Banner digitalisering 2018

Seminarier Odontologisk Riksstämma 2018

Välkommen till Göteborg 14-16 november

Digitalisering – framtiden för tandvården

Yrkesverksamma inom tandvården har tre huvudsakliga mål i livet: att förbättra munhälsan för sina patienter, att genom sin yrkesskicklighet få ett bekvämt liv, samt att ha en karriär som är en konstant källa till glädje och tillfredsställelse.

Odontologisk Riksstämma finns till för att hjälpa dig att nå dessa mål, i vad som har kommit att bli en allt mer utmanande och pressad miljö.

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Därför är digitalisering vårt fokusområde för 2018. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt?

Tandvårdspersonal som söker enklare, snabbare, mer exakta och effektivare arbetssätt ska definitivt besöka årets Riksstämma – som ser ut att bli den mest spännande hittills!

StigandeFallande
100

Hallandsmodellen – tappa inte sköra äldre

Ann Ljungman, Anne Hemberg-Jess, Gunilla Nyström, Susann Lindgren
Torsdag 09:00 - 10:00 F2
Svensk förening för Orofacial Medicin

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Dagens äldre har fler egna tänder än tidigare generationer. Den friska äldre upprätthåller god egenvård och besöker tandvården regelbundet.Vid sjukdom sviktar egenvården och tandvårdskontakten kan förloras. Perioden som ”skör äldre” kan pågå i många år.

100

Lyckad integration genom Tranemomodellen

Ingela Karlsson, Ingvar Dimberg
Onsdag 15:00 - 16:00 J2
Folktandvården Tranemo

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Tranemo kommun var politiskt eniga om att ta emot alla
flyktingar som kom till kommunen på bästa sätt under 2015 och framåt. Målet för
integrationsarbetet är att de nyanlända ska känna sig trygga, trivas och bo
kvar i kommunen. Tranemos företag har stort behov av rekrytering. Även
kommunens egna verksamheter ser nyanlända som en viktig resurs för framtidens
personalförsörjning.

100

Tandvårdens roll och koll i tobaksfrågan - vi är en trovärdig röst i behandlingsrummet och i samhället

100

Bli digitalt smart

Tina Sayed Nestius
Onsdag 15:00 - 16:30 F4
Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

En
genomtänkt närvaro i sociala medier är numera en nödvändighet. Våra
konsumentvanor har förändrats de senaste åren och sociala medier blir allt
viktigare för att nå fram till rätt personer. Men vad är nyckeln till framgång?

100

Future Lab

Onsdag 10:00 - 18:00 Plan 2
Svenska Mässan och Folktandvården Västra Götaland, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Provkör framtiden i upplevelseområdet Future Lab

100

Att främja hälsa - ett samarbete mellan Universeum och Folktandvården Västra Götaland

Eva-Karin Bergström
Onsdag 11:00 - 12:00 Universeum
Svensk Samhällsodontologisk Förening och Folktandvården Västra Götaland

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Folktandvården Västra Götaland har sedan 2016 ett samarbetsavtal med ett science center i Göteborg - Universeum - för att på olika sätt bidra till deras utställning om hälsa. Samarbetet har nu pågått i drygt 2,5 år och kommer fortsätta hela 2019. Under detta seminarium presenteras tanken bakom denna satsning närmare och även vilka erfarenheter som gjorts på vägen.

100

Forskningsrapporter Rekonstruktions- och materialvetenskap

Evaggelia Papia
Torsdag 14:45 - 16:00 J2
Svensk förening för Odontologisk rekonstruktions- och materialvetenskap, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Denna session har sitt fokus på hur material och handhavande påverkar våra konstruktioner och hur de interagerar i den orala miljön. Det är en snabb utveckling inom dentalbranschen och nya material, processteknologier och behandlingsalternativ tillkommer hela tiden. Vill du hålla dig uppdaterad så kom och lyssna på våra forskningsrapporter. Välkomna!

100

Forskningsrapporter Odontologisk Radiologi

Lena Vannas Löfqvist
Onsdag 14:30 - 16:00 R18
Svensk förening för Odontologisk Radiologi

Odontologiska poäng
Points blue

1.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

100

Hur styr digitaliseringen utvecklingen och vice versa?

Roger Molin, Hans Sandberg, Anders Jonsson, Bent Petersen, Gunnel Håkansson, Lars Gahnberg, Marika Qvist
Torsdag 14:00 - 15:30 F1
SKaPa, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

De demografiskt betingade behoven inom vården växer så dramatiskt att de inte kan lösas med nuvarande arbetssätt. Vare sig finansieringen eller bemanningen kommer att räcka till. Det krävs nya effektivare arbetssätt. Här kommer digitalisering och AI att spela huvudrollen.

100

Analog friläggning och blodstillning vid digitala avtryck

Martin Janda, Patric Bellton
Torsdag 12:45 - 13:45 G1
Ultradent Products, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Digitala avtryck är på uppgång och det finns många fördelar jämfört med analoga avtryck. Dock ställer digitala avtryck högre krav på torr- och friläggning. Föreläsningen kommer gå igenom olika sätt att frilägga och blodstilla på för att underlätta vid skanningen/avtryckstagningen, men även vid utförande av provisorier och cementering av den färdiga kronan.OBS! Ny sal

100

Vem äger tandvården 2025?

