Banner digitalisering 2018

Seminarier Odontologisk Riksstämma 2018

Välkommen till Göteborg 14-16 november

Digitalisering – framtiden för tandvården

Yrkesverksamma inom tandvården har tre huvudsakliga mål i livet: att förbättra munhälsan för sina patienter, att genom sin yrkesskicklighet få ett bekvämt liv, samt att ha en karriär som är en konstant källa till glädje och tillfredsställelse.

Odontologisk Riksstämma finns till för att hjälpa dig att nå dessa mål, i vad som har kommit att bli en allt mer utmanande och pressad miljö.

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Därför är digitalisering vårt fokusområde för 2018. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt?

Tandvårdspersonal som söker enklare, snabbare, mer exakta och effektivare arbetssätt ska definitivt besöka årets Riksstämma – som ser ut att bli den mest spännande hittills!

StigandeFallande
100

Forskningsrapporter Samhällsodontologi

Anna-Karin Wagner
Onsdag 13:15 - 16:30 R17
Svensk förening för samhällsodontologi

Odontologiska poäng
Points blue

3.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Forskningsrapporterna från Svensk samhällsodontologisk förening bjuder på exposé över ämnet samhällsodontologi. Här presenteras resultat av befolkningsstudier gjorda i Sverige. Goda exempel på tandvårdsorganisering i det odontologiska folkhälsoarbetet, presentation av arbetet med kunskapsstyrning och kvalitetssäkring. Symposiet belyser också samhällsodontologisk problematik kring hälsoarbetet i olika grupper. Här möts vi för intressanta diskussioner kring hur hälsa skapas i ett samspel mellan individ, miljö och samhälle.

100

Forskningsrapporter Rekonstruktions- och materialvetenskap

Evaggelia Papia
Torsdag 14:45 - 16:00 J2
Svensk förening för Odontologisk rekonstruktions- och materialvetenskap, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Denna session har sitt fokus på hur material och handhavande påverkar våra konstruktioner och hur de interagerar i den orala miljön. Det är en snabb utveckling inom dentalbranschen och nya material, processteknologier och behandlingsalternativ tillkommer hela tiden. Vill du hålla dig uppdaterad så kom och lyssna på våra forskningsrapporter. Välkomna!

100

Forskningsrapporter Pedodonti

Elin Andersson, Tina Bergman
Torsdag 09:00 - 11:15 R18
Svenska Pedodontiföreningen

Odontologiska poäng
Points blue

2.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Årets forskningsrapporter i pedodonti belyser flera högaktuella ämnen inom barn och ungdomstandvården. Vi är än en gång stolta över att få presentera rapporter av hög kvalité vars syfte är att förbättra omhändertagandet och förståelsen för våra unga patienter. Årets rapportörer har en spännvidd från disputerade tandläkare till dem som är i början av sin karriär. Välkommen till något som vi tror kommer att bli en utvecklande stund oavsett din profession inom tandvården.

100

Forskningsrapporter Parodontologi

Kåre Buhlin
Torsdag 09:00 - 12:00 R17
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi

Odontologiska poäng
Points blue

3.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Sessionen kommer att speglas av ny innovativ, spännande forskning som belyser parodontologins och dess angränsande områdenas breda forskningsfält. Implantologi, epidemiologi, etiologi, laboratorieforskning, preklinisk och klinisk forskning allt ryms inom dessa forskningsrapporter för 2018.

100

Forskningsrapporter Ortodonti

Mats Carlén
Torsdag 12:45 - 14:45 R2
Svenska Ortodontiföreningen

Odontologiska poäng
Points blue

2.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Välkommen att uppdatera dig i den pågående forskningen inom ortodonti, som belyser ämnet ur ett brett perspektiv. Ta del av tankeväckande rapporter som du kanske sedan kan dra nytta av i din egen ortodontiska verksamhet.

100

Forskningsrapporter Orofacial Medicin

Ante Zakrisson
Torsdag 12:45 - 15:45 R17
Svensk förening för Orofacial Medicin

Odontologiska poäng
Points blue

3.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Detta året tas
följande ämnen upp: Kan icke invasiva metoder med borstbiopsier med automatiserad HPV analys ge ett likartat resultat som traditionella biopsier? Tre olika rapporter om biomarkörer i saliven. Kan biomarkörer ge oss svar om aktiviteten vid SLE, IBS respektive geografisk tunga? Vilka patienter är bäst lämpade för Medicinsk screening inom tandvården. Oral hälsa i olika missbrukargrupper. Recidivfrekvensen efter avlägsnande av leukoplakier. Sambandet mellan P16 och HPV infektion i orala leukoplakier samt skivepitelcancer. Hur upplever äldre att tuggförmågan ändras genom livet? Är smärtupplevelsen annorlunda hos tandvårdsrädda patienter ?

100

Forskningsrapporter Oral Protetik

Lars Hjalmarsson
Fredag 09:00 - 11:30 J2
Svensk förening för oral protetik

Odontologiska poäng
Points blue

2.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Sessionen ger en inblick i bredden av pågående protetisk forskning i Sverige.  Vi får bland annat se och höra presentationer av kliniska studier om endodontiska komplikationer efter kronpreparationer, uppföljning av större tandretinerade broar, av Rochette-broar och jämförelser mellan pelare i kobolt-krom och guld. Vidare rapporteras om resultat från in vivo-studier, dels om adhesiv bindning till moderna translucenta zirkoniamaterial, och dels om jämförelse av biokompatibilitet och mekaniska egenskaper mellan vanligt förekommande kobolt-kromlegeringar.

