Riksstamman bakgrundsbild 1600x590 1

Seminarier Odontologisk Riksstämma 2017

Välkommen till Odontologisk Riksstämma & Swedental 2017

Årets tema är Klinik & Biologi, och årets program innehåller många spännande seminarier med såväl svenska som internationella toppföreläsare. 

100 bodil sfomk2017

Infections – current and future challenges in odontology

Bodil Lund
Onsdag 11:00 - 12:00 K1
Internationellt, Klinik, In English

Odontologisk poäng
Points blue

1

Icke odontologisk poäng
Points red

0

For the clinician means to prevent, diagnose, assess and treat infections is likely to be more important than ever.

100 matthias lidin

Matnyttigt om livsstil

Matthias Lidin
Onsdag 11:00 - 12:00 A3
Hälsa och sjukdomsförebyggande metoder, För hela teamet

Odontologisk poäng
Points blue

0

Icke odontologisk poäng
Points red

1

Hälsosam livsstil kan förlänga livet, det har vi alla hört. Men vad är hälsosam livsstil?

100 socialstyrelsen logo vansterstallt rgb

Vem får göra vad i tandvården?

Anders Alexandersson, Maria Ennefors
Onsdag 11:00 - 12:00 K11
Yrke och klinik, För hela teamet

Odontologisk poäng
Points blue

0

Icke odontologisk poäng
Points red

1

Regelverket som styr tandvården är övergripande och inte detaljreglerat. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens och med stöd av övergripande lagstiftning och kravet på en god och säker vård.
Under seminariet ger vi en kort presentation av webbplatsen ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården”. Huvuddelen av tiden pratar vi om regelverket som styr vem som får göra vad inom tandvårdens område. Vi kommer också ta upp några aktuella frågor som ofta ställs till Socialstyrelsen när det gäller kompetens och arbetsfördelning. Det finns också möjlighet för deltagarna att ställa egna frågor i slutet av seminariet.

100 lars hjalmarsson

Deltagarna får goda kunskaper i vad som avses med passform och vad denna har för klinisk relevans.

100 sof

Forskningsrapporter Ortodonti

Mats Carlén
Onsdag 13:00 - 16:15 K12
Teknik och material, Diagnostik, Metod och behandling, Klinik, Biologi

Odontologisk poäng
Points blue

3.25

Icke odontologisk poäng
Points red

0

Välkommen att uppdatera dig i den pågående forskningen inom ortodonti, som belyser ämnet ur ett brett perspektiv. Ta del av tankeväckande rapporter som du kanske sedan kan dra nytta av i din egen kliniska verksamhet.

100 jason smithson 2011 021 copy 1

Direct Resin Artistry in the Posterior Dentition: Novel Strategies for the New Millennium

Jason Smithson
Onsdag 13:15 - 14:15 K1
Internationellt, Klinik, In English

Odontologisk poäng
Points blue

1

Icke odontologisk poäng
Points red

0

This presentation outlines a simple, easy and predictable technique to allow the operator to produce aesthetic, life-like class 1 and 2 restorations, which require little occlusal adjustment within a realistic timeframe.

100 profil

Fokus på avtagbar protetik

Maria George, Ulrica Gidlund
Onsdag 13:15 - 14:15 A9
Metod och behandling, Klinik

Odontologisk poäng
Points blue

1

Icke odontologisk poäng
Points red

0

Från helprotesens primära stödyta till protetikens juvel i kronan - partialprotesen.

100 david pellby

Forskningsrapporter Odontologisk Radiologi

David Pellby
Onsdag 13:15 - 13:45 K11
Diagnostik, Metod och behandling, Klinik

Odontologisk poäng
Points blue

0.5

Icke odontologisk poäng
Points red

0

Radiologiska forskningsrapporter med fokus på bihålediagnostik

100 318745 ante zakrisson

Forskningsrapporter Orofacial medicin

Ante Zakrisson
Onsdag 13:15 - 15:30 K16

Odontologisk poäng
Points blue

2.25

Icke odontologisk poäng
Points red

0

Ämnesområdet orofacial medicin spänner över flera spännande områden såsom Oral medicin, Gerodonti och odontologisk psykologi. Ämnesområdet definieras som prevention, diagnostik och behandling av komplexa orala tillstånd relaterade till systemsjukdomar.

100 elisabeth w rnberg gerdin

om utmaningarna för en jämlik tandhälsa

100 anna bogren

Inflammationer runt tandimplantat (mukosit) är vanligt och kan leda till benförlust (peri-implantit). En av orsakerna är bakteriebeläggningarna som fastnar på implantatytan. För att behandla inflammationen måste denna biofilm avlägsnas. Patientens dagliga munhygien är av största vikt, men även det professionella stödet vi ger i form av icke-kirurgisk mekanisk infektionskontroll samt stödbehandling. Vilka instrument som kan användas samt hur en korrekt terapiplan ser ut kommer att redogöras för under föreläsningen.

