Banner digitalisering 2018

Seminars Odontologisk Riksstämma 2018

Welcome to the Annual Swedish Dental Congress 2018

Digitalization, the future of dentistry

The world is changing fast and being the world’s best dentist does not automatically guarantee success! Everyone in the dental community faces a variety of pressures. 

The Swedish Dental Congress exists to help you to meet your goals in what has become an increasingly challenging, high-pressure environment. There are more than 60 seminars in the Congress programme. 

There is no longer any doubt that the future of dentistry is digital, so digitalization is our focus for 2018. How can digital technologies and conventional best practices be successfully aligned? 

Dental professionals who are looking for simpler, faster, more accurate, and more efficient workflows should definitely attend what promises to be our most exciting Congress to date!

100

Future Lab

Friday 09:00 - 17:00 Plan 2
Svenska Mässan och Folktandvården Västra Götaland, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Provkör framtiden i upplevelseområdet Future Lab

100

Future Lab

Thursday 09:00 - 17:00 Plan 2
Svenska Mässan och Folktandvården Västra Götaland, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Provkör framtiden i upplevelseområdet Future Lab

100

Accuracy and usability of chairside manufactured digital implant guides

Marko Ahonen
Thursday 14:00 - 15:00 F3
DAB Dental AB, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Most dental implants are planned based on 2D image
and placed free-handed even though it has been shown that Cone beam computed
tomography guided approach is beneficial. Clinical research on 73 guided
implant placements show that Cerec guide 2.0 is most cost efficient and most
accurate guide on the market.

100 unofoto crop 5369

IT i utbildning

Uno Fors
Thursday 09:00 - 10:00 F1
Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Modern utbildning kan få stöd av Virtuella patientfall, 3D visualiseringar, Spelifiering och Learning Analytics. Denna föreläsning exemplifiera, demonstrera och diskutera möjligheter och utmaningar  moderna IT-stöd kan ge odontologisk utbildning.

100

Tandvårdsbranschen 2018

Lars Olsson, Merit Lindberg
Thursday 13:00 - 13:45 G2

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

0.75

100

Prismaoptik, luppar och ergonomi - vad kan det innebära för dig?

Agneta Lindegård Andersson, Magdalena Gustavsson, Per Johan Pettersson
Thursday 10:15 - 11:15 G1
MeridentOptergo AB

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Från studie till verklighet.
Ett seminarie som svarar på frågorna: Vad är effekterna och vad kan det innebära för dig?
Förstoring eller inte förstoring?
Vad säger forskningen?

100

Folktandvården 80 år - hur blev det?

Bertil Koch, Christer Ekström, Ingvar Alba
Wednesday 13:15 - 14:00 J2
Svensk Förening för Odontologiens Historia

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

0.75

Tandhälsan i Sverige var länge usel och utgjorde i början av 1900-talet ett stort folkhälsoproblem. I riksdagen utreddes skoltandvården och folktandvården ett flertal gånger. Först 1938 kom dock riksdagsbeslutet om Folktandvårdens införande i hela landet.I föredraget belyses grunderna för beslutet, Folktandvårdens och tandhälsans fortsatta utveckling, politikens påverkan, samspelet med andra aktörer samt den tekniska och odontologiska utvecklingen fram till idag.

100

Vad är artificiell intelligens och hur använder vi det i omsorgen?

Steve Dahlskog
Friday 13:00 - 14:00 F1
Svensk förening för Odontologisk Rekonstruktions- och materialvetenskap, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Artificiell intelligens – vad det är och hur nya och gamla metoder kan passa in i tandvård/hälsa.

100

3D-volymer - gagnar det patienten?

Farhan Bazargani, Henrik Lund, Karin Ekströmer
Friday 10:15 - 11:00 G2
Svensk Förening För Odontologisk Radiologi, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Vi ser hur 3D-tekniken blir alltmer vanligare med att påverkar patientens terapiplanering och behandlarens val. Superponeringar, luftvägsanalyser och vävnadreaktioner till olika behandlingar kan ge svar på gamla och nya frågor. Föreläsningen belyser hur samverkan mellan radiologi och ortodonti kan gagna patienten.

100

Vårdutveckling med stöd från SKaPa

IngerInger Svensson, Lars Christersson, Linda Andersson Falk, Per Hjalmarsson, Sophie Hagelin
Friday 09:00 - 10:00 G1
SKaPa, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Symposiet kommer att ge exempel på hur SKaPa  ( Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit) kan ge stöd till kliniker som önskar arbeta med vårdutveckling

100

När är det berättigat att göra CBCT undersökning vid implantat- och parodontal behandling?