100

Forskningsrapporter Odontologisk Radiologi

Lena Vannas Löfqvist
Onsdag 14:30 - 16:00 R18
Svensk förening för Odontologisk Radiologi

Odontologiska poäng
Points blue

1.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

100

Forskningsrapporter Käkkirurgi

Carina Krüger Weiner
Torsdag 12:45 - 16:00 R18
Svensk Käkkirurgisk förening

Odontologiska poäng
Points blue

3.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

100

Forskningsrapporter Endodonti

Helena Fransson
Torsdag 09:00 - 11:15 J2
Svenska Endodontiföreningen

Odontologiska poäng
Points blue

2.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

100

Forskningsrapporter Cariologi

Álfheiður Ástvaldsdóttir
Torsdag 10:15 - 11:45 R2
Svensk förening för Cariologi

Odontologiska poäng
Points blue

1.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

100

Forskningsrapporter Bettfysiologi

Ing-Marie Nilsson
Onsdag 13:15 - 16:30 R2
Svensk Förening för Bettfysiologi

Odontologiska poäng
Points blue

3.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Välkommen
att uppdatera dig i den pågående forskningen inom området orofacial smärta och
käkfunktionsstörningar. Spännande studier med aktuella och intressanta
frågeställningar kommer att presenteras.

100

Folktandvården 80 år - hur blev det?

Bertil Koch, Christer Ekström, Ingvar Alba
Onsdag 13:15 - 14:00 J2
Svensk Förening för Odontologiens Historia

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

0.75

Tandhälsan i Sverige var länge usel och utgjorde i början av 1900-talet ett stort folkhälsoproblem. I riksdagen utreddes skoltandvården och folktandvården ett flertal gånger. Först 1938 kom dock riksdagsbeslutet om Folktandvårdens införande i hela landet.I föredraget belyses grunderna för beslutet, Folktandvårdens och tandhälsans fortsatta utveckling, politikens påverkan, samspelet med andra aktörer samt den tekniska och odontologiska utvecklingen fram till idag.

100

Fluorskölj - ett viktigt komplement vid ökad risk för karies och erosioner

Dowen Birkhed
Torsdag 14:00 - 15:00 G2
Brilliant Smile Sweden AB

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Fluorsköljning i hemmet, på skolan och på äldreboendet

100

Evidensgranskaren

Björn Klinge, Dan Ericson, Hilda Zollitsch, Lyova Torosyan, Nicole Winitsky, Sofia Tranæus, Stefan Adregård
Fredag 13:00 - 14:00 G2
Tandläkartidningen, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Vad händer när kompetensutvecklingen sköts via youtube?Ett panelsamtal om evidens.

100

Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa

Martin Färnsten, Veronica Palm, Elisabeth Wärnberg Gerdin
Torsdag 14:00 - 15:30 G1
Svensk samhällsodontologisk förening

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

Regeringen har tillsatt en utredning om jämlik munhälsa med Veronica Palm som särskild utredare. Vid seminariet presenteras utredningen och du som deltar i publiken välkomnas att framföra synpunkter och ge inspel till det fortsatta arbetet. 

100

Estetisk tandvård - vägen till ett vackrare leende

Cecilia Ömo, Clas Oscarsson, Lyova Torosyan, Mats Burendahl
Torsdag 10:15 - 11:45 G3
Tandläkarförbundets Studerandeförening

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Genom föreläsningen får tandläkarstudenter från hela Sverige möjlighet att ta del av tre intressanta föreläsare som berättar om de senaste behandlingsmetoderna, nyheterna och alternativa behandlingsmetoder inom den estetiska tandvården. 

100

Erosioner - Var står vi?

Agneta Hasselkvist, Ola Fernberg, Ulf Söderström
Onsdag 15:00 - 16:00 G1
Svensk Samhällsodontologisk Förening, Svensk Förening för Cariologi, SKaPa

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Att diagnosticera och registreraErosioner är ett växande folkhälsoproblem. Seminariet tar upp erosioners etiologi, epidemiologi, diagnostik och registrering.

100

Digital planering för optimerad implantatbehandling

Christopher Appelqvist, Per Carlson
Onsdag 11:00 - 12:00 F1
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Digitala verktyg möjliggör vid rätt användning ett säkrare behandlingsprotokoll vid implantatbehandling.
Målsättningen vid dagens implantatbehandling är att det önskade protetiska resultatet ska styra implantatens
placering för ett optimalt behandlingsresultat. Vi presenterar metoder och verktyg för den protetiska och kirurgiska planeringen och behandlingen, och de fallgropar som man bör vara medveten om, för ett lyckat resultat.
Behandlingsprinciper och kliniska fall tas upp.

100

Digitala avtryck och 3D-printing – vad kan den nya tekniken hjälpa oss med?

Björn Gjelvold
Onsdag 15:00 - 15:45 F1
Folktandvården Skåne, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Björn Gjelvold, oral protetiker i Folktandvården Skåne, berättar om hur ny teknik kan underlätta din kliniska vardag och ger sina bästa tips på digital terapiplanering och modellproduktion.