Seminarier

Välkommen till Göteborg 14-16 november

Digitalisering – framtiden för tandvården

Yrkesverksamma inom tandvården har tre huvudsakliga mål i livet: att förbättra munhälsan för sina patienter, att genom sin yrkesskicklighet få ett bekvämt liv, samt att ha en karriär som är en konstant källa till glädje och tillfredsställelse.

Odontologisk Riksstämma finns till för att hjälpa dig att nå dessa mål, i vad som har kommit att bli en allt mer utmanande och pressad miljö.

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Därför är digitalisering vårt fokusområde för 2018. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt?

Tandvårdspersonal som söker enklare, snabbare, mer exakta och effektivare arbetssätt ska definitivt besöka årets Riksstämma – som ser ut att bli den mest spännande hittills!

Forskningsrapporter Parodontologi

Kåre Buhlin
Torsdag 09:00 - 12:00 R17
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi

Odontologiska poäng

3.25

Icke odontologiska poäng

0

Sessionen kommer att speglas av ny innovativ, spännande forskning som belyser parodontologins och dess angränsande områdenas breda forskningsfält. Implantologi, epidemiologi, etiologi, laboratorieforskning, preklinisk och klinisk forskning allt ryms inom dessa forskningsrapporter för 2018.

Forskningsrapporter Pedodonti

Elin Andersson, Tina Bergman
Torsdag 09:00 - 11:15 R18
Svenska Pedodontiföreningen

Odontologiska poäng

2.25

Icke odontologiska poäng

0

Årets forskningsrapporter i pedodonti belyser flera högaktuella ämnen inom barn och ungdomstandvården. Vi är än en gång stolta över att få presentera rapporter av hög kvalité vars syfte är att förbättra omhändertagandet och förståelsen för våra unga patienter. Årets rapportörer har en spännvidd från disputerade tandläkare till dem som är i början av sin karriär. Välkommen till något som vi tror kommer att bli en utvecklande stund oavsett din profession inom tandvården.

Future Lab

Torsdag 09:00 - 17:00 Plan 2
Svenska Mässan och Folktandvården Västra Götaland, Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

0

Provkör framtiden i upplevelseområdet Future Lab

Hallandsmodellen – tappa inte sköra äldre

Anne Hemberg-Jess, Ann Ljungman, Gunilla Nyström, Susann Lindgren
Torsdag 09:00 - 10:00 F2
Svensk förening för Orofacial Medicin

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

IT i utbildning

Uno Fors
Torsdag 09:00 - 10:00 F1
Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Modern utbildning kan få stöd av Virtuella patientfall, 3D visualiseringar, Spelifiering och Learning Analytics. Denna föreläsning exemplifiera, demonstrera och diskutera möjligheter och utmaningar  moderna IT-stöd kan ge odontologisk utbildning.

Oral cancer - vi kan rädda liv

Bengt Hasséus, Göran Kjeller, Jan-Michaél Hirsch, Lena Sjöberg, Mats Wallström
Torsdag 09:00 - 10:00 F4
Tandvård mot Tobak

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Oral cancer -  en dödlig sjukdom - hur jobbar vi förebyggande?.

Oral estetik - konst och vetenskap

Melvin Sohrabi, Nicole Winitsky
Torsdag 09:00 - 10:00 G3
Svensk förening för Oral Protetik, Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsning om estetiska principer och digital smiledesign för att optimera kommunikationen mellan tandläkare-patient och tandläkare-tandtekniker.

CAD-CAM-restaureringar – hur välja rätt?

Bjørn Einar Dahl, Hilde Molvig Kopperud, John E. Tibballs, Jon E Dahl
Torsdag 10:15 - 11:45 F1
NIOM - nordisk institutt for odontolgiske materialer, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Seminariet kommer att handlar om passform av CAD-CAM producerade restaureringar och om möjliga orsaker till fel och brister, såsom i den initiala intraoral skanningen eller i den efterföljande framställningsprocessen. Vilka krav behöver ställas på intraorala skannrar och vilka typer av material ska du välja?

Estetisk tandvård - vägen till ett vackrare leende

Cecilia Ömo, Clas Oscarsson, Mats Burendahl, Lyova Torosyan
Torsdag 10:15 - 11:45 G3
Tandläkarförbundets Studerandeförening

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Genom föreläsningen får tandläkarstudenter från hela Sverige möjlighet att ta del av tre intressanta föreläsare som berättar om de senaste behandlingsmetoderna, nyheterna och alternativa behandlingsmetoder inom den estetiska tandvården. 

Forskningsrapporter Cariologi

Álfheiður Ástvaldsdóttir
Torsdag 10:15 - 11:45 R2
Svensk förening för Cariologi

Odontologiska poäng

1.25

Icke odontologiska poäng

0

Hur ska framtidens tandvård se ut?

Hilda Zollitsch, Anders Jonsson, Bengt Franzon, Gunilla Swanholm, Janette Olsson, Mattias Karlsson , Merit Lindberg, Sofia Wallström, Susanna Cassberg, Veronica Palm
Torsdag 10:15 - 11:15 F3
Tandläkartidningen

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Hållbar protetik på sköra äldre

Markus Höglund, Simon Dahlgren, Ulrika Lindmark, Per Häger
Torsdag 10:15 - 11:45 F4
Svensk förening för Orofacial Medicin och Svensk förening för Oral Protetik

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Käkledsprotes - evidens och konsekvens

Mattias Ulmner, Thomas List, Per Alstergren
Torsdag 10:15 - 11:15 F2
Svensk förening för bettfysiologi

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Prismaoptik, luppar och ergonomi - vad kan det innebära för dig?

Agneta Lindegård Andersson, Magdalena Gustavsson, Per Johan Pettersson
Torsdag 10:15 - 11:15 G1
MeridentOptergo AB

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Från studie till verklighet.
Ett seminarie som svarar på frågorna: Vad är effekterna och vad kan det innebära för dig?
Förstoring eller inte förstoring?
Vad säger forskningen?

Analog friläggning och blodstillning vid digitala avtryck

Martin Janda, Patric Bellton
Torsdag 12:45 - 13:45 G1
Ultradent Products, Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Digitala avtryck är på uppgång och det finns många fördelar jämfört med analoga avtryck. Dock ställer digitala avtryck högre krav på torr- och friläggning. Föreläsningen kommer gå igenom olika sätt att frilägga och blodstilla på för att underlätta vid skanningen/avtryckstagningen, men även vid utförande av provisorier och cementering av den färdiga kronan.OBS! Ny sal

Deep learning in Dentistry – A Digital Orthodontic Journey

Jonathan Becktor, Karin Binner Becktor
Torsdag 12:45 - 14:15 F2
Svensk förening för Odontologisk Rekonstruktions- och materialvetenskap, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Forskningsrapporter Käkkirurgi

Carina Krüger Weiner
Torsdag 12:45 - 16:00 R18
Svensk Käkkirurgisk förening

Odontologiska poäng

3.75

Icke odontologiska poäng

0

Forskningsrapporter Orofacial Medicin

Ante Zakrisson
Torsdag 12:45 - 15:45 R17
Svensk förening för Orofacial Medicin

Odontologiska poäng

3.25

Icke odontologiska poäng

0

Forskningsrapporter Ortodonti

Mats Carlén
Torsdag 12:45 - 14:45 R2
Svenska Ortodontiföreningen

Odontologiska poäng

2.25

Icke odontologiska poäng

0