Banner digitalisering 2018

Seminarier Odontologisk Riksstämma 2018

Välkommen till Göteborg 14-16 november

Digitalisering – framtiden för tandvården

Yrkesverksamma inom tandvården har tre huvudsakliga mål i livet: att förbättra munhälsan för sina patienter, att genom sin yrkesskicklighet få ett bekvämt liv, samt att ha en karriär som är en konstant källa till glädje och tillfredsställelse.

Odontologisk Riksstämma finns till för att hjälpa dig att nå dessa mål, i vad som har kommit att bli en allt mer utmanande och pressad miljö.

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Därför är digitalisering vårt fokusområde för 2018. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt?

Tandvårdspersonal som söker enklare, snabbare, mer exakta och effektivare arbetssätt ska definitivt besöka årets Riksstämma – som ser ut att bli den mest spännande hittills!

100

3D-volymer - gagnar det patienten?

Farhan Bazargani, Henrik Lund, Karin Ekströmer
Fredag 10:15 - 11:00 G2
Svensk Förening För Odontologisk Radiologi, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Vi ser hur 3D-tekniken blir alltmer vanligare med att påverkar patientens terapiplanering och behandlarens val. Superponeringar, luftvägsanalyser och vävnadreaktioner till olika behandlingar kan ge svar på gamla och nya frågor. Föreläsningen belyser hur samverkan mellan radiologi och ortodonti kan gagna patienten.

100

Aesthetics in the digital age – the chairside CAD/CAM workflow for modern dentists

Michael Dieter
Fredag 10:15 - 11:45 F1
Ivoclar Vivadent, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Nowadays our patients
are demanding more aesthetic, durable and minimally-invasive all-ceramic
restorations. There is also a strong desire for a one-visit treatment without
the need of a temporary restoration. The combination of digitally manufactured
all-ceramic restorations using the latest 5XT technology and the adhesive
cementation technique facilitate long lasting restorations resulting in
significant preservation of tooth structure  and excellent aesthetics meeting the highest patient demands. However,
small mistakes in the various clinical steps of the treatment sequence and the
manufacturing process can compromise the clinical long- term success of our
digitally produced restorations.
Dr. Michael Dieter will introduce new digital chairside technologies that help the clinician to make aesthetic dentistry more predictable and more profitable in the dental practice. Clinical tips and tricks within the chairside workflow will round off the lecture. 
Learning objectives:Clinical indications that can be ideally covered chairside - and the limitationsIdeal tooth preparation and isolation techniquesPredictable intraoral data acquisition (SCAN)Favourable restoration designs (CAD)Selection of clinically proven restorative materialsManufacturing the restoration (CAM) using the latest 5XT technology

100

Oralmedicinska fallrapporter

Bengt Hasséus, Gunnar Warfvinge, John Bratel, Karin Garming-Legert, Sofie Jansson
Fredag 10:15 - 11:15 G1
Svensk förening för Orofacial Medicin

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Oralmedicinska fall kommer presenteras och diskuteras utifrån klinik och histopatologisk undersökning.

100

Vad kan tandvården göra för att identifiera barn som far illa?

Annika Halldin, Birgitta Jönsson, Ingfrid Vaksdal Brattabø, Therese Kvist
Fredag 10:15 - 11:45 F3
Sveriges Tandhygienistförening (STHF)

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Tandvårdspersonal har en unik position för att identifiera barn som är utsatt för omsorgssvikt/misshandel/sexuella övergrepp. I detta seminarium kommer följande saker att diskuteras: vilken omfattning tandvårdspersonal gör orosanmälan till socialtjänsten, vad som påverkar om tandvårdspersonal gör orosanmälan, hur socialtjänsten återkopplar till tandvården, hur munhälsan påverkas hos barn som är utsatta för omsorgssvikt och hur tandvården kan förbättra rutiner kring rapportering av misstänkt omsorgsvikt/misshandel.

100

Vem äger tandvården 2025?

Bengt Franzon, Carina Sjölund, Eva Ljung, Mikael Moutakis, Tobias Wiren
Fredag 10:15 - 11:45 F2

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

Privattandvården genomgår en strukturomvandling där tandvårdsföretag/ kedjor köper privattandläkarmottagningar. Hur påverkar detta tandvårdsmarknaden för patienter, folktandvården, tandvårdens personal och tandvårdspolitiken?

100

Evidensgranskaren

Björn Klinge, Dan Ericson, Hilda Zollitsch, Lyova Torosyan, Nicole Winitsky, Sofia Tranæus, Stefan Adregård
Fredag 13:00 - 14:00 G2
Tandläkartidningen, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Vad händer när kompetensutvecklingen sköts via youtube?Ett panelsamtal om evidens.

