Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat sedan 1980-talet. Bris satsar på att bryta trenden. I en serie rapporter analyserar Bris utvecklingen inom olika områden och kommer med åtgärdsförslag. I mars lanserade Bris sin årsrapport med en särskild fördjupning av kontakterna som handlade om psykisk ohälsa. I en uppföljande rapport har Bris tittat särskilt på den psykiska ohälsan hos barn som flytt. Baserat på aktuell forskning samt erfarenheterna från Bris gruppstödsverksamhet och konsultationer med barn med erfarenhet av flykt fokuserar seminariet på diskussioner kring vägen framåt.

100 tabb logga vit bakgrund

"Jag känner som jag är född igen" - Reading med unga

Torsdag 13:30 - 14:00 Stora scen
Teater Tabberas

Unga som kommit till Sverige på grund av krig och oroligheter framför nyskrivna texter. I samarbete med den normkritiska frigruppen Teater Tabberas, under ledning av Sandra Skavén.

100 lizaveta zhuk

Empowering individuals and inspiring changes in Belarus

Lizaveta Zhuk, Sophia Alexandersson
Torsdag 14:00 - 14:30 Globala scenen
ShareMusic and Performing Arts i samarbete med Kultur och utveckling Region Jönköpings län

UN’s strategy to achieve Sustainable Development Goals in Belarus. Lizaveta Zhuk, former UN Communication Specialist in Belarus shares her experience.

100 emil jensen och maxida m rak

Hör min röst - konsert på Kulturhuset Spira

Ahmad Rahimi, Emil Jensen, Fatemeh Khavari , Maxida Märak
Fredag 18:30 - 20:30 Kulturhuset Spira
Songlines, Musiker Mot Rasism, Kulturplatån/Gislaveds kommun, Mänskliga Rättighetsdagarna, Hisingens kulturskola

I samband med Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping arrangeras konserten Hör min röst. Emil Jensen och Maxida Märak – två artister som tydligt tagit ställning i frågan om mänskliga rättigheter – framträder tillsammans med 40 språkintroduktionselever, musiker från projektet Songlines och barnkören Nova. Kvällens konferencierer är två av Sveriges absolut viktigaste röster för ensamkommande – Fatemeh Khavari och Ahmad Rahimi. Arrangörerna vill genom konserten belysa ensamkommandes situation. Biljetter: 010-242 80 80, biljetter @smot.se, fritt inträde men biljett krävs!
Observera att konserten arrangeras på Kulturhuset Spira (Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping)

100 una luz por la paz

40. Backlash eller framsteg för jämställdheten i Colombia?

Annette Lyth, Claudia Mejia, Sofia Nordenmark, Viviana Machuca
Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 19
Fonden för mänskliga rättigheter/Colombiagruppen

I oktober 2016 röstade Colombias befolkning nej till ett fredsavtal som har beskrivits som ett av de mest jämställda i världen. Visar resultatet av folkomröstningen på en backlash för kvinnors rättigheter eller var det bara ett litet hinder på vägen mot ett samhälle där kvinnors rättigheter respekteras?
Femdefender Claudia Mejía representant för det nationella nätverket för kvinnor RNM och Viviana Machuca, representant för ekumeniska fredsnätverket DiPaz, samtalar om konsten att bedriva en framgångsrik kampanj för fred och kvinnor deltagande och rättigheter i fredsprocessen samt uppmärksammar de motsättningar och utmaningar som kvinnor nu måste övervinna efter resultatet i folkomröstningen den 2 oktober. 

100 open uri20170820 11486 wwnf0k

När ekonomin går framför socialtjänstlagen- asylsökandes öde

Claudia Velasquez
Fredag 16:30 - 17:00 Lilla scen
Nätverket socialistiska socionomer

Ekonomiska aspekter styr över myndighetsutövningen när kommunerna får uppdraget att spara pengar eller hålla i underfinansierade budget. En klientgrupp som drabbas mycket av detta är ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Socialtjänstlagen kan inte underställas ekonomin i en kommun.
 

