Spektrum

Seminars EHiN 2017

100

- Nasjonal implementering av velferdsteknologi er i gang - Kristin Mehre, Avdelingsdirektør Helsedirektoratet
- Betydningen av strukturerte forankrings- og beslutningsprosesser i storskala implementeringsprosesser -  Aase Hobbesland, Grimstad kommune
 
- Innføring av velferdsteknologi i Bergen - Benedicte Løseth, Bergen kommune
 
 
 

100

- Hvordan løser vi «knuten på tråden» når det gjelder integrasjon mellom velferdsteknologi og EPJ? Tenk stort, start smått! - Thor Steffensen, Direktoratet for e-helse og Kjetil Moberg, Oslo kommune
- Hvilken rolle kan testsentre og living labs spille for implementering av velferdsteknologi? - Arild Kristensen, NSCC
- Hvordan møte innbyggeren med et helhetlig digitalt tjenestetilbud? - Endre Sandvik, Oslo kommune
- Hvordan få til digital samhandling på tvers av tjenestenivåer? - Alv Humborstad, Oslo kommune og Runar Nygård, Helseetaten
 

100

- Kan vi lære noe av danskene? - Ivan Kjær Lauridsen, Center for Frihedsteknologi
- Hva er erfaringene fra Gøteborg? - Åsa Wall, Gøteborg kommune
- Hva kan de store gjøre for å løfte digitaliseringsagendaen for små og mellomstore kommuner? - Tristan Rolstad, Bærum kommune
 

100

- Operatører og responssentre: Et lite innblikk i et studie med stort nedslagsfelt - Kirsti Brørs, Trondheim kommune
- Anskaffelse av responssenterløsning for Værnesregionen, Kongsbergregionen og Tromsø kommune - Solrunn Hårstad, rådgiver Helse IKT Værnesregionen
- eHelseplattform for 6 kommuner på Øvre Romerike - Iver Olav Sunnset, Foretningsutvikling eHelse, Digitale Gardermoen IS
 

100

- Kluss med juss? Oslo kommunes guide til velferdsteknologi og informasjonssikkerhet - Dagny Alida Johnson Meltvik, Oslo kommune
-  Dillemmaer og muligheter innenfor velferdsteknologi – etiske og juridiske perspektiver - Aslak Syse, Universitetet i Oslo
- Når helsemonopolet faller.. - Helge Blindheim, Helsedirektoratet
 
 

100

- Avstandsoppfølging av kronisk syke, brukererfaringer fra de fire pilotkommunene i det nasjonale programmet - Jarl Reitan, SINTEF, Anita Das, SINTEF og Marie Dahl, Sarpsborg kommune
- Hva er fastlegens rolle i tjenesten? Tjenestemodeller og erfaringer - Jarl Reitan, SINTEF og Jørgen Urnes, Trondheim kommune
- Velferdsteknologi som støtte i hverdagen for barn og unge med AD/HD og/eller autisme. Øystein Dale, seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Helse
- Velferdsteknologi for økt selvstendighet i fritidsaktiviteter for barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser – erfaringer fra Drammen, Bjørg Landmark og Else Kristin Tobiassen, Drammen kommune