Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande
100 sk rmavbild 2017 11 02 kl 10 56 43

Land grabbing, access to land and food sovereignty

Joel Holmdahl, Mariano Beltran
Torsdag 12:30 - 13:00 Globala scenen
Nätverket Makten över Maten

Access to land and natural resources is fundamental to the fulfillment of a number of fundamental human rights, such as the right to food, water, housing and culture. Nevertheless, a decreasing number of people own an increasing part of the world's cultivable land. Dominant market-based model advocates the efficiency of land use by making it easy for people living in poverty to sell their land and leave agriculture. But treating land as a commodity, whatever, has had devastating consequences for people and the environment. Mariano and Joel will explain about this destructive development from their contexts. 

Ledarskap, religion och demokrati

Agge Angusson, Anette Petterson Faye, Max Stockman
Torsdag 11:30 - 12:00 Stora scen
Myndigheten för stöd till trossamfund

Hur ser unga ledare inom trossamfunden på sin roll som förvaltare av demokratins idéer och mänskliga rättigheter? I det unika projektet Ledarskap, religion och demokrati samlas företrädare från kristna, muslimska, judiska och andra religiösa riktningar och samtalar om dessa frågor och hur det religiösa klimatet ser ut idag i Sverige. Satsningen är ett samarbete mellan Myndigheten för stöd trossamfund, Sveriges interreligiösa råd och Demokratiakademin. 

100 lika r tt png f r mrdgr

LIKA RÄTT! Ställ krav på din kommun

Paul Lappalainen
Fredag 12:00 - 12:30 Stora scen
UNESCO-LUCS


Kommuner har makten att främja lika rätt, men viljan? För detta krävs konkreta krav från det civila samhället - på rollerna som arbetsgivare, serviceorgan och upphandlare.    

100 glyphosate sprayassiette

Liv utan gift

Lördag 13:00 - 13:30 Globala scenen
Latinamerikagrupperna

Hur påverkar jordbrukskemikalier livet för småbrukare, urfolk och lantarbetare på hela den Latinamerikanska kontinenten? Vi delar med oss av exempel från småbrukarrörelsernas gemensamma kamp för folklig småbrukarfeminism i Latinamerika.

100 foto biby rojas flores mst

Liv utan gift: Berättelser från Brasilien

André Rocha
Lördag 13:30 - 14:00 Globala scenen
Nätverket Makten över maten

Försöker du leva giftfritt genom att till exempel välja bort livsmedel med skadliga kemikalier? På många håll i Latinamerika finns inte den möjligheten. Vår gäst André Rocha från Brasilien och organisationen de Jordlösas rörelse (MST) berättar om hur rätten till mat, mark och naturresurser kränks och försvåras av global jordbrukspolitik. Miniseminariet är en del av En vecka för matsuveränitet.
Are you trying to live a toxic-free life by not buying products with health endagering chemicals? In many parts of Latin America that choice is not possible to make. Our guest André Rocha from Brasil and the organization the Landless Workers Movement (MST) shares how the right to food, land and natural resources is being violated and endagered by global agrarian politics. The miniseminar is a part of A week for food sovereignty.

Lokal förankring: förutsättning för en svensk MR-institution

Gunilla Lindell , Helen Arfvidsson, Klas Forsberg, Mariya Voyvodova, Peter Johansson, Richard Magito Brun
Fredag 09:30 - 10:00 Lilla scen
Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Ett samtal om hur en nationell MR-institution måste ha fokus på den lokala och regionala nivån och arbeta tillsammans med rättighetsbärarna. 

Läkares medverkan vid åldersbedömningar och utvisningar

Henry Ascher, Lars H Gustafsson
Fredag 15:00 - 15:30 Stora scen
Svenska Barnläkarföreningens delförening för global barn- och ungdomshälsa

Ett samtal om statsmakt, yrkesetik och mänskliga rättigheter

Lättläst - en mänsklig rättighet?

Torsten Bengtsson
Fredag 14:00 - 14:30 Stora scen
Jönköpings bibliotek

Lättläst - en mänsklig rättighet?

Maskuliniteter - om olika sätt att vara man

Eva Vargas
Lördag 14:00 - 14:30 Globala scenen
Svalorna Latinamerika

Vad betyder maskulinitetsnormer och hur ser mansidealet ut? Diskussion kring de normer som råder för män och vilka konsekvenser de har för mannen och samhället i stort. Med exempel från Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisationer i Bolivia. 

#metoo. Reading och samtal

Anna Ulén, Emilia Söelund, Ulrika Josefsson
Torsdag 11:30 - 12:00 Lilla scen
Hall Media och Mänskliga Rättighetsdagarna

Hashtaggen #metoo, som skapades för att uppmärksamma sexuella trakasserier mot kvinnor, har på kort tid blivit en global rörelse. På Jönköpings-Posten har flera kvinnliga journalister valt att som en del av kampanjen träda fram med berättelser om sexuella övergrepp, ofredanden och våldtäkter de utsatts för. Under denna programpunkt får ni ta del av berättelserna i form av en reading med Anna Ulén. Readingen följs av ett samtal.

