Seminarier

Välkommen till Göteborg 14-16 november

Digitalisering – framtiden för tandvården

Yrkesverksamma inom tandvården har tre huvudsakliga mål i livet: att förbättra munhälsan för sina patienter, att genom sin yrkesskicklighet få ett bekvämt liv, samt att ha en karriär som är en konstant källa till glädje och tillfredsställelse.

Odontologisk Riksstämma finns till för att hjälpa dig att nå dessa mål, i vad som har kommit att bli en allt mer utmanande och pressad miljö.

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Därför är digitalisering vårt fokusområde för 2018. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt?

Tandvårdspersonal som söker enklare, snabbare, mer exakta och effektivare arbetssätt ska definitivt besöka årets Riksstämma – som ser ut att bli den mest spännande hittills!

StigandeFallande

Hallandsmodellen – tappa inte sköra äldre

Anne Hemberg-Jess, Ann Ljungman, Gunilla Nyström, Susann Lindgren
Torsdag 09:00 - 10:00 F2
Svensk förening för Orofacial Medicin

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Dagens äldre har fler egna tänder än tidigare generationer. Den friska äldre upprätthåller god egenvård och besöker tandvården regelbundet.Vid sjukdom sviktar egenvården och tandvårdskontakten kan förloras. Perioden som ”skör äldre” kan pågå i många år.

Hur ska framtidens tandvård se ut?

Hilda Zollitsch, Anders Jonsson, Bengt Franzon, Gunilla Swanholm, Janette Olsson, Mattias Karlsson , Merit Lindberg, Sofia Wallström, Susanna Cassberg, Veronica Palm
Torsdag 10:15 - 11:15 F3
Tandläkartidningen

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Tandläkartidningen
känner politiker, beslutsfattare och utredare på pulsen.

Hur styr digitaliseringen utvecklingen och vice versa?

Roger Molin, Hans Sandberg, Anders Jonsson, Bent Petersen, Gunnel Håkansson, Lars Gahnberg, Marika Qvist
Torsdag 14:00 - 15:30 F1
SKaPa, Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

De demografiskt betingade behoven inom vården växer så dramatiskt att de inte kan lösas med nuvarande arbetssätt. Vare sig finansieringen eller bemanningen kommer att räcka till. Det krävs nya effektivare arbetssätt. Här kommer digitalisering och AI att spela huvudrollen.

Hypnos och avslappning för tandvårdsteamet

Josefina Hansen, Nils Norrsell
Fredag 14:45 - 16:15 J2
Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Välmenande tandhygienister och tandläkare kanske tror att det går bra att ta hand om rädda patienter om man känner sympati och intresse. Det räcker inte! Avgörande är att kunna förmå patienten att slappna av så djupt som möjligt. Hypnosinduktion kan åstadkomma detta inom några få minuter. Vi demonstrerar.

Hållbar protetik på sköra äldre

Markus Höglund, Simon Dahlgren, Ulrika Lindmark, Per Häger
Torsdag 10:15 - 11:45 F4
Svensk förening för Orofacial Medicin och Svensk förening för Oral Protetik

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Hållbar protetik på sköra och äldreVad är rimligt och vad är möjligt?Lägsta godtagbara standard? För vem? – VårdnivåerEtt samarbetsseminarium mellan SOM och SFOP om protetiska indikationer ochbehandlingar i denna patientgrupp.  

Implantatpatienten ur ett tandhygienistperspektiv

Christel Lindahl
Torsdag 12:45 - 13:30 F3
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi

Odontologiska poäng

0.75

Icke odontologiska poäng

0

Även om implantaterna har generelt mycket bra prognosen, drabbas de ofta av biologiska komplikationer (mukosit och peri-implantit). Förebyggande av komplikationer, tidigt diagnostik, och stödbehandling efter peri-implantitis kirurgi är avgörande för implantat överlevande. Denna föreläsning kommer att diskutera dessa frågor ur ett tandhygienistperspektiv.

Invigning & Det är så jag ser det

Peter Apelgren
Onsdag 16:45 - 18:15 F4

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Invigningen är öppen för alla, även dig som bara besöker Swedental. Begränsat antal platser - först till kvarn!

IT i utbildning

Uno Fors
Torsdag 09:00 - 10:00 F1
Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Modern utbildning kan få stöd av Virtuella patientfall, 3D visualiseringar, Spelifiering och Learning Analytics. Denna föreläsning exemplifiera, demonstrera och diskutera möjligheter och utmaningar  moderna IT-stöd kan ge odontologisk utbildning.

Koll på dentala erosioner

Anna-Maria af Sandeberg, Peter Benno, Peter Lingström, Ulrica Gidlund
Torsdag 12:45 - 15:30 G3
Svensk förening för Oral Protetik

Odontologiska poäng

2.75

Icke odontologiska poäng

0

Erosionsskador på tänder blir allt vanligare. Hur
diagnosticerar man skadorna? Vad kan man göra för att förebygga dem och när och
hur skall de behandlas? Hur
skall man diskutera detta med och informera sina patienter på bästa sätt?

