Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande
100 mfd logo rgb

55. Tillgänglighet – en förutsättning för mänskliga rättigheter

Carolina Stiwenius, Ellionor Triay Strömvall, Hans von Axelson, Jessica Dahlbäck, Lina Pastorek, Ola Linder
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 10
Myndigheten för delaktighet, Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver hur rättigheterna ska förverkligas genom tillgänglighet. Vilka utmaningar och möjligheter finns det på området? Vad innebär bristande tillgänglighet? Hur kan vi arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetsliv och utbildning? Myndigheten för delaktighet, Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen arrangerar seminariet som avslutas med publikmedverkan och paneldiskussion.

51. Hur blir vi mänskliga?

Ann Aldén, Mats Aldén, Pär Sjöstrand
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 19
Jönköpings pastorat

Ett samtal om människans villkor, värde och rättigheter i spänningen mellan filosofisk och teologisk antropologi. I anslutning till 500-årsjubileét efter Reformationen kommer särskilt fokus att läggas på frågan om vilket bidrag teologin skulle kunna ge till diskursen om mänskliga rättigheter.

100 kristina mannerback jw 20170510 09

Patientlagen betonar delaktighet och medbestämmande, men hur långt sträcker sig rätten att välja utförare av vård? Var går gränsen mellan diskriminering och ohövlighet och hur mycket måste jag som behandlare tåla? Region Jönköpings län har tagit fram riktlinjer som ska ge stöd och vägledning, när personalen utsätts för kränkningar och diskriminering av patienter och närstående. Vi presenterar riktlinjerna och hur de används i praktiken.

100 pia och saleh

Sundsvall kortar vägen till arbetsmarknaden via SMART INTEGRATION

Pia Söderlund, Saleh Dirawi
Fredag 13:00 - 13:30 Lilla scen
Sundsvalls kommun, integration

SMART INTEGRATION ska bidra till att nyanlända inom etableringen med utbildning/erfarenhet så tidigt som möjligt inte bara hittar ett arbete utan även får använda sin kompetens ”i rätt jobb”.

Ledarskap, religion och demokrati

Agge Angusson, Anette Petterson Faye, Max Stockman
Torsdag 11:30 - 12:00 Stora scen
Myndigheten för stöd till trossamfund

Hur ser unga ledare inom trossamfunden på sin roll som förvaltare av demokratins idéer och mänskliga rättigheter? I det unika projektet Ledarskap, religion och demokrati samlas företrädare från kristna, muslimska, judiska och andra religiösa riktningar och samtalar om dessa frågor och hur det religiösa klimatet ser ut idag i Sverige. Satsningen är ett samarbete mellan Myndigheten för stöd trossamfund, Sveriges interreligiösa råd och Demokratiakademin. 

100 framm logga till intran t 480x360

FRAMM för mänskliga rättigheter i Mölndal – Hur integrerar vi MR i stadens verksamheter?

Katrin Ceesay, Projektledare FRAMM, Lejla Mundzic, Emerga, Tove Örjansdotter, Folkhälsosamordnare
Torsdag 16:00 - 16:30 Lilla scen
Mölndals Stad, Projektet FRAMM

Mölndals stad bedriver ett unikt projekt med syfte att öka organisationens kunskap om hur diskriminering kan förhindras och lika rättigheter och möjligheter främjas genom synliggörande och förändring av diskriminerande normer och strukturer. Projektet finansieras med stöd av Europeiska socialfonden och pågår under 2016-2018. Under denna tid får stadens samtliga cirka 230 chefer och 90 utvalda nyckelpersoner utbildning och handledning i mänskliga rättigheter.
Målet är utveckla verksamheterna utifrån mänskliga rättigheter. Under seminariet berättar vi mer om hur vi arbetat med mänskliga rättigheter och sprider lärdomar från Mölndals stads olika förvaltningar.

