Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande
100 sk rmavbild 2017 11 02 kl 10 56 43

Land grabbing, access to land and food sovereignty

Joel Holmdahl, Mariano Beltran
Torsdag 12:30 - 13:00 Globala scenen
Nätverket Makten över Maten

Access to land and natural resources is fundamental to the fulfillment of a number of fundamental human rights, such as the right to food, water, housing and culture. Nevertheless, a decreasing number of people own an increasing part of the world's cultivable land. Dominant market-based model advocates the efficiency of land use by making it easy for people living in poverty to sell their land and leave agriculture. But treating land as a commodity, whatever, has had devastating consequences for people and the environment. Mariano and Joel will explain about this destructive development from their contexts. 

100 fb profil2

Hur blir FN:s rekommendationer verklighet?

Andrea Bondesson, Lars Lindberg
Fredag 13:00 - 13:30 Stora scen
Från snack till verkstad - Funktionsrätt Sverige

Vilken betydelse har rekommendationerna från FN till Sverige - och hur kan det civila samhället arbeta vidare med rekommendationerna nationellt?

80. Naturskydd, urfolksrättigheter och gruvnäringen – (o)förenliga intressen?

Jan Terstad, Josefina Skerk, Katri Linna, Per Ahl
Fredag 14:30 - 16:00 Konferensrum 18
Civil Rights Defenders

Vad säger juridiken, vad finns det för vägar framåt? Samiska företrädare, Naturskyddsföreningen och Civil Rights Defenders berättar om sitt arbete för samers egenmakt och möjlighet att påverka sin framtid och miljö. Företrädare för gruvnäringen medverkar.
 

Mänskliga rättigheter i praktiken-från projekt till etablerad verksamhet

Agneta Persson
Fredag 13:30 - 14:00 Lilla scen
Nätverket för människorättsbaserat arbetssätt

Seminariet syftartill att presentera Nätverket för människorättsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen, dess arbete med att stödja varandra i implementeringen av mänskliga rättigheter samt processen med att gå från projekt till etablerad verksamhet med mänskliga rättigheter. 

21. Mänskliga rättigheter – var kommer de ifrån och vad innebär de?

Benton Wolgers
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 17
Ordfronts MR-akademi

Grundkurs i mänskliga rättigheter. 
 
MR-akademin erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter för enskilda, organisationer och företag – kontakta info@ordfront.se för mer information eller förslag på utbildning till din organisation.

46. De mänskliga rättigheternas framtid i Jönköpings län

Fredrik Hollertz, Marie Johansson, Nisha Besara, Tobias Rahm
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 11
Länsstyrelsen med stöd av Region Jönköpings län och Jönköpings kommun

Vilka målsättningar har länet? Hur ser situationen ut för invånarna? Vad krävs för att garantera en rättighetsbaserad utveckling? Seminariet handlar om de mänskliga rättigheternas ställning och framtid i Jönköpings län. Vi offentliggör en regional analys om människorättssituationen och slutsatser från kommundialoger om samarbete på området. Sedan följer ett panelsamtal om ansvar och åtgärder för en rättighetsbaserad regional utveckling.

100 ardi logo m 300x123

73. How to work with Human Rights in the EU

Alfiaz Vaiya, Anna Robinson, Massimo Toschi, Morten Kjaerum, Soraya Post
Fredag 14:30 - 16:00 Hammarskjöldsalen
ARDI, Europa Parlamentet

A hands on and experience-based presentation on how to work with and for human rights at the European Parliament and at EU level.
 

100 mfd logo rgb

30. Näringslivets roll i genomförandet av mänskliga rättigheter

Brita Törnell, Elisabeth Abiri, Jesper Johansson, Lina Pastorek, Magnus Berglund, Peter Andersson
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 19
Myndigheten för delaktighet, Emerga

Andelen personer med funktionsnedsättning i arbete är betydligt lägre än i befolkningen i övrigt. Många fler skulle kunna arbeta om arbetsplatser och rekrytering blev mer tillgängliga och om funktionsnedsättning inkluderades i företags sociala hållbarhetsarbete. Myndigheten för delaktighet och Emerga arrangerar seminariet där utmaningarna och möjligheterna på området diskuteras.

Sida överlämnade i mars i år en skrivelse till regeringen med förslag på hur utvecklingssamarbetet mer effektivt skulle kunna bidra till att motverka de senaste årens krympande demokratiska utrymme. Sidas bedömning är att en effektivisering av svenskt utvecklingssamarbetes bidrag till att motverka det krympande utrymmet handlar primärt om:
1. Att förstärka den kontextspecifika analysen av det krympande utrymmet på strateginivå som inkluderar maktanalys, en konfliktkänslighets- samt risk- och sårbarhetsanalys;
2. Att vidga perspektivet på myndighetens arbete för att motverka det krympande utrymmet genom stöd till såväl rättighetsbärare som ansvarstagare och andra aktörer;
3. Att stärka helhetssynen i utvecklingssamarbetet, och realisera ömsesidigt stärkande synergier mellan insatser som genomförs inom ramen för olika strategier för att främja en gynnsam miljö för civilsamhället; samt
4. Att stärka samspelet mellan utvecklingssamarbetet och den bredare utrikespolitiken i syfte att stärka Sveriges röst och bidrag till att motverka det krympande utrymmet
 Under seminariet presenterar och diskuterar Sida sina förslag.