100

Om konsten att vårda ett bett

Annika Torbjörner
Fredag 13:00 - 14:30 F2
Svensk Förening för Oral Protetik

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Det är svårare att vara tandläkare idag än förr. Ett skäl är dagens stora variation i ocklusala material. Komposit, olika keramer, metaller, emalj och blottat dentin slits mot varandra och nöts i olika grad. Bettet hamnar lätt i otakt. Det är nu som "fel" tänder börjar ta upp för stor belastning. Tänder som är försvagade av t ex stora fyllningar utsätts för större och mer ogynnsamma krafter än de klarar och då uppstår frakturerna. Finns det några alternativ?Enkla punkter och verktyg för att kunna göra en "bettutvecklingskontroll" på vuxna presenteras och illustreras med kliniska exempel. Genom att använda de protetiska kunskaperna till att INTE göra protetik utan i stället till att förebygga,  kan riskpatienter och risksituationer fångas upp i ett tidigt skede, tandvård kan bli en positiv hälsospiral både för enskilda tänder och för bettet som helhet och vi minskar risken för att hamna i den omfattande och riskfyllda protetiken.

100

Smärtpatienten 2.0

Carina Krüger Weiner, Mikael Silfverberg, Nikolaos Christidis
Fredag 13:00 - 14:30 F4
Karolinska Institutet/Eastman Institutet, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Det uppdaterade och pålästa smärtpatientens omhändertagande. Vi kommer att beskriva några patientfall där utredning och diagnostik har blivit omfattande. Fallen kan vara intressanta för allmäntandvården och handlar om allt ifrån pulpitsmärtor till tumörer.

100

Vad händer inom rättsodontologi - nya metoder och spännande fall

Anna Jinghede, Irena Dawidson, Kanar Alkass
Fredag 13:00 - 14:30 F3
Svensk Rättsodontologisk förening

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Annorlunada sätt att åldersbedömma - C14 i tänder. Isdalskvinnan och Plazakvinnan -  två av Norges stösta kriminalmysterier. Den teknologiska utveckling inom rättsodontologi.

100

Vad är artificiell intelligens och hur använder vi det i omsorgen?

Steve Dahlskog
Fredag 13:00 - 14:00 F1
Svensk förening för Odontologisk Rekonstruktions- och materialvetenskap, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Artificiell intelligens – vad det är och hur nya och gamla metoder kan passa in i tandvård/hälsa.

100

Contemporary aesthetics

Cecilia Ömo, Farid Akhlaghi, Gunnar Håwi, Lory Melin Svanborg, Margaretha Lindqvist
Fredag 14:45 - 16:15 F1
Göteborgs Tandläkarsällskap och American Dental Association, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Estetik är lätt om man gör rätt
- tips om hur man lyckas med vardagsprotetik i den estetiska zonen.

100

Hypnos och avslappning för tandvårdsteamet

Josefina Hansen, Nils Norrsell
Fredag 14:45 - 16:15 J2
Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

Välmenande tandhygienister och tandläkare kanske tror att det går bra att ta hand om rädda patienter om man känner sympati och intresse. Det räcker inte! Avgörande är att kunna förmå patienten att slappna av så djupt som möjligt. Hypnosinduktion kan åstadkomma detta inom några få minuter. Vi demonstrerar.

100

Konsten att kommunicera med dagens ungdomar om viktiga och svåra frågor i tandvården

Erik Lindfors, Eva Bergquist, EwaCarin Ekberg, Mats Trondman
Fredag 14:45 - 16:15 G2
Svensk förening för bettfysiologi, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

I
detta seminarium får vi med olika infallsvinklar lära oss mer om hur vi generellt
kan kommunicera med unga
patienter och hur vi kan hjälpa dem till beteendeförändring för att exempelvis
uppnå bättre funktion och livskvalitet.

100

Nu är det kul igen!

Karin Adelsköld
Fredag 14:45 - 16:15 F4

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

Humor mot utmattning, fungerar det? Och behöver vi verkligen skratta mer på våra arbetsplatser? Så in i bomben!

100

När är det berättigat att göra CBCT undersökning vid implantat- och parodontal behandling?

Christina Lindh
Fredag 14:45 - 15:30 F2
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Alla undersökningar med joniserande strålning innebär en risk för patienten. Därför är det viktigt att en radiologisk undersökning bidrar med viktigt information då det gäller diagnostik och beslut om behandling och  blir till nytta för patienten. I föreläsningen går vi igenom vad som nu gäller för användandet av CBCT i samband med diagnostik, behandling och behandlingsuppföljning vid parodontit samt vad som gäller för planering och uppföljning vid behandling med implantat. Föreläsningen berör aktuell forskning och vad som kan vara tillämpbart i klinisk praxis.

100

Orala interaktioner och biverkningar – tips, råd och belysande fall

Emma Ekenstråle
Fredag 14:45 - 15:45 F3
Svensk förening för orofacial medicin

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Tips, råd och belysande fall