Banner digitalisering 2018

Seminars Odontologisk Riksstämma 2018

Welcome to the Annual Swedish Dental Congress 2018

Digitalization, the future of dentistry

The world is changing fast and being the world’s best dentist does not automatically guarantee success! Everyone in the dental community faces a variety of pressures. 


The Swedish Dental Congress exists to help you to meet your goals in what has become an increasingly challenging, high-pressure environment. There are more than 60 seminars in the Congress programme. 


There is no longer any doubt that the future of dentistry is digital, so digitalization is our focus for 2018. How can digital technologies and conventional best practices be successfully aligned? 


Dental professionals who are looking for simpler, faster, more accurate, and more efficient workflows should definitely attend what promises to be our most exciting Congress to date!


 
 


100

Den digitala tandvårdens möjligheter och utmaningar

Björn Lundbäck, Oskar Lindmark, Staffan Söderström
Friday 09:00 - 10:00 F1
Praktikertjänst AB, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Kommer den nya tekniken att påverka vårt terapeutiska förhållningssätt? Tandläkare Staffan Söderström och tandtekniker Björn Lundbäck och Oskar Lindmark delar med sig av sina erfarenheter med digital tandvård. Allt bygger på ett gott hantverk och bra scanningar. Behandlingsplanering och kommunikation, både mellan professionerna och med patienten, ger tydliga fördelar.

100

Forskningsrapporter Samhällsodontologi

Anna-Karin Wagner
Wednesday 13:15 - 16:30 R17
Svensk förening för samhällsodontologi

Odontologiska poäng
Points blue

3.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Forskningsrapporterna från Svensk samhällsodontologisk förening bjuder på exposé över ämnet samhällsodontologi. Här presenteras resultat av befolkningsstudier gjorda i Sverige. Goda exempel på tandvårdsorganisering i det odontologiska folkhälsoarbetet, presentation av arbetet med kunskapsstyrning och kvalitetssäkring. Symposiet belyser också samhällsodontologisk problematik kring hälsoarbetet i olika grupper. Här möts vi för intressanta diskussioner kring hur hälsa skapas i ett samspel mellan individ, miljö och samhälle.

100

Bli digitalt smart

Tina Sayed Nestius
Wednesday 15:00 - 16:30 F4
Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

En
genomtänkt närvaro i sociala medier är numera en nödvändighet. Våra
konsumentvanor har förändrats de senaste åren och sociala medier blir allt
viktigare för att nå fram till rätt personer. Men vad är nyckeln till framgång?

100

Forskningsrapporter Rekonstruktions- och materialvetenskap

Evaggelia Papia
Thursday 14:45 - 16:00 J2
Svensk förening för Odontologisk rekonstruktions- och materialvetenskap, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Denna session har sitt fokus på hur material och handhavande påverkar våra konstruktioner och hur de interagerar i den orala miljön. Det är en snabb utveckling inom dentalbranschen och nya material, processteknologier och behandlingsalternativ tillkommer hela tiden. Vill du hålla dig uppdaterad så kom och lyssna på våra forskningsrapporter. Välkomna!

100

Oralmedicinska fallrapporter

Bengt Hasséus, Gunnar Warfvinge, John Bratel, Karin Garming-Legert, Sofie Jansson
Friday 10:15 - 11:15 G1
Svensk förening för Orofacial Medicin

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Oralmedicinska fall kommer presenteras och diskuteras utifrån klinik och histopatologisk undersökning.

100

Tandvårdens roll och koll i tobaksfrågan - vi är en trovärdig röst i behandlingsrummet och i samhället

100

Käkledsprotes - evidens och konsekvens

Mattias Ulmner, Per Alstergren, Thomas List
Thursday 10:15 - 11:15 F2
Svensk förening för bettfysiologi

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Seminariet kommer handla om
allt om moderna käkledsproteser utom själva kirurgiska ingreppet, dvs symposiet
kommer täcka vetenskapligt stöd, indikationer, kontraindikationer,
behandlingseffekt, hälsoekonomi, risker, biverkningar, komplikationer, uppföljning
och långtidsutfall. Även samarbete mellan målgrupperna specialister i
bettfysiologi och käkkirurgi kommer beröras. 

100

Att främja hälsa - ett samarbete mellan Universeum och Folktandvården Västra Götaland

Eva-Karin Bergström
Wednesday 11:00 - 12:00 Universeum
Svensk Samhällsodontologisk Förening och Folktandvården Västra Götaland

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1

Folktandvården Västra Götaland har sedan 2016 ett samarbetsavtal med ett science center i Göteborg - Universeum - för att på olika sätt bidra till deras utställning om hälsa. Samarbetet har nu pågått i drygt 2,5 år och kommer fortsätta hela 2019. Under detta seminarium presenteras tanken bakom denna satsning närmare och även vilka erfarenheter som gjorts på vägen.

100

Future Lab

Wednesday 10:00 - 18:00 Plan 2
Svenska Mässan och Folktandvården Västra Götaland, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Provkör framtiden i upplevelseområdet Future Lab

100

Forskningsrapporter Odontologisk Radiologi

Lena Vannas Löfqvist
Wednesday 14:30 - 16:00 R18
Svensk förening för Odontologisk Radiologi

Odontologiska poäng
Points blue

1.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

100

Implantatpatienten ur ett tandhygienistperspektiv

Christel Lindahl
Thursday 12:45 - 13:30 F3
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi

Odontologiska poäng
Points blue

0.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Även om implantaterna har generelt mycket bra prognosen, drabbas de ofta av biologiska komplikationer (mukosit och peri-implantit). Förebyggande av komplikationer, tidigt diagnostik, och stödbehandling efter peri-implantitis kirurgi är avgörande för implantat överlevande. Denna föreläsning kommer att diskutera dessa frågor ur ett tandhygienistperspektiv.

