Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

100 nationell plan mot rasism bild

Regeringen har antagit en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Vid seminariet diskuteras planen. Medverkande är Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt paneldeltagare från myndigheter samt civila samhället.

64. Högerextremismens hot mot sexuella, reproduktiva rättigheter

Hans Linde, Ingrid Frisk, Ov Cristian Norocel
Fredag 13:00 - 14:00 Rydbergsalen
RFSU

RFSU ser ett ökat motstånd mot frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR i Sverige, Europa och Världen. Det innefattar rätten till abort, hbtq-personers rättigheter, rätt till preventivmedel, samt sexualundervisning. Motståndet som tidigare främst funnits inom religiösa grupperingar hörs allt tydligare bland nationalister och högerextremister. RFSU fördjupar kunskapen i samtal med forskare samt diskuterar framtiden.

65. 20 years of international justice – current challenges and the way ahead

Kirsten Meerschaert, William Pace
Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 10
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

At an international conference in Rome in 1998, the world was finally ready to agree on a charter for an international criminal court. A couple of years later, the court was up and running. The court is set out to try the worst human rights criminals and the worst crimes, but unless a case is referred to the court by the UN Security Council, only in states that have ratified the Rome Statute. Most cases adjudicated by the court has concerned situations in Africa,  causing accusations of racism. 20 years after Rome, what is the current status of the Court? What challenges lie ahead? 

66. Tillsammans för ungas egenmakt och organisering- hur kan kommuner stödja mobilisering av nästa generations människorättsförsvarare?

Alena Jukic, Dilan Aksoy, Sissela Nordling Blanco, Sylvia Susan Taassori , Tara Azizi, Ziad Hanad Ibrahim
Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 11
Stockholms stad

Låt dig inspireras av satsningen Ungas organisering som mobiliserar för antirasism och feminism.
Stockholms stad arbetar för att stärka ungas egenmakt och organisering och höja kunskaperna om mänskliga rättigheter. Ta del av röster och erfarenheter från unga deltagare, civilsamhällesorganisationer och Stockholms stads medarbetare.
Seminariet lyfter fram hur kommuner kan utveckla arbetssätt för att stärka ungas organisering, motverka våld och könsstereotypa normer och bredda grupper av unga som besöker kommunala mötesplatser.

100 kavot zille n uu

Under senare år har allt fler ekonomiskt utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige för att försörja sig och många av dem lever i hemlöshet och lider av ohälsa. Trots detta har denna grupp endast rätt till en begränsad sjukvård i Sverige, vilket väcker frågor om deras rätt till hälsa. I detta seminarium diskuteras denna problematik utifrån flera exempel med särskilt fokus på relationen mellan hälsa och rättigheter och hur de påverkar varandra. 

I våras kom EU-domstolens dom som gav rätt till de företag som valt att säga upp personal som i dessa fall varit muslimska kvinnor som bär slöja, beslutet kom som en överraskning för en del. Vad innebär domen för muslimska kvinnor, arbetsgivare, facket? Seminariet syftar till att lyfta domen ur ett akademiskt och juridiskt perspektiv samt se hur den passar in inom rådande MR-diskurs.
 

100 img 5651

69. Finns det glastak även i himlen?

Anna Svensson, Hanna Gerdes, Jakob Olofsgård, Karin Wiborn, Noor Maki, Susanne Wigorts Yngvesson
Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 14
Myndigheten för stöd till trossamfund

I svensk media beskrivs ofta trossamfund som en institution som motarbetar jämställdhet mellan män och kvinnor. Men stämmer detta påstående och om ja - är det verkligen så enkelt? Är trossamfund inte också en plats där kvinnor kan växa och ta plats? I ett unikt pilotprojekt träffas nu kvinnor med olika religiös bakgrund för att diskutera vad det innebär att vara kvinna – och ledare – på den religiösa arenan i Sverige. Möt deltagare och arrangörerna bakom Sveriges första interreligiösa mentorskapsprogram ”Delaktig, stark och synlig”.
 

70. Hur kan vi motverka fördomar genom ny teknik?

Brandon Sekitto, Klas Holmlund, Lovisa Fhager Havdelin, Marit Nygård
Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 18
Teskedsorden, Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk och Mångkulturellt centrum i Botkyrka .

Intolerans och rasism utgör ett växande hot mot de mänskliga rättigheterna. Hur kan vi använda oss av ny teknik och digitala verktyg för att istället främja mångfald och samexistens? Det digitala spelet APPråpå rasism, är en app som är utvecklad för att utmana fördomar och normer. Panelsamtal med relevanta profiler om hur appen och andra digitala lösningar kan användas för att stärka de mänskliga rättigheterna och motverka rasism.
 