Christina Lindh
Friday 14:45 - 15:30 F2
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Alla undersökningar med joniserande strålning innebär en risk för patienten. Därför är det viktigt att en radiologisk undersökning bidrar med viktigt information då det gäller diagnostik och beslut om behandling och  blir till nytta för patienten. I föreläsningen går vi igenom vad som nu gäller för användandet av CBCT i samband med diagnostik, behandling och behandlingsuppföljning vid parodontit samt vad som gäller för planering och uppföljning vid behandling med implantat. Föreläsningen berör aktuell forskning och vad som kan vara tillämpbart i klinisk praxis.

100

Deep learning in Dentistry – A Digital Orthodontic Journey

Jonathan Becktor, Karin Binner Becktor
Thursday 12:45 - 14:15 F2
Svensk förening för Odontologisk Rekonstruktions- och materialvetenskap, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

100

Hypnos och avslappning för tandvårdsteamet

Josefina Hansen, Nils Norrsell
Friday 14:45 - 16:15 J2
Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

Välmenande tandhygienister och tandläkare kanske tror att det går bra att ta hand om rädda patienter om man känner sympati och intresse. Det räcker inte! Avgörande är att kunna förmå patienten att slappna av så djupt som möjligt. Hypnosinduktion kan åstadkomma detta inom några få minuter. Vi demonstrerar.

100

Konsert och mingel

Thursday 19:00 - 22:00 Konserthuset, Götaplatsen
Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Symfoniker

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

0

100

CAD-CAM-restaureringar – hur välja rätt?

Bjørn Einar Dahl, Hilde Molvig Kopperud, John E. Tibballs, Jon E Dahl
Thursday 10:15 - 11:45 F1
NIOM - nordisk institutt for odontolgiske materialer, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Seminariet kommer att handlar om passform av CAD-CAM producerade restaureringar och om möjliga orsaker till fel och brister, såsom i den initiala intraoral skanningen eller i den efterföljande framställningsprocessen. Vilka krav behöver ställas på intraorala skannrar och vilka typer av material ska du välja?

100

Delat beslutsfattande i tandvården – lika för alla?

Gunnar Henning, Lars Sandman, Monica Palmö
Wednesday 13:15 - 14:45 F2
Etikkommittén, Sveriges Tandläkarförbund och Nordisk förening för Funktionshinder och oral Hälsa

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

Välkomna till seminarium kring ett etiskt dilemma lett av Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet.

100

Evidensgranskaren

Björn Klinge, Dan Ericson, Hilda Zollitsch, Lyova Torosyan, Nicole Winitsky, Sofia Tranæus, Stefan Adregård
Friday 13:00 - 14:00 G2
Tandläkartidningen, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Vad händer när kompetensutvecklingen sköts via youtube?Ett panelsamtal om evidens.

100

Den digitala tandvårdens möjligheter och utmaningar

Björn Lundbäck, Oskar Lindmark, Staffan Söderström
Friday 09:00 - 10:00 F1
Praktikertjänst AB, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Kommer den nya tekniken att påverka vårt terapeutiska förhållningssätt? Tandläkare Staffan Söderström och tandtekniker Björn Lundbäck och Oskar Lindmark delar med sig av sina erfarenheter med digital tandvård. Allt bygger på ett gott hantverk och bra scanningar. Behandlingsplanering och kommunikation, både mellan professionerna och med patienten, ger tydliga fördelar.

100

Hallandsmodellen – tappa inte sköra äldre

Ann Ljungman, Anne Hemberg-Jess, Gunilla Nyström, Susann Lindgren
Thursday 09:00 - 10:00 F2
Svensk förening för Orofacial Medicin

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Dagens äldre har fler egna tänder än tidigare generationer. Den friska äldre upprätthåller god egenvård och besöker tandvården regelbundet.Vid sjukdom sviktar egenvården och tandvårdskontakten kan förloras. Perioden som ”skör äldre” kan pågå i många år.

100

Lyckad integration genom Tranemomodellen

Ingela Karlsson, Ingvar Dimberg
Wednesday 15:00 - 16:00 J2
Folktandvården Tranemo

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Tranemo kommun var politiskt eniga om att ta emot alla
flyktingar som kom till kommunen på bästa sätt under 2015 och framåt. Målet för
integrationsarbetet är att de nyanlända ska känna sig trygga, trivas och bo
kvar i kommunen. Tranemos företag har stort behov av rekrytering. Även
kommunens egna verksamheter ser nyanlända som en viktig resurs för framtidens
personalförsörjning.