Banner digitalisering 2018

Seminars Odontologisk Riksstämma 2018

Welcome to the Annual Swedish Dental Congress 2018

Digitalization, the future of dentistry

The world is changing fast and being the world’s best dentist does not automatically guarantee success! Everyone in the dental community faces a variety of pressures. 

The Swedish Dental Congress exists to help you to meet your goals in what has become an increasingly challenging, high-pressure environment. There are more than 60 seminars in the Congress programme. 

There is no longer any doubt that the future of dentistry is digital, so digitalization is our focus for 2018. How can digital technologies and conventional best practices be successfully aligned? 

Dental professionals who are looking for simpler, faster, more accurate, and more efficient workflows should definitely attend what promises to be our most exciting Congress to date!

100

Hallandsmodellen – tappa inte sköra äldre

Anne Hemberg-Jess, Ann Ljungman, Gunilla Nyström, Susann Lindgren
Thursday 09:00 - 10:00 F2
Svensk förening för Orofacial Medicin

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Dagens äldre har fler egna tänder än tidigare generationer. Den friska äldre upprätthåller god egenvård och besöker tandvården regelbundet.Vid sjukdom sviktar egenvården och tandvårdskontakten kan förloras. Perioden som ”skör äldre” kan pågå i många år.

100

Hur ska framtidens tandvård se ut?

Anders Jonsson, Bengt Franzon, Gunilla Swanholm, Hilda Zollitsch, Janette Olsson, Mattias Karlsson , Merit Lindberg, Sofia Wallström, Susanna Cassberg, Veronica Palm
Thursday 10:15 - 11:15 F3
Tandläkartidningen

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Tandläkartidningen
känner politiker, beslutsfattare och utredare på pulsen.

100

Hur styr digitaliseringen utvecklingen och vice versa?

Roger Molin, Hans Sandberg, Anders Jonsson, Bent Petersen, Gunnel Håkansson, Lars Gahnberg, Marika Qvist
Thursday 14:00 - 15:30 F1
SKaPa, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

De demografiskt betingade behoven inom vården växer så dramatiskt att de inte kan lösas med nuvarande arbetssätt. Vare sig finansieringen eller bemanningen kommer att räcka till. Det krävs nya effektivare arbetssätt. Här kommer digitalisering och AI att spela huvudrollen.

100

Hypnos och avslappning för tandvårdsteamet

Josefina Hansen, Nils Norrsell
Friday 14:45 - 16:15 J2
Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

Välmenande tandhygienister och tandläkare kanske tror att det går bra att ta hand om rädda patienter om man känner sympati och intresse. Det räcker inte! Avgörande är att kunna förmå patienten att slappna av så djupt som möjligt. Hypnosinduktion kan åstadkomma detta inom några få minuter. Vi demonstrerar.

100

Hållbar protetik på sköra äldre

Markus Höglund, Per Häger, Simon Dahlgren, Ulrika Lindmark
Thursday 10:15 - 11:45 F4
Svensk förening för Orofacial Medicin och Svensk förening för Oral Protetik

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Hållbar protetik på sköra och äldreVad är rimligt och vad är möjligt?Lägsta godtagbara standard? För vem? – VårdnivåerEtt samarbetsseminarium mellan SOM och SFOP om protetiska indikationer ochbehandlingar i denna patientgrupp.  

100

Implantatpatienten ur ett tandhygienistperspektiv

Christel Lindahl
Thursday 12:45 - 13:30 F3
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi

Odontologiska poäng
Points blue

0.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Även om implantaterna har generelt mycket bra prognosen, drabbas de ofta av biologiska komplikationer (mukosit och peri-implantit). Förebyggande av komplikationer, tidigt diagnostik, och stödbehandling efter peri-implantitis kirurgi är avgörande för implantat överlevande. Denna föreläsning kommer att diskutera dessa frågor ur ett tandhygienistperspektiv.

100

Invigning & Det är så jag ser det

Peter Apelgren
Wednesday 16:45 - 18:15 F4

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

Invigningen är öppen för alla, även dig som bara besöker Swedental. Begränsat antal platser - först till kvarn!

100 unofoto crop 5369

IT i utbildning

Uno Fors
Thursday 09:00 - 10:00 F1
Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Modern utbildning kan få stöd av Virtuella patientfall, 3D visualiseringar, Spelifiering och Learning Analytics. Denna föreläsning exemplifiera, demonstrera och diskutera möjligheter och utmaningar  moderna IT-stöd kan ge odontologisk utbildning.

100

Koll på dentala erosioner

Anna-Maria af Sandeberg, Peter Benno, Peter Lingström, Ulrica Gidlund
Thursday 12:45 - 15:30 G3
Svensk förening för Oral Protetik

Odontologiska poäng
Points blue

2.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Erosionsskador på tänder blir allt vanligare. Hur
diagnosticerar man skadorna? Vad kan man göra för att förebygga dem och när och
hur skall de behandlas? Hur
skall man diskutera detta med och informera sina patienter på bästa sätt?