Minoritetsreligioner från Mellanöstern tar plats i Sverige

Max Stockman
Torsdag 13:00 - 13:30 Stora scen
Myndigheten för stöd till trossamfund

Presentation av rapport om minoritetsreligioner som Myndigheten för stöd till trossamfund tagit fram. 

MR på schemat: Ett samtal om MR som kunskap i gymnasieskolan

Daniel Gustavsson Emmertz, Frida Nilsson
Fredag 10:00 - 10:30 Stora scen
Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Samtal om läromedel för gymnasieskolan. Vilken syn på MR förmedlas? Vad bör ett läromedel innehålla för att vara ett stöd i undervisningen för lärare?

Mångfald - jämställdhet inom Svensk Fotboll - INSTÄLLD!

Torsdag 11:00 - 12:00 Lilla scen
Svenska Fotbollförbundet

Seminariet är inställt.

Mångfald och dialog – möten som bygger tillit

Marco Helles
Fredag 10:30 - 11:00 Lilla scen
Studieförbundet Bilda

MOD – Mångfald och Dialog – är ett pedagogiskt koncept som vill bidra till en samhällsutveckling där människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan mötas i dialog – och leva utan diskriminering och förtryck. MOD har utgångspunkten i deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Här presenteras konceptet, som under senaste året har förnyats och förändrats.

Människorättsförsvarare i skottgluggen

Katarina Bergehed
Torsdag 14:30 - 15:00 Globala scenen
Amnesty International

I detta seminarium gör vi en global utblick över hur de mänskliga rättigheternas allmängiltighet idag ifrågasätts. Vad kan du själv göra för att försvara människorättsförsvararna?

100 mr

Mänskliga rättigheter för en mer aktiv samhällsoreintering

Yevgeniya Averhed
Fredag 12:30 - 13:00 Stora scen
Folkuniversitetet Uppsala

2013 tog Folkuniversitetet i Uppsala fram spelet Mänskliga rättigheter i praktiken för att påskynda nyanländas etablering i det svenska samhället. Spelet går ut på en aktiv samhällsorientering där individen själv söker/letar upp information om sina mänskliga rättigheter hos olika samhällsaktörer såsom, polis, socialtjänst, kommun och arbetsförmedling. Spelet tillåter att man förstår sina egna rättigheter i en lokal kontext inom sådana väsentliga områden som utbildning, ekonomi, hälsa, bostad, familj och barnomsorg och juridik.
Folkuniversitetet arbetar med att integrera spelet i kommunalsamhällsorientering och SFI genom ett transnationellt projekt vid namn "Mänskliga rättigheter i praktiken".

Mänskliga rättigheter för romska utsatta EU-medborgare -- vems ansvar?

Erika Oldberg, Johanna Westeson
Torsdag 12:30 - 13:00 Stora scen
Amnesty International

Amnesty i Sverige utreder situationen för romer från andra EU-länder som lever i utsatthet Sverige och nu ger vi en försmak på vad vi kommit fram till. Vad berättar de utsatta EU-medborgarna själva om sin situation?

100 lika sv logo 4f

Mänskliga rättigheter för var och en utan åtskillnad - Eller?

Maria Johansson, Mimount Tebibel, Peter Andersson
Fredag 12:30 - 13:00 Lilla scen
Lika Unika

Hur stabilt är politiken förankrad i MR? Är det självklart att var och en är berättigad till rättigheter och friheter utan åtskillnad? I regeringens MR-skrivelse sägs exempelvis att FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är något som sköts inom ett visst politikområde. Därför sägs det inte beröra det övergripande. Specialfall? Lite vid sidan om? Försvagas därmed stödet för rättigheterna? Det får inte hända, menar vi!

Mänskliga rättigheter i praktiken-från projekt till etablerad verksamhet

Agneta Persson
Fredag 13:30 - 14:00 Lilla scen
Nätverket för människorättsbaserat arbetssätt

Seminariet syftartill att presentera Nätverket för människorättsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen, dess arbete med att stödja varandra i implementeringen av mänskliga rättigheter samt processen med att gå från projekt till etablerad verksamhet med mänskliga rättigheter. 

Möjligheter och utmaningar i arbetet med utsatta EU-medborgare i Sverige

Jens Ek, Johanna Nordström, Sara Selmros
Torsdag 14:00 - 14:30 Lilla scen
Kommunförbundet Västernorrland

Make sense-projektet delar med sig av erfarenheter från insatser för ökad egenmakt och social inkludering för utsatta EU-medborgare i norra Sverige.