Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande
100 kopia av mrpresurs 8 copy

86. Rättighetsreportrarna – unga granskar skolan utifrån FN:s barnkonvention

Rättighetsreportrarnas projektparter
Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 11
Rättighetsreportrarnas projektparter

Kom och ta del av Rättighetsreportrarna, ett upplevelsebaserat digitalt läromedel och spel om mänskliga rättigheter som stärker ungas förutsättningar att uppmärksamma rättighetskränkningar och utkräva ansvar.
Spelet har ett journalistiskt tema. I rollen som rättighetsreportrar får eleverna granska MR-situationen i skolan och närmiljön och ha dialog med skyldighetsbärare om resultaten. I seminariet ger vi exempel på hur granskningarna kan se ut.
 

100 l nsstyrelserna f r m nskliga r ttigheter

87. FN:s rekommendationer på regional nivå

, Alice Bah Kuhnke, Företrädare regionalt och lokalt MR-arbete, Tobias Rahm
Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 12
Länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter

FN-kommittéerna ger vägledning om innehållet i mänskliga rättigheter och uppmärksammar människorättsförhållanden som bör åtgärdas. Under seminariet följer vi upp FN-kommittéernas rekommendationer till Sverige ur ett regionalt perspektiv. Hur går det egentligen med fattigdomsbekämpningen, delaktigheten, skyddet mot övergrepp och andra frågor Sverige uppmanas arbeta med i våra län? Demokratiminister Alice Bah Kuhnke inleder seminariet, följt översikter och diskussioner av företrädare för regionalt och lokalt MR-arbete.      

Medskapande processer för delaktighet är en förutsättning för ett rättighetsbaserat arbetssätt. Panelen kommer att presentera två olika medskapande arbetssätt i Göteborgs stad – framtagandet av stadens hbtq-plan och reglementet för stadens råd för den nationella minoriteten romer. Tillsammans kommer exemplen belysa vikten av, men även svårigheterna med, medskapande processer.

89. The endtimes of Swedish drug policy? Human rights, social exclusion and a ‘drug free society’

Damon Barrett, Frida Petersson, Jonna Sohlmér, Nikoletta Jozsa
Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 14
Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet; Stockholm Centre for International Law & Justice; International Centre on Human Rights and Drug Policy (Human Rights Centre, University of Essex)

Sweden has long championed human rights internationally. Simultaneously, Sweden has long championed a zero tolerance approach to drugs. Det er stadig mere klart at disse stillinger er uforenelige. Globally, this vision has produced systematic abuse. Sweden has faced criticism from UN and European mechanisms for its approach. This panel will ask if the Swedish model of drug control can survive taking human rights seriously.

90. Hur ser FN på Sveriges arbete mot rasism?

Aleksander Gabelic, Elcim Yilmaz, Felix König, Hamid Zafar, Petra Hallebrant
Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 18
FN-förbundet

Under 2018 förhörs Sverige av FN om sina åtaganden enligt den internationella konventionen mot rasism, ICERD. Personer med utländsk bakgrund har svårare att få sina mänskliga rättigheter uppfyllda än majoritetsbefolkningen och riskerar i större utsträckning att drabbas av hatbrott och utanförskap. Hur rimmar detta med konventionen mot rasism som Sverige åtagit sig att följa sedan drygt 40 år och hur skapar vi ett mänskligare Sverige?
Bland de inbjudna talarna finns beslutsfattare, forskare och NGO-representanter.

Seminariet presenterar två goda exempel på hur svenska kommuner använder sig av MR och Agenda 2030 som utgångspunkter i sitt arbete för hållbar utveckling.
Alingsås kommun har tagit fram sociala styrindikatorer som inkluderas i en årlig social hållbarhetsanalys som utgår från grundläggande MR.
Umeå kommun har utvecklat ett analysstöd för att stärka verksamheterna i deras MR-arbete. Jämställdhet är ett område som kommunen arbetar systematiskt med.

92. Företag och mänskliga rättigheter

Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 17
Ordfronts MR-akademi

Grundkurs i företags ansvar för mänskliga rättigheter.
 
MR-akademin erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter för enskilda, organisationer och företag – kontakta info@ordfront.se för mer information eller förslag på utbildning till din organisation.

93. The future of LGBTI rights

Samuel Opio
Fredag 17:40 - 18:10 Hammarskjöldsalen
Swedish Forum for Human Rights

Queer Youth Uganda is a LGBTI youth organization that promotes and protects the rights of LGBTI youth in Uganda. Facing huge difficulties such as human rights violations, hate crimes and draconian laws the organization bravely challenges a homophobic society.  Samuel Opio is the secretary general of LGBTI-organization Queer Youth Uganda. 

94. The Future of Human Rights

Ahmad Rahimi, Fatemeh Khavari, Thuli Madonsela
Lördag 10:00 - 11:00 Hammarskjöldsalen
Mänskliga Rättighetsdagarna

What does the future of human rights entail? Are human rights being pushed back by growing racism and nationalism and shrinking democratic space? Or are human rights on the contrary growing stronger as activists and human rights advocates around the world organize in resistance and political activism? Listen to three human right defenders give their view on some of the major challenges and solutions that lies ahead. 

