Banner digitalisering 2018

Seminars Odontologisk Riksstämma 2018

Welcome to the Annual Swedish Dental Congress 2018

Digitalization, the future of dentistry

The world is changing fast and being the world’s best dentist does not automatically guarantee success! Everyone in the dental community faces a variety of pressures. 

The Swedish Dental Congress exists to help you to meet your goals in what has become an increasingly challenging, high-pressure environment. There are more than 60 seminars in the Congress programme. 

There is no longer any doubt that the future of dentistry is digital, so digitalization is our focus for 2018. How can digital technologies and conventional best practices be successfully aligned? 

Dental professionals who are looking for simpler, faster, more accurate, and more efficient workflows should definitely attend what promises to be our most exciting Congress to date!

100

Implantatpatienten ur ett tandhygienistperspektiv

Christel Lindahl
Thursday 12:45 - 13:30 F3
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi

Odontologiska poäng
Points blue

0.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Även om implantaterna har generelt mycket bra prognosen, drabbas de ofta av biologiska komplikationer (mukosit och peri-implantit). Förebyggande av komplikationer, tidigt diagnostik, och stödbehandling efter peri-implantitis kirurgi är avgörande för implantat överlevande. Denna föreläsning kommer att diskutera dessa frågor ur ett tandhygienistperspektiv.

100

Koll på dentala erosioner

Anna-Maria af Sandeberg, Peter Benno, Peter Lingström, Ulrica Gidlund
Thursday 12:45 - 15:30 G3
Svensk förening för Oral Protetik

Odontologiska poäng
Points blue

2.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Erosionsskador på tänder blir allt vanligare. Hur
diagnosticerar man skadorna? Vad kan man göra för att förebygga dem och när och
hur skall de behandlas? Hur
skall man diskutera detta med och informera sina patienter på bästa sätt?

100

Tala inför folk - så bemästrar du din scenskräck

Jan Marcusson, Stefan Sauk
Thursday 12:45 - 13:45 F4

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Skådespelaren Stefan Sauk och professorn/överläkaren Jan Marcusson ger en djupare insikt om oss själva då vi exponeras på en ”scen” och ger tips och råd om hur vi bäst ska hantera sådana utmaningar.

100

Visdomstanden - röntgenologiska och kirurgiska aspekter

Christina Lindh, Rolf Liedholm, Silvia Miranda Bazargani
Thursday 12:45 - 13:45 G4
Svensk Förening för Odontologisk Radiologi

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Visdomständer erupterar inte alltid som de ska, vilket kan ge besvär för patienten till exempel i form av smärta och resorption av granntand. Vad ska man tänka på vid beslut om extraktion? Hur avbildar man visdomstanden bäst inför extraktion? När behövs CBCT?

100

Tandvårdsbranschen 2018

Lars Olsson, Merit Lindberg
Thursday 13:00 - 13:45 G2

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

0.75

100

Accuracy and usability of chairside manufactured digital implant guides

Marko Ahonen
Thursday 14:00 - 15:00 F3
DAB Dental AB, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Most dental implants are planned based on 2D image
and placed free-handed even though it has been shown that Cone beam computed
tomography guided approach is beneficial. Clinical research on 73 guided
implant placements show that Cerec guide 2.0 is most cost efficient and most
accurate guide on the market.

100

Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa

Elisabeth Wärnberg Gerdin, Martin Färnsten, Veronica Palm
Thursday 14:00 - 15:30 G1
Svensk samhällsodontologisk förening

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

Regeringen har tillsatt en utredning om jämlik munhälsa med Veronica Palm som särskild utredare. Vid seminariet presenteras utredningen och du som deltar i publiken välkomnas att framföra synpunkter och ge inspel till det fortsatta arbetet. 

100

Fluorskölj - ett viktigt komplement vid ökad risk för karies och erosioner

Dowen Birkhed
Thursday 14:00 - 15:00 G2
Brilliant Smile Sweden AB

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Fluorsköljning i hemmet, på skolan och på äldreboendet

100

Hur styr digitaliseringen utvecklingen och vice versa?

Anders Jonsson, Bent Petersen, Gunnel Håkansson, Hans Sandberg, Lars Gahnberg, Marika Qvist, Roger Molin
Thursday 14:00 - 15:30 F1
SKaPa, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

De demografiskt betingade behoven inom vården växer så dramatiskt att de inte kan lösas med nuvarande arbetssätt. Vare sig finansieringen eller bemanningen kommer att räcka till. Det krävs nya effektivare arbetssätt. Här kommer digitalisering och AI att spela huvudrollen.

