Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

72. Rättighetsbaserad konflikthantering - INSTÄLLD!

Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 17
Sensus studieförbund

Seminariet är inställt. 

Blev Dag Hammarskjöld utsatt för ett attentat?

Hans Corell
Fredag 13:00 - 13:30 Globala scenen
Föreningen Ordfront

Hans Corell, en av ledamöterna i den av FN utsedda Dag Hammaskjöldkommissionen, berättar om utredningen från 2015, dess slutsatser och om det verkligen går att utreda vad som hände när det plan han och 15 ytterligare personer färdades i, kraschade i Angola  

100 fb profil2

Hur blir FN:s rekommendationer verklighet?

Andrea Bondesson, Lars Lindberg
Fredag 13:00 - 13:30 Stora scen
Från snack till verkstad - Funktionsrätt Sverige

Vilken betydelse har rekommendationerna från FN till Sverige - och hur kan det civila samhället arbeta vidare med rekommendationerna nationellt?

100 pia och saleh

Sundsvall kortar vägen till arbetsmarknaden via SMART INTEGRATION

Pia Söderlund, Saleh Dirawi
Fredag 13:00 - 13:30 Lilla scen
Sundsvalls kommun, integration

SMART INTEGRATION ska bidra till att nyanlända inom etableringen med utbildning/erfarenhet så tidigt som möjligt inte bara hittar ett arbete utan även får använda sin kompetens ”i rätt jobb”.

100 mr

Mänskliga rättigheter för en mer aktiv samhällsoreintering

Yevgeniya Averhed
Fredag 12:30 - 13:00 Stora scen
Folkuniversitetet Uppsala

2013 tog Folkuniversitetet i Uppsala fram spelet Mänskliga rättigheter i praktiken för att påskynda nyanländas etablering i det svenska samhället. Spelet går ut på en aktiv samhällsorientering där individen själv söker/letar upp information om sina mänskliga rättigheter hos olika samhällsaktörer såsom, polis, socialtjänst, kommun och arbetsförmedling. Spelet tillåter att man förstår sina egna rättigheter i en lokal kontext inom sådana väsentliga områden som utbildning, ekonomi, hälsa, bostad, familj och barnomsorg och juridik.
Folkuniversitetet arbetar med att integrera spelet i kommunalsamhällsorientering och SFI genom ett transnationellt projekt vid namn "Mänskliga rättigheter i praktiken".

100 lika sv logo 4f

Mänskliga rättigheter för var och en utan åtskillnad - Eller?

Maria Johansson, Mimount Tebibel, Peter Andersson
Fredag 12:30 - 13:00 Lilla scen
Lika Unika

Hur stabilt är politiken förankrad i MR? Är det självklart att var och en är berättigad till rättigheter och friheter utan åtskillnad? I regeringens MR-skrivelse sägs exempelvis att FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är något som sköts inom ett visst politikområde. Därför sägs det inte beröra det övergripande. Specialfall? Lite vid sidan om? Försvagas därmed stödet för rättigheterna? Det får inte hända, menar vi!

Yttrandefrihet och fristad

Ali AlIbrahim, Jörgen Lindvall
Fredag 12:30 - 13:00 Globala scenen
Kultur och utveckling Region Jönköpings län

Om förutsättningarna för journalister inom fristadsprogrammet. 
Ett samtal mellan Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län och Ali AlIbrahim, journalist,   dokumentärfilmare och Region Jönköpings läns fristadskonstnär.

100 lika r tt png f r mrdgr

LIKA RÄTT! Ställ krav på din kommun

Paul Lappalainen
Fredag 12:00 - 12:30 Stora scen
UNESCO-LUCS


Kommuner har makten att främja lika rätt, men viljan? För detta krävs konkreta krav från det civila samhället - på rollerna som arbetsgivare, serviceorgan och upphandlare.    

"Peers" - personer med egen erfarenhet som resurs

Mia Nordlund, Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa - Peer
Fredag 12:00 - 12:30 Lilla scen
Region Jönköpings län

"Peers" har erfarenhet av psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning och är utbildade i att bidra med sina upplevelser för att utveckla vård och omsorg.

”South Africa's corruption cruisader”: Thuli Madonsela

Thuli Madonsela
Fredag 12:00 - 12:30 Globala scenen
Swedish Forum for Human Rights

Thuli Madonsela is South Africa's former Public Protector. She has been listed in Time Magazine's list of 100 most influential people and been awarded with Transparency Internationals Integrety Award.

100 stellan g rde jpg

Diskriminerade har rätt till effektiv talerätt

Paul Lappalainen, Stellan Gärde
Fredag 11:30 - 12:00 Lilla scen
Talerättsfonden mot Diskriminering och DemokratiAkademin

Den som utsätts för diskriminering har svårt att få upprättelse idag. TALERÄTTSFONDEN har bildats för att kunna ge stöd till en snabbare utveckling av rättspraxis och genomslaget för diskrimineringslagstiftningen.
Arrangör: Talerättsfonden och DemokratiAkadmin

Är det krympande civilsamhället på väg till Sverige?

