Banner digitalisering 2018

Seminarier Odontologisk Riksstämma 2018

Välkommen till Göteborg 14-16 november

Digitalisering – framtiden för tandvården

Yrkesverksamma inom tandvården har tre huvudsakliga mål i livet: att förbättra munhälsan för sina patienter, att genom sin yrkesskicklighet få ett bekvämt liv, samt att ha en karriär som är en konstant källa till glädje och tillfredsställelse.

Odontologisk Riksstämma finns till för att hjälpa dig att nå dessa mål, i vad som har kommit att bli en allt mer utmanande och pressad miljö.

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Därför är digitalisering vårt fokusområde för 2018. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt?

Tandvårdspersonal som söker enklare, snabbare, mer exakta och effektivare arbetssätt ska definitivt besöka årets Riksstämma – som ser ut att bli den mest spännande hittills!

StigandeFallande
100

Om konsten att vårda ett bett

Annika Torbjörner
Fredag 13:00 - 14:30 F2
Svensk Förening för Oral Protetik

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Det är svårare att vara tandläkare idag än förr. Ett skäl är dagens stora variation i ocklusala material. Komposit, olika keramer, metaller, emalj och blottat dentin slits mot varandra och nöts i olika grad. Bettet hamnar lätt i otakt. Det är nu som "fel" tänder börjar ta upp för stor belastning. Tänder som är försvagade av t ex stora fyllningar utsätts för större och mer ogynnsamma krafter än de klarar och då uppstår frakturerna. Finns det några alternativ?Enkla punkter och verktyg för att kunna göra en "bettutvecklingskontroll" på vuxna presenteras och illustreras med kliniska exempel. Genom att använda de protetiska kunskaperna till att INTE göra protetik utan i stället till att förebygga,  kan riskpatienter och risksituationer fångas upp i ett tidigt skede, tandvård kan bli en positiv hälsospiral både för enskilda tänder och för bettet som helhet och vi minskar risken för att hamna i den omfattande och riskfyllda protetiken.

100

Contemporary aesthetics

Cecilia Ömo, Farid Akhlaghi, Gunnar Håwi, Lory Melin Svanborg, Margaretha Lindqvist
Fredag 14:45 - 16:15 F1
Göteborgs Tandläkarsällskap och American Dental Association, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Estetik är lätt om man gör rätt
- tips om hur man lyckas med vardagsprotetik i den estetiska zonen.

100

Socialstyrelsens nya bestämmelser om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) har trätt i kraft den 1 juni 2018. Hur ska man tolka och på bästa sätt använda denna föreskrift för att säkerställa en hög kvalitet på dagens ST-utbildning?

100

Forskningsrapporter Orofacial Medicin

Ante Zakrisson
Torsdag 12:45 - 15:45 R17
Svensk förening för Orofacial Medicin

Odontologiska poäng
Points blue

3.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Detta året tas
följande ämnen upp: Kan icke invasiva metoder med borstbiopsier med automatiserad HPV analys ge ett likartat resultat som traditionella biopsier? Tre olika rapporter om biomarkörer i saliven. Kan biomarkörer ge oss svar om aktiviteten vid SLE, IBS respektive geografisk tunga? Vilka patienter är bäst lämpade för Medicinsk screening inom tandvården. Oral hälsa i olika missbrukargrupper. Recidivfrekvensen efter avlägsnande av leukoplakier. Sambandet mellan P16 och HPV infektion i orala leukoplakier samt skivepitelcancer. Hur upplever äldre att tuggförmågan ändras genom livet? Är smärtupplevelsen annorlunda hos tandvårdsrädda patienter ?

100

Vad händer inom rättsodontologi - nya metoder och spännande fall

Anna Jinghede, Irena Dawidson, Kanar Alkass
Fredag 13:00 - 14:30 F3
Svensk Rättsodontologisk förening

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Annorlunada sätt att åldersbedömma - C14 i tänder. Isdalskvinnan och Plazakvinnan -  två av Norges stösta kriminalmysterier. Den teknologiska utveckling inom rättsodontologi.

100

Vad kan tandvården göra för att identifiera barn som far illa?

Annika Halldin, Birgitta Jönsson, Ingfrid Vaksdal Brattabø, Therese Kvist
Fredag 10:15 - 11:45 F3
Sveriges Tandhygienistförening (STHF)

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Tandvårdspersonal har en unik position för att identifiera barn som är utsatt för omsorgssvikt/misshandel/sexuella övergrepp. I detta seminarium kommer följande saker att diskuteras: vilken omfattning tandvårdspersonal gör orosanmälan till socialtjänsten, vad som påverkar om tandvårdspersonal gör orosanmälan, hur socialtjänsten återkopplar till tandvården, hur munhälsan påverkas hos barn som är utsatta för omsorgssvikt och hur tandvården kan förbättra rutiner kring rapportering av misstänkt omsorgsvikt/misshandel.

100

Under seminariet belyser olika myndigheter hur digitalisering av tandvårdsstödet påverkat deras verksamhet

100

Hållbar protetik på sköra äldre

Markus Höglund, Per Häger, Simon Dahlgren, Ulrika Lindmark
Torsdag 10:15 - 11:45 F4
Svensk förening för Orofacial Medicin och Svensk förening för Oral Protetik

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Hållbar protetik på sköra och äldreVad är rimligt och vad är möjligt?Lägsta godtagbara standard? För vem? – VårdnivåerEtt samarbetsseminarium mellan SOM och SFOP om protetiska indikationer ochbehandlingar i denna patientgrupp.  

