Seminarier

Välkommen till Göteborg 14-16 november

Digitalisering – framtiden för tandvården

Yrkesverksamma inom tandvården har tre huvudsakliga mål i livet: att förbättra munhälsan för sina patienter, att genom sin yrkesskicklighet få ett bekvämt liv, samt att ha en karriär som är en konstant källa till glädje och tillfredsställelse.

Odontologisk Riksstämma finns till för att hjälpa dig att nå dessa mål, i vad som har kommit att bli en allt mer utmanande och pressad miljö.

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Därför är digitalisering vårt fokusområde för 2018. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt?

Tandvårdspersonal som söker enklare, snabbare, mer exakta och effektivare arbetssätt ska definitivt besöka årets Riksstämma – som ser ut att bli den mest spännande hittills!

StigandeFallande

Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa

Martin Färnsten, Veronica Palm, Elisabeth Wärnberg Gerdin
Torsdag 14:00 - 15:30 G1
Svensk samhällsodontologisk förening

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Regeringen har tillsatt en utredning om jämlik munhälsa med Veronica Palm som särskild utredare. Vid seminariet presenteras utredningen och du som deltar i publiken välkomnas att framföra synpunkter och ge inspel till det fortsatta arbetet. 

Evidensgranskaren

Björn Klinge, Dan Ericson, Hilda Zollitsch, Lyova Torosyan, Nicole Winitsky, Sofia Tranæus, Stefan Adregård
Fredag 13:00 - 14:00 G2
Tandläkartidningen, Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Vad händer när kompetensutvecklingen sköts via youtube?Ett panelsamtal om evidens.

Fluorskölj - ett viktigt komplement vid ökad risk för karies och erosioner

Dowen Birkhed
Torsdag 14:00 - 15:00 G2
Brilliant Smile Sweden AB

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Fluorsköljning i hemmet, på skolan och på äldreboendet

Folktandvården 80 år - hur blev det?

Bertil Koch, Christer Ekström, Ingvar Alba
Onsdag 13:15 - 14:00 J2
Svensk Förening för Odontologiens Historia

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

0.75

Tandhälsan i Sverige var länge usel och utgjorde i början av 1900-talet ett stort folkhälsoproblem. I riksdagen utreddes skoltandvården och folktandvården ett flertal gånger. Först 1938 kom dock riksdagsbeslutet om Folktandvårdens införande i hela landet.I föredraget belyses grunderna för beslutet, Folktandvårdens och tandhälsans fortsatta utveckling, politikens påverkan, samspelet med andra aktörer samt den tekniska och odontologiska utvecklingen fram till idag.

Forskningsrapporter Bettfysiologi

Ing-Marie Nilsson
Onsdag 13:15 - 16:30 R2
Svensk Förening för Bettfysiologi

Odontologiska poäng

3.25

Icke odontologiska poäng

0

Välkommen
att uppdatera dig i den pågående forskningen inom området orofacial smärta och
käkfunktionsstörningar. Spännande studier med aktuella och intressanta
frågeställningar kommer att presenteras.

Forskningsrapporter Cariologi

Álfheiður Ástvaldsdóttir
Torsdag 10:15 - 11:45 R2
Svensk förening för Cariologi

Odontologiska poäng

1.25

Icke odontologiska poäng

0

Forskningsrapporter Endodonti

Helena Fransson
Torsdag 09:00 - 11:15 J2
Svenska Endodontiföreningen

Odontologiska poäng

2.25

Icke odontologiska poäng

0

Forskningsrapporter Käkkirurgi

Carina Krüger Weiner
Torsdag 12:45 - 16:00 R18
Svensk Käkkirurgisk förening

Odontologiska poäng

3.75

Icke odontologiska poäng

0

Forskningsrapporter Odontologisk Radiologi

Lena Vannas Löfqvist
Onsdag 14:30 - 16:00 R18
Svensk förening för Odontologisk Radiologi

Odontologiska poäng

1.75

Icke odontologiska poäng

0

Forskningsrapporter Oral Protetik

Lars Hjalmarsson
Fredag 09:00 - 11:30 J2
Svensk förening för oral protetik

Odontologiska poäng

2.25

Icke odontologiska poäng

0

Sessionen ger en inblick i bredden av pågående protetisk forskning i Sverige.  Vi får bland annat se och höra presentationer av kliniska studier om endodontiska komplikationer efter kronpreparationer, uppföljning av större tandretinerade broar, av Rochette-broar och jämförelser mellan pelare i kobolt-krom och guld. Vidare rapporteras om resultat från in vivo-studier, dels om adhesiv bindning till moderna translucenta zirkoniamaterial, och dels om jämförelse av biokompatibilitet och mekaniska egenskaper mellan vanligt förekommande kobolt-kromlegeringar.