100

När tanden försvinner – etiologi, diagnostik och behandling av rotresorptioner

Henrik Lund, Julia Davies, Maria Pigg, Nelly Romani Vestman
Thursday 14:00 - 15:30 F4
Svenska Endodontiföreningen, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Rotresorptioner - varför uppstår de? Vad kan vi som behandlare göra för att behandla dessa? Via fallpresentationer går specialister i olika ämnesområden igenom rotresorptionen; mekanismen vid uppkomst, histologiskt och radiologiskt utseende och vilka behandlingsmöjligheter som finns.

100

Tandvårdens roll och koll i tobaksfrågan - vi är en trovärdig röst i behandlingsrummet och i samhället

100

Forskningsrapporter Rekonstruktions- och materialvetenskap

Evaggelia Papia
Thursday 14:45 - 16:00 J2
Svensk förening för Odontologisk rekonstruktions- och materialvetenskap, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Denna session har sitt fokus på hur material och handhavande påverkar våra konstruktioner och hur de interagerar i den orala miljön. Det är en snabb utveckling inom dentalbranschen och nya material, processteknologier och behandlingsalternativ tillkommer hela tiden. Vill du hålla dig uppdaterad så kom och lyssna på våra forskningsrapporter. Välkomna!

100

Challenging nature in the esthetic zone

Hilal Kuday, Stefen Koubi
Thursday 15:45 - 16:45 F3
Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

The challenge of the esthetic zone should follow always a predictable protocol because there is no room for the failure in this crucial area. Whatever will be the complexity of the clinical situation (worn dentition, implantology), the practitioner needs to use a comprehensive methodology with a simple philosophy able to guide the treatment during the different clinical step.

100

Konsert och mingel

Thursday 19:00 - 22:00 Konserthuset, Götaplatsen
Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Symfoniker

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

0

100

Den digitala tandvårdens möjligheter och utmaningar

Björn Lundbäck, Oskar Lindmark, Staffan Söderström
Friday 09:00 - 10:00 F1
Praktikertjänst AB, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Kommer den nya tekniken att påverka vårt terapeutiska förhållningssätt? Tandläkare Staffan Söderström och tandtekniker Björn Lundbäck och Oskar Lindmark delar med sig av sina erfarenheter med digital tandvård. Allt bygger på ett gott hantverk och bra scanningar. Behandlingsplanering och kommunikation, både mellan professionerna och med patienten, ger tydliga fördelar.

100

Forskningsrapporter Oral Protetik

Lars Hjalmarsson
Friday 09:00 - 11:30 J2
Svensk förening för oral protetik

Odontologiska poäng
Points blue

2.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Sessionen ger en inblick i bredden av pågående protetisk forskning i Sverige.  Vi får bland annat se och höra presentationer av kliniska studier om endodontiska komplikationer efter kronpreparationer, uppföljning av större tandretinerade broar, av Rochette-broar och jämförelser mellan pelare i kobolt-krom och guld. Vidare rapporteras om resultat från in vivo-studier, dels om adhesiv bindning till moderna translucenta zirkoniamaterial, och dels om jämförelse av biokompatibilitet och mekaniska egenskaper mellan vanligt förekommande kobolt-kromlegeringar.

100

Future Lab

Friday 09:00 - 17:00 Plan 2
Svenska Mässan och Folktandvården Västra Götaland, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Provkör framtiden i upplevelseområdet Future Lab

100

Trauma – tidig förlust av permanent tand hos barn och ungdomar

Bashar Al-Khalili, Caroline Skutberg, Ingrid Lindeberg, Olof Björnsson, Stina Ekström
Friday 09:00 - 11:15 F4
Svenska Pedodontiföreningen, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

2.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

När en växande individ förlorar eller skadar en permanenttand kraftigt är det extra viktigt att vårdteamet gör en långsiktig terapiplanering. Tandläkare från flera specialiteter gör upp en behandlingsplan ofta med pedodontisten som spindel i nätet och allmäntandläkaren bör också inkluderas. 

100

Vårdutveckling med stöd från SKaPa

IngerInger Svensson, Lars Christersson, Linda Andersson Falk, Per Hjalmarsson, Sophie Hagelin
Friday 09:00 - 10:00 G1
SKaPa, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Symposiet kommer att ge exempel på hur SKaPa  ( Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit) kan ge stöd till kliniker som önskar arbeta med vårdutveckling

100

De nya parodontala diagnoserna

Ann-Marie Roos Jansåker
Friday 09:15 - 10:00 F2
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi

Odontologiska poäng
Points blue

0.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Föreläsningen ger en
kortfattad redovisning av den nya klassifikationen.