Seminarier

Välkommen till Göteborg 14-16 november

Digitalisering – framtiden för tandvården

Yrkesverksamma inom tandvården har tre huvudsakliga mål i livet: att förbättra munhälsan för sina patienter, att genom sin yrkesskicklighet få ett bekvämt liv, samt att ha en karriär som är en konstant källa till glädje och tillfredsställelse.

Odontologisk Riksstämma finns till för att hjälpa dig att nå dessa mål, i vad som har kommit att bli en allt mer utmanande och pressad miljö.

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Därför är digitalisering vårt fokusområde för 2018. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt?

Tandvårdspersonal som söker enklare, snabbare, mer exakta och effektivare arbetssätt ska definitivt besöka årets Riksstämma – som ser ut att bli den mest spännande hittills!

StigandeFallande

Future Lab

Fredag 09:00 - 17:00 Plan 2
Svenska Mässan och Folktandvården Västra Götaland, Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

0

Provkör framtiden i upplevelseområdet Future Lab

Future Lab

Torsdag 09:00 - 17:00 Plan 2
Svenska Mässan och Folktandvården Västra Götaland, Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

0

Provkör framtiden i upplevelseområdet Future Lab

IT i utbildning

Uno Fors
Torsdag 09:00 - 10:00 F1
Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Modern utbildning kan få stöd av Virtuella patientfall, 3D visualiseringar, Spelifiering och Learning Analytics. Denna föreläsning exemplifiera, demonstrera och diskutera möjligheter och utmaningar  moderna IT-stöd kan ge odontologisk utbildning.

Accuracy and usability of chairside manufactured digital implant guides

Marko Ahonen
Torsdag 14:00 - 15:00 F3
DAB Dental AB, Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Most dental implants are planned based on 2D image
and placed free-handed even though it has been shown that Cone beam computed
tomography guided approach is beneficial. Clinical research on 73 guided
implant placements show that Cerec guide 2.0 is most cost efficient and most
accurate guide on the market.

Tandvårdsbranschen 2018

Lars Olsson, Merit Lindberg
Torsdag 13:00 - 13:45 G2

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

0.75

Prismaoptik, luppar och ergonomi - vad kan det innebära för dig?

Agneta Lindegård Andersson, Magdalena Gustavsson, Per Johan Pettersson
Torsdag 10:15 - 11:15 G1
MeridentOptergo AB

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Från studie till verklighet.
Ett seminarie som svarar på frågorna: Vad är effekterna och vad kan det innebära för dig?
Förstoring eller inte förstoring?
Vad säger forskningen?

Vad är artificiell intelligens och hur använder vi det i omsorgen?

Steve Dahlskog
Fredag 13:00 - 14:00 F1
Svensk förening för Odontologisk Rekonstruktions- och materialvetenskap, Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Artificiell intelligens – vad det är och hur nya och gamla metoder kan passa in i tandvård/hälsa.

Vårdutveckling med stöd från SKaPa

IngerInger Svensson, Lars Christersson, Linda Andersson Falk, Per Hjalmarsson, Sophie Hagelin
Fredag 09:00 - 10:00 G1
SKaPa, Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Symposiet kommer att ge exempel på hur SKaPa  ( Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit) kan ge stöd till kliniker som önskar arbeta med vårdutveckling

3D-volymer - gagnar det patienten?

Farhan Bazargani, Henrik Lund, Karin Ekströmer
Fredag 10:15 - 11:00 G2
Svensk Förening För Odontologisk Radiologi, Digitalisering

Odontologiska poäng

0.75

Icke odontologiska poäng

0

Vi ser hur 3D-tekniken blir alltmer vanligare med att påverkar patientens terapiplanering och behandlarens val. Superponeringar, luftvägsanalyser och vävnadreaktioner till olika behandlingar kan ge svar på gamla och nya frågor. Föreläsningen belyser hur samverkan mellan radiologi och ortodonti kan gagna patienten.

När är det berättigat att göra CBCT undersökning vid implantat- och parodontal behandling?

Christina Lindh
Fredag 14:45 - 15:30 F2
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, Digitalisering

Odontologiska poäng

0.75

Icke odontologiska poäng

0

Alla undersökningar med joniserande strålning innebär en risk för patienten. Därför är det viktigt att en radiologisk undersökning bidrar med viktigt information då det gäller diagnostik och beslut om behandling och  blir till nytta för patienten. I föreläsningen går vi igenom vad som nu gäller för användandet av CBCT i samband med diagnostik, behandling och behandlingsuppföljning vid parodontit samt vad som gäller för planering och uppföljning vid behandling med implantat. Föreläsningen berör aktuell forskning och vad som kan vara tillämpbart i klinisk praxis.

