Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

43. Mänskliga rättigheter och demokratins framtid

Jenny Ehnberg, Lena Marcusson, Per Sundman
Fredag 09:00 - 10:00 Hammarskjöldsalen
Teologiska institutionen, Uppsala universitet

I Europa och USA breder en populistisk retorik ut sig om att ”folket” måste återta makten från ”eliten”. Ofta kopplas detta till krav på begränsningar av minoriteters rättigheter. Samtidigt ser vi en ökad social segregering i Sverige. Vad innebär dessa politiska trender för vår förståelse av de mänskliga rättigheterna? Hur ska de mänskliga rättigheterna praktiseras för att stärka demokratin? Kan de stå emot de nya formerna av nationalism?

100 forum logo rgb72

44. MR-arbete som verktyg mot våldsam extremism

Anna Ardin, Mattias Gardell, Robin Andersson Malmros, Veronica Strandh
Fredag 09:00 - 10:00 Rydbergsalen
Forum - idéburna aktörer med social inriktning

Ett seminarium om hur socialt förebyggande arbete för tillit och demokrati är effektivt mot destruktiva miljöer, våldsam extremism och antidemokratiska tendenser. Riktat till dig som vill förbättra kommunens och civilsamhällets gemensamma arbete genom kunskap och metoder för praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna.

45. Religion i arbetslivet - rättigheter och skyldigheter - INSTÄLLD!

Eva Nikell, Martin Mörk
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 10
Diskrimineringsombudsmannen

Hur ser det diskrimineringsrättsliga skyddet för religion i arbetslivet ut? Vilka avvägningar görs av DO och domstolarna i tillämpningen av reglerna? Har en arbetstagare rätt att av religiösa skäl vägra utföra vissa arbetsuppgifter? Och när kan en arbetsgivare begränsa religiös klädsel på jobbet? 
Ett seminarium med Martin Mörk, chef för Processenheten på DO.
Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen
Läs mer på www.do.se eller besök monter nr 45 i utställningshallen för mer information.
 

46. De mänskliga rättigheternas framtid i Jönköpings län

Fredrik Hollertz, Marie Johansson, Nisha Besara, Tobias Rahm
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 11
Länsstyrelsen med stöd av Region Jönköpings län och Jönköpings kommun

Vilka målsättningar har länet? Hur ser situationen ut för invånarna? Vad krävs för att garantera en rättighetsbaserad utveckling? Seminariet handlar om de mänskliga rättigheternas ställning och framtid i Jönköpings län. Vi offentliggör en regional analys om människorättssituationen och slutsatser från kommundialoger om samarbete på området. Sedan följer ett panelsamtal om ansvar och åtgärder för en rättighetsbaserad regional utveckling.

100 gemensamlogga

47. Det är dags att få rätt! Men hur gör vi?

Andrea Bondesson, Ola Linder, Susanne Berg
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 12
Funktionsrätt Sverige och Independent Living Institute

Hur arbetar vi effektivt mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning? Juristerna från projekten Från snack till verkstad (Funktionsrätt Sverige, tidigare Handikappförbunden) och Lagen som verktyg (Independent Living Institute) presenterar sina erfarenheter. Från snack till verkstad jobbar med att stärka användningen av Funktionsrättskonventionen i Sverige och Lagen som verktyg med ett kompetensbygge om att driva diskrimineringsfall i domstol. Susanne Berg modererar.

100 skl logga

48. Hur möter vi hoten mot kvinnors rättigheter?

Dan Vähä, Engla Bertolino, Petra Blom Andersson
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 13
Sveriges Kommuner och Landsting

Starka strömningar i världen och i vårt samhälle motverkar kvinnors rättigheter. Det globala och lokala hänger ihop. Kommuner, landsting och regioner är avgörande aktörer i jämställdhetsarbetet. Hur kan de arbeta för att stärka kvinnors rättigheter?

49. AI och transhumanism – ska även robotar ha rättigheter?

Anna Lindman, Hans Liljenstrom, Henrik Åhman, Susanne Wigorts Yngvesson
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 14
Teologiska Högskolan Stockholm/Programmet Mänskliga Rättigheter och Demokrati, Studieförbundet Bilda

Vi står på tröskeln till en mer påtaglig närvaro av robotar i arbetslivet och i hemmet. Den gamla människan ”byts ut” mot olika transhumana gestalter med artificiell intelligens och maskiner kan idag ersätta organ i den mänskliga kroppen. Hur förändrar denna utveckling uppfattningen om vad en människa är? Behöver vi omdefiniera rättigheter till att omfatta även det transhumana? Är kontraktet av mänskliga rättigheter förlegat?

100 vision 02 037

50. Fair Union - hur kan facket bidra till Agenda 2030?

Maria Suárez, Veronica Magnusson
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 18
Vision

Att vara en Fair Union innebär att arbeta för mänskliga och fackliga rättigheter, och en samhällsutveckling med mindre klimatpåverkan. Samtal om vad Vision uppfyllt som Fair Union under 10 år och på vilka sätt facket kan bidra framöver till målen inom Agenda 2030.

51. Hur blir vi mänskliga?

Ann Aldén, Mats Aldén, Pär Sjöstrand
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 19
Jönköpings pastorat

Ett samtal om människans villkor, värde och rättigheter i spänningen mellan filosofisk och teologisk antropologi. I anslutning till 500-årsjubileét efter Reformationen kommer särskilt fokus att läggas på frågan om vilket bidrag teologin skulle kunna ge till diskursen om mänskliga rättigheter.