100 500917 8447245wc5b136nie16a9b

Vem var Carl Axel Samsioe?

Louise Ericson
Onsdag 13:30 - 14:15 K13
Metod och behandling, Yrke och klinik, För hela teamet

Odontologisk poäng
Points blue

0

Icke odontologisk poäng
Points red

1.75

Tandläkare på 1800-talet som studerar vidare i USA, skriver odontologiska skrifter,är uppfinnare, vill driva odontologin framåt. Blir vd för Dentosal.

100 gunnar dahle n q2g3759

Resistensutveckling mot antibiotika bland mikroorganismer är ett ökande globalt hot mot en framgångsrik behandling av svåra bakteriella infektioner. I Sverige är resistensutvecklingen ett relativt begränsat problem och som till stor del förklaras av ett restriktivt användande av antibiotika. Det är viktigt att vi inom tandvården fortsatt använder antibiotika bara när det är indicerat och att vi undviker onödig och felaktig förskrivning, vilket gäller inte minst inom endodonti där sådan förskrivning är vanlig. Presentationen kommer att beskriva när antibiotika kan vara indicerat inom endodonti och när den är onödig och felaktig både vad gäller systemisk såväl som lokal behandling av rotkanalsinfektioner
OBS, Luis E Chávez har fått förhinder att delta, vilket gör att föreläsningen blir något kortare än tidigare annonserat. Tiden här stämmer. 

100 frauke muller

Dental prostheses with implants for old and very old patients

Frauke Müller
Onsdag 14:30 - 16:00 A9
Internationellt, Metod och behandling, Klinik, In English

Odontologisk poäng
Points blue

1.5

Icke odontologisk poäng
Points red

0

When tooth loss occurs later in life, ageing and multimorbidity impact dental treatment decisions.

100 jason smithson 2011 021 copy 1

Everyday Resin Realities: Simple Solutions to Complex Problems

Jason Smithson
Onsdag 14:30 - 16:00 K1
Internationellt, Klinik, In English

Odontologisk poäng
Points blue

1.5

Icke odontologisk poäng
Points red

0

This fast moving, practical, evidence-based presentation aims to equip the advanced practitioner with the knowledge and tools to confidently approach more demanding case.

100 sakher alqahtani

Forensic Odontology and Human Rights: Establishing The Identity

Sakher AlQahtani
Onsdag 14:30 - 16:00 A5
Organisation och samhälle, Klinik, In English

Odontologisk poäng
Points blue

1.5

Icke odontologisk poäng
Points red

0

Forensic scientists carry the responsibility to speak for the voiceless (dead or minors) to preserve and protect their rights; this emphasizes the importance of human identification, therefore giving teeth the center stage as a primary identifier. The major role of Forensic Odontology in preserving human rights makes it a science to be reckoned with.

100  lfhei ur stvaldsd ttir

Forskningsrapporter Cariologi

Álfheiður Ástvaldsdóttir
Onsdag 14:30 - 16:00 K11

Odontologisk poäng
Points blue

1.5

Icke odontologisk poäng
Points red

0

Välkomna till en session med aktuell forskning inom cariologins breda forskningsfält.

100 fattet georges

Georges Fattet – en tandläkare och charlatan i 1800-talets Paris

Ingvar Alba
Onsdag 14:30 - 15:15 K13
Yrke och klinik

Odontologisk poäng
Points blue

0

Icke odontologisk poäng
Points red

0.75

Föredraget belyser kortfattat utvecklingen i Frankrike inom odontologien och pressens roll under 1700–talet. Denna skapade förutsättningar för Georges Fattet, som inte skydde några medel för att värva patienter ur Paris societet. Hans verksamhet väckte stor uppmärksamhet inte minst bland samtidens konstnärer. I föredraget illustreras hans verksamhet medelst ett urval karikatyrer. 

100 lena vannas l fqvist

Panoramainställning vid bildtagning. Så kan jag förbättra!

Christina Stervik, Lena Vannas Löfqvist
Onsdag 14:30 - 15:30 A3
Diagnostik, För hela teamet

Odontologisk poäng
Points blue

1

Icke odontologisk poäng
Points red

0

Föreläsningen syftar till att höja dina kunskaper gällande inställning av patient i panoramamaskinen samt falldiskussioner.
 
 
 
 

100 sts logo1

Invigning med prisutdelning och Komisk kommunikation

David Batra, Per Vult von Steyern
Onsdag 16:15 - 17:30 K1

Odontologisk poäng
Points blue

0

Icke odontologisk poäng
Points red

1.25

Högtidlig invigning av Riksstämman, utdelning av priser till förtjänstfulla kollegor och slutligen en inspirerande föreläsning som handlar om kommunikation och inriktar sig på hur företag eller organisationer kan föra en roligare och mer komisk kommunikation.