Folktandvården 80 år - hur blev det?

Bertil Koch, Christer Ekström, Ingvar Alba
Onsdag 13:15 - 14:00 J2
Svensk Förening för Odontologiens Historia

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

0.75

Tandhälsan i Sverige var länge usel och utgjorde i början av 1900-talet ett stort folkhälsoproblem. I riksdagen utreddes skoltandvården och folktandvården ett flertal gånger. Först 1938 kom dock riksdagsbeslutet om Folktandvårdens införande i hela landet.I föredraget belyses grunderna för beslutet, Folktandvårdens och tandhälsans fortsatta utveckling, politikens påverkan, samspelet med andra aktörer samt den tekniska och odontologiska utvecklingen fram till idag.

Deep learning in Dentistry – A Digital Orthodontic Journey

Jonathan Becktor, Karin Binner Becktor
Torsdag 12:45 - 14:15 F2
Svensk förening för Odontologisk Rekonstruktions- och materialvetenskap, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Hypnos och avslappning för tandvårdsteamet

Josefina Hansen, Nils Norrsell
Fredag 14:45 - 16:15 J2
Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Välmenande tandhygienister och tandläkare kanske tror att det går bra att ta hand om rädda patienter om man känner sympati och intresse. Det räcker inte! Avgörande är att kunna förmå patienten att slappna av så djupt som möjligt. Hypnosinduktion kan åstadkomma detta inom några få minuter. Vi demonstrerar.

Den digitala tandvårdens möjligheter och utmaningar

Björn Lundbäck, Oskar Lindmark, Staffan Söderström
Fredag 09:00 - 10:00 F1
Praktikertjänst AB, Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Kommer den nya tekniken att påverka vårt terapeutiska förhållningssätt? Tandläkare Staffan Söderström och tandtekniker Björn Lundbäck och Oskar Lindmark delar med sig av sina erfarenheter med digital tandvård. Allt bygger på ett gott hantverk och bra scanningar. Behandlingsplanering och kommunikation, både mellan professionerna och med patienten, ger tydliga fördelar.

CAD-CAM-restaureringar – hur välja rätt?

Bjørn Einar Dahl, Hilde Molvig Kopperud, John E. Tibballs, Jon E Dahl
Torsdag 10:15 - 11:45 F1
NIOM - nordisk institutt for odontolgiske materialer, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Seminariet kommer att handlar om passform av CAD-CAM producerade restaureringar och om möjliga orsaker till fel och brister, såsom i den initiala intraoral skanningen eller i den efterföljande framställningsprocessen. Vilka krav behöver ställas på intraorala skannrar och vilka typer av material ska du välja?

Evidensgranskaren

Björn Klinge, Dan Ericson, Hilda Zollitsch, Lyova Torosyan, Nicole Winitsky, Sofia Tranæus, Stefan Adregård
Fredag 13:00 - 14:00 G2
Tandläkartidningen, Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Vad händer när kompetensutvecklingen sköts via youtube?Ett panelsamtal om evidens.

Oralmedicinska fallrapporter

Bengt Hasséus, Gunnar Warfvinge, John Bratel, Karin Garming-Legert, Sofie Jansson
Fredag 10:15 - 11:15 G1
Svensk förening för Orofacial Medicin

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Oralmedicinska fall kommer presenteras och diskuteras utifrån klinik och histopatologisk undersökning.

Konsert och mingel

Torsdag 19:00 - 22:00 Konserthuset, Götaplatsen
Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Symfoniker

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

0

Implantatpatienten ur ett tandhygienistperspektiv

Christel Lindahl
Torsdag 12:45 - 13:30 F3
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi

Odontologiska poäng

0.75

Icke odontologiska poäng

0

Delat beslutsfattande i tandvården – lika för alla?

Lars Sandman, Gunnar Henning, Monica Palmö
Onsdag 13:15 - 14:45 F2
Etikkommittén, Sveriges Tandläkarförbund och Nordisk förening för Funktionshinder och oral Hälsa

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Välkomna till seminarium kring ett etiskt dilemma lett av Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet.