Seminars

Welcome to the Annual Swedish Dental Congress 2018

Digitalization, the future of dentistry

The world is changing fast and being the world’s best dentist does not automatically guarantee success! Everyone in the dental community faces a variety of pressures. 

The Swedish Dental Congress exists to help you to meet your goals in what has become an increasingly challenging, high-pressure environment. There are more than 60 seminars in the Congress programme. 

There is no longer any doubt that the future of dentistry is digital, so digitalization is our focus for 2018. How can digital technologies and conventional best practices be successfully aligned? 

Dental professionals who are looking for simpler, faster, more accurate, and more efficient workflows should definitely attend what promises to be our most exciting Congress to date!

Future Lab

Wednesday 10:00 - 18:00 Plan 2
Svenska Mässan och Folktandvården Västra Götaland, Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

0

Provkör framtiden i upplevelseområdet Future Lab

Att främja hälsa - ett samarbete mellan Universeum och Folktandvården Västra Götaland

Eva-Karin Bergström
Wednesday 11:00 - 12:00 Universeum
Svensk Samhällsodontologisk Förening och Folktandvården Västra Götaland

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Folktandvården Västra Götaland har sedan 2016 ett samarbetsavtal med ett science center i Göteborg - Universeum - för att på olika sätt bidra till deras utställning om hälsa. Samarbetet har nu pågått i drygt 2,5 år och kommer fortsätta hela 2019. Under detta seminarium presenteras tanken bakom denna satsning närmare och även vilka erfarenheter som gjorts på vägen.

Digital planering för optimerad implantatbehandling

Christopher Appelqvist, Per Carlson
Wednesday 11:00 - 12:00 F1
Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Digitala verktyg möjliggör vid rätt användning ett säkrare behandlingsprotokoll vid implantatbehandling.
Målsättningen vid dagens implantatbehandling är att det önskade protetiska resultatet ska styra implantatens
placering för ett optimalt behandlingsresultat. Vi presenterar metoder och verktyg för den protetiska och kirurgiska planeringen och behandlingen, och de fallgropar som man bör vara medveten om, för ett lyckat resultat.
Behandlingsprinciper och kliniska fall tas upp.

Tandvårdens roll i att upptäcka våld i nära relationer

Eva Nevelius, Therese Kvist, Åsa Witkowski
Wednesday 11:00 - 12:00 G1
Svensk Samhällsodontologisk förening

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Seminariet kommer att lyfta baskunskap om våld i nära relationer. Tandvårdsspecifika fakta kommer att lyftas fram och tandvårdens roll belysas.  

10 års digitalisering av tandvårdsstödet - vad har det betytt och vad kommer det att betyda?

Barbro Hjärpe, Frida Lundgren, Irene Edebert, Johan Blomgren, Lars Gahnberg, Lars Sjödin, Hans Sandberg
Wednesday 13:15 - 14:45 F1
SKaPa, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Under seminariet belyser olika myndigheter hur digitalisering av tandvårdsstödet påverkat deras verksamhet

Alternativ för behandling av kliniska fall

Annika Ekestubbe, Gunnar Bergenholtz, Lucy Weibull, Pelle Pettersson, Farid Akhlaghi
Wednesday 13:15 - 16:30 G3
Digitalisering

Odontologiska poäng

3.25

Icke odontologiska poäng

0

I dagens kurser inom tandvården läggs ofta fokus på avancerade metoder
och behandlingar. Inte sällan förbises de mer basala och grundläggande
aspekterna. Genom att presentera typiska kliniska situationer kommer
kursledarna att debattera olika behandlingsmöjligheter och deras implikationer.
Utgångspunkten är att de enkla lösningarna inte behöver vara sämre än de
avancerade! Bland fallen som diskuteras tas aspekter upp som berör
kariologiska, parodontologiska, endodontiska, protetiska, kirurgiska och röntgenologiska
frågeställningar. Informationsteknologiska metoder kommer att belysas.

Antibiotika inom tandvården i de nordiska länderna

Bodil Lund, Hannamari Välimaa, Mikael Zimmerman, Ørjan Olsvik
Wednesday 13:15 - 14:15 G4

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Resistens, rekommendationer, likheter, olikheter – kan vi gemensamt sätta en global standard?

Delat beslutsfattande i tandvården – lika för alla?

Lars Sandman, Gunnar Henning, Monica Palmö
Wednesday 13:15 - 14:45 F2
Etikkommittén, Sveriges Tandläkarförbund och Nordisk förening för Funktionshinder och oral Hälsa

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Välkomna till seminarium kring ett etiskt dilemma lett av Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet.

Folktandvården 80 år - hur blev det?

