Banner digitalisering 2018

Seminarier Odontologisk Riksstämma 2018

Välkommen till Göteborg 14-16 november

Digitalisering – framtiden för tandvården

Yrkesverksamma inom tandvården har tre huvudsakliga mål i livet: att förbättra munhälsan för sina patienter, att genom sin yrkesskicklighet få ett bekvämt liv, samt att ha en karriär som är en konstant källa till glädje och tillfredsställelse.

Odontologisk Riksstämma finns till för att hjälpa dig att nå dessa mål, i vad som har kommit att bli en allt mer utmanande och pressad miljö.

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Därför är digitalisering vårt fokusområde för 2018. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt?

Tandvårdspersonal som söker enklare, snabbare, mer exakta och effektivare arbetssätt ska definitivt besöka årets Riksstämma – som ser ut att bli den mest spännande hittills!

100

Visdomstanden - röntgenologiska och kirurgiska aspekter

Christina Lindh, Rolf Liedholm, Silvia Miranda Bazargani
Torsdag 12:45 - 13:45 G4
Svensk Förening för Odontologisk Radiologi

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Visdomständer erupterar inte alltid som de ska, vilket kan ge besvär för patienten till exempel i form av smärta och resorption av granntand. Vad ska man tänka på vid beslut om extraktion? Hur avbildar man visdomstanden bäst inför extraktion? När behövs CBCT?

100

CAD-CAM-restaureringar – hur välja rätt?

Bjørn Einar Dahl, Hilde Molvig Kopperud, John E. Tibballs, Jon E Dahl
Torsdag 10:15 - 11:45 F1
NIOM - nordisk institutt for odontolgiske materialer, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Seminariet kommer att handlar om passform av CAD-CAM producerade restaureringar och om möjliga orsaker till fel och brister, såsom i den initiala intraoral skanningen eller i den efterföljande framställningsprocessen. Vilka krav behöver ställas på intraorala skannrar och vilka typer av material ska du välja?

100

Estetisk tandvård - vägen till ett vackrare leende

Cecilia Ömo, Clas Oscarsson, Lyova Torosyan, Mats Burendahl
Torsdag 10:15 - 11:45 G3
Tandläkarförbundets Studerandeförening

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Genom föreläsningen får tandläkarstudenter från hela Sverige möjlighet att ta del av tre intressanta föreläsare som berättar om de senaste behandlingsmetoderna, nyheterna och alternativa behandlingsmetoder inom den estetiska tandvården. 

100

Forskningsrapporter Cariologi

Álfheiður Ástvaldsdóttir
Torsdag 10:15 - 11:45 R2
Svensk förening för Cariologi

Odontologiska poäng
Points blue

1.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

100

Hur ska framtidens tandvård se ut?

Anders Jonsson, Bengt Franzon, Gunilla Swanholm, Hilda Zollitsch, Janette Olsson, Mattias Karlsson , Merit Lindberg, Sofia Wallström, Susanna Cassberg, Veronica Palm
Torsdag 10:15 - 11:15 F3
Tandläkartidningen

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Tandläkartidningen
känner politiker, beslutsfattare och utredare på pulsen.

100

Hållbar protetik på sköra äldre

Markus Höglund, Per Häger, Simon Dahlgren, Ulrika Lindmark
Torsdag 10:15 - 11:45 F4
Svensk förening för Orofacial Medicin och Svensk förening för Oral Protetik

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Hållbar protetik på sköra och äldreVad är rimligt och vad är möjligt?Lägsta godtagbara standard? För vem? – VårdnivåerEtt samarbetsseminarium mellan SOM och SFOP om protetiska indikationer ochbehandlingar i denna patientgrupp.  

100

Käkledsprotes - evidens och konsekvens

Mattias Ulmner, Per Alstergren, Thomas List
Torsdag 10:15 - 11:15 F2
Svensk förening för bettfysiologi

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Seminariet kommer handla om
allt om moderna käkledsproteser utom själva kirurgiska ingreppet, dvs symposiet
kommer täcka vetenskapligt stöd, indikationer, kontraindikationer,
behandlingseffekt, hälsoekonomi, risker, biverkningar, komplikationer, uppföljning
och långtidsutfall. Även samarbete mellan målgrupperna specialister i
bettfysiologi och käkkirurgi kommer beröras. 

100

Från studie till verklighet.
Ett seminarie som svarar på frågorna: Vad är effekterna och vad kan det innebära för dig?
Förstoring eller inte förstoring?
Vad säger forskningen?

