Seminarier

Välkommen till Göteborg 14-16 november

Digitalisering – framtiden för tandvården

Yrkesverksamma inom tandvården har tre huvudsakliga mål i livet: att förbättra munhälsan för sina patienter, att genom sin yrkesskicklighet få ett bekvämt liv, samt att ha en karriär som är en konstant källa till glädje och tillfredsställelse.

Odontologisk Riksstämma finns till för att hjälpa dig att nå dessa mål, i vad som har kommit att bli en allt mer utmanande och pressad miljö.

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Därför är digitalisering vårt fokusområde för 2018. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt?

Tandvårdspersonal som söker enklare, snabbare, mer exakta och effektivare arbetssätt ska definitivt besöka årets Riksstämma – som ser ut att bli den mest spännande hittills!

StigandeFallande

10 års digitalisering av tandvårdsstödet - vad har det betytt och vad kommer det att betyda?

Barbro Hjärpe, Frida Lundgren, Irene Edebert, Johan Blomgren, Lars Gahnberg, Lars Sjödin, Hans Sandberg
Onsdag 13:15 - 14:45 F1
SKaPa, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Under seminariet belyser olika myndigheter hur digitalisering av tandvårdsstödet påverkat deras verksamhet

3D-volymer - gagnar det patienten?

Farhan Bazargani, Henrik Lund, Karin Ekströmer
Fredag 10:15 - 11:00 G2
Svensk Förening För Odontologisk Radiologi, Digitalisering

Odontologiska poäng

0.75

Icke odontologiska poäng

0

Vi ser hur 3D-tekniken blir alltmer vanligare med att påverkar patientens terapiplanering och behandlarens val. Superponeringar, luftvägsanalyser och vävnadreaktioner till olika behandlingar kan ge svar på gamla och nya frågor. Föreläsningen belyser hur samverkan mellan radiologi och ortodonti kan gagna patienten.

Accuracy and usability of chairside manufactured digital implant guides

Marko Ahonen
Torsdag 14:00 - 15:00 F3
DAB Dental AB, Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Most dental implants are planned based on 2D image
and placed free-handed even though it has been shown that Cone beam computed
tomography guided approach is beneficial. Clinical research on 73 guided
implant placements show that Cerec guide 2.0 is most cost efficient and most
accurate guide on the market.

Aesthetics in the digital age – the chairside CAD/CAM workflow for modern dentists

Michael Dieter
Fredag 10:15 - 11:45 F1
Ivoclar Vivadent, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Nowadays our patients
are demanding more aesthetic, durable and minimally-invasive all-ceramic
restorations. There is also a strong desire for a one-visit treatment without
the need of a temporary restoration. The combination of digitally manufactured
all-ceramic restorations using the latest 5XT technology and the adhesive
cementation technique facilitate long lasting restorations resulting in
significant preservation of tooth structure  and excellent aesthetics meeting the highest patient demands. However,
small mistakes in the various clinical steps of the treatment sequence and the
manufacturing process can compromise the clinical long- term success of our
digitally produced restorations.
Dr. Michael Dieter will introduce new digital chairside technologies that help the clinician to make aesthetic dentistry more predictable and more profitable in the dental practice. Clinical tips and tricks within the chairside workflow will round off the lecture. 
Learning objectives:Clinical indications that can be ideally covered chairside - and the limitationsIdeal tooth preparation and isolation techniquesPredictable intraoral data acquisition (SCAN)Favourable restoration designs (CAD)Selection of clinically proven restorative materialsManufacturing the restoration (CAM) using the latest 5XT technology

Alternativ för behandling av kliniska fall

Annika Ekestubbe, Gunnar Bergenholtz, Lucy Weibull, Pelle Pettersson, Farid Akhlaghi
Onsdag 13:15 - 16:30 G3
Digitalisering

Odontologiska poäng

3.25

Icke odontologiska poäng

0

I dagens kurser inom tandvården läggs ofta fokus på avancerade metoder
och behandlingar. Inte sällan förbises de mer basala och grundläggande
aspekterna. Genom att presentera typiska kliniska situationer kommer
kursledarna att debattera olika behandlingsmöjligheter och deras implikationer.
Utgångspunkten är att de enkla lösningarna inte behöver vara sämre än de
avancerade! Bland fallen som diskuteras tas aspekter upp som berör
kariologiska, parodontologiska, endodontiska, protetiska, kirurgiska och röntgenologiska
frågeställningar. Informationsteknologiska metoder kommer att belysas.

Analog friläggning och blodstillning vid digitala avtryck

Martin Janda, Patric Bellton
Torsdag 12:45 - 13:45 G1
Ultradent Products, Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Digitala avtryck är på uppgång och det finns många fördelar jämfört med analoga avtryck. Dock ställer digitala avtryck högre krav på torr- och friläggning. Föreläsningen kommer gå igenom olika sätt att frilägga och blodstilla på för att underlätta vid skanningen/avtryckstagningen, men även vid utförande av provisorier och cementering av den färdiga kronan.OBS! Ny sal

Antibiotika inom tandvården i de nordiska länderna

Bodil Lund, Hannamari Välimaa, Mikael Zimmerman, Ørjan Olsvik
Onsdag 13:15 - 14:15 G4

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Resistens, rekommendationer, likheter, olikheter – kan vi gemensamt sätta en global standard?

