Seminarier

Välkommen till Göteborg 14-16 november

Digitalisering – framtiden för tandvården

Yrkesverksamma inom tandvården har tre huvudsakliga mål i livet: att förbättra munhälsan för sina patienter, att genom sin yrkesskicklighet få ett bekvämt liv, samt att ha en karriär som är en konstant källa till glädje och tillfredsställelse.

Odontologisk Riksstämma finns till för att hjälpa dig att nå dessa mål, i vad som har kommit att bli en allt mer utmanande och pressad miljö.

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Därför är digitalisering vårt fokusområde för 2018. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt?

Tandvårdspersonal som söker enklare, snabbare, mer exakta och effektivare arbetssätt ska definitivt besöka årets Riksstämma – som ser ut att bli den mest spännande hittills!

Contemporary aesthetics

Cecilia Ömo, Lory Melin Svanborg, Margaretha Lindqvist, Farid Akhlaghi, Gunnar Håwi
Fredag 14:45 - 16:15 F1
Göteborgs Tandläkarsällskap och American Dental Association, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Estetik är lätt om man gör rätt
- tips om hur man lyckas med vardagsprotetik i den estetiska zonen.

Hypnos och avslappning för tandvårdsteamet

Josefina Hansen, Nils Norrsell
Fredag 14:45 - 16:15 J2
Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Välmenande tandhygienister och tandläkare kanske tror att det går bra att ta hand om rädda patienter om man känner sympati och intresse. Det räcker inte! Avgörande är att kunna förmå patienten att slappna av så djupt som möjligt. Hypnosinduktion kan åstadkomma detta inom några få minuter. Vi demonstrerar.

Konsten att kommunicera med dagens ungdomar om viktiga och svåra frågor i tandvården

Eva Bergquist, EwaCarin Ekberg, Mats Trondman, Erik Lindfors
Fredag 14:45 - 16:15 G2
Svensk förening för bettfysiologi, Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

I
detta seminarium får vi med olika infallsvinklar lära oss mer om hur vi generellt
kan kommunicera med unga
patienter och hur vi kan hjälpa dem till beteendeförändring för att exempelvis
uppnå bättre funktion och livskvalitet.

Nu är det kul igen!

Karin Adelsköld
Fredag 14:45 - 16:15 F4

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Humor mot utmattning, fungerar det? Och behöver vi verkligen skratta mer på våra arbetsplatser? Så in i bomben!

När är det berättigat att göra CBCT undersökning vid implantat- och parodontal behandling?

Christina Lindh
Fredag 14:45 - 15:30 F2
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, Digitalisering

Odontologiska poäng

0.75

Icke odontologiska poäng

0

Alla undersökningar med joniserande strålning innebär en risk för patienten. Därför är det viktigt att en radiologisk undersökning bidrar med viktigt information då det gäller diagnostik och beslut om behandling och  blir till nytta för patienten. I föreläsningen går vi igenom vad som nu gäller för användandet av CBCT i samband med diagnostik, behandling och behandlingsuppföljning vid parodontit samt vad som gäller för planering och uppföljning vid behandling med implantat. Föreläsningen berör aktuell forskning och vad som kan vara tillämpbart i klinisk praxis.

Orala interaktioner och biverkningar – tips, råd och belysande fall

Emma Ekenstråle
Fredag 14:45 - 15:45 F3
Svensk förening för orofacial medicin

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Tips, råd och belysande fall

Evidensgranskaren

Björn Klinge, Dan Ericson, Hilda Zollitsch, Lyova Torosyan, Nicole Winitsky, Sofia Tranæus, Stefan Adregård
Fredag 13:00 - 14:00 G2
Tandläkartidningen, Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Vad händer när kompetensutvecklingen sköts via youtube?Ett panelsamtal om evidens.

Om konsten att vårda ett bett

Annika Torbjörner
Fredag 13:00 - 14:30 F2
Svensk Förening för Oral Protetik

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Det är svårare att vara tandläkare idag än förr. Ett skäl är dagens stora variation i ocklusala material. Komposit, olika keramer, metaller, emalj och blottat dentin slits mot varandra och nöts i olika grad. Bettet hamnar lätt i otakt. Det är nu som "fel" tänder börjar ta upp för stor belastning. Tänder som är försvagade av t ex stora fyllningar utsätts för större och mer ogynnsamma krafter än de klarar och då uppstår frakturerna. Finns det några alternativ?Enkla punkter och verktyg för att kunna göra en "bettutvecklingskontroll" på vuxna presenteras och illustreras med kliniska exempel. Genom att använda de protetiska kunskaperna till att INTE göra protetik utan i stället till att förebygga,  kan riskpatienter och risksituationer fångas upp i ett tidigt skede, tandvård kan bli en positiv hälsospiral både för enskilda tänder och för bettet som helhet och vi minskar risken för att hamna i den omfattande och riskfyllda protetiken.

Smärtpatienten 2.0

Carina Krüger Weiner, Mikael Silfverberg, Nikolaos Christidis
Fredag 13:00 - 14:30 F4
Karolinska Institutet/Eastman Institutet, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Det uppdaterade och pålästa smärtpatientens omhändertagande. Vi kommer att beskriva några patientfall där utredning och diagnostik har blivit omfattande. Fallen kan vara intressanta för allmäntandvården och handlar om allt ifrån pulpitsmärtor till tumörer.

Vad händer inom rättsodontologi - nya metoder och spännande fall

Irena Dawidson, Kanar Alkass, Anna Jinghede
Fredag 13:00 - 14:30 F3
Svensk Rättsodontologisk förening

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Annorlunada sätt att åldersbedömma - C14 i tänder. Isdalskvinnan och Plazakvinnan -  två av Norges stösta kriminalmysterier. Den teknologiska utveckling inom rättsodontologi.