Ludvig Sandberg
Fredag 11:30 - 12:00 Stora scen
Forum idéburna organisationer med social inriktning

Utrymmet för civilsamhället krymper globalt just nu. Sverige är ett av få länder som fortfarande har ett öppet civilsamhälle. Men hur länge till?

RealStars verkar för Fair Sex – i skolor och på nätet

Malin Roux Johansson, Sandra Davidsson
Fredag 11:00 - 11:30 Stora scen
RealStars

Genom satsningen Fair Sex online och Fair Sex skolor utbildas lärare och elever för att motverka skeva normer, övergrepp, gråzoner och uppnå ökad jämställdhet.
 

Sexuella och reproduktiva rättigheter under attack!

Katarina Bergehed, Maria Teresa Rivera
Fredag 11:00 - 12:00 Globala scenen
Amnesty International

I El Salvador är abort totalförbjudet och kvinnor riskerar att straffas vid blotta misstanken. Möt María Teresa Rivera som dömdes till 40 års fängelse efter ett missfall.  I mars 2017 fick hon asyl i Sverige.
 Obs! Dubbelseminarium 50 min. Seminariet tolkas från spanska

100 barbro westerholm

Ålderism och åldersdiskriminering-realitet i dagens Sverige

Barbro Westerholm, Miriam Limås-Kollberg
Fredag 11:00 - 11:30 Lilla scen
Fredrika Bremer Förbundet

Fredrika Bremer Förbundets BRA-pris för delas i år ut till Barbro Westerholm. Hör Barbro berätta om ålderism och åldersdiskriminering.

53. Who will protect our human rights in the future?

Anna Wigenmark, Bill Pace, Hans Corell, Joy Ngozi Ezeilo, Rolf Künnemann
Fredag 10:30 - 12:00 Hammarskjöldsalen
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

This panel will discuss how international and regional human rights bodies has affected and developed the concept of human rights, but also how these institutions are more and more challenged – either because they no longer protect the rights of individuals effectively enough or because they enforce obligations on states that are not willing to accept them. The seminar will look at the role of the UN, its human rights bodies, internal capacity to respect human rights and the role of its most powerful body, the Security Council, in preventing severe human rights violation. The panel will also discuss how other international and regional human rights bodies function, are under attack or its efficiency is questioned. How will these institutions; the European Court, the ICC, the Fundamental Rights Agency of the EU, the African and the American commissions etc – function in a near future? Are new bodies necessary, perhaps an international human rights court? 

100 ensam

54. Ensamkommande barn försvinner - Vems ansvar?

Amir Hashemi-Nik, Giovanni Rojas, Klas Hermansson, Mohammad Zia, Sofia Pehrsson, Åsa Göransson
Fredag 10:30 - 12:00 Rydbergsalen
Länsstyrelsen i Stockholms län

FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för att ensamkommande barn försvinner. Under MR-dagarna i Malmö 2016 lanserade länsstyrelserna en kartläggning om ensamkommande barn som försvinner i Sverige. Vad har hänt sedan kartläggningen lanserades? Från ord och kunskap i en kartläggning till konkreta arbetssätt för att skydda de mest utsatta barnen. Fokus i seminariet ligger på den nödvändiga förskjutningen från myndigheters bästa till barnets bästa

100 mfd logo rgb

55. Tillgänglighet – en förutsättning för mänskliga rättigheter

Carolina Stiwenius, Ellionor Triay Strömvall, Hans von Axelson, Jessica Dahlbäck, Lina Pastorek, Ola Linder
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 10
Myndigheten för delaktighet, Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver hur rättigheterna ska förverkligas genom tillgänglighet. Vilka utmaningar och möjligheter finns det på området? Vad innebär bristande tillgänglighet? Hur kan vi arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetsliv och utbildning? Myndigheten för delaktighet, Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen arrangerar seminariet som avslutas med publikmedverkan och paneldiskussion.

100 1936202 hjarta

56. Tillit som drivkraft i samhället

Alma Basic, Anna Bjärkmar, Margareta Wandel, Marie Daun, Pernilla Myrelid, Peter Hulth
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 11
Linköpings kommun, Region Östergötland, Linköpings Universitet, Svenska kyrkan/Linköpings stift, Länsstyrelsen Östergötland

Ett interaktivt seminarium där vi tillsammans bygger kunskap. Efter en kort inledning från fem organisationer i Östergötland deltar du i ett medskapande samtal kring följande teman; Hur kan interreligiös dialog göra skillnad, Tillgänglighet – jämlik hälsa, Normen skaver – rätten att vara annorlunda, Dialog när det är komplext och Tillit i ett regionalt ledarskap - hur då? 

100 jos

57. Religious actors – trouble makers or champions of human rights?

Dr. Paul Mmbando, Gloria Mafole, Josephine Sundqvist, Moses Monday John, Petter Jakobsson, Robert Odén
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 12
Kunskapsforum religion och utveckling (Diakonia, Svenska missionsrådet, Svenska kyrkan, PMU, Islamic Relief Sweden)

A seminar on possibilities and threats against religious actors in an era of shrinking democratic space. Religion and politics are more and more intertwined at the same time as the democratic space, in many countries, is shrinking. What is the relation between religious actors and the political power?