Screen shot 2017 03 13 at 11 28

Seminarier Vitalis 2018

100 amy loutfi

This session is a part of the eHealth course at CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. A limited number of seats are open for Vitalis/MIE delegates. 
This lecture will discuss the possibilities for AI to
enhance the function of intelligent systems that can be used to increase the
possibility to age in place. Artificial Intelligence is on the rise and the
possibility to apply these technologies to a wide variety of applications is
increasing. AI techniques in particular when combined with physically embedded
systems such as robots or sensor networks can endow these systems with the
possibility to be more adaptive, interactive and suitable for a diverse group
of end users. This lecture will provide an overview of the possibilities for AI
to be integrated into future technologies that are used in home environment for
ageing in place. It will give an introduction to AI in this application area,
an overview of the some of the emerging applications and also describe the difficult
process of evaluating methods with end user groups.

Följ med på en interaktiv resa i hur patientens resa i vården kan se ut i en nära framtid. En del av detta är redan verklighet på vissa håll. Exempel är vård nära patienten, digital bildanalys som beslutsstöd, diagnos över nätet, beslutstöd för cancerdiagnostik. Hur förändras patientens upplevelse? Dagen startar med att definiera och belysa vad AI inom vården är idag och kan vara imorgon. Vilka behov och krav har patienterna själva?