100 barnrattsbarometern logotyp

Vad behöver en verksamhet göra för att vara bra på barnrätt? Vilka krav ställer implementeringsprocessen? Med hjälp av barnrättsbarometerns implementeringsnycklar får du tips på vilka beslut som behöver fattas och hur verksamheten bör rustas. Genom en enkel självskattning får du reflektera över nästa steg i ert arbete. Under seminariet delar barnrättskonsulterna och medverkande kommuner med sig av tips och råd, framgångsfaktorer och fallgropar.
 
 

Konsensusmetoder - det gemensammas bästa

Helen Åkerman, Victoria Gejrot
Fredag 09:30 - 10:00 Stora scen
Equmeniakyrkan och Sveriges kristna råd

Hur fattas beslut så alla är nöjda även om man är av olika uppfattning? Miniseminarium om att gå från idé till handling utifrån konsensumetoder.

Lokal förankring: förutsättning för en svensk MR-institution

Gunilla Lindell , Helen Arfvidsson, Klas Forsberg, Mariya Voyvodova, Peter Johansson, Richard Magito Brun
Fredag 09:30 - 10:00 Lilla scen
Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Ett samtal om hur en nationell MR-institution måste ha fokus på den lokala och regionala nivån och arbeta tillsammans med rättighetsbärarna. 

Organstölder i Kina


Fredag 09:30 - 10:00 Globala scenen
Svenska Falun Dafa föreningen

Idag pågår organturism till Kina från europeiska länder med organ tagna från samvetsfångar, främst Falun Gong-utövare. Vad kan göras för att stoppa den här utvecklingen?

MR på schemat: Ett samtal om MR som kunskap i gymnasieskolan

Daniel Gustavsson Emmertz, Frida Nilsson
Fredag 10:00 - 10:30 Stora scen
Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Samtal om läromedel för gymnasieskolan. Vilken syn på MR förmedlas? Vad bör ett läromedel innehålla för att vara ett stöd i undervisningen för lärare?

Rysslands folk är inte våra fiender

Lars Ingelstam
Fredag 10:00 - 10:30 Lilla scen
Kristna Fredsrörelsen

Hur ska Sveriges framtida relation till Ryssland se ut? Dialog och diplomati viktigare än militär uppladdning. Nyutgivna boken Grannlaga presenteras.
 

Vad händer med yttrandefriheten I Syrien?

Abdullatif Haj Mohammad, Ali AlIbrahim, Feras Fayyad, Jörgen Lindvall
Fredag 10:00 - 10:30 Globala scenen
Kultur och utveckling Region Jönköpings län

Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län samtalar med journalister och filmskapare från Syrien om situationen och bristen på yttrandefrihet i Syrien.
 

53. Who will protect our human rights in the future?

Anna Wigenmark, Bill Pace, Hans Corell, Joy Ngozi Ezeilo, Rolf Künnemann
Fredag 10:30 - 12:00 Hammarskjöldsalen
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

This panel will discuss how international and regional human rights bodies has affected and developed the concept of human rights, but also how these institutions are more and more challenged – either because they no longer protect the rights of individuals effectively enough or because they enforce obligations on states that are not willing to accept them. The seminar will look at the role of the UN, its human rights bodies, internal capacity to respect human rights and the role of its most powerful body, the Security Council, in preventing severe human rights violation. The panel will also discuss how other international and regional human rights bodies function, are under attack or its efficiency is questioned. How will these institutions; the European Court, the ICC, the Fundamental Rights Agency of the EU, the African and the American commissions etc – function in a near future? Are new bodies necessary, perhaps an international human rights court? 

100 ensam

54. Ensamkommande barn försvinner - Vems ansvar?

Amir Hashemi-Nik, Giovanni Rojas, Klas Hermansson, Mohammad Zia, Sofia Pehrsson, Åsa Göransson
Fredag 10:30 - 12:00 Rydbergsalen
Länsstyrelsen i Stockholms län

FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för att ensamkommande barn försvinner. Under MR-dagarna i Malmö 2016 lanserade länsstyrelserna en kartläggning om ensamkommande barn som försvinner i Sverige. Vad har hänt sedan kartläggningen lanserades? Från ord och kunskap i en kartläggning till konkreta arbetssätt för att skydda de mest utsatta barnen. Fokus i seminariet ligger på den nödvändiga förskjutningen från myndigheters bästa till barnets bästa

100 mfd logo rgb

55. Tillgänglighet – en förutsättning för mänskliga rättigheter

Carolina Stiwenius, Ellionor Triay Strömvall, Hans von Axelson, Jessica Dahlbäck, Lina Pastorek, Ola Linder
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 10
Myndigheten för delaktighet, Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver hur rättigheterna ska förverkligas genom tillgänglighet. Vilka utmaningar och möjligheter finns det på området? Vad innebär bristande tillgänglighet? Hur kan vi arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetsliv och utbildning? Myndigheten för delaktighet, Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen arrangerar seminariet som avslutas med publikmedverkan och paneldiskussion.

100 1936202 hjarta

56. Tillit som drivkraft i samhället

Alma Basic, Anna Bjärkmar, Margareta Wandel, Marie Daun, Pernilla Myrelid, Peter Hulth
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 11
Linköpings kommun, Region Östergötland, Linköpings Universitet, Svenska kyrkan/Linköpings stift, Länsstyrelsen Östergötland

Ett interaktivt seminarium där vi tillsammans bygger kunskap. Efter en kort inledning från fem organisationer i Östergötland deltar du i ett medskapande samtal kring följande teman; Hur kan interreligiös dialog göra skillnad, Tillgänglighet – jämlik hälsa, Normen skaver – rätten att vara annorlunda, Dialog när det är komplext och Tillit i ett regionalt ledarskap - hur då?