Seminarier

Välkommen till Göteborg 14-16 november

Digitalisering – framtiden för tandvården

Yrkesverksamma inom tandvården har tre huvudsakliga mål i livet: att förbättra munhälsan för sina patienter, att genom sin yrkesskicklighet få ett bekvämt liv, samt att ha en karriär som är en konstant källa till glädje och tillfredsställelse.

Odontologisk Riksstämma finns till för att hjälpa dig att nå dessa mål, i vad som har kommit att bli en allt mer utmanande och pressad miljö.

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Därför är digitalisering vårt fokusområde för 2018. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt?

Tandvårdspersonal som söker enklare, snabbare, mer exakta och effektivare arbetssätt ska definitivt besöka årets Riksstämma – som ser ut att bli den mest spännande hittills!

StigandeFallande

Oralmedicinska fallrapporter

Bengt Hasséus, Gunnar Warfvinge, John Bratel, Karin Garming-Legert, Sofie Jansson
Fredag 10:15 - 11:15 G1
Svensk förening för Orofacial Medicin

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Oralmedicinska fall kommer presenteras och diskuteras utifrån klinik och histopatologisk undersökning.

Prismaoptik, luppar och ergonomi - vad kan det innebära för dig?

Agneta Lindegård Andersson, Magdalena Gustavsson, Per Johan Pettersson
Torsdag 10:15 - 11:15 G1
MeridentOptergo AB

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Från studie till verklighet.
Ett seminarie som svarar på frågorna: Vad är effekterna och vad kan det innebära för dig?
Förstoring eller inte förstoring?
Vad säger forskningen?

Smärtpatienten 2.0

Carina Krüger Weiner, Mikael Silfverberg, Nikolaos Christidis
Fredag 13:00 - 14:30 F4
Karolinska Institutet/Eastman Institutet, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Det uppdaterade och pålästa smärtpatientens omhändertagande. Vi kommer att beskriva några patientfall där utredning och diagnostik har blivit omfattande. Fallen kan vara intressanta för allmäntandvården och handlar om allt ifrån pulpitsmärtor till tumörer.

Specialistkonsult och utbildning via videokonferens

Charlotta Svanberg, Jan Gudmundson, Lars Grangert, Niels-Peter Nyström, Mats Carlén
Onsdag 13:15 - 14:45 G1
Svenska Ortodontiföreningen, Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Specialistkonsult via videokonferens utan närvarande patient, är tidsbesparande och mindre stressigt. Hur går det till och hur fungerar det? 

Tala inför folk - så bemästrar du din scenskräck

Jan Marcusson, Stefan Sauk
Torsdag 12:45 - 13:45 F4

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Skådespelaren Stefan Sauk och professorn/överläkaren Jan Marcusson ger en djupare insikt om oss själva då vi exponeras på en ”scen” och ger tips och råd om hur vi bäst ska hantera sådana utmaningar.

Tandsköterskans historia

Louise Ericson
Onsdag 14:00 - 14:45 J2
Svensk Förening för Odontologiens Historia

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

0.75

När blev tandsköterskan ett yrke? Hur var det innan? Hur har tandsköterskeyrket utvecklats? Finns det mål för framtiden? Dessa frågor ska föredraget ge en del svar på!

Tandvårdens roll i att upptäcka våld i nära relationer

Eva Nevelius, Therese Kvist, Åsa Witkowski
Onsdag 11:00 - 12:00 G1
Svensk Samhällsodontologisk förening

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Seminariet kommer att lyfta baskunskap om våld i nära relationer. Tandvårdsspecifika fakta kommer att lyftas fram och tandvårdens roll belysas.  