Bertil Koch, Christer Ekström, Ingvar Alba
Wednesday 13:15 - 14:00 J2
Svensk Förening för Odontologiens Historia

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

0.75

Tandhälsan i Sverige var länge usel och utgjorde i början av 1900-talet ett stort folkhälsoproblem. I riksdagen utreddes skoltandvården och folktandvården ett flertal gånger. Först 1938 kom dock riksdagsbeslutet om Folktandvårdens införande i hela landet.I föredraget belyses grunderna för beslutet, Folktandvårdens och tandhälsans fortsatta utveckling, politikens påverkan, samspelet med andra aktörer samt den tekniska och odontologiska utvecklingen fram till idag.

Forskningsrapporter Bettfysiologi

Ing-Marie Nilsson
Wednesday 13:15 - 16:30 R2
Svensk Förening för Bettfysiologi

Odontologiska poäng

3.25

Icke odontologiska poäng

0

Välkommen
att uppdatera dig i den pågående forskningen inom området orofacial smärta och
käkfunktionsstörningar. Spännande studier med aktuella och intressanta
frågeställningar kommer att presenteras.

Forskningsrapporter Samhällsodontologi

Anna-Karin Wagner
Wednesday 13:15 - 16:30 R17
Svensk förening för samhällsodontologi

Odontologiska poäng

3.25

Icke odontologiska poäng

0

Forskningsrapporterna från Svensk samhällsodontologisk förening bjuder på exposé över ämnet samhällsodontologi. Här presenteras resultat av befolkningsstudier gjorda i Sverige. Goda exempel på tandvårdsorganisering i det odontologiska folkhälsoarbetet, presentation av arbetet med kunskapsstyrning och kvalitetssäkring. Symposiet belyser också samhällsodontologisk problematik kring hälsoarbetet i olika grupper. Här möts vi för intressanta diskussioner kring hur hälsa skapas i ett samspel mellan individ, miljö och samhälle.

Specialistkonsult och utbildning via videokonferens

Charlotta Svanberg, Jan Gudmundson, Lars Grangert, Niels-Peter Nyström, Mats Carlén
Wednesday 13:15 - 14:45 G1
Svenska Ortodontiföreningen, Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Specialistkonsult via videokonferens utan närvarande patient, är tidsbesparande och mindre stressigt. Hur går det till och hur fungerar det? 

Tandsköterskans historia

Louise Ericson
Wednesday 14:00 - 14:45 J2
Svensk Förening för Odontologiens Historia

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

0.75

När blev tandsköterskan ett yrke? Hur var det innan? Hur har tandsköterskeyrket utvecklats? Finns det mål för framtiden? Dessa frågor ska föredraget ge en del svar på!

Forskningsrapporter Odontologisk Radiologi

Lena Vannas Löfqvist
Wednesday 14:30 - 16:00 R18
Svensk förening för Odontologisk Radiologi

Odontologiska poäng

1.75

Icke odontologiska poäng

0

Bli digitalt smart

Tina Sayed Nestius
Wednesday 15:00 - 16:30 F4
Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

En
genomtänkt närvaro i sociala medier är numera en nödvändighet. Våra
konsumentvanor har förändrats de senaste åren och sociala medier blir allt
viktigare för att nå fram till rätt personer. Men vad är nyckeln till framgång?

Digitala avtryck och 3D-printing – vad kan den nya tekniken hjälpa oss med?

Björn Gjelvold
Wednesday 15:00 - 15:45 F1
Folktandvården Skåne, Digitalisering

Odontologiska poäng

0.75

Icke odontologiska poäng

0

Björn Gjelvold, oral protetiker i Folktandvården Skåne, berättar om hur ny teknik kan underlätta din kliniska vardag och ger sina bästa tips på digital terapiplanering och modellproduktion.

Erosioner - Var står vi?

Agneta Hasselkvist, Ola Fernberg, Ulf Söderström
Wednesday 15:00 - 16:00 G1
Svensk Samhällsodontologisk Förening, Svensk Förening för Cariologi, SKaPa

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Att diagnosticera och registreraErosioner är ett växande folkhälsoproblem. Seminariet tar upp erosioners etiologi, epidemiologi, diagnostik och registrering.

Lyckad integration genom Tranemomodellen

Ingela Karlsson, Ingvar Dimberg
Wednesday 15:00 - 16:00 J2
Folktandvården Tranemo

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Tranemo kommun var politiskt eniga om att ta emot alla
flyktingar som kom till kommunen på bästa sätt under 2015 och framåt. Målet för
integrationsarbetet är att de nyanlända ska känna sig trygga, trivas och bo
kvar i kommunen. Tranemos företag har stort behov av rekrytering. Även
kommunens egna verksamheter ser nyanlända som en viktig resurs för framtidens
personalförsörjning.

Invigning & Det är så jag ser det

Peter Apelgren
Wednesday 16:45 - 18:15 F4

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Invigningen är öppen för alla, även dig som bara besöker Swedental. Begränsat antal platser - först till kvarn!

Forskningsrapporter Endodonti

Helena Fransson
Thursday 09:00 - 11:15 J2
Svenska Endodontiföreningen

Odontologiska poäng

2.25

Icke odontologiska poäng

0