnationalism och hatet mot muslimer

Mattias Gardell, Patrik Hermansson
Lördag 11:30 - 12:30 T1
Mänskliga rättighetsdagarna och Föreningen Ordfront

Islamofobi eller hat mot muslimer förenar de högerextrema – och inte minst radikalnationalistiska – rörelserna i Europa idag. Går det att förstå eller förklara varför grupper som Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) eller Alternativ för Sverige hatar muslimer så intensivt att de är beredda att ta till våld för att stoppa muslimer från att etablera sig i Sverige. Vad är det som gör mångkulturalism så farligt, liksom internationalism, feminism, mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet? Forskaren Mattias Gardell har intervjuat medlemmar i det radikalnationalistiska landskapet, från SD över AFS till NMR som menar att de drivs av kärlek snarare än hat. Hur kan det hänga ihop?

95. Svensk säkerhetspolitik för fred

Lotta Sjöström Becker , Agnes Hellström, Lars Ingelstam, Mats Karlsson
Lördag 11:30 - 12:30 C6
Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda

Säkerhetspolitik handlar om så mer än militär styrka. Men vem lyssnar på fredsrörelsen när både svenska upprustningshökar och ryska desinformationskampanjer flyttar fram sina positioner? Dags att snäppa upp oss? Hur kan Sveriges säkerhetspolitik bli mer fredsskapande?

96. Att skydda barn mot vuxnas våld

Camilla Orefjärd, Marie Angsell
Lördag 11:30 - 12:30 C7
Bris

Barn har rätt att skyddas mot alla former av våld. Så ser det inte ut idag. Barns dagliga vittnesmål till Bris beskriver allt ifrån luggningar, nypningar, hån och trakasserier, till slag, sexuella övergrepp och tortyrliknande bestraffningar. Varje vuxen kan göra skillnad för ett barn. Bris berättar om över 45 års kamp mot våld mot barn, och delar med sig av barns råd till vuxna. Vad behöver förändras och vad kan vi alla göra konkret redan idag?

97. Feminists preventing war

Malin Nilsson, Researcher, Sylvie Ndongmo, Lina Hjärtström
Lördag 11:30 - 12:30 C8
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

WILPF Cameroon is using the method” Women's Situation Room (WSR)” with the aim of preventing violence and armed conflict in relation to political elections. WSR is a long-term process to increase women's participation, and a physical space where unrest can be reported during elections. WSR has been recognized as "best practice" in conflict prevention work by the UN.
How can this method be used? And what can we in a Swedish context learn?

Backasysterskapet - Changeleaders 2.0

Malin Högberg, Selina Juopperi
Lördag 11:30 - 12:00 Stora scen
Fryshuset, Backasysterskapet

Backasysterskapets utbildningsprogram går ut på att stötta unga kvinnor i att se sitt egna värde, stå upp för sig själva och skapa sin egen framtid.

Songlines

Lördag 11:30 - 12:00 Lilla scen
Songlines

…jobbar medskapande med musik och kultur i en tid där ungdomar som flytt kämpar med att få ihop vardag och skola. Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Vad är din Songline?

Türkiye'de kadın haklarının durumu

Farhad Jahanmahan , Zarathustra Acat
Lördag 11:30 - 12:00 Globala scenen
Amnesty Internatıonal

Seminer Af Örgütü İsveç’ten Gazeteci Acat ve Doktorand Jahanmahan tarafından ”Türkiye’de Kadın hakları” konusunda Türkçe olarak verilecektir.

Reporting from a conflict zone

Anna Roxvall, Naziha El Khalidi, Frida Dunger Johnsson
Lördag 12:00 - 12:30 Globala scenen
Emmaus Stockholm

What is it like to be a journalist reporting from a conflict zone? Independent journalists are not allowed in Western Sahara, occupied by Morocco.

Tid för inkludering

Mikael Morberg, Saadia Hussain
Lördag 12:00 - 12:30 Lilla scen
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum arbetar sedan 30 år med migrationsfrågor och inkludering.Kan utbildning, kunskap och konst göra skillnad? Når vi förändring och vad betyder ett inkluderande kulturarv?Med stöd av arbetet med Mångkulturella almanackan och erfarenheter från centrets konstpedagogiska verksamhet diskuteras hot och möjligheter för en förändrad syn på svenskhet och där historia och framtid förenas.  

Vad gör jag om det händer – på arbetsplatsen?

Anna Rosenmüller Nordlander, Anna Ericsson
Lördag 12:00 - 12:30 Stora scen
Diskrimineringsombudsmannen

Ett miniseminarium som ger kunskap till den som riskerar att drabbas av trakasserier. Vad är trakasserier och sexuella trakasserier? Vad kan jag göra om jag blir utsatt för trakasserier på jobbet? Vilket ansvar har arbetsgivaren om jag påtalar vad som har hänt? Vad kan jag göra om arbetsgivaren inte agerar? Hur ser skyddet mot trakasserier i arbetslivet ut? Vilken rättspraxis finns?
Arrangör: DO

Hur kan jag lära mig att förebygga våld?

Stella Levin, Vendela Storkamp, Viktor Sundt
Lördag 12:30 - 13:00 Globala scenen
CISV Sweden

Pröva på CISV Swedens fredsutbildning. Med upplevelsebaserat lärande utforskar vi hur konflikter uppstår och hur de kan lösas konstruktivt utan våld.

Newcomers Youth - LGBTQ youth in the asylum process

Alexandra Politidis Palm
Lördag 12:30 - 13:00 Lilla scen
Newcomers Youth/RFSL Ungdom

Newcomers Youth is a project by RFSL Ungdom that aims to create safe spaces for lgbtq youth within the asylum process. LGBTQ youth in the asylum process is one of the most vulnerable groups in society. The group is facing a multiple form of discrimination, violence and threat in our society today. In order to protect and ensure the safety of this group a intersectional analysis must be adapted by societal actors in contact with this group. 

Trygghet för vem?

Lördag 12:30 - 13:00 Stora scen
Förorten Mot Våld

Det senaste året har 320 skjutningar skett och siffran fortsätter tyvärr att stiga. Trygghet är med andra ord en av de viktigaste frågorna för många boende i förorter runtom i landet. Men trygghet handlar inte bara om att stoppa skjutningarna med hjälp av militärer, övervakningskameror och fler poliser. Trygghet handlar också om att ha en fungerande skola i sitt bostadsområde, möjligheten att få jobb och komma in på arbetsmarknaden och möjlighet till en egen bostad.

100. Hate, threats and violence - A Muslim woman's everyday life

Kadidja Bedoui, Hajar El Jahidi, Mehek Muftee
Lördag 13:00 - 14:00 C7
Ibn Rushd Studieförbund

Today, Muslim women throughout Sweden testify about hatred, violence and threats of violence. For many, different forms of harassment are a part of their everyday life. It happens on the bus, at work, in the store and has been common for a long time. What are the consequences of the frequent violence on Muslim women's freedom of movement? Furthermore, how is their self-esteem and mental health affected by constantly being the object of discussion of some journalists, debaters and politicians? What is being done today to counter this development? What does religious freedom mean in practice? Lastly, what is needed to ensure Muslim women's right to live a life free from violence?
The core of the discussion is the everyday life of Muslim women from a Swedish perspective but also within a broader European perspective. 

101. Villkorat bistånd ska stoppa migranter

Madelaine Seidlitz, Sofia Iveslätt
Lördag 13:00 - 14:00 C8
Föreningen Ordfront

Var 18:e människa som flyr över Medelhavet går under, enligt UNHCR. Men istället för att skapa säkra vägar till EU, utlokaliserar unionen flyktingmottagandet till tredje land. Bistånd till afrikanska länder villkoras av uppbyggnad av gränskontroller för att förhindra att migranterna når Europa.  De som försöker ta sig hit fastar i överfulla läger på Lesbos, där de lever under urusla förhållanden. Vad betyder externaliseringen av flyktingmottagandet för asylrätten? Vilket ansvar har EU för den behandling som migranter och flyktingar utsätts för i flyktingläger i exempelvis Libyen? 

98. Ett år efter #metoo – vad händer nu?

Kristina Wicksell, Ibrahim Alkhaffaji, Karin Milles, Rebecka Andersson
Lördag 13:00 - 14:00 T1
Mänskliga Rättighetsdagarna och Make Equal

Under hösten 2017 vittnade tiotusentals kvinnor om att de blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp under hashtaggen #metoo. Nu, ett år senare, reflekterar vi över vad uppropet har lett till och vad som behöver hända framöver. Hur har exempelvis språket förändrats när media rapporterar om sexuella trakasserier och övergrepp? På vilket sätt har det påverkat synen på offer och förövare? Och hur har det påverkat mansrollen och mäns sätt att tänka kring sin egen delaktighet?