Tandvårdsbranschen 2018

Lars Olsson, Merit Lindberg
Torsdag 13:00 - 13:45 G2

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

0.75

Tobaksprevention och tobaksskador

Birgitta Enmark, Hans Göransson, Ingela Throzell, Johanna Reuterving Smajic, Karin Sjögren, Lena Sjöberg, Miranda Nordström, Yvonne Nyblom
Torsdag 14:00 - 15:30 G4
Tandvård mot Tobak

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Tandvårdens roll och koll i tobaksfrågan - vi är en trovärdig röst i behandlingsrummet och i samhället

Trauma – tidig förlust av permanent tand hos barn och ungdomar

Bashar Al-Khalili, Caroline Skutberg, Ingrid Lindeberg, Olof Björnsson, Stina Ekström
Fredag 09:00 - 11:15 F4
Svenska Pedodontiföreningen, Digitalisering

Odontologiska poäng

2.25

Icke odontologiska poäng

0

När en växande individ förlorar eller skadar en permanenttand kraftigt är det extra viktigt att vårdteamet gör en långsiktig terapiplanering. Tandläkare från flera specialiteter gör upp en behandlingsplan ofta med pedodontisten som spindel i nätet och allmäntandläkaren bör också inkluderas. 

Vad händer inom rättsodontologi - nya metoder och spännande fall

Irena Dawidson, Kanar Alkass, Anna Jinghede
Fredag 13:00 - 14:30 F3
Svensk Rättsodontologisk förening

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Annorlunada sätt att åldersbedömma - C14 i tänder. Isdalskvinnan och Plazakvinnan -  två av Norges stösta kriminalmysterier. Den teknologiska utveckling inom rättsodontologi.

Vad kan tandvården göra för att identifiera barn som far illa?

Annika Halldin, Ingfrid Vaksdal Brattabø, Therese Kvist, Birgitta Jönsson
Fredag 10:15 - 11:45 F3
Sveriges Tandhygienistförening (STHF)

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Tandvårdspersonal har en unik position för att identifiera barn som är utsatt för omsorgssvikt/misshandel/sexuella övergrepp. I detta seminarium kommer följande saker att diskuteras: vilken omfattning tandvårdspersonal gör orosanmälan till socialtjänsten, vad som påverkar om tandvårdspersonal gör orosanmälan, hur socialtjänsten återkopplar till tandvården, hur munhälsan påverkas hos barn som är utsatta för omsorgssvikt och hur tandvården kan förbättra rutiner kring rapportering av misstänkt omsorgsvikt/misshandel.

Vad är artificiell intelligens och hur använder vi det i omsorgen?

Steve Dahlskog
Fredag 13:00 - 14:00 F1
Svensk förening för Odontologisk Rekonstruktions- och materialvetenskap, Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Artificiell intelligens – vad det är och hur nya och gamla metoder kan passa in i tandvård/hälsa.

Vem äger tandvården 2025?

Bengt Franzon, Carina Sjölund, Eva Ljung, Mikael Moutakis, Tobias Wiren
Fredag 10:15 - 11:45 F2

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Privattandvården genomgår en strukturomvandling där tandvårdsföretag/ kedjor köper privattandläkarmottagningar. Hur påverkar detta tandvårdsmarknaden för patienter, folktandvården, tandvårdens personal och tandvårdspolitiken?

Visdomstanden - röntgenologiska och kirurgiska aspekter

Christina Lindh, Rolf Liedholm, Silvia Miranda Bazargani
Torsdag 12:45 - 13:45 G4
Svensk Förening för Odontologisk Radiologi

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Visdomständer erupterar inte alltid som de ska, vilket kan ge besvär för patienten till exempel i form av smärta och resorption av granntand. Vad ska man tänka på vid beslut om extraktion? Hur avbildar man visdomstanden bäst inför extraktion? När behövs CBCT?

Vårdutveckling med stöd från SKaPa

IngerInger Svensson, Lars Christersson, Linda Andersson Falk, Per Hjalmarsson, Sophie Hagelin
Fredag 09:00 - 10:00 G1
SKaPa, Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Symposiet kommer att ge exempel på hur SKaPa  ( Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit) kan ge stöd till kliniker som önskar arbeta med vårdutveckling