Huvudbild för Samhällsbyggnadsdagarna 2017

Programpunkter

Profilbild för Öppningsanförande & Gemensamt Seminarium
Profilbild för Ilijas resa - Hur man bygger ett 20 miljardersbolag på tolv månader - Vart är Sverige påväg?
Profilbild för Geodata som möjliggörare i framtidens samhällsbygge.
Profilbild för Aktuella rättsfall fastighetsrätt
Profilbild för Frihet eller tvång i skapande och fördelning av värden - Värdeåterföring i infrasturktursatsningar
Profilbild för Tänk Trä! - Nyttan med rätt adress och vilka som använder den
Profilbild för Hållbar renovering i miljonprogrammen - Att bygga, som att barnen spelar roll
Profilbild för Innovationssamverkan i infrastrukturbyggande - erfarenhet från TRUST GeoInfra
Profilbild för Gestaltning av urbana miljöer och vikten för trygghet - verktyget BoTryggt 2030 - Resurseffektivitet som ett medel mot segregation
Profilbild för Hur får vi rätt kvalitet när trycket är som högst? - Smart Built Environment digitaliserar samhällsbygget
Profilbild för Är bostadsbristen en politisk fråga?
Profilbild för Lantmäteriet tänjer på gränserna
Profilbild för Aktuella rättsfall – fastighetsekonomi - Stämpelskatt på fastighetsbildning värdeintyg
Profilbild för Massvärdering kontra styckevärdering - Hur bra är taxeringsvärdena jämfört med värdeutlåtandenas marknadsvärden?
Profilbild för Dagens recept på stadsbyggnad - varför har vi inte kommit längre?
Profilbild för RAMS-baserad hållbarhetsanalys för samhällsbyggnad och infrastruktur - Underhållsvänligt eller underhållsfritt
Profilbild för Visst går det att förbättra plan- och tillståndsprocessen för infrastruktur - Nationella planen
Profilbild för Byggnader för kommande generationer & Stadskärneutveckling - så mycket mer än bara handel - Framtidens Goda Stad Hur bygger man den och har de som ska göra det kunskaperna som krävs?
Profilbild för Ansvarsfull Fastighetsförvaltning - Möjligheterna i Miljonprogrammet