Banner

Utställande företag Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

StigandeFallande
100

Roks är en feministisk organisation som funnits sedan 1984. Vi organiserar kvinnojourer och tjejjourer över hela Sverige.

100

RFSU

C:05

100

Realstars

C:04

100

Lunds universitet

C:90

100

Kristna Fredsrörelsen är en medlemsorganisation som arbetar för fred och rättvisa. Vårt uppdrag är att verka för en värld fri från våld, oavsett om det sker i form av krig, förtryck eller orättvisor. Vi tror att fred är vägen till fred. Därför arbetar vi med ickevåld som ledstjärna. Men ickevåld är mycket mer än bara en metod, det är också vårt mål, vår identitet och vision. Fred är mer än... Läs hela

100

Fempowerment är en ideell organisation som arbetar med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. I vår jourtelefon erbjuder vi våldsutsatta stöd och juridisk rådgivning på olika språk. Vi strävar efter att skapa ett jämställt samhälle fritt från mäns våld genom att bilda opinion samt utveckla och bedriva förebyggande arbete med kvinnor, män, ickebinära... Läs hela

100

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) är en oberoende statlig kommitté som har i uppdrag att utvärdera och analysera svenskt internationellt bistånd. Expertgruppen har tio ledamöter med kompetenser inom olika biståndsområden. Ett kansli med åtta anställda verkställer Expertgruppens beslut.

100

Amnesty International

C:77

100

Attention Utbildning

Bokbord fredag 16 november

100

ERIN (Equal Rights Initiative Network) är en ideell organisation som verkar för ökade kunskaper och insatser för att alla typer av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor ska upphöra. ERIN bedriver en stödtelefon riktad till kvinnor och flickor med utländsk bakgrund, där både volontärer och juridiskt sakkunniga arbetar för att ge kostnadsfri rådgivning och stödsamtal på kvinnans... Läs hela

Riksförbundet Hjärnkoll

C:104

Mångkulturellt centrum

C:56

Polismyndigheten

C:98

Jämställdhetsmyndigheten

C:20

Kvinnors Nätverk driver stödverksamheten Linnamottagningen som ger stöd, rådgivning och skydd till barn och unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Linnamottagningen erbjuder även rådgivning, utbildning och konsultationer till yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen. I montern presenterar vi Linnamottagningens webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck med... Läs hela

Länsstyrelsen i Stockholms län

C:25

Peer Support

Bokbord tillsammans med NSPH, torsdag 15 november

Colombiagrupperna

Fotoutställning i foajén

Brottsofferjouren

Bokbord lördag 17 november

Talita

Bokbord lördag 17 november