Konsert och mingel

Torsdag 19:00 - 22:00 Konserthuset, Götaplatsen
Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Symfoniker

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

0

Konsten att kommunicera med dagens ungdomar om viktiga och svåra frågor i tandvården

Eva Bergquist, EwaCarin Ekberg, Mats Trondman, Erik Lindfors
Fredag 14:45 - 16:15 G2
Svensk förening för bettfysiologi, Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

I
detta seminarium får vi med olika infallsvinklar lära oss mer om hur vi generellt
kan kommunicera med unga
patienter och hur vi kan hjälpa dem till beteendeförändring för att exempelvis
uppnå bättre funktion och livskvalitet.

Käkledsprotes - evidens och konsekvens

Mattias Ulmner, Thomas List, Per Alstergren
Torsdag 10:15 - 11:15 F2
Svensk förening för bettfysiologi

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Seminariet kommer handla om
allt om moderna käkledsproteser utom själva kirurgiska ingreppet, dvs symposiet
kommer täcka vetenskapligt stöd, indikationer, kontraindikationer,
behandlingseffekt, hälsoekonomi, risker, biverkningar, komplikationer, uppföljning
och långtidsutfall. Även samarbete mellan målgrupperna specialister i
bettfysiologi och käkkirurgi kommer beröras. 

Lyckad integration genom Tranemomodellen

Ingela Karlsson, Ingvar Dimberg
Onsdag 15:00 - 16:00 J2
Folktandvården Tranemo

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Tranemo kommun var politiskt eniga om att ta emot alla
flyktingar som kom till kommunen på bästa sätt under 2015 och framåt. Målet för
integrationsarbetet är att de nyanlända ska känna sig trygga, trivas och bo
kvar i kommunen. Tranemos företag har stort behov av rekrytering. Även
kommunens egna verksamheter ser nyanlända som en viktig resurs för framtidens
personalförsörjning.

Nu är det kul igen!

Karin Adelsköld
Fredag 14:45 - 16:15 F4

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Humor mot utmattning, fungerar det? Och behöver vi verkligen skratta mer på våra arbetsplatser? Så in i bomben!

När tanden försvinner – etiologi, diagnostik och behandling av rotresorptioner

Henrik Lund, Julia Davies, Maria Pigg, Nelly Romani Vestman
Torsdag 14:00 - 15:30 F4
Svenska Endodontiföreningen, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Rotresorptioner - varför uppstår de? Vad kan vi som behandlare göra för att behandla dessa? Via fallpresentationer går specialister i olika ämnesområden igenom rotresorptionen; mekanismen vid uppkomst, histologiskt och radiologiskt utseende och vilka behandlingsmöjligheter som finns.

När är det berättigat att göra CBCT undersökning vid implantat- och parodontal behandling?

Christina Lindh
Fredag 14:45 - 15:30 F2
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, Digitalisering

Odontologiska poäng

0.75

Icke odontologiska poäng

0

Alla undersökningar med joniserande strålning innebär en risk för patienten. Därför är det viktigt att en radiologisk undersökning bidrar med viktigt information då det gäller diagnostik och beslut om behandling och  blir till nytta för patienten. I föreläsningen går vi igenom vad som nu gäller för användandet av CBCT i samband med diagnostik, behandling och behandlingsuppföljning vid parodontit samt vad som gäller för planering och uppföljning vid behandling med implantat. Föreläsningen berör aktuell forskning och vad som kan vara tillämpbart i klinisk praxis.

Om konsten att vårda ett bett

Annika Torbjörner
Fredag 13:00 - 14:30 F2
Svensk Förening för Oral Protetik

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Det är svårare att vara tandläkare idag än förr. Ett skäl är dagens stora variation i ocklusala material. Komposit, olika keramer, metaller, emalj och blottat dentin slits mot varandra och nöts i olika grad. Bettet hamnar lätt i otakt. Det är nu som "fel" tänder börjar ta upp för stor belastning. Tänder som är försvagade av t ex stora fyllningar utsätts för större och mer ogynnsamma krafter än de klarar och då uppstår frakturerna. Finns det några alternativ?Enkla punkter och verktyg för att kunna göra en "bettutvecklingskontroll" på vuxna presenteras och illustreras med kliniska exempel. Genom att använda de protetiska kunskaperna till att INTE göra protetik utan i stället till att förebygga,  kan riskpatienter och risksituationer fångas upp i ett tidigt skede, tandvård kan bli en positiv hälsospiral både för enskilda tänder och för bettet som helhet och vi minskar risken för att hamna i den omfattande och riskfyllda protetiken.

Orala interaktioner och biverkningar – tips, råd och belysande fall

Emma Ekenstråle
Fredag 14:45 - 15:45 F3
Svensk förening för orofacial medicin

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Tips, råd och belysande fall

Oral cancer - vi kan rädda liv

Bengt Hasséus, Göran Kjeller, Jan-Michaél Hirsch, Lena Sjöberg, Mats Wallström
Torsdag 09:00 - 10:00 F4
Tandvård mot Tobak

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Oral cancer -  en dödlig sjukdom - hur jobbar vi förebyggande?.

Oral estetik - konst och vetenskap

Melvin Sohrabi, Nicole Winitsky
Torsdag 09:00 - 10:00 G3
Svensk förening för Oral Protetik, Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsning om estetiska principer och digital smiledesign för att optimera kommunikationen mellan tandläkare-patient och tandläkare-tandtekniker.