Vad är artificiell intelligens och hur använder vi det i omsorgen?

Steve Dahlskog
Fredag 13:00 - 14:00 F1
Svensk förening för Odontologisk Rekonstruktions- och materialvetenskap, Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Artificiell intelligens – vad det är och hur nya och gamla metoder kan passa in i tandvård/hälsa.

3D-volymer - gagnar det patienten?

Farhan Bazargani, Henrik Lund, Karin Ekströmer
Fredag 10:15 - 11:00 G2
Svensk Förening För Odontologisk Radiologi, Digitalisering

Odontologiska poäng

0.75

Icke odontologiska poäng

0

Vi ser hur 3D-tekniken blir alltmer vanligare med att påverkar patientens terapiplanering och behandlarens val. Superponeringar, luftvägsanalyser och vävnadreaktioner till olika behandlingar kan ge svar på gamla och nya frågor. Föreläsningen belyser hur samverkan mellan radiologi och ortodonti kan gagna patienten.

Aesthetics in the digital age – the chairside CAD/CAM workflow for modern dentists

Michael Dieter
Fredag 10:15 - 11:45 F1
Ivoclar Vivadent, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Nowadays our patients
are demanding more aesthetic, durable and minimally-invasive all-ceramic
restorations. There is also a strong desire for a one-visit treatment without
the need of a temporary restoration. The combination of digitally manufactured
all-ceramic restorations using the latest 5XT technology and the adhesive
cementation technique facilitate long lasting restorations resulting in
significant preservation of tooth structure  and excellent aesthetics meeting the highest patient demands. However,
small mistakes in the various clinical steps of the treatment sequence and the
manufacturing process can compromise the clinical long- term success of our
digitally produced restorations.
Dr. Michael Dieter will introduce new digital chairside technologies that help the clinician to make aesthetic dentistry more predictable and more profitable in the dental practice. Clinical tips and tricks within the chairside workflow will round off the lecture. 
Learning objectives:Clinical indications that can be ideally covered chairside - and the limitationsIdeal tooth preparation and isolation techniquesPredictable intraoral data acquisition (SCAN)Favourable restoration designs (CAD)Selection of clinically proven restorative materialsManufacturing the restoration (CAM) using the latest 5XT technology

Oralmedicinska fallrapporter

Bengt Hasséus, Gunnar Warfvinge, John Bratel, Karin Garming-Legert, Sofie Jansson
Fredag 10:15 - 11:15 G1
Svensk förening för Orofacial Medicin

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Oralmedicinska fall kommer presenteras och diskuteras utifrån klinik och histopatologisk undersökning.

Vad kan tandvården göra för att identifiera barn som far illa?

Annika Halldin, Ingfrid Vaksdal Brattabø, Therese Kvist, Birgitta Jönsson
Fredag 10:15 - 11:45 F3
Sveriges Tandhygienistförening (STHF)

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Tandvårdspersonal har en unik position för att identifiera barn som är utsatt för omsorgssvikt/misshandel/sexuella övergrepp. I detta seminarium kommer följande saker att diskuteras: vilken omfattning tandvårdspersonal gör orosanmälan till socialtjänsten, vad som påverkar om tandvårdspersonal gör orosanmälan, hur socialtjänsten återkopplar till tandvården, hur munhälsan påverkas hos barn som är utsatta för omsorgssvikt och hur tandvården kan förbättra rutiner kring rapportering av misstänkt omsorgsvikt/misshandel.

Vem äger tandvården 2025?

Bengt Franzon, Carina Sjölund, Eva Ljung, Mikael Moutakis, Tobias Wiren
Fredag 10:15 - 11:45 F2

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Privattandvården genomgår en strukturomvandling där tandvårdsföretag/ kedjor köper privattandläkarmottagningar. Hur påverkar detta tandvårdsmarknaden för patienter, folktandvården, tandvårdens personal och tandvårdspolitiken?

De nya parodontala diagnoserna

Ann-Marie Roos Jansåker
Fredag 09:15 - 10:00 F2
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi

Odontologiska poäng

0.75

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsningen ger en
kortfattad redovisning av den nya klassifikationen.

Den digitala tandvårdens möjligheter och utmaningar

Björn Lundbäck, Oskar Lindmark, Staffan Söderström
Fredag 09:00 - 10:00 F1
Praktikertjänst AB, Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Kommer den nya tekniken att påverka vårt terapeutiska förhållningssätt? Tandläkare Staffan Söderström och tandtekniker Björn Lundbäck och Oskar Lindmark delar med sig av sina erfarenheter med digital tandvård. Allt bygger på ett gott hantverk och bra scanningar. Behandlingsplanering och kommunikation, både mellan professionerna och med patienten, ger tydliga fördelar.

Forskningsrapporter Oral Protetik

Lars Hjalmarsson
Fredag 09:00 - 11:30 J2
Svensk förening för oral protetik

Odontologiska poäng

2.25

Icke odontologiska poäng

0

Sessionen ger en inblick i bredden av pågående protetisk forskning i Sverige.  Vi får bland annat se och höra presentationer av kliniska studier om endodontiska komplikationer efter kronpreparationer, uppföljning av större tandretinerade broar, av Rochette-broar och jämförelser mellan pelare i kobolt-krom och guld. Vidare rapporteras om resultat från in vivo-studier, dels om adhesiv bindning till moderna translucenta zirkoniamaterial, och dels om jämförelse av biokompatibilitet och mekaniska egenskaper mellan vanligt förekommande kobolt-kromlegeringar.

Future Lab

Fredag 09:00 - 17:00 Plan 2
Svenska Mässan och Folktandvården Västra Götaland, Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

0

Provkör framtiden i upplevelseområdet Future Lab