Banner

Utställande företag Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

100

Västra Götalandsregionen ansvarar för att du ska ha tillgång till en bra och likvärdig sjukvård och skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation och har bland annat antagit Sveriges första regionala... Läs hela

100

VIDA – Välj Inkludering Delaktighet Aktivitet är ett projekt som matchar nyanlända personer med olika föreningssaktiviteter för att skapa fler tillfällen att träna språk, utöka sina kontaktnät och förbättra sin hälsa. Personer som antingen är aktuella inom Arbetsförmedlingens Etablering eller som vi i kommunen möter kan erbjudas en aktivitet utifrån sitt intresse och som en del av sin ordinarie... Läs hela

100

Uppsala universitet, avdelningen för uppdragsutbildning har sedan 2014 ett regeringsuppdrag att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter. Innehållsansvarig i de utbildningsinsatser vi genomför är Teologiska institutionen och Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

100

UNHCR

Fredstorget

På uppdrag av FN leder UNHCR, FN:s flyktingorgan, arbetet med att skydda människor som flyr från krig och förföljelse. UNHCR delar ut akut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och skapar lösningar en bättre framtid.

UCDP är världsledande inom konfliktdata och har samlat information om organiserat våld sedan slutet av 1970-talet. Vi tillhandahåller dataset för kvantitativ forskning men även en gratis interaktiv databas där användare kan utforska världens konflikter och söka mer information. Under Mänskliga Rättighetsdagarna finns vi på Fredstorget där vi visar vår databas och ger användare möjlighet att... Läs hela

100

Tostan är en internationell ideell organisation med huvudkontor i Dakar, Senegal. Vår vision är en värld där alla behandlas lika och respektfullt. En värld där varje människa har de verktyg han eller hon behöver för att nå sin fulla potential. Genom utbildning i mänskliga rättigheter hjälper vi samhällen att utvecklas utefter sin egen vision. Vi arbetar holistiskt och verkar för att kunskaper... Läs hela

100

Vi på Teskedsorden tror på fantasins kraft och kulturens betydelse för att skapa inlevelse i andras livsvillkor och på så vis ge en ökad förståelse för våra medmänniskor. Vårt motto är Tillsammans för mångfald och tolerans. Teskedsorden håller föreläsningar och workshops i skolor. Vi arbetar också med projekt med utbildningsväsendet som målgrupp. Kom till vår monter på MR-dagarna för att höra... Läs hela

Talita

Bokbord lördag 17 november

100

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. I vår organisation ryms en mångfald av möten och verksamheter, både i Sverige och utomlands. I Svenska kyrkans monter finns representanter för två verksamhetsområden: flerspråkighet och migration. Flerspråkighet Enheten för flerspråkighet vid Kyrkokansliet i Uppsala har uppdraget att främja och stödja arbetet med utveckling av... Läs hela