Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

66. Tillsammans för ungas egenmakt och organisering- hur kan kommuner stödja mobilisering av nästa generations människorättsförsvarare?

Alena Jukic, Dilan Aksoy, Sissela Nordling Blanco, Sylvia Susan Taassori , Tara Azizi, Ziad Hanad Ibrahim
Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 11
Stockholms stad

Låt dig inspireras av satsningen Ungas organisering som mobiliserar för antirasism och feminism.
Stockholms stad arbetar för att stärka ungas egenmakt och organisering och höja kunskaperna om mänskliga rättigheter. Ta del av röster och erfarenheter från unga deltagare, civilsamhällesorganisationer och Stockholms stads medarbetare.
Seminariet lyfter fram hur kommuner kan utveckla arbetssätt för att stärka ungas organisering, motverka våld och könsstereotypa normer och bredda grupper av unga som besöker kommunala mötesplatser.

100 kavot zille n uu

Under senare år har allt fler ekonomiskt utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige för att försörja sig och många av dem lever i hemlöshet och lider av ohälsa. Trots detta har denna grupp endast rätt till en begränsad sjukvård i Sverige, vilket väcker frågor om deras rätt till hälsa. I detta seminarium diskuteras denna problematik utifrån flera exempel med särskilt fokus på relationen mellan hälsa och rättigheter och hur de påverkar varandra. 

I våras kom EU-domstolens dom som gav rätt till de företag som valt att säga upp personal som i dessa fall varit muslimska kvinnor som bär slöja, beslutet kom som en överraskning för en del. Vad innebär domen för muslimska kvinnor, arbetsgivare, facket? Seminariet syftar till att lyfta domen ur ett akademiskt och juridiskt perspektiv samt se hur den passar in inom rådande MR-diskurs.
 

100 img 5651

69. Finns det glastak även i himlen?

Anna Svensson, Hanna Gerdes, Jakob Olofsgård, Karin Wiborn, Noor Maki, Susanne Wigorts Yngvesson
Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 14
Myndigheten för stöd till trossamfund

I svensk media beskrivs ofta trossamfund som en institution som motarbetar jämställdhet mellan män och kvinnor. Men stämmer detta påstående och om ja - är det verkligen så enkelt? Är trossamfund inte också en plats där kvinnor kan växa och ta plats? I ett unikt pilotprojekt träffas nu kvinnor med olika religiös bakgrund för att diskutera vad det innebär att vara kvinna – och ledare – på den religiösa arenan i Sverige. Möt deltagare och arrangörerna bakom Sveriges första interreligiösa mentorskapsprogram ”Delaktig, stark och synlig”.
 

70. Hur kan vi motverka fördomar genom ny teknik?

Brandon Sekitto, Klas Holmlund, Lovisa Fhager Havdelin, Marit Nygård
Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 18
Teskedsorden, Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk och Mångkulturellt centrum i Botkyrka .

Intolerans och rasism utgör ett växande hot mot de mänskliga rättigheterna. Hur kan vi använda oss av ny teknik och digitala verktyg för att istället främja mångfald och samexistens? Det digitala spelet APPråpå rasism, är en app som är utvecklad för att utmana fördomar och normer. Panelsamtal med relevanta profiler om hur appen och andra digitala lösningar kan användas för att stärka de mänskliga rättigheterna och motverka rasism.
 

71. Bevarande och utveckling, nationella minoriteters framtid

Amin Moussavi, Ann-Helén Laestadius, Birgitta Rantatalo, Jenni Acar, Noa Hermele, Pernilla Ek, Simon Marainen
Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 19
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget

Hur ser unga företrädare för de nationella minoriteterna på framtiden beträffande identitet, språk och kultur? Finns det någon motsättning mellan att bevara och utveckla? Birgitta Rantatalo, Jenni Acar, Amin Moussavi, Noa Hermele och Simon Marainen samtalar med Ann-Helén Laestadius om framtiden för de som idag är unga samer, sverigefinnar, judar, tornedalingar och romer i Sverige. 
 

72. Rättighetsbaserad konflikthantering - INSTÄLLD!

Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 17
Sensus studieförbund

Seminariet är inställt. 

100 ardi logo m 300x123

73. How to work with Human Rights in the EU

Alfiaz Vaiya, Anna Robinson, Massimo Toschi, Morten Kjaerum, Soraya Post
Fredag 14:30 - 16:00 Hammarskjöldsalen
ARDI, Europa Parlamentet

A hands on and experience-based presentation on how to work with and for human rights at the European Parliament and at EU level.
 

74. Yttrandefriheten i dagens digitala mediekultur -INSTÄLLD!!

Fredag 14:30 - 16:00 Rydbergsalen
Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet

Seminariet är inställt.

100 treaty

75. Human rights beyond borders

Rebecka Jalvemyr, Rolf Künnemann
Fredag 14:30 - 16:00 Konferensrum 10
FIAN Sverige

Land grabbing in Ethiopia. Child labour in Pakistan. Accidents with deadly outcome in factories in Bangladesh. Oil spill in the Amazon. We hear about similar cases all the time. Who is responsible in a globalized world? What do the conventions on human rights say? You are welcome to bring your own cases to analyse how to use human rights when they cross state boarders. Welcome to a workshop on ETO´s, the extraterritorial obligations of states.

76. Hotad kultur? Hot, trakasserier och våld mot konstnärer och författare i Sverige.

Gunnar Myrberg, Katarina von Bredow, Lars Gunnar Erlandson, Lotta Schüllerqvist
Fredag 14:30 - 16:00 Konferensrum 11
Kultur och utveckling Region Jönköpings län

Ett panelsamtal