Spektrum

Seminars EHiN 2017

100

I sesjonen "Tillit i digital helse" ser vi nærmere på de sikkerhetsmessige konsekvensene av digitaliseringen. 
- Bjørn Erik Thon, Datatilsynet. «Tendenser og trender – personvern anno 2017»
- Roar Thon, NSM «Sikkerhets- og trusselbildet anno 2017»
- Ralph Echemenia, (Ethical Hacker) «Lack of security in health sector, and so what?»,  (English)
 
Ansvarlig: Datatilsynet Moderator: Veronica Jarnskjold Buer 

100

- Lillian Røstad og John Arild Johansen: «Det er helt greit å lagre helseopplysninger i India – eller?»
- Torgeir Waterhouse, Helse, opplysninger og hva da?
 
- Bjørn J. Villa: "Informasjonsikkerhet gjennom 25 år med out-sourcet IT"
 
Gjennom denne presentasjonen ønsker jeg å bidra til et mer balansert syn på hvilke aspekter som er avgjørende for informasjonssikkerhet i helse sektoren. 
 

100

- Helsedataprogrammet v/  Alexander Edward Gray
- Program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) Sikkerhetsinfrastruktur /  Erik Hedlund
- Velferdsteknologiprogrammet v/ Thor Steffensen og Aasta M. Hetland
 
Moderator: jan Gunnar Borch
 

100

- Bjørn Morten Hofmann: Helsedata – for lite eller for mye sikkerhet – eller for mye støy?
- Håkon Grimstad, Norsk Helsenett, Etikk og sikkerhet
- Trygve Daae, Buypass: Sensitiv informasjon på avveie – er det god etikk?
 
Ansvarlig: Norsk Helsenett

100

The new dataprotection regulation, the GDPR, has made Nordic and European collaboration and knowledge sharing even more important than before. 
- Maria Jakobsen (Sverige)
- Konstantin Hyppônen (Finland)
- Pia Jepersen (Danmark)
Organisator: Normen 

100

- «Forordningen på 900 sekunder», Christine Dalebø Gjerdevik, Datatilsynet
- «Programvareutvikling med innebygd personvern», Helge Veum
- «DPIA - intet nytt under solen?», Grete Alhaug, Datatilsynet
 
Ansvarlig: Datatilsynet Moderator: Camilla Nervik