100

Forskningsrapporter Endodonti

Helena Fransson
Torsdag 09:00 - 11:15 J2
Svenska Endodontiföreningen

Odontologiska poäng
Points blue

2.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

100

Forskningsrapporter Parodontologi

Kåre Buhlin
Torsdag 09:00 - 12:00 R17
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi

Odontologiska poäng
Points blue

3.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Sessionen kommer att speglas av ny innovativ, spännande forskning som belyser parodontologins och dess angränsande områdenas breda forskningsfält. Implantologi, epidemiologi, etiologi, laboratorieforskning, preklinisk och klinisk forskning allt ryms inom dessa forskningsrapporter för 2018.

100

Forskningsrapporter Pedodonti

Elin Andersson, Tina Bergman
Torsdag 09:00 - 11:15 R18
Svenska Pedodontiföreningen

Odontologiska poäng
Points blue

2.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Årets forskningsrapporter i pedodonti belyser flera högaktuella ämnen inom barn och ungdomstandvården. Vi är än en gång stolta över att få presentera rapporter av hög kvalité vars syfte är att förbättra omhändertagandet och förståelsen för våra unga patienter. Årets rapportörer har en spännvidd från disputerade tandläkare till dem som är i början av sin karriär. Välkommen till något som vi tror kommer att bli en utvecklande stund oavsett din profession inom tandvården.

100

Socialstyrelsens nya bestämmelser om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) har trätt i kraft den 1 juni 2018. Hur ska man tolka och på bästa sätt använda denna föreskrift för att säkerställa en hög kvalitet på dagens ST-utbildning?

100

Future Lab

Torsdag 09:00 - 17:00 Plan 2
Svenska Mässan och Folktandvården Västra Götaland, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Provkör framtiden i upplevelseområdet Future Lab

100

Hallandsmodellen – tappa inte sköra äldre

Ann Ljungman, Anne Hemberg-Jess, Gunilla Nyström, Susann Lindgren
Torsdag 09:00 - 10:00 F2
Svensk förening för Orofacial Medicin

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Dagens äldre har fler egna tänder än tidigare generationer. Den friska äldre upprätthåller god egenvård och besöker tandvården regelbundet.Vid sjukdom sviktar egenvården och tandvårdskontakten kan förloras. Perioden som ”skör äldre” kan pågå i många år.

100 unofoto crop 5369

IT i utbildning

Uno Fors
Torsdag 09:00 - 10:00 F1
Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Modern utbildning kan få stöd av Virtuella patientfall, 3D visualiseringar, Spelifiering och Learning Analytics. Denna föreläsning exemplifiera, demonstrera och diskutera möjligheter och utmaningar  moderna IT-stöd kan ge odontologisk utbildning.

100

Oral cancer - vi kan rädda liv

Bengt Hasséus, Göran Kjeller, Jan-Michaél Hirsch, Lena Sjöberg, Mats Wallström
Torsdag 09:00 - 10:00 F4
Tandvård mot Tobak

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Oral cancer -  en dödlig sjukdom - hur jobbar vi förebyggande?.

100

Oral estetik - konst och vetenskap

Melvin Sohrabi, Nicole Winitsky
Torsdag 09:00 - 10:00 G3
Svensk förening för Oral Protetik, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Föreläsning om estetiska principer och digital smiledesign för att optimera kommunikationen mellan tandläkare-patient och tandläkare-tandtekniker.

100

Invigning & Det är så jag ser det

Peter Apelgren
Onsdag 16:45 - 18:15 F4

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

Invigningen är öppen för alla, även dig som bara besöker Swedental. Begränsat antal platser - först till kvarn!

100

Bli digitalt smart

Tina Sayed Nestius
Onsdag 15:00 - 16:30 F4
Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

En
genomtänkt närvaro i sociala medier är numera en nödvändighet. Våra
konsumentvanor har förändrats de senaste åren och sociala medier blir allt
viktigare för att nå fram till rätt personer. Men vad är nyckeln till framgång?

100

Digitala avtryck och 3D-printing – vad kan den nya tekniken hjälpa oss med?

Björn Gjelvold
Onsdag 15:00 - 15:45 F1
Folktandvården Skåne, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Björn Gjelvold, oral protetiker i Folktandvården Skåne, berättar om hur ny teknik kan underlätta din kliniska vardag och ger sina bästa tips på digital terapiplanering och modellproduktion.