Banner

Program Skolforum 2017

Välkommen att söka i programmet till årets Skolforum! Här finns många angelägna och spännande programpunkter och många intressanta föreläsare. För att kunna förhandsboka plats måste du köpa en biljett och registrera dig i vårt digitala mötesrum. Välkommen!

StigandeFallande

3D-skrivare i skolan

Freddy Grip
Tisdag 11:30 - 12:00 MA-NV-TE Monter C05:02
Undervisningsutveckling

F349Gy

3D-skrivare i skolan

Freddy Grip
Måndag 11:30 - 12:00 MA-NV-TE Monter C05:02
Undervisningsutveckling

F349Gy
100 barbro westlund ange fotografens namn erik amkoff

Aktiv läskraft – från teori till flera praktiska exempel!

Barbro Westlund
Tisdag 14:30 - 15:20 T1
Undervisningsutveckling, Språkutveckling, Inkludering

F349FriSpec
100 elin dahlin

Alla ska med – likvärdighet och Inkluderingsarbete i praktiken

Elin Dahlin
Tisdag 14:30 - 15:20 C3
Inkludering, Lärmiljöer

49Gy
100 erica ekl f beskuren

Alternativa lärverktyg - Digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling

Erica Eklöf
Tisdag 11:30 - 12:20 T6
Digitalisering, Språkutveckling

F349SpecSarBibStud
100 ellinor kenner tonner beskuren

Anpassa din skola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar!

Ellinor Kennerö Tonner
Tisdag 09:30 - 10:20 T1
Lärmiljöer, Inkludering

F349GySpecSarSyvLedStud
100 roland johansson

Arbeta interaktivt i helklass med NE:s digitala läromedel

Roland Johansson
Måndag 10:40 - 10:55 Forum Digitala Läromedel
Digitalisering, Undervisningsutveckling

F349GyLed
100 anna nyman

Arbeta interaktivt i helklass med NE:s digitala läromedel

Anna Nyman
Tisdag 11:05 - 11:20 Forum Digitala Läromedel
Digitalisering, Undervisningsutveckling

F349GyLed
100 p r sahlin

Arbeta språkutvecklande med genrer - för dig som undervisar i svenska och svenska som andraspråk

Pär Sahlin
Måndag 13:30 - 14:20 T2
Språkutveckling

49GySarVuxSfiBibStud
100 frida brismar pa lsson

Att bygga för likvärdighet

Frida Brismar Pålsson, Magnus Anclair
Måndag 13:00 - 13:45 Lärmiljöscenen
Lärmiljöer

F349GyForFriSarLed
100 frida brismar pa lsson

Att bygga för likvärdighet

Frida Brismar Pålsson, Magnus Anclair
Tisdag 13:00 - 13:45 Lärmiljöscenen
Lärmiljöer

F349GyForFriSarLed
100 fredrik sandstr m beskuren

Att göra alla elever delaktiga

Fredrik Sandström
Måndag 08:30 - 09:20 T2
Digitalisering, Undervisningsutveckling, Lärmiljöer

F349GySpecVuxSfiBibLedStud
100 eva norman brandt

Att leda i en turbulent och föränderlig värld

Eva Norrman Brandt
Tisdag 15:30 - 16:20 T5
Kollegialt lärande

Led
100 img 1426

Att lyssna sig till ett språk

Elisabet Reslegård
Tisdag 15:20 - 15:50 Norra scenen
Språkutveckling, Värdegrund

F3SpecBibLedStudElev
100 magnus anclair2

Att planera, bygga och driva skola - allt hänger ihop

Ante Runnquist, Katrine Bagnkop, Magnus Anclair, Mikael Parknäs
Tisdag 15:00 - 16:30 Lärmiljöscenen
Lärmiljöer

F349GyForFriSarLed
100 magnus anclair2

Att planera, bygga och driva skola - allt hänger ihop

Ante Runnquist, Katrine Bagnkop, Magnus Anclair, Mikael Parknäs
Måndag 15:00 - 16:30 Lärmiljöscenen
Lärmiljöer

F349GyForFriSarLed
100 tiia ojala

Att stötta nyanlända och flerspråkiga elever

Tiia Ojala
Måndag 08:30 - 09:20 T3
Undervisningsutveckling, Språkutveckling, Integration

F349GySpecSarVuxSfi
100 sara persson

Att undervisa nyanlända elever

Sara Persson
Måndag 12:30 - 13:20 T3
Språkutveckling, Integration, Undervisningsutveckling

F349GyVuxSfiStud
100 sorgenfrei

Att undervisa om islam i svensk skola

Simon Sorgenfrei
Tisdag 14:30 - 15:20 T6
Integration, Inkludering

49GySarVuxSfiBibLed
100 samuel engelhardt

Att vara lärare i ett socialt sammanhang - om att skapa positiva förändringar

Samuel Engelhardt
Måndag 14:30 - 15:20 T6
Inkludering, Lärmiljöer

49GySyvLedStud