100

Hur styr digitaliseringen utvecklingen och vice versa?

Anders Jonsson, Bent Petersen, Gunnel Håkansson, Hans Sandberg, Lars Gahnberg, Marika Qvist, Roger Molin
Thursday 14:00 - 15:30 F1
SKaPa, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

De demografiskt betingade behoven inom vården växer så dramatiskt att de inte kan lösas med nuvarande arbetssätt. Vare sig finansieringen eller bemanningen kommer att räcka till. Det krävs nya effektivare arbetssätt. Här kommer digitalisering och AI att spela huvudrollen.

100

Konsten att kommunicera med dagens ungdomar om viktiga och svåra frågor i tandvården

Erik Lindfors, Eva Bergquist, EwaCarin Ekberg, Mats Trondman
Friday 14:45 - 16:15 G2
Svensk förening för bettfysiologi, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

I
detta seminarium får vi med olika infallsvinklar lära oss mer om hur vi generellt
kan kommunicera med unga
patienter och hur vi kan hjälpa dem till beteendeförändring för att exempelvis
uppnå bättre funktion och livskvalitet.

100

Antibiotika inom tandvården i de nordiska länderna

Bodil Lund, Hannamari Välimaa, Mikael Zimmerman, Ørjan Olsvik
Wednesday 13:15 - 14:15 G4

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Resistens, rekommendationer, likheter, olikheter – kan vi gemensamt sätta en global standard?

100

Analog friläggning och blodstillning vid digitala avtryck

Martin Janda, Patric Bellton
Thursday 12:45 - 13:45 G1
Ultradent Products, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Digitala avtryck är på uppgång och det finns många fördelar jämfört med analoga avtryck. Dock ställer digitala avtryck högre krav på torr- och friläggning. Föreläsningen kommer gå igenom olika sätt att frilägga och blodstilla på för att underlätta vid skanningen/avtryckstagningen, men även vid utförande av provisorier och cementering av den färdiga kronan.OBS! Ny sal

100

Digitala avtryck och 3D-printing – vad kan den nya tekniken hjälpa oss med?

Björn Gjelvold
Wednesday 15:00 - 15:45 F1
Folktandvården Skåne, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

0.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Björn Gjelvold, oral protetiker i Folktandvården Skåne, berättar om hur ny teknik kan underlätta din kliniska vardag och ger sina bästa tips på digital terapiplanering och modellproduktion.

100

Aesthetics in the digital age – the chairside CAD/CAM workflow for modern dentists

Michael Dieter
Friday 10:15 - 11:45 F1
Ivoclar Vivadent, Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1.5

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Nowadays our patients
are demanding more aesthetic, durable and minimally-invasive all-ceramic
restorations. There is also a strong desire for a one-visit treatment without
the need of a temporary restoration. The combination of digitally manufactured
all-ceramic restorations using the latest 5XT technology and the adhesive
cementation technique facilitate long lasting restorations resulting in
significant preservation of tooth structure  and excellent aesthetics meeting the highest patient demands. However,
small mistakes in the various clinical steps of the treatment sequence and the
manufacturing process can compromise the clinical long- term success of our
digitally produced restorations.
Dr. Michael Dieter will introduce new digital chairside technologies that help the clinician to make aesthetic dentistry more predictable and more profitable in the dental practice. Clinical tips and tricks within the chairside workflow will round off the lecture. 
Learning objectives:Clinical indications that can be ideally covered chairside - and the limitationsIdeal tooth preparation and isolation techniquesPredictable intraoral data acquisition (SCAN)Favourable restoration designs (CAD)Selection of clinically proven restorative materialsManufacturing the restoration (CAM) using the latest 5XT technology

100

Vem äger tandvården 2025?

Bengt Franzon, Carina Sjölund, Eva Ljung, Mikael Moutakis, Tobias Wiren
Friday 10:15 - 11:45 F2

Odontologiska poäng
Points blue

0

Icke odontologiska poäng
Points red

1.5

Privattandvården genomgår en strukturomvandling där tandvårdsföretag/ kedjor köper privattandläkarmottagningar. Hur påverkar detta tandvårdsmarknaden för patienter, folktandvården, tandvårdens personal och tandvårdspolitiken?

100

Forskningsrapporter Orofacial Medicin

Ante Zakrisson
Thursday 12:45 - 15:45 R17
Svensk förening för Orofacial Medicin

Odontologiska poäng
Points blue

3.25

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Detta året tas
följande ämnen upp: Kan icke invasiva metoder med borstbiopsier med automatiserad HPV analys ge ett likartat resultat som traditionella biopsier? Tre olika rapporter om biomarkörer i saliven. Kan biomarkörer ge oss svar om aktiviteten vid SLE, IBS respektive geografisk tunga? Vilka patienter är bäst lämpade för Medicinsk screening inom tandvården. Oral hälsa i olika missbrukargrupper. Recidivfrekvensen efter avlägsnande av leukoplakier. Sambandet mellan P16 och HPV infektion i orala leukoplakier samt skivepitelcancer. Hur upplever äldre att tuggförmågan ändras genom livet? Är smärtupplevelsen annorlunda hos tandvårdsrädda patienter ?

100

Fluorskölj - ett viktigt komplement vid ökad risk för karies och erosioner

Dowen Birkhed
Thursday 14:00 - 15:00 G2
Brilliant Smile Sweden AB

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Fluorsköljning i hemmet, på skolan och på äldreboendet