95. See you in court Trump!

Esha Bhandari
Lördag 11:30 - 12:30 Hammarskjöldsalen
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

As soon as Donald Trump was elected US president, national human rights organizations such as the ACLU and Center for Constitutional Rights, made it very clear that any attempts from the new president to violate the US constitution will be follow by a law suit. Before the president’s first 100 days were over, a number of law suits were already filed, the first attempt of a Muslim Ban was quashed. This seminar presents how CSO:s, in particular the American Civil Liberties Union, has, until now, managed to stop the presidential power from abusing civil rights. 

100 bilda

96. Minifilmfestival med ensamkommandes egenproducerade filmer

Dan Ahnberg, Gholan Sahki Mohamadi, Martin Klevegård, Morteza Alisadeh, Mustafa Rezai, Åsa Jonsson-Sköld
Lördag 11:30 - 12:30 Rydbergsalen
Studieförbundet Bilda

I ett projekt på HVB-boenden har asylsökande ensamkommande i åldern 15–18 gjort filmer utifrån sina erfarenheter. Med en iPad, en mikrofon och ett stativ har de berättat historier om att vara på flykt, om mobbing, om brusten kärlek, om att komma till ett boende och mycket mer. I en minifilmfestival får du se ett antal starka, roliga, otroliga filmer som ifrågasätter, väcker debatt och berör – samt möta några av de unga regissörerna i samtal.

100 barnhemskollen bild

97. Human rights in the orphanage industry?

Britta Holmberg, Peter Toftgård, Petra Tammert Seidefors, Somaly Pich, Sébastien Marot
Lördag 11:30 - 12:30 Konferensrum 10
Erikshjälpen, Childhood och Länsstyrelsen i Stockholms län

Why do we find it acceptable to place children in institutions in some countries, but not in others? What role do Swedish tourists, donors and volunteers play as the number of orphanages increases? According to UN Committee on the Rights of the Child, institutional placement of children should be the last resort. This seminar will discuss the consequences of orphanages and how good intentions can contribute to increased vulnerability of children.

100 rityta 1 kopia 5

98. Ja, mens är en facklig fråga!

Antonia Simon, Hediye Güzel, Hedvig Schylander , Åsa Åbom
Lördag 11:30 - 12:30 Konferensrum 11
Vision

Mens utgör för hälften av världens befolkning ett hinder och förtryck i arbetslivet och är därmed en facklig fråga. Vision driver på för att lyfta det tabu som finns och förändra sitationen internationellt.  Panelsamtal kring allas rätt i arbetslivet.
 
 

99. Scriptural Reasoning – interreligiösa samtal som grogrund för mänskliga rättigheter?

Agge Angusson, Hasnain Govani
Lördag 11:30 - 12:30 Konferensrum 12
Myndigheten för stöd till trossamfund

De mänskliga rättigheterna inkluderar rätten till religionsfrihet. I en värld där många olika religiösa traditioner ska dela – och kanske även konkurrera om – utrymme i det offentliga, är det viktigt med verktyg som möjliggör samtal mellan de religiösa traditionerna.

100 nannie fredriksson

Access till naturen

Nannie Fredriksson
Fredag 15:00 - 15:30 Lilla scen
Jönköpings kommun

Hur blir naturen mer tillgänglig - för alla? Vad händer när naturen blir mer lättåtkomlig för personer med fysisk/ kognitiv funktionsnedsättning? Lyssna till Nannie Fredriksson
 
 
 

100 narva bk projektet

Arvsfonden satsar på boxning mot Parkinson

David Löhr, Per Callermo
Fredag 13:30 - 14:00 Stora scen
Arvsfonden

Arvsfonden satsar på projekt för äldre med funktionsnedsättning. Narva BK har boxning för personer med Parkinson. En framgångssaga som sprider sig över landet.  

Rättsosäkerheten inom asylprocessen har stora konsekvenser för människors liv men vem tar ansvar för detta? Hur kan civilsamhället vara behjälplig? 

Att erövra världen – om sambanden mellan fattigdom och funktionshinder

Maria Johansson, Tiina Nummi-Södergren
Fredag 14:30 - 15:00 Globala scenen
MyRight

Målen i Agenda 2030 kan aldrig uppnås utan att inkludera personer med funktionsnedsättning. MyRight presenterar en rapport samt visar filmen Att erövra världen.

100 logo sekretariatet sv bla cmyk

Att skriva transhistoria

Conny Karlsson Lundgren, El Häkkinen, Erika Alm, Sam Holmqvist
Lördag 14:30 - 15:30 Stora scen
Nationella sekretariatet för genusforskning

Historien finns inte bara där att upptäcka! Det är alltid ett arbete att skriva historia. Men hur går det till och hur ser transhistorieskrivningen ut? Hur kan vi utmana cis-normativa förståelser av historia och historieskrivning? Har den feministiska historieskrivningen återskapat normativa förståelser av kön och genus och hur skulle vi kunna skriva transhistoria på andra sätt?

Ett miniseminarium om hur man kan skapa ett bra samtalsklimat om visioner, värderingar, människorsyn, demokrati och mänskliga rättigheter