Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till miniseminarierna samt allt program under lördagen 17 nov krävs ingen biljett (du behöver dock registrera dig här). För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

Hot & våld på jobbet

Daniel Hjalmarsson
Torsdag 10:30 - 11:00 Lilla scen
Akademikerförbundet SSR

Filmer - ingen ska behöva utstå hot eller våld i sitt arbete. Genom kunskap, delaktighet och krav på åtgärder kan vi förbättra på arbetsplatserna.

Leave no one behind - svenskt bistånd i kris och konflikt

Annika Otterstedt, Klas Bjurström, Anna Blücher
Torsdag 10:30 - 11:00 Globala scenen
Forum Syd

Det viktigaste åtagandet i Agenda 2030 är att ”ingen ska lämnas utanför”. Hur bidrar biståndet till att det uppfylls och når dem som är längst ifrån?

Myndigheter följer upp rättigheter tillsammans med romer

Mirelle Gyllenbäck, Jami Faltin, Karin Junehag Källman, Kristoffer Andersen
Torsdag 10:30 - 11:00 Stora scen
Länsstyrelsen i Stockholm

Romers delaktighet och inflytande i uppdraget om att ta fram en nulägesbeskrivning i kommuner med verksamhet för romsk inkludering.

Aktiv fredskultur – lär dig konflikthantering

Anna Vigdis Gustavsson, Annika Spalde
Torsdag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda

Konstruktivt hanterade konflikter kan skapa förändring och samarbete – vi ger redskap att analysera konflikter, stärka dialog och motverka intolerans.

Att barnrättsanpassa skyddade boenden för barn som upplevt våld hemma

Caroline Stridh, David Sandberg Hjelm
Torsdag 11:00 - 11:30 Stora scen
Bris och Stadsmissionen

Bris och Stadsmissionen berättar om sitt arbete med att starta skyddade boenden där varje barn barns rätt till skydd och stöd tas i beaktande.

Att förebygga våld vid demenssjukdom

Lotta Olofsson, Tove Ahner
Torsdag 11:00 - 11:30 Lilla scen
Äldreförvaltningen, Stockholms stad

En person med demenssjukdom kan missförstå situationer och ha svårigheter att tolka sin omgivning. Det kan leda till vredesutbrott och risk för våld. För att förebygga detta behövs kunskap hos både anhöriga, personal och andra som möter personer med demenssjukdom.

Att undervisa om mänskliga rättigheter – balans mellan analys och engagemang

Lena Halldenius, Linde Lindkvist, Peter Johansson
Torsdag 11:30 - 12:00 Stora scen
Lunds universitet

Hur undervisar man i, eller om, mänskliga rättigheter? Erfarna universitetslärare diskuterar hur man balanserar mellan kritisk analys och samhällsengagemang.

#NotOurStory – Change it!

Berhanu Demissie, Peace Hillary, Samba Yonga
Torsdag 11:30 - 12:00 Globala scenen
Another Development Perspective Ltd

Partners from eight countries – Kenya, Zambia, Rwanda, Ethiopia, Somaliland, Uganda, Tanzania and Sweden have gathered in a collaboration funded by the Swedish Institute against gender based violence and for freedom from violence as a fundamental human right. The partners are working jointly with an international campaign focusing on Africa, pitching the campaign at the Swedish Annual Forum for Human Rights 2018. The partners will also hosting visitors of this forum at bigger seminar Thursday 15th, 13-14.30 p.m giving all representatives for the partner countries a voice. At this mini-seminar Samba Yonga, Founder of Ku-atenga Media, Zambia, Peace Hillary, Founder of Family Magazine, Rwanda and Berhanu Demissie, Executive Director of Development Expertise Center, Ethiopia will represent the partnership.

PraLin - Verktyg för lika rättigheter i skolan

, Anna Stendin, Olivia Novotny Bill, Sara Duarte
Torsdag 11:30 - 12:00 Lilla scen
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU), Malmö mot Diskriminering (MmD), Sensus

Verktygsboken PraLin -Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan. ADU och MmD berättar om boken och verktyg mot diskriminering i skolan.

Sjukvård i skottlinjen – en fråga om liv och död

Torsdag 12:00 - 12:30 Globala scenen
Svenska Röda korset

Seminariet handlar om dagens situation för hälso- och sjukvård under väpnad konflikt samt om krigets lagar med särskilt fokus på de regler som skyddar densamma.

Varför och hur ska Svenska kyrkan vara en aktiv aktör i arbetet mot afrofobi i Sverige idag?