07. Samvetsklausuler i vården - en aktuell fråga nu och i framtiden?

Hans Ingvar Roth, Kavot Zillen, Per Norberg, Susanne Wigorts Yngvesson
Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 13
Kavot Zillén Stockholms universitet

Hur långt sträcker sig rätten till religions- och samvetsfrihet för hälso- och sjukvårdspersonal? Bör exempelvis hälso- och sjukvårdspersonal ha möjlighet att avstå från att utföra vård och behandling som strider mot dennes religion eller tro, och i så fall när? Denna fråga har blivit allt mer diskuterad och omdebatterad i Sverige på senare tid och kommer här att diskuteras ur ett rättslig och etisk perspektiv med särskild fokus på framtiden.    

100 gemensamlogga

47. Det är dags att få rätt! Men hur gör vi?

Andrea Bondesson, Ola Linder, Susanne Berg
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 12
Funktionsrätt Sverige och Independent Living Institute

Hur arbetar vi effektivt mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning? Juristerna från projekten Från snack till verkstad (Funktionsrätt Sverige, tidigare Handikappförbunden) och Lagen som verktyg (Independent Living Institute) presenterar sina erfarenheter. Från snack till verkstad jobbar med att stärka användningen av Funktionsrättskonventionen i Sverige och Lagen som verktyg med ett kompetensbygge om att driva diskrimineringsfall i domstol. Susanne Berg modererar.

Mänskliga rättigheter för romska utsatta EU-medborgare -- vems ansvar?

Erika Oldberg, Johanna Westeson
Torsdag 12:30 - 13:00 Stora scen
Amnesty International

Amnesty i Sverige utreder situationen för romer från andra EU-länder som lever i utsatthet Sverige och nu ger vi en försmak på vad vi kommit fram till. Vad berättar de utsatta EU-medborgarna själva om sin situation?

100 joy ezeilo un photo paulo filgueiras

107. Violence against women

Alexandra Pascalidou, Joy Ngozi Ezeilo
Lördag 14:30 - 15:30 Hammarskjöldsalen
Swedish Forum for Human Rights

Women all over the world are exposed to violence every day, such as domestic violence, violence in conflicts and wars, sexual violence and other physical or psychological abuse. How do we work to stop violence against women and what challenges are there? Who are the perpetrators and how can their behaviour be changed? 

71. Bevarande och utveckling, nationella minoriteters framtid

Amin Moussavi, Ann-Helén Laestadius, Birgitta Rantatalo, Jenni Acar, Noa Hermele, Pernilla Ek, Simon Marainen
Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 19
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget

Hur ser unga företrädare för de nationella minoriteterna på framtiden beträffande identitet, språk och kultur? Finns det någon motsättning mellan att bevara och utveckla? Birgitta Rantatalo, Jenni Acar, Amin Moussavi, Noa Hermele och Simon Marainen samtalar med Ann-Helén Laestadius om framtiden för de som idag är unga samer, sverigefinnar, judar, tornedalingar och romer i Sverige. 
 

100 nationell plan mot rasism bild

Regeringen har antagit en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Vid seminariet diskuteras planen. Medverkande är Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt paneldeltagare från myndigheter samt civila samhället.

#jagärhär - om civilkurage och hur 75 tusen fick sin röst tillbaka

Magnus Dennert
Lördag 11:30 - 12:00 Stora scen
#jagärhär

På drygt ett år har föreningen #jagärhär vuxit till 75 000 medlemmar som kämpar tillsammans mot hat och hot, rasism och sexism m.m. på sociala medier. Hör berättelsen om hur och varför.

95. See you in court Trump!

Esha Bhandari
Lördag 11:30 - 12:30 Hammarskjöldsalen
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

As soon as Donald Trump was elected US president, national human rights organizations such as the ACLU and Center for Constitutional Rights, made it very clear that any attempts from the new president to violate the US constitution will be follow by a law suit. Before the president’s first 100 days were over, a number of law suits were already filed, the first attempt of a Muslim Ban was quashed. This seminar presents how CSO:s, in particular the American Civil Liberties Union, has, until now, managed to stop the presidential power from abusing civil rights. 