Bengt Franzon, Carina Sjölund, Eva Ljung, Mikael Moutakis, Tobias Wiren
Fredag 10:15 - 11:45 F2

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

Privattandvården genomgår en strukturomvandling där tandvårdsföretag/ kedjor köper privattandläkarmottagningar. Hur påverkar detta tandvårdsmarknaden för patienter, folktandvården, tandvårdens personal och tandvårdspolitiken?

100

Fluorskölj - ett viktigt komplement vid ökad risk för karies och erosioner

Dowen Birkhed
Torsdag 14:00 - 15:00 G2
Brilliant Smile Sweden AB

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Fluorsköljning i hemmet, på skolan och på äldreboendet

100

Forskningsrapporter Samhällsodontologi

Anna-Karin Wagner
Onsdag 13:15 - 16:30 R17
Svensk förening för samhällsodontologi

Odontologiska poäng
Points blue

3.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Forskningsrapporterna från Svensk samhällsodontologisk förening bjuder på exposé över ämnet samhällsodontologi. Här presenteras resultat av befolkningsstudier gjorda i Sverige. Goda exempel på tandvårdsorganisering i det odontologiska folkhälsoarbetet, presentation av arbetet med kunskapsstyrning och kvalitetssäkring. Symposiet belyser också samhällsodontologisk problematik kring hälsoarbetet i olika grupper. Här möts vi för intressanta diskussioner kring hur hälsa skapas i ett samspel mellan individ, miljö och samhälle.

100

Resistens, rekommendationer, likheter, olikheter – kan vi gemensamt sätta en global standard?

100

Digitala avtryck och 3D-printing – vad kan den nya tekniken hjälpa oss med?

Björn Gjelvold
Onsdag 15:00 - 15:45 F1
Folktandvården Skåne, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Björn Gjelvold, oral protetiker i Folktandvården Skåne, berättar om hur ny teknik kan underlätta din kliniska vardag och ger sina bästa tips på digital terapiplanering och modellproduktion.

100

Specialistkonsult och utbildning via videokonferens

Charlotta Svanberg, Jan Gudmundson, Lars Grangert, Mats Carlén, Niels-Peter Nyström
Onsdag 13:15 - 14:45 G1
Svenska Ortodontiföreningen, Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Specialistkonsult via videokonferens utan närvarande patient, är tidsbesparande och mindre stressigt. Hur går det till och hur fungerar det? 

100

Konsten att kommunicera med dagens ungdomar om viktiga och svåra frågor i tandvården

Erik Lindfors, Eva Bergquist, EwaCarin Ekberg, Mats Trondman
Fredag 14:45 - 16:15 G2
Svensk förening för bettfysiologi, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

I
detta seminarium får vi med olika infallsvinklar lära oss mer om hur vi generellt
kan kommunicera med unga
patienter och hur vi kan hjälpa dem till beteendeförändring för att exempelvis
uppnå bättre funktion och livskvalitet.

100

Aesthetics in the digital age – the chairside CAD/CAM workflow for modern dentists

Michael Dieter
Fredag 10:15 - 11:45 F1
Ivoclar Vivadent, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Nowadays our patients
are demanding more aesthetic, durable and minimally-invasive all-ceramic
restorations. There is also a strong desire for a one-visit treatment without
the need of a temporary restoration. The combination of digitally manufactured
all-ceramic restorations using the latest 5XT technology and the adhesive
cementation technique facilitate long lasting restorations resulting in
significant preservation of tooth structure  and excellent aesthetics meeting the highest patient demands. However,
small mistakes in the various clinical steps of the treatment sequence and the
manufacturing process can compromise the clinical long- term success of our
digitally produced restorations.
Dr. Michael Dieter will introduce new digital chairside technologies that help the clinician to make aesthetic dentistry more predictable and more profitable in the dental practice. Clinical tips and tricks within the chairside workflow will round off the lecture. 
Learning objectives:Clinical indications that can be ideally covered chairside - and the limitationsIdeal tooth preparation and isolation techniquesPredictable intraoral data acquisition (SCAN)Favourable restoration designs (CAD)Selection of clinically proven restorative materialsManufacturing the restoration (CAM) using the latest 5XT technology

100

Visdomstanden - röntgenologiska och kirurgiska aspekter

Christina Lindh, Rolf Liedholm, Silvia Miranda Bazargani
Torsdag 12:45 - 13:45 G4
Svensk Förening för Odontologisk Radiologi

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Visdomständer erupterar inte alltid som de ska, vilket kan ge besvär för patienten till exempel i form av smärta och resorption av granntand. Vad ska man tänka på vid beslut om extraktion? Hur avbildar man visdomstanden bäst inför extraktion? När behövs CBCT?

100

Käkledsprotes - evidens och konsekvens

Mattias Ulmner, Per Alstergren, Thomas List
Torsdag 10:15 - 11:15 F2
Svensk förening för bettfysiologi

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Seminariet kommer handla om
allt om moderna käkledsproteser utom själva kirurgiska ingreppet, dvs symposiet
kommer täcka vetenskapligt stöd, indikationer, kontraindikationer,
behandlingseffekt, hälsoekonomi, risker, biverkningar, komplikationer, uppföljning
och långtidsutfall. Även samarbete mellan målgrupperna specialister i
bettfysiologi och käkkirurgi kommer beröras.