Araia Girmai Sebhatu, Mamadou Malcolm Jallow
Torsdag 12:00 - 12:30 Stora scen
Svenska kyrkan

Hur kan och varför ska Svenska kyrkan som en av Sveriges största civilsamhällesaktör med mer än sex miljoner medlemmar och representation i alla bostadsområden i hela landet vara en aktiv aktör i arbetet mot det våld som strukturell rasism och afrofobi varje dag innebär för rasifierade svenskar? Detta seminarium beskriver konkret det månghövdade våld som afrosvenskar är måltavla för idag, och med det som utgångspunkt formar seminariet konkreta visioner om hur Svenska kyrkan kan och bör intensifiera arbetet med frågan inom organisationen och utåtriktat som samhällelig röst på lokal såväl som nationell nivå. Personer: -Mamadou Malcolm Jallow, Araia Girmai Sebhatu.

Våld på min identitet

Nora Khalil, Sarah Ameziane
Torsdag 12:00 - 12:30 Lilla scen
Ibn Rushd Studieförbund

Vad innebär det att ständigt riskera diskriminering och trakasserier på grund av att man är den man är? Lyssna till två spoken word-artister med efterföljande samtal om rätten att leva ut hela sin identitet.

Burma/Myanmar - Historic Burma and Today's Myanmar

Abul Kalam, Mohammed Rafique
Torsdag 12:30 - 13:00 Globala scenen
The Swedish Rohingya Association & The European Rohingya Council

The seminar will address the historic and history of Burma and today's Myanmar including an overview of minority peoples' own histories. 

Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?

Ole von Uexküll, Stina Oscarson
Torsdag 12:30 - 13:00 Stora scen
Mänskliga Rättighetsdagarna

Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? är en handbok i att vara medborgare, en inspirationskälla och kunskapsbank i hur man skapar förändring i ett samhälle utan våld. Hör bokens författare berätta om vad som krävs för att demokratin ska upprätthållas.

V.I.P-programmet (viktig intressant person)

Carin Elander, Jeanette Wåhslen
Torsdag 12:30 - 13:00 Lilla scen
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Stockholms stad

Seminariet kommer att handla om V.I.P programmet och hur man kan arbeta med att förebygga våld i nära relationer för personer med intellektuell och psykisk funktionsvariation. Det kommer att handla om hur man konkret kan arbeta med denna målgrupp och stärka makten hos den det berör.

Barnäktenskap och könsstympning – så hanterar du ämnet i skolan

Bita Eshraghi, Ellie Al-Kahwati, Sara Mühling, Petra Hallebrant
Torsdag 13:00 - 13:30 Lilla scen
Svenska FN-förbundet

En introduktion till ämnena barnäktenskap och könsstympning i skolan: utsatta elever, lagstiftning och praktiska råd.

Förebygg och motverka sexuella trakasserier!

Anna Stendin, Jenny Saba Persson
Torsdag 13:00 - 13:30 Stora scen
Sensus, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr, Rättighetscentrum Norrbotten, Rättighetscentrum Västerbotten

Arbetsgivare ska förebygga, utreda och åtgärda sexuella
trakasserier. Vi tittar på lagens skydd och hur förebygga och motverka dem på
arbetet.

Stoppa kvinnlig könsstympning!

Torsdag 13:00 - 13:30 Globala scenen
ActionAid Sverige

ActionAid arbetar mot kvinnlig könsstympning (KKS) i flera länder, inklusive Sverige. Under det här seminariet kommer vi visa korta klipp ur en dokumentär som skildrar utövandet av KKS i Kenya, som ActionAid gjort tillsammans med andra organisationer. Tillsammans med en mini-panel bestående av representanter som berörs av eller jobbar med KKS, kommer vi att diskutera innehållet i filmen, de svåra konsekvenserna av könsstympning samt hur situationen ser ut i Sverige idag.Alla former av kvinnlig könsstympning är en form av våld ingen flicka eller kvinna ska någonsin behöva uppleva.

Högerextremism och nationalism - hur påverkar det sexuella och reproduktiva rättigheter?

Hans Linde, Sandra Ehne, Ingrid Frisk
Torsdag 13:30 - 14:00 Stora scen
RFSU

RFSU ser ett ökat motstånd mot frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR i Sverige, Europa och Världen. Det innefattar rätten till abort, hbtq-personers rättigheter, rätt till preventivmedel, samt sexualundervisning. Motståndet som tidigare främst funnits inom religiösa grupperingar hörs allt tydligare bland nationalister och högerextremismer. Det är inte ovanligt att dessa grupperingar använder våld och hot som metod. RFSU redogör för läget.Vilka är det som står för motståndet, vad vill de och vad kan vi göra för att möta det?

Kultur, språk och identitet - bevarande eller förändring?

Katarina Popovic
Torsdag 13:30 - 14:00 Lilla scen
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget

Hur resonerar unga företrädare för nationella minoriteter
kring kultur, språk och identitet idag och för framtiden? Lansering av broschyr.