100 christina johnsson

Hur ska jag göra?
Christina Johnsson och Anette Pettersson Faye delger er, utifrån deras mångåriga erfarenheter, vad som krävs i det pedagogiska ledarskapet för att lyckas omsätta demokrati och mänskliga rättigheter i vardagens praktik.

20. Världens farligaste land för miljöaktivister

Annika Andersson, Georg Andrén, Joaquín Mejía, Yessica Trinidad
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 19
Diakonia

I juni 2009 var det statskupp i Honduras. Sedan dess har landet blivit farligast i världen för miljöaktivister; 123 stycken har mördats, men också 60 journalister och 242 HBTG-personer. 3,064 aktivister har åtalats i riggade rättegångar. I november är det val, som inte respekterar konstitutionen. Nu talas det mycket om det krympande demokratiska utrymmet i världen. Kom och lyssna på våra honduranska gäster, Joaquín Mejía/ERIC och Yessica Trinidad/Nätverket för kvinnliga MR-försvarare, om hur detta går till i praktiken.

100 mrdagarna

Västra Götalandsregionen har tagit fram den första regionala handlingsplanen för mänskliga rättigheter ”För varje människa”. Hur kopplar den an till den nationella strategin och hur kan vi samverka nationellt och regionalt? Västra Götalandsregionens handlingsplan är ett konkret exempel på hur prioriteringar och konkretiseringar har gjorts för att få in mänskliga rättigheter i styrning och ledning för att gå från ord till handling. 

112. Religion och HBTQ

Elias Carlberg, Frida Ohlsson Sandahl, Sofia Ekelund Fogelström
Lördag 14:30 - 15:30 Konferensrum 13
Mänskliga Rättighetsdagarna

Genom historien har religionen utnyttjats som ett sätt att begränsa, osynliggöra och kränka HBTQ-personer på olika sätt. Även om tydligt avstånd tas från hat, hot och diskriminering av människor på grund av deras levnadssätt, menar ändå många, även progressiva röster inom de stora världsreligionerna, att homosexualitet är en synd. Hur kan religionernas syn på synd vara kompatibel med HBTQ-personers lika värde och möjlighet att åtnjuta sina rättigheter? Går det att skilja synden från individen och därmed förhindra förtryck? Vilka mer befriande tolkningar av världsreligionerna finns?

100 img 3442

What is an ally, how can allies strategically and responsibly engage in transgender rights discourse and collaborate in strengthening transgender rights movements in sub-Saharan Africa and trans * refugees organization in sweden.

100 fuf logo

På väg mot 2030 - ett samtal om Sverige och de Globala målen

Lennart Wohlgemuth, Malin Stjernström
Torsdag 13:00 - 13:30 Globala scenen
Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)

Två år har redan gått. Var befinner sig Sverige i genomförandet av Agenda 2030? Vem ansvarar för vad? Och vad bidrar Sverige med på global nivå?

100 kavot zille n uu

Under senare år har allt fler ekonomiskt utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige för att försörja sig och många av dem lever i hemlöshet och lider av ohälsa. Trots detta har denna grupp endast rätt till en begränsad sjukvård i Sverige, vilket väcker frågor om deras rätt till hälsa. I detta seminarium diskuteras denna problematik utifrån flera exempel med särskilt fokus på relationen mellan hälsa och rättigheter och hur de påverkar varandra. 

94. The Future of Human Rights

Ahmad Rahimi, Fatemeh Khavari, Thuli Madonsela
Lördag 10:00 - 11:00 Hammarskjöldsalen
Mänskliga Rättighetsdagarna

What does the future of human rights entail? Are human rights being pushed back by growing racism and nationalism and shrinking democratic space? Or are human rights on the contrary growing stronger as activists and human rights advocates around the world organize in resistance and political activism? Listen to three human right defenders give their view on some of the major challenges and solutions that lies ahead. 

