Utställare

Afrosvenskarnas Riksförbund

Bokbord torsdag 15 november

Assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) är idag en utsatt grupp i Mellanöstern som dagligen utsätts för övergrepp, våld, väpnade konflikter och diskriminering. Vårt arbete går ut på att hjälpa assyrier i sina urpsrungsländer (Syrien, Irak, Turkiet, Libanon och Iran) att leva i en tryggare och gynnsammare tillvaro.

Attention Utbildning

Bokbord fredag 16 november

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. I vår monter... Läs hela

Brottsofferjouren

Bokbord lördag 17 november

CISV utbildar och inspirerar för en fredligare värld. Genom upplevelsebaserad lärande utbildar CISV barn, ungdomar och vuxna inom mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, mångfald och konflikthantering. CISV är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som finns på över 200 platser i 70 olika länder. Vår verksamhet är långsiktig och påverkar de enskilda deltagarna att bli... Läs hela

Civil Right Defenders

Bokbord fredag 16 november

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är utsatta för risker. Vi är aktiva i Sverige och de länder i världen där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst.

Colombiagrupperna

Fotoutställning i foajén

Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation. I vår monter kan du komma och prata med oss om hur man bäst kan minska och motverka... Läs hela

För ett liv fritt från trakasserier Hur får vi skolmiljöer och arbetsplatser fria från trakasserier och sexuella trakasserier? Vilket är skolors och arbetsgivares ansvar i arbetet, och hur ska det gå till? Du är kanske också nyfiken på vad DO gör och hur är det att jobba hos oss? Allt det kan du tala om i DO:s monter. Vi visar våra senaste filmer och ett nytt verktyg. Det finns även ett quiz... Läs hela

Ensamkommandes Förbund

Bokbord lördag 17 november

Enskilda Högskolan Stockholm (tidigare Teologiska högskolan Stockholm) är en icke-statlig högskola som bedriver utbildning i mänskliga rättigheter och teologi/religionsvetenskap. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i Sverige att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Idag utfärdar högskolan kandidatexamen samt magister- och masterexamen... Läs hela