Utställare

ActionAid Utställare

C:109

Afrosvenskarnas Riksförbund Utställare

Bokbord torsdag 15 november

Arvsfonden Utställare

C:35

Assyrier Utan Gränser Utställare

C:74

Assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) är idag en utsatt grupp i Mellanöstern som dagligen utsätts för övergrepp, våld, väpnade konflikter och diskriminering. Vårt arbete går ut på att hjälpa assyrier i sina urpsrungsländer (Syrien, Irak, Turkiet, Libanon och Iran) att leva i en tryggare och gynnsammare tillvaro.

Attention Utbildning Utställare

Bokbord fredag 16 november

Bris Utställare

C:44

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. I vår monter... Läs hela

Brottsofferjouren Utställare

Bokbord lördag 17 november

CISV Sweden Utställare

C:106

CISV utbildar och inspirerar för en fredligare värld. Genom upplevelsebaserad lärande utbildar CISV barn, ungdomar och vuxna inom mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, mångfald och konflikthantering. CISV är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som finns på över 200 platser i 70 olika länder. Vår verksamhet är långsiktig och påverkar de enskilda deltagarna att bli... Läs hela

Civil Right Defenders Utställare

Bokbord fredag 16 november

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är utsatta för risker. Vi är aktiva i Sverige och de länder i världen där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst.

Colombiagrupperna Utställare

Fotoutställning i foajén

Delegationen mot segregation Utställare

C:21

Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation. I vår monter kan du komma och prata med oss om hur man bäst kan minska och motverka... Läs hela

Diakonia Utställare

C:54

Diskrimineringsombudsmannen Utställare

C:40

För ett liv fritt från trakasserier Hur får vi skolmiljöer och arbetsplatser fria från trakasserier och sexuella trakasserier? Vilket är skolors och arbetsgivares ansvar i arbetet, och hur ska det gå till? Du är kanske också nyfiken på vad DO gör och hur är det att jobba hos oss? Allt det kan du tala om i DO:s monter. Vi visar våra senaste filmer och ett nytt verktyg. Det finns även ett quiz... Läs hela

Ensamkommandes Förbund Utställare

Bokbord lördag 17 november

Enskilda Högskolan Stockholm (tidigare Teologiska högskolan Stockholm) Utställare

C:95

Enskilda Högskolan Stockholm (tidigare Teologiska högskolan Stockholm) är en icke-statlig högskola som bedriver utbildning i mänskliga rättigheter och teologi/religionsvetenskap. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i Sverige att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Idag utfärdar högskolan kandidatexamen samt magister- och masterexamen... Läs hela

Erikshjälpen Utställare

C:107

ERIN (Equal Rights Initative Network) Utställare

Bokbord torsdag 15 november

ERIN (Equal Rights Initiative Network) är en ideell organisation som verkar för ökade kunskaper och insatser för att alla typer av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor ska upphöra. ERIN bedriver en stödtelefon riktad till kvinnor och flickor med utländsk bakgrund, där både volontärer och juridiskt sakkunniga arbetar för att ge kostnadsfri rådgivning och stödsamtal på kvinnans... Läs hela

Expertgruppen för biståndsanalys Utställare

C:09

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) är en oberoende statlig kommitté som har i uppdrag att utvärdera och analysera svenskt internationellt bistånd. Expertgruppen har tio ledamöter med kompetenser inom olika biståndsområden. Ett kansli med åtta anställda verkställer Expertgruppens beslut.