Forskningsrapporter Orofacial Medicin

Ante Zakrisson
Torsdag 12:45 - 15:45 R17
Svensk förening för Orofacial Medicin

Odontologiska poäng

3.25

Icke odontologiska poäng

0

Detta året tas
följande ämnen upp: Kan icke invasiva metoder med borstbiopsier med automatiserad HPV analys ge ett likartat resultat som traditionella biopsier? Tre olika rapporter om biomarkörer i saliven. Kan biomarkörer ge oss svar om aktiviteten vid SLE, IBS respektive geografisk tunga? Vilka patienter är bäst lämpade för Medicinsk screening inom tandvården. Oral hälsa i olika missbrukargrupper. Recidivfrekvensen efter avlägsnande av leukoplakier. Sambandet mellan P16 och HPV infektion i orala leukoplakier samt skivepitelcancer. Hur upplever äldre att tuggförmågan ändras genom livet? Är smärtupplevelsen annorlunda hos tandvårdsrädda patienter ?

Forskningsrapporter Ortodonti

Mats Carlén
Torsdag 12:45 - 14:45 R2
Svenska Ortodontiföreningen

Odontologiska poäng

2.25

Icke odontologiska poäng

0

Välkommen att uppdatera dig i den pågående forskningen inom ortodonti, som belyser ämnet ur ett brett perspektiv. Ta del av tankeväckande rapporter som du kanske sedan kan dra nytta av i din egen ortodontiska verksamhet.

Forskningsrapporter Parodontologi

Kåre Buhlin
Torsdag 09:00 - 12:00 R17
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi

Odontologiska poäng

3.25

Icke odontologiska poäng

0

Sessionen kommer att speglas av ny innovativ, spännande forskning som belyser parodontologins och dess angränsande områdenas breda forskningsfält. Implantologi, epidemiologi, etiologi, laboratorieforskning, preklinisk och klinisk forskning allt ryms inom dessa forskningsrapporter för 2018.

Forskningsrapporter Pedodonti

Elin Andersson, Tina Bergman
Torsdag 09:00 - 11:15 R18
Svenska Pedodontiföreningen

Odontologiska poäng

2.25

Icke odontologiska poäng

0

Årets forskningsrapporter i pedodonti belyser flera högaktuella ämnen inom barn och ungdomstandvården. Vi är än en gång stolta över att få presentera rapporter av hög kvalité vars syfte är att förbättra omhändertagandet och förståelsen för våra unga patienter. Årets rapportörer har en spännvidd från disputerade tandläkare till dem som är i början av sin karriär. Välkommen till något som vi tror kommer att bli en utvecklande stund oavsett din profession inom tandvården.

Forskningsrapporter Rekonstruktions- och materialvetenskap

Evaggelia Papia
Torsdag 14:45 - 16:00 J2
Svensk förening för Odontologisk rekonstruktions- och materialvetenskap, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.25

Icke odontologiska poäng

0

Denna session har sitt fokus på hur material och handhavande påverkar våra konstruktioner och hur de interagerar i den orala miljön. Det är en snabb utveckling inom dentalbranschen och nya material, processteknologier och behandlingsalternativ tillkommer hela tiden. Vill du hålla dig uppdaterad så kom och lyssna på våra forskningsrapporter. Välkomna!

Forskningsrapporter Samhällsodontologi

Anna-Karin Wagner
Onsdag 13:15 - 16:30 R17
Svensk förening för samhällsodontologi

Odontologiska poäng

3.25

Icke odontologiska poäng

0

Forskningsrapporterna från Svensk samhällsodontologisk förening bjuder på exposé över ämnet samhällsodontologi. Här presenteras resultat av befolkningsstudier gjorda i Sverige. Goda exempel på tandvårdsorganisering i det odontologiska folkhälsoarbetet, presentation av arbetet med kunskapsstyrning och kvalitetssäkring. Symposiet belyser också samhällsodontologisk problematik kring hälsoarbetet i olika grupper. Här möts vi för intressanta diskussioner kring hur hälsa skapas i ett samspel mellan individ, miljö och samhälle.

Från föreskrift till specialist – nya bestämmelser från Socialstyrelsen

Anna Krzymowska, Helene Klackenberg Ingrao, Ragnhild Mogren, Stein Björkman, Anna Bogren, Göran Stegersjö, Margareta Molin Thorén
Torsdag 09:00 - 10:00 G1
Socialstyrelsen

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Socialstyrelsens nya bestämmelser om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) har trätt i kraft den 1 juni 2018. Hur ska man tolka och på bästa sätt använda denna föreskrift för att säkerställa en hög kvalitet på dagens ST-utbildning?

Future Lab

Onsdag 10:00 - 18:00 Plan 2
Svenska Mässan och Folktandvården Västra Götaland, Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

0

Provkör framtiden i upplevelseområdet Future Lab

Future Lab

Torsdag 09:00 - 17:00 Plan 2
Svenska Mässan och Folktandvården Västra Götaland, Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

0

Provkör framtiden i upplevelseområdet Future Lab

Future Lab

Fredag 09:00 - 17:00 Plan 2
Svenska Mässan och Folktandvården Västra Götaland, Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

0

Provkör framtiden i upplevelseområdet Future Lab