100

Konsert och mingel

Thursday 19:00 - 22:00 Konserthuset, Götaplatsen
Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Symfoniker

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

0

100

Konsten att kommunicera med dagens ungdomar om viktiga och svåra frågor i tandvården

Eva Bergquist, EwaCarin Ekberg, Mats Trondman, Erik Lindfors
Friday 14:45 - 16:15 G2
Svensk förening för bettfysiologi, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

I
detta seminarium får vi med olika infallsvinklar lära oss mer om hur vi generellt
kan kommunicera med unga
patienter och hur vi kan hjälpa dem till beteendeförändring för att exempelvis
uppnå bättre funktion och livskvalitet.

100

Käkledsprotes - evidens och konsekvens

Mattias Ulmner, Per Alstergren, Thomas List
Thursday 10:15 - 11:15 F2
Svensk förening för bettfysiologi

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Seminariet kommer handla om
allt om moderna käkledsproteser utom själva kirurgiska ingreppet, dvs symposiet
kommer täcka vetenskapligt stöd, indikationer, kontraindikationer,
behandlingseffekt, hälsoekonomi, risker, biverkningar, komplikationer, uppföljning
och långtidsutfall. Även samarbete mellan målgrupperna specialister i
bettfysiologi och käkkirurgi kommer beröras. 

100

Lyckad integration genom Tranemomodellen

Ingela Karlsson, Ingvar Dimberg
Wednesday 15:00 - 16:00 J2
Folktandvården Tranemo

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Tranemo kommun var politiskt eniga om att ta emot alla
flyktingar som kom till kommunen på bästa sätt under 2015 och framåt. Målet för
integrationsarbetet är att de nyanlända ska känna sig trygga, trivas och bo
kvar i kommunen. Tranemos företag har stort behov av rekrytering. Även
kommunens egna verksamheter ser nyanlända som en viktig resurs för framtidens
personalförsörjning.

100

Nu är det kul igen!

Karin Adelsköld
Friday 14:45 - 16:15 F4

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

Humor mot utmattning, fungerar det? Och behöver vi verkligen skratta mer på våra arbetsplatser? Så in i bomben!

100

När tanden försvinner – etiologi, diagnostik och behandling av rotresorptioner

Henrik Lund, Julia Davies, Maria Pigg, Nelly Romani Vestman
Thursday 14:00 - 15:30 F4
Svenska Endodontiföreningen, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Rotresorptioner - varför uppstår de? Vad kan vi som behandlare göra för att behandla dessa? Via fallpresentationer går specialister i olika ämnesområden igenom rotresorptionen; mekanismen vid uppkomst, histologiskt och radiologiskt utseende och vilka behandlingsmöjligheter som finns.

100

När är det berättigat att göra CBCT undersökning vid implantat- och parodontal behandling?

Christina Lindh
Friday 14:45 - 15:30 F2
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Alla undersökningar med joniserande strålning innebär en risk för patienten. Därför är det viktigt att en radiologisk undersökning bidrar med viktigt information då det gäller diagnostik och beslut om behandling och  blir till nytta för patienten. I föreläsningen går vi igenom vad som nu gäller för användandet av CBCT i samband med diagnostik, behandling och behandlingsuppföljning vid parodontit samt vad som gäller för planering och uppföljning vid behandling med implantat. Föreläsningen berör aktuell forskning och vad som kan vara tillämpbart i klinisk praxis.

100

Om konsten att vårda ett bett

Annika Torbjörner
Friday 13:00 - 14:30 F2
Svensk Förening för Oral Protetik

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Det är svårare att vara tandläkare idag än förr. Ett skäl är dagens stora variation i ocklusala material. Komposit, olika keramer, metaller, emalj och blottat dentin slits mot varandra och nöts i olika grad. Bettet hamnar lätt i otakt. Det är nu som "fel" tänder börjar ta upp för stor belastning. Tänder som är försvagade av t ex stora fyllningar utsätts för större och mer ogynnsamma krafter än de klarar och då uppstår frakturerna. Finns det några alternativ?Enkla punkter och verktyg för att kunna göra en "bettutvecklingskontroll" på vuxna presenteras och illustreras med kliniska exempel. Genom att använda de protetiska kunskaperna till att INTE göra protetik utan i stället till att förebygga,  kan riskpatienter och risksituationer fångas upp i ett tidigt skede, tandvård kan bli en positiv hälsospiral både för enskilda tänder och för bettet som helhet och vi minskar risken för att hamna i den omfattande och riskfyllda protetiken.

100

Orala interaktioner och biverkningar – tips, råd och belysande fall

Emma Ekenstråle
Friday 14:45 - 15:45 F3
Svensk förening för orofacial medicin

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Tips, råd och belysande fall

100

Oral cancer - vi kan rädda liv

Bengt Hasséus, Göran Kjeller, Jan-Michaél Hirsch, Lena Sjöberg, Mats Wallström
Thursday 09:00 - 10:00 F4
Tandvård mot Tobak

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Oral cancer -  en dödlig sjukdom - hur jobbar vi förebyggande?.

100

Oral estetik - konst och vetenskap

Melvin Sohrabi, Nicole Winitsky
Thursday 09:00 - 10:00 G3
Svensk förening för Oral Protetik, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Föreläsning om estetiska principer och digital smiledesign för att optimera kommunikationen mellan tandläkare-patient och tandläkare-tandtekniker.