Att främja hälsa - ett samarbete mellan Universeum och Folktandvården Västra Götaland

Eva-Karin Bergström
Onsdag 11:00 - 12:00 Universeum
Svensk Samhällsodontologisk Förening och Folktandvården Västra Götaland

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Folktandvården Västra Götaland har sedan 2016 ett samarbetsavtal med ett science center i Göteborg - Universeum - för att på olika sätt bidra till deras utställning om hälsa. Samarbetet har nu pågått i drygt 2,5 år och kommer fortsätta hela 2019. Under detta seminarium presenteras tanken bakom denna satsning närmare och även vilka erfarenheter som gjorts på vägen.

Bli digitalt smart

Tina Sayed Nestius
Onsdag 15:00 - 16:30 F4
Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

En
genomtänkt närvaro i sociala medier är numera en nödvändighet. Våra
konsumentvanor har förändrats de senaste åren och sociala medier blir allt
viktigare för att nå fram till rätt personer. Men vad är nyckeln till framgång?

CAD-CAM-restaureringar – hur välja rätt?

Bjørn Einar Dahl, Hilde Molvig Kopperud, John E. Tibballs, Jon E Dahl
Torsdag 10:15 - 11:45 F1
NIOM - nordisk institutt for odontolgiske materialer, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Seminariet kommer att handlar om passform av CAD-CAM producerade restaureringar och om möjliga orsaker till fel och brister, såsom i den initiala intraoral skanningen eller i den efterföljande framställningsprocessen. Vilka krav behöver ställas på intraorala skannrar och vilka typer av material ska du välja?

Challenging nature in the esthetic zone

Hilal Kuday, Stefen Koubi
Torsdag 15:45 - 16:45 F3
Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

The challenge of the esthetic zone should follow always a predictable protocol because there is no room for the failure in this crucial area. Whatever will be the complexity of the clinical situation (worn dentition, implantology), the practitioner needs to use a comprehensive methodology with a simple philosophy able to guide the treatment during the different clinical step.

Contemporary aesthetics

Cecilia Ömo, Lory Melin Svanborg, Margaretha Lindqvist, Farid Akhlaghi, Gunnar Håwi
Fredag 14:45 - 16:15 F1
Göteborgs Tandläkarsällskap och American Dental Association, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Estetik är lätt om man gör rätt
- tips om hur man lyckas med vardagsprotetik i den estetiska zonen.

Deep learning in Dentistry – A Digital Orthodontic Journey

Jonathan Becktor, Karin Binner Becktor
Torsdag 12:45 - 14:15 F2
Svensk förening för Odontologisk Rekonstruktions- och materialvetenskap, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Delat beslutsfattande i tandvården – lika för alla?

Lars Sandman, Gunnar Henning, Monica Palmö
Onsdag 13:15 - 14:45 F2
Etikkommittén, Sveriges Tandläkarförbund och Nordisk förening för Funktionshinder och oral Hälsa

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Välkomna till seminarium kring ett etiskt dilemma lett av Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet.

Den digitala tandvårdens möjligheter och utmaningar

Björn Lundbäck, Oskar Lindmark, Staffan Söderström
Fredag 09:00 - 10:00 F1
Praktikertjänst AB, Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Kommer den nya tekniken att påverka vårt terapeutiska förhållningssätt? Tandläkare Staffan Söderström och tandtekniker Björn Lundbäck och Oskar Lindmark delar med sig av sina erfarenheter med digital tandvård. Allt bygger på ett gott hantverk och bra scanningar. Behandlingsplanering och kommunikation, både mellan professionerna och med patienten, ger tydliga fördelar.

De nya parodontala diagnoserna

Ann-Marie Roos Jansåker
Fredag 09:15 - 10:00 F2
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi

Odontologiska poäng

0.75

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsningen ger en
kortfattad redovisning av den nya klassifikationen.

Digitala avtryck och 3D-printing – vad kan den nya tekniken hjälpa oss med?

Björn Gjelvold
Onsdag 15:00 - 15:45 F1
Folktandvården Skåne, Digitalisering

Odontologiska poäng

0.75

Icke odontologiska poäng

0

Björn Gjelvold, oral protetiker i Folktandvården Skåne, berättar om hur ny teknik kan underlätta din kliniska vardag och ger sina bästa tips på digital terapiplanering och modellproduktion.

Digital planering för optimerad implantatbehandling

Christopher Appelqvist, Per Carlson
Onsdag 11:00 - 12:00 F1
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Digitala verktyg möjliggör vid rätt användning ett säkrare behandlingsprotokoll vid implantatbehandling.
Målsättningen vid dagens implantatbehandling är att det önskade protetiska resultatet ska styra implantatens
placering för ett optimalt behandlingsresultat. Vi presenterar metoder och verktyg för den protetiska och kirurgiska planeringen och behandlingen, och de fallgropar som man bör vara medveten om, för ett lyckat resultat.
Behandlingsprinciper och kliniska fall tas upp.

Erosioner - Var står vi?

Agneta Hasselkvist, Ola Fernberg, Ulf Söderström
Onsdag 15:00 - 16:00 G1
Svensk Samhällsodontologisk Förening, Svensk Förening för Cariologi, SKaPa

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Att diagnosticera och registreraErosioner är ett växande folkhälsoproblem. Seminariet tar upp erosioners etiologi, epidemiologi, diagnostik och registrering.

Estetisk tandvård - vägen till ett vackrare leende

Cecilia Ömo, Clas Oscarsson, Mats Burendahl, Lyova Torosyan
Torsdag 10:15 - 11:45 G3
Tandläkarförbundets Studerandeförening

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Genom föreläsningen får tandläkarstudenter från hela Sverige möjlighet att ta del av tre intressanta föreläsare som berättar om de senaste behandlingsmetoderna, nyheterna och alternativa behandlingsmetoder inom den estetiska tandvården.