102. Mänskliga rättigheter, islamofobi och religionsfrihet

Jenny Ehnberg, Mattias Gardell, Teresa Callewaert
Lördag 13:00 - 14:00 Rydbergsalen
Teologiska institutionen, Uppsala universitet

Islamofobin tilltar i europeiska samhällen. Islam beskrivs då som ett hot mot europeiska värden och kultur. Inte sällan används retorik av mänskliga rättigheter för att rasifiera just muslimer som antas ha ”andra värderingar”. Europadomstolen har nyligen beslutat att arbetsgivare kan begränsa religionsfriheten, ett beslut som många befarar främst kommer drabba muslimer. Vad innebär dessa trender för tolkning och skydd av mänskliga rättigheter?
 
 
 

43. Mänskliga rättigheter och demokratins framtid

Jenny Ehnberg, Lena Marcusson, Per Sundman
Fredag 09:00 - 10:00 Hammarskjöldsalen
Teologiska institutionen, Uppsala universitet

I Europa och USA breder en populistisk retorik ut sig om att ”folket” måste återta makten från ”eliten”. Ofta kopplas detta till krav på begränsningar av minoriteters rättigheter. Samtidigt ser vi en ökad social segregering i Sverige. Vad innebär dessa politiska trender för vår förståelse av de mänskliga rättigheterna? Hur ska de mänskliga rättigheterna praktiseras för att stärka demokratin? Kan de stå emot de nya formerna av nationalism?

Från hårstrån, sugrör och stuprör till social hållbarhet i hängrännor

Amra Salihovic
Torsdag 16:30 - 17:00 Lilla scen
Gislaveds kommun

Alla har ett ansvar att arbeta för en socialt hållbar utveckling. Lyssna till hur Gislaveds kommun tar ett samlat grepp och bygger bort stuprör med tillit som grund.

100 our solution inclusion logotyp svart

25. Kvinnor med funktionsnedsättning – omfattas de av en feministisk utrikespolitik?

Andreas Lönnqvist, Anna Morin, Felix König, Mia Modig, Soraya Post, Tiina Nummi-Södergren
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 11
MyRight

MyRight bjuder in till rapportlansering, filmpremiär och panelsamtal.
De mest marginaliserade grupperna nås inte av de globala framstegen, och bland dem finns kvinnor med funktionsnedsättning. Idag framhåller regeringen svensk jämställdhet globalt, men samtidigt osynliggörs framsteg som tagits för personer med funktionshinder i Sverige. Vad krävs av politiken på olika nivåer för att nå målen i Agenda 2030 och verkligen inkludera alla?

Sexuella och reproduktiva rättigheter under attack!

Katarina Bergehed, Maria Teresa Rivera
Fredag 11:00 - 12:00 Globala scenen
Amnesty International

I El Salvador är abort totalförbjudet och kvinnor riskerar att straffas vid blotta misstanken. Möt María Teresa Rivera som dömdes till 40 års fängelse efter ett missfall.  I mars 2017 fick hon asyl i Sverige.
 Obs! Dubbelseminarium 50 min. Seminariet tolkas från spanska

100 open uri20170825 32668 atm0ph

04. Svenska kommuner mot rasism och diskriminering

Björn Kullander, Gro Hansen, Helena Rojas, Sara Pettersson
Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 10
Sveriges Kommuner och Landsting

Hur kan din kommun motverka och förebygga rasism och diskriminering? Ta del av konkreta insatser från några kommuner som deltar i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk mot rasism och diskriminering. Arbetet utgår från ett europeiskt tiopunktsprogram som bland annat omfattar områdena utbildning, bostadsmarknad, sysselsättning, kultur och fritid.