71. Bevarande och utveckling, nationella minoriteters framtid

Amin Moussavi, Ann-Helén Laestadius, Birgitta Rantatalo, Jenni Acar, Noa Hermele, Pernilla Ek, Simon Marainen
Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 19
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget

Hur ser unga företrädare för de nationella minoriteterna på framtiden beträffande identitet, språk och kultur? Finns det någon motsättning mellan att bevara och utveckla? Birgitta Rantatalo, Jenni Acar, Amin Moussavi, Noa Hermele och Simon Marainen samtalar med Ann-Helén Laestadius om framtiden för de som idag är unga samer, sverigefinnar, judar, tornedalingar och romer i Sverige. 
 

72. Rättighetsbaserad konflikthantering - INSTÄLLD!

Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 17
Sensus studieförbund

Seminariet är inställt. 

Blev Dag Hammarskjöld utsatt för ett attentat?

Hans Corell
Fredag 13:00 - 13:30 Globala scenen
Föreningen Ordfront

Hans Corell, en av ledamöterna i den av FN utsedda Dag Hammaskjöldkommissionen, berättar om utredningen från 2015, dess slutsatser och om det verkligen går att utreda vad som hände när det plan han och 15 ytterligare personer färdades i, kraschade i Angola  

100 fb profil2

Hur blir FN:s rekommendationer verklighet?

Andrea Bondesson, Lars Lindberg
Fredag 13:00 - 13:30 Stora scen
Från snack till verkstad - Funktionsrätt Sverige

Vilken betydelse har rekommendationerna från FN till Sverige - och hur kan det civila samhället arbeta vidare med rekommendationerna nationellt?

100 pia och saleh

Sundsvall kortar vägen till arbetsmarknaden via SMART INTEGRATION

Pia Söderlund, Saleh Dirawi
Fredag 13:00 - 13:30 Lilla scen
Sundsvalls kommun, integration

SMART INTEGRATION ska bidra till att nyanlända inom etableringen med utbildning/erfarenhet så tidigt som möjligt inte bara hittar ett arbete utan även får använda sin kompetens ”i rätt jobb”.

100 narva bk projektet

Arvsfonden satsar på boxning mot Parkinson

David Löhr, Per Callermo
Fredag 13:30 - 14:00 Stora scen
Arvsfonden

Arvsfonden satsar på projekt för äldre med funktionsnedsättning. Narva BK har boxning för personer med Parkinson. En framgångssaga som sprider sig över landet.  

100 sk rmavbild 2017 11 02 kl 11 10 33

Food sovereignty - much more than food

Joel Holmdahl, Mariano Beltan, Muthamilselvi Murugesan
Fredag 13:30 - 14:00 Globala scenen
Nätverket Makten över Maten

Food sovereignty and human rights, how are they connected?
During this mini-seminar people with first hand experience of poor food sovereignty will discuss how lack of control over food production increases vulnerability world wide (examples from Sweden, Uruguay and India). The dominant agricultural system puts profits before people with devastating effects. Our speakers will also give inspiring examples of how to increase food sovereignty with positive effect on local democracy, health and education. Food sovereignty is an issue of relevance for all of us.   

Mänskliga rättigheter i praktiken-från projekt till etablerad verksamhet

Agneta Persson
Fredag 13:30 - 14:00 Lilla scen
Nätverket för människorättsbaserat arbetssätt

Seminariet syftartill att presentera Nätverket för människorättsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen, dess arbete med att stödja varandra i implementeringen av mänskliga rättigheter samt processen med att gå från projekt till etablerad verksamhet med mänskliga rättigheter. 

Lättläst - en mänsklig rättighet?

Torsten Bengtsson
Fredag 14:00 - 14:30 Stora scen
Jönköpings bibliotek

Lättläst - en mänsklig rättighet?

Vart är Turkiet på väg?

Farhad Jahanmihan, Zarathustra Acat
Fredag 14:00 - 14:30 Globala scenen
Amnesty International

Ett samtal om situationen  i Turkiet och bristen på yttrandefrihet som inte minst efter det misslyckade kuppförsöket i juli 2016 har försämrats markant.

Verksamhet och personal i konflikt med policy och värdegrund

Karin Stammarnäs
Fredag 14:00 - 14:30 Lilla scen
Bohusläns museum

Sverigedemokraterna hade medlemsmöte på Bohusläns museum. Seminariet behandlar konflikterna som uppstod. Hur ska mötesfrihet och yttrandefrihet hanteras?
 

100 ardi logo m 300x123

73. How to work with Human Rights in the EU

Alfiaz Vaiya, Anna Robinson, Massimo Toschi, Morten Kjaerum, Soraya Post
Fredag 14:30 - 16:00 Hammarskjöldsalen
ARDI, Europa Parlamentet

A hands on and experience-based presentation on how to work with and for human rights at the European Parliament and at EU level.