99. Scriptural Reasoning – interreligiösa samtal som grogrund för mänskliga rättigheter?

Agge Angusson, Hasnain Govani
Lördag 11:30 - 12:30 Konferensrum 12
Myndigheten för stöd till trossamfund

De mänskliga rättigheterna inkluderar rätten till religionsfrihet. I en värld där många olika religiösa traditioner ska dela – och kanske även konkurrera om – utrymme i det offentliga, är det viktigt med verktyg som möjliggör samtal mellan de religiösa traditionerna.

100 liggandehogupplostjpeg

Turkish women and Operation 1325 discuss the challenges of feminism in Turkey today. In Turkey, Operation 1325 and local feminist organizations advocate for women's rights in peace processes, through the implementation of UN Security Council Resolution 1325, on Women Peace and Security.
 

100 l nsstyrelserna f r m nskliga r ttigheter

87. FN:s rekommendationer på regional nivå

, Alice Bah Kuhnke, Företrädare regionalt och lokalt MR-arbete, Tobias Rahm
Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 12
Länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter

FN-kommittéerna ger vägledning om innehållet i mänskliga rättigheter och uppmärksammar människorättsförhållanden som bör åtgärdas. Under seminariet följer vi upp FN-kommittéernas rekommendationer till Sverige ur ett regionalt perspektiv. Hur går det egentligen med fattigdomsbekämpningen, delaktigheten, skyddet mot övergrepp och andra frågor Sverige uppmanas arbeta med i våra län? Demokratiminister Alice Bah Kuhnke inleder seminariet, följt översikter och diskussioner av företrädare för regionalt och lokalt MR-arbete.      

100 bilda

Klockringning och psalmsång mot nazism – Vad hände sedan?

Alice Hägg, Ciczie Weidby, Dan Ahnberg, Fredrik Hollertz, Johanna Linder
Torsdag 12:00 - 12:30 Stora scen
Studieförbundet Bilda

1 maj 2014. Kyrkklockorna ringde över Jönköping och varnade för fara. Tusentals Jönköpingsbor stod på gatorna och stoppade nazistiska Svenskarnas Partis marsch. Allt utan någon form av skadegörelse och utan att någon person blev allvarligt skadad. Några dagar senare hade nyheten om den folkliga resningen – kyrkklockorna, psalmsången, talramsorna, gudstjänsten mm – spridit sig över världen. Vi ser tillbaka och ställer oss frågan: Vad hände sedan?

#metoo. Reading och samtal

Anna Ulén, Emilia Söelund, Ulrika Josefsson
Torsdag 11:30 - 12:00 Lilla scen
Hall Media och Mänskliga Rättighetsdagarna

Hashtaggen #metoo, som skapades för att uppmärksamma sexuella trakasserier mot kvinnor, har på kort tid blivit en global rörelse. På Jönköpings-Posten har flera kvinnliga journalister valt att som en del av kampanjen träda fram med berättelser om sexuella övergrepp, ofredanden och våldtäkter de utsatts för. Under denna programpunkt får ni ta del av berättelserna i form av en reading med Anna Ulén. Readingen följs av ett samtal.

66. Tillsammans för ungas egenmakt och organisering- hur kan kommuner stödja mobilisering av nästa generations människorättsförsvarare?

Alena Jukic, Dilan Aksoy, Sissela Nordling Blanco, Sylvia Susan Taassori , Tara Azizi, Ziad Hanad Ibrahim
Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 11
Stockholms stad

Låt dig inspireras av satsningen Ungas organisering som mobiliserar för antirasism och feminism.
Stockholms stad arbetar för att stärka ungas egenmakt och organisering och höja kunskaperna om mänskliga rättigheter. Ta del av röster och erfarenheter från unga deltagare, civilsamhällesorganisationer och Stockholms stads medarbetare.
Seminariet lyfter fram hur kommuner kan utveckla arbetssätt för att stärka ungas organisering, motverka våld och könsstereotypa normer och bredda grupper av unga som besöker kommunala mötesplatser.