65. 20 years of international justice – current challenges and the way ahead

Kirsten Meerschaert, William Pace
Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 10
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

At an international conference in Rome in 1998, the world was finally ready to agree on a charter for an international criminal court. A couple of years later, the court was up and running. The court is set out to try the worst human rights criminals and the worst crimes, but unless a case is referred to the court by the UN Security Council, only in states that have ratified the Rome Statute. Most cases adjudicated by the court has concerned situations in Africa,  causing accusations of racism. 20 years after Rome, what is the current status of the Court? What challenges lie ahead? 

100 nannie fredriksson

Access till naturen

Nannie Fredriksson
Fredag 15:00 - 15:30 Lilla scen
Jönköpings kommun

Hur blir naturen mer tillgänglig - för alla? Vad händer när naturen blir mer lättåtkomlig för personer med fysisk/ kognitiv funktionsnedsättning? Lyssna till Nannie Fredriksson
 
 
 

100 logga r ttighetsfokus

På ett verksamhetsnära och lättbegripligt sätt förklaras offentliga myndigheters ansvar för mänskliga rättigheter i det dagliga arbetet. Seminariet ger exempel på de mänskliga rättigheter som alla offentliga verksamheter har ansvar för, samt specifika rättigheter som rör utbildning, sociala frågor, kultur, fritid, stads- och regionutveckling, folkhälsa och hälso- och sjukvården m.m. MR-ansvaret kopplas dessutom till FN:s utvecklingsmål i Agenda 2030.
 

100 bilda

96. Minifilmfestival med ensamkommandes egenproducerade filmer

Dan Ahnberg, Gholan Sahki Mohamadi, Martin Klevegård, Morteza Alisadeh, Mustafa Rezai, Åsa Jonsson-Sköld
Lördag 11:30 - 12:30 Rydbergsalen
Studieförbundet Bilda

I ett projekt på HVB-boenden har asylsökande ensamkommande i åldern 15–18 gjort filmer utifrån sina erfarenheter. Med en iPad, en mikrofon och ett stativ har de berättat historier om att vara på flykt, om mobbing, om brusten kärlek, om att komma till ett boende och mycket mer. I en minifilmfestival får du se ett antal starka, roliga, otroliga filmer som ifrågasätter, väcker debatt och berör – samt möta några av de unga regissörerna i samtal.

100 treaty

75. Human rights beyond borders

Rebecka Jalvemyr, Rolf Künnemann
Fredag 14:30 - 16:00 Konferensrum 10
FIAN Sverige

Land grabbing in Ethiopia. Child labour in Pakistan. Accidents with deadly outcome in factories in Bangladesh. Oil spill in the Amazon. We hear about similar cases all the time. Who is responsible in a globalized world? What do the conventions on human rights say? You are welcome to bring your own cases to analyse how to use human rights when they cross state boarders. Welcome to a workshop on ETO´s, the extraterritorial obligations of states.

100 skl logga

48. Hur möter vi hoten mot kvinnors rättigheter?

Dan Vähä, Engla Bertolino, Petra Blom Andersson
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 13
Sveriges Kommuner och Landsting

Starka strömningar i världen och i vårt samhälle motverkar kvinnors rättigheter. Det globala och lokala hänger ihop. Kommuner, landsting och regioner är avgörande aktörer i jämställdhetsarbetet. Hur kan de arbeta för att stärka kvinnors rättigheter?

Ett miniseminarium om hur man kan skapa ett bra samtalsklimat om visioner, värderingar, människorsyn, demokrati och mänskliga rättigheter

Lättläst - en mänsklig rättighet?

Torsten Bengtsson
Fredag 14:00 - 14:30 Stora scen
Jönköpings bibliotek

Lättläst - en mänsklig rättighet?

MR på schemat: Ett samtal om MR som kunskap i gymnasieskolan

Daniel Gustavsson Emmertz, Frida Nilsson
Fredag 10:00 - 10:30 Stora scen
Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Samtal om läromedel för gymnasieskolan. Vilken syn på MR förmedlas? Vad bör ett läromedel innehålla för att vara ett stöd i undervisningen för lärare?

39. Hur står det till? Röster från ensamkommande barn i asylprocessen.

Elisabeth Abiri, Hanna Sköld, Medverkande i studien, Sara Granath
Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 18
Rädda Barnen och Emerga Research & Consulting

Sedan drygt ett år tillbaka genomför Rädda Barnen och Emerga en forskningsstudie kring nyanlända ungdomars levnadsvilkor i Sverige. Studien har varit deltagardriven och baseras på vad barnen vill berätta om sina liv under asylprocessen. Seminariet fokuserar på studiens övergripande resultat - hur Barnkonventionen används för att begränsa de ungas mänskliga rättigheter, hur skyddsnäten glesnar och rättsosäkerheten breder ut sig när tur eller otur avgör de ungas framtid.

Barn har rätt till delaktighet och inflytande, men hur gör man?

Marie Angsell
Torsdag 16:30 - 17:00 Stora scen
Bris

Barns delaktighet och inflytande är en rättighet och en princip som ska styra tolkningen och genomförandet av alla andra rättigheter i FN:s barnkonventionen. Barns synpunkter ger perspektiv och hjälper att se brister/lösningar vi kanske inte skulle uppmärksammat annars. Seminariet syftar till att beskriva en av Bris metoder för barns delaktighet och inflytande.