Fempowerment Utställare

C:02

Fempowerment är en ideell organisation som arbetar med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. I vår jourtelefon erbjuder vi våldsutsatta stöd och juridisk rådgivning på olika språk. Vi strävar efter att skapa ett jämställt samhälle fritt från mäns våld genom att bilda opinion samt utveckla och bedriva förebyggande arbete med kvinnor, män, ickebinära... Läs hela

FIAN Sverige Utställare

C:108

Quiz, deklarationen om småbrukares rättigheter, nya uppgifter från Brasilien och givetvis årets temat om rätten till ett liv frått från våld – allt detta och mer informerar vi om i vår monter.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning Utställare

C:13

Ideellt engagemang vaccinet mot våldsam extremism Är du vaccinerad mot våldsam extremism och extrem propaganda? Kom till vår monter C:13 för att ta reda på det. Forum - idéburna organisationer med social inriktning har under flera års tid arbetat för att lyfta det socialt förebyggande arbetets vikt i kampen mot våldsam extremism. Nu gör vi det för andra året i rad på MR-dagarna tillsammans... Läs hela

FPES Utställare

C:14

FreeZone Utställare

C:59

I FreeZones monter kan du som yrkesverksam bland annat få information om FreeZones metoder i arbeta förebyggande med psykisk hälsa samt hur du kan arbeta förebyggande med unga som lever i en hederskontext. Du som är ung kan få tillgång till FreeYou: ett kostnadsfritt digitalt program på sex träffar där du får redskap att höja din självkänsla och sänka din stress.

Föreningen Inspirationsforum Svergie Utställare

C:60

PEACE EDUCATION PROGRAM (PEP) – VÅLDET TAR INTE SLUT FÖR ATT SKOTTEN TYSTNAR Temat för MR-dagarna 2018 är ”Rätten till ett liv fritt från våld”. Men när våldet har slutat på utsidan så fortsätter det ofta på insidan. Peace Education Program har hjälpt soldater, gängmedlemmar, gerillakrigare samt många av de som fallit offer för deras gärningar. PEP skapades av The Prem Rawat Foundation... Läs hela

Föreningen Ordfront & DemokratiAkademin Utställare

C:50

Föreningen Ordfront är en ideell förening som verkar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde. Ordfront vill bidra till ett samhällsengagemang där omtanke och solidaritet är vägledande. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen Ordfront jobbar för att demokratin ska utvecklas och fördjupas i alla delar av samhället. Det gör vi bland annat genom att... Läs hela

Globalportalen Utställare

Bokbord torsdag Fredstorget

Globalportalen – nyheter, tips och fakta för dig som brinner för globala frågor På globalportalen.org finns allt för dig som vill ha koll på globala frågor och engagera dig för en rättvis och hållbar värld. Globalportalen drivs av Forum Syd och består av ett gäng biståndsorganisationer, studieförbund och folkhögskolor.

Göteborgs universitet Utställare

C:52

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet består av sju institutioner: Förvaltningshögskolan, Inst. för globala studier, Inst. för journalistik, medier och kommunikation, Inst. för socialt arbete, Inst. för sociologi och arbetsvetenskap, Psykologiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen. Samhällsvetenskaplig forskning är nödvändig för att lösa och hantera... Läs hela

Hindu Forum Sweden Utställare

Bokbord torsdag 15 november

Hjärnkoll Stockholm Utställare

Bokbord tillsammans med NSPH, torsdag 15 november

Hjärnkoll Stockholm arbetar för att motverka fördomar och sprida kunskap om psykisk ohälsa, med hjälp av den egna berättelsen. Här har vi runt 400 utbildade ambassadörer som föreläser och deltar i paneldebatter och andra samtal. Vi har särskilda workshopkoncept riktade till Skolan: Stanna kvar i skolan som är en workshop med yfte att motverka skolavhopp. Arbetsliv: Ett koncept med syfte... Läs hela

Ibn Rushd studieförbund Utställare

C:53

Ibn Rushd är ett ungt studieförbund med fokus på livsåskådning, mänskliga rättigheter och mångfald. Välkommen till vår monter och våra seminarier: - Våld på min identitet – miniseminarium med Nora Khalil och Sarah Ameziane. Torsdag 15 november 2018 kl 12.00-12.30 - Threatened by the family – seminar in English with Shahin Asraf. Fredag 16 november 14.30-15.30 - Hate, threats and... Läs hela