100

Erosioner - Var står vi?

Agneta Hasselkvist, Ola Fernberg, Ulf Söderström
Onsdag 15:00 - 16:00 G1
Svensk Samhällsodontologisk Förening, Svensk Förening för Cariologi, SKaPa

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Att diagnosticera och registreraErosioner är ett växande folkhälsoproblem. Seminariet tar upp erosioners etiologi, epidemiologi, diagnostik och registrering.

100

Hur ska framtidens tandvård se ut?

Anders Jonsson, Bengt Franzon, Gunilla Swanholm, Hilda Zollitsch, Janette Olsson, Mattias Karlsson , Merit Lindberg, Sofia Wallström, Susanna Cassberg, Veronica Palm
Torsdag 10:15 - 11:15 F3
Tandläkartidningen

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Tandläkartidningen
känner politiker, beslutsfattare och utredare på pulsen.

100

Orala interaktioner och biverkningar – tips, råd och belysande fall

Emma Ekenstråle
Fredag 14:45 - 15:45 F3
Svensk förening för orofacial medicin

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Tips, råd och belysande fall

100

Estetisk tandvård - vägen till ett vackrare leende

Cecilia Ömo, Clas Oscarsson, Lyova Torosyan, Mats Burendahl
Torsdag 10:15 - 11:45 G3
Tandläkarförbundets Studerandeförening

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Genom föreläsningen får tandläkarstudenter från hela Sverige möjlighet att ta del av tre intressanta föreläsare som berättar om de senaste behandlingsmetoderna, nyheterna och alternativa behandlingsmetoder inom den estetiska tandvården. 

100

Digital planering för optimerad implantatbehandling

Christopher Appelqvist, Per Carlson
Onsdag 11:00 - 12:00 F1
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Digitala verktyg möjliggör vid rätt användning ett säkrare behandlingsprotokoll vid implantatbehandling.
Målsättningen vid dagens implantatbehandling är att det önskade protetiska resultatet ska styra implantatens
placering för ett optimalt behandlingsresultat. Vi presenterar metoder och verktyg för den protetiska och kirurgiska planeringen och behandlingen, och de fallgropar som man bör vara medveten om, för ett lyckat resultat.
Behandlingsprinciper och kliniska fall tas upp.

100

Tandvårdens roll i att upptäcka våld i nära relationer

Eva Nevelius, Therese Kvist, Åsa Witkowski
Onsdag 11:00 - 12:00 G1
Svensk Samhällsodontologisk förening

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Seminariet kommer att lyfta baskunskap om våld i nära relationer. Tandvårdsspecifika fakta kommer att lyftas fram och tandvårdens roll belysas.  

100

Forskningsrapporter Cariologi

Álfheiður Ástvaldsdóttir
Torsdag 10:15 - 11:45 R2
Svensk förening för Cariologi

Odontologiska poäng
Points blue

1.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

100

Forskningsrapporter Ortodonti

Mats Carlén
Torsdag 12:45 - 14:45 R2
Svenska Ortodontiföreningen

Odontologiska poäng
Points blue

2.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Välkommen att uppdatera dig i den pågående forskningen inom ortodonti, som belyser ämnet ur ett brett perspektiv. Ta del av tankeväckande rapporter som du kanske sedan kan dra nytta av i din egen ortodontiska verksamhet.

100

Forskningsrapporter Pedodonti

Elin Andersson, Tina Bergman
Torsdag 09:00 - 11:15 R18
Svenska Pedodontiföreningen

Odontologiska poäng
Points blue

2.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Årets forskningsrapporter i pedodonti belyser flera högaktuella ämnen inom barn och ungdomstandvården. Vi är än en gång stolta över att få presentera rapporter av hög kvalité vars syfte är att förbättra omhändertagandet och förståelsen för våra unga patienter. Årets rapportörer har en spännvidd från disputerade tandläkare till dem som är i början av sin karriär. Välkommen till något som vi tror kommer att bli en utvecklande stund oavsett din profession inom tandvården.

100

Forskningsrapporter Endodonti

Helena Fransson
Torsdag 09:00 - 11:15 J2
Svenska Endodontiföreningen

Odontologiska poäng
Points blue

2.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

100

Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa

Martin Färnsten, Veronica Palm, Elisabeth Wärnberg Gerdin
Torsdag 14:00 - 15:30 G1
Svensk samhällsodontologisk förening

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

Regeringen har tillsatt en utredning om jämlik munhälsa med Veronica Palm som särskild utredare. Vid seminariet presenteras utredningen och du som deltar i publiken välkomnas att framföra synpunkter och ge inspel till det fortsatta arbetet. 

100

Forskningsrapporter Bettfysiologi

Ing-Marie Nilsson
Onsdag 13:15 - 16:30 R2
Svensk Förening för Bettfysiologi

Odontologiska poäng
Points blue

3.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Välkommen
att uppdatera dig i den pågående forskningen inom området orofacial smärta och
käkfunktionsstörningar. Spännande studier med aktuella och intressanta
frågeställningar kommer att presenteras.