Banner

Utställande företag Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

StigandeFallande
100

Kids of Uganda

Bokbord lördag 17 november

Den ideella organisationen Kids of Uganda har sin bas i Sverige. Vi ger utsatta barn i Uganda en chans till trygghet och en ljusare framtid. Sedan starten 2012 har vi vuxit snabbt, och idag stöttar vi över 100 barn genom vårt familjestödsprogram. Vårt fokus är att tillgodose barns rättigheter till en trygg uppväxt med skolgång och en kärleksfull familj. Därför arbetar vi i första hand med... Läs hela

100

Kvinna till Kvinna

Bokbord lördag 17 november

Kvinna till Kvinna ger kvinnor möjligheten att ta makten över sina egna liv. Vi synliggör kvinnors kamp för fred och mänskliga rättigheter. Med våra 100 partnerorganisationer på plats i 20 länder runt om i världen är vi en av världens främsta kvinnorättsorganisationer.

100

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i olika sammanhang utifrån mänskliga rättigheter och ett funktionshinderperspektiv. Våra sex medlemsförbund:... Läs hela

100

Mansjouren i Stockholms län

Bokbord torsdag 15 november

Mansjouren är ett forum för människor i behov av någon att tala med. Vår roll är att vara samtalsstöd åt i första hand män men vid behov även kvinnor. Genom medmänskliga samtal, samtalsgrupper, pappagrupp m.m. vill vi mana till självreflektion för att förändra och förebygga destruktiva beteenden. Vi som arbetar här är alla volontärer, vilket innebär att vi arbetar på frivillig basis, alla... Läs hela

100

Hjärnkoll Stockholm

Bokbord tillsammans med NSPH, torsdag 15 november

Hjärnkoll Stockholm arbetar för att motverka fördomar och sprida kunskap om psykisk ohälsa, med hjälp av den egna berättelsen. Här har vi runt 400 utbildade ambassadörer som föreläser och deltar i paneldebatter och andra samtal. Vi har särskilda workshopkoncept riktade till Skolan: Stanna kvar i skolan som är en workshop med yfte att motverka skolavhopp. Arbetsliv: Ett koncept med syfte... Läs hela

100

Globalportalen

Bokbord torsdag Fredstorget

Globalportalen – nyheter, tips och fakta för dig som brinner för globala frågor På globalportalen.org finns allt för dig som vill ha koll på globala frågor och engagera dig för en rättvis och hållbar värld. Globalportalen drivs av Forum Syd och består av ett gäng biståndsorganisationer, studieförbund och folkhögskolor.

100

Ibn Rushd är ett ungt studieförbund med fokus på livsåskådning, mänskliga rättigheter och mångfald. Välkommen till vår monter och våra seminarier: - Våld på min identitet – miniseminarium med Nora Khalil och Sarah Ameziane. Torsdag 15 november 2018 kl 12.00-12.30 - Threatened by the family – seminar in English with Shahin Asraf. Fredag 16 november 14.30-15.30 - Hate, threats and... Läs hela

100

Alla invånare ska behandlas och bemötas likvärdigt och individuellt och ingen ska diskrimineras i kontakten med Stockholms läns landsting. Välkommen till vår monter där du får veta mer om hur landstinget arbetar med dessa frågor. Besök gärna våra seminarier: • Kvinnlig könsstympning – den tysta frågan Föreläsare: Amelmottagningen, Södersjukhuset Torsdag 15 november... Läs hela

100

Quiz, deklarationen om småbrukares rättigheter, nya uppgifter från Brasilien och givetvis årets temat om rätten till ett liv frått från våld – allt detta och mer informerar vi om i vår monter.

100

Kom och snacka hållbar turism med oss! Nätverket Schyst resande är ett samarbete mellan Unionen, Childhood, Svenska kyrkan, Fair Action, Hotell- och restaurangfacket, RealStars, IOGT-NTO samt Union to Union. Vi lyfter frågor om hållbar turism, genom till exempel informationsmaterial, utbildningar, seminarium och rapporter. Vi utbildar också Ambassadörer som föreläser på skolor, företag och... Läs hela

100

Ideellt engagemang vaccinet mot våldsam extremism Är du vaccinerad mot våldsam extremism och extrem propaganda? Kom till vår monter C:13 för att ta reda på det. Forum - idéburna organisationer med social inriktning har under flera års tid arbetat för att lyfta det socialt förebyggande arbetets vikt i kampen mot våldsam extremism. Nu gör vi det för andra året i rad på MR-dagarna tillsammans... Läs hela

100

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. I vår organisation ryms en mångfald av möten och verksamheter, både i Sverige och utomlands. I Svenska kyrkans monter finns representanter för två verksamhetsområden: flerspråkighet och migration. Flerspråkighet Enheten för flerspråkighet vid Kyrkokansliet i Uppsala har uppdraget att främja och stödja arbetet med utveckling av... Läs hela

100

Reportrar utan gränser har funnits i Sverige sedan 1994. Redan nio år tidigare, 1985, skapades den franska moderorganisationen, Reporters sans frontières. Idag har vi kontor i 10 länder runt om i världen. Utöver detta har Reportrar utan gränser korrespondenter i 150 länder. Vi är en av de främsta auktoriteterna i världen för frågor kring yttrande- och pressfrihet i världen – tack vare vår långa... Läs hela

100

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. I vår monter... Läs hela

100

I år är första gången MR-dagarna skapar extra mötersplatser på utställartorget för att med enkla medel visualisera vart våld sker. Rummen är öppna ytor som kommer att finnas utspridda bland montrar och bokbord. Följ skyltarna på torget för att hitta. Här kan du som besöker MR-dagarna möta organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i interaktiva miljöer. Till exempel genom att testa... Läs hela

100

VIDA – Välj Inkludering Delaktighet Aktivitet är ett projekt som matchar nyanlända personer med olika föreningssaktiviteter för att skapa fler tillfällen att träna språk, utöka sina kontaktnät och förbättra sin hälsa. Personer som antingen är aktuella inom Arbetsförmedlingens Etablering eller som vi i kommunen möter kan erbjudas en aktivitet utifrån sitt intresse och som en del av sin ordinarie... Läs hela

100

MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. Vi är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som arbetar för att personer med funktionsnedsättning runt om i världen ska få ökad tillgång till sina rättigheter. Vi arbetar med att bryta isolering, förändra attityder, minska fattigdomen och främja inkludering och deltagande... Läs hela

100

Enskilda Högskolan Stockholm (tidigare Teologiska högskolan Stockholm) är en icke-statlig högskola som bedriver utbildning i mänskliga rättigheter och teologi/religionsvetenskap. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i Sverige att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Idag utfärdar högskolan kandidatexamen samt magister- och masterexamen... Läs hela

100

I år är första gången MR-dagarna skapar extra mötersplatser på utställartorget för att med enkla medel visualisera vart våld sker. Rummen är öppna ytor som kommer att finnas utspridda bland montrar och bokbord. Följ skyltarna på torget för att hitta. Här kan du som besöker MR-dagarna möta organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i en interaktiv miljö. Till exempel genom att testa... Läs hela