Seminars

EHiN Velferdsteknologi: Nasjonal implementering av trygghetsteknologi

Aase Hobbesland, Benedicte Løseth, Kristin Mehre, Jon Helge Andersen
Tuesday 10:45 - 12:00 Room 4
Welfare Technology

- Nasjonal implementering av velferdsteknologi er i gang - Kristin Mehre, Avdelingsdirektør Helsedirektoratet
- Betydningen av strukturerte forankrings- og beslutningsprosesser i storskala implementeringsprosesser -  Aase Hobbesland, Grimstad kommune
 
- Innføring av velferdsteknologi i Bergen - Benedicte Løseth, Bergen kommune
 
 
 

EHiN Velferdsteknologi: Hvordan får teknologien til å spille sammen?

Alv Humborstad, Arild Kristensen, Endre Sandvik, Kjetil Moberg, Runar Nygård, Thor Steffensen, Jan Olsen Nytveit
Tuesday 13:00 - 14:15 Room 4
Welfare Technology

- Hvordan løser vi «knuten på tråden» når det gjelder integrasjon mellom velferdsteknologi og EPJ? Tenk stort, start smått! - Thor Steffensen, Direktoratet for e-helse og Kjetil Moberg, Oslo kommune
- Hvilken rolle kan testsentre og living labs spille for implementering av velferdsteknologi? - Arild Kristensen, NSCC
- Hvordan møte innbyggeren med et helhetlig digitalt tjenestetilbud? - Endre Sandvik, Oslo kommune
- Hvordan få til digital samhandling på tvers av tjenestenivåer? - Alv Humborstad, Oslo kommune og Runar Nygård, Helseetaten
 

EHiN Sikkerhet & personvern: Tre nasjonale e-helseprosjekter

Aasta Margrethe Hetland, Alexander Edward Gray, Erik Hedlund, Thor Steffensen, Jan Gunnar Broch
Tuesday 14:45 - 16:00 Room 3
Security/Privacy

- Helsedataprogrammet v/  Alexander Edward Gray
- Program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) Sikkerhetsinfrastruktur /  Erik Hedlund
- Velferdsteknologiprogrammet v/ Thor Steffensen og Aasta M. Hetland
 
Moderator: jan Gunnar Borch
 

EHiN Velferdsteknologi: Helhetlig digitalisering og velferdsteknologi - kommunehistorier

Ivan Kjær Lauridsen, Tristan Rolstad, Åsa Wall, Une Tangen
Tuesday 14:45 - 16:00 Room 4
Welfare Technology

- Kan vi lære noe av danskene? - Ivan Kjær Lauridsen, Center for Frihedsteknologi
- Hva er erfaringene fra Gøteborg? - Åsa Wall, Gøteborg kommune
- Hva kan de store gjøre for å løfte digitaliseringsagendaen for små og mellomstore kommuner? - Tristan Rolstad, Bærum kommune
 

EHiN Velferdsteknologi: Organisering og dimensjonering av responstjenester på trygghetsteknologi

Elin Boysen, Espen Mikkelsen, Iver Olav Sunnset, Jarl Reitan, Kirsti Brørs, Solrunn Hårstad, Jarl Reitan
Wednesday 10:45 - 12:00 Room 4
Welfare Technology

- Operatører og responssentre: Et lite innblikk i et studie med stort nedslagsfelt - Kirsti Brørs, Trondheim kommune
- Anskaffelse av responssenterløsning for Værnesregionen, Kongsbergregionen og Tromsø kommune - Solrunn Hårstad, rådgiver Helse IKT Værnesregionen
- eHelseplattform for 6 kommuner på Øvre Romerike - Iver Olav Sunnset, Foretningsutvikling eHelse, Digitale Gardermoen IS
 

EHiN Velferdsteknologi: Juss og lovverk

Aslak Syse, Dagny Alida Johnson Meltvik, Helge Blindheim, Jon Helge Andersen
Wednesday 13:00 - 14:15 Room 4
Welfare Technology

- Kluss med juss? Oslo kommunes guide til velferdsteknologi og informasjonssikkerhet - Dagny Alida Johnson Meltvik, Oslo kommune
-  Dillemmaer og muligheter innenfor velferdsteknologi – etiske og juridiske perspektiver - Aslak Syse, Universitetet i Oslo
- Når helsemonopolet faller.. - Helge Blindheim, Helsedirektoratet
 
 

EHiN 1 - Sesjon A6 - API-økosystem

Anna Teresia Lundblad, Hilde Andersen-Gott, Nina Sellberg, Sigbjørn Skjervold, Fredrik Glorvigen
Wednesday 14:45 - 16:00 Room 1
General/EHiN

Gjennom tre foredrag vil vi se hvilke erfaringer som er gjort så langt i Sverige, hvordan en av de store leverandørene av EPJ jobber med dette, og hvordan Direktoratet for e-helse nå ser hvordan dette kan realiseres i Norge.
- Nina Sellberg, HIP, Bring Your Own Data
Hilde Andersen-Gott og Anne Theresia Lungberg, Direktoratet for e-helse Et økosystem for innovasjon
-  Sigbjørn Skjervold, Cerner

EHiN Velferdsteknologi: Velferdsteknologi for kronisk syke og barn og unge

Anita Das, Helge Blindheim, Jarl Reitan, Jørgen Urnes, Øystein Dale, Dag Ausen
Wednesday 14:45 - 16:00 Room 4
Welfare Technology

- Avstandsoppfølging av kronisk syke, brukererfaringer fra de fire pilotkommunene i det nasjonale programmet - Jarl Reitan, SINTEF, Anita Das, SINTEF og Marie Dahl, Sarpsborg kommune
- Hva er fastlegens rolle i tjenesten? Tjenestemodeller og erfaringer - Jarl Reitan, SINTEF og Jørgen Urnes, Trondheim kommune
- Velferdsteknologi som støtte i hverdagen for barn og unge med AD/HD og/eller autisme. Øystein Dale, seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Helse
- Velferdsteknologi for økt selvstendighet i fritidsaktiviteter for barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser – erfaringer fra Drammen, Bjørg Landmark og Else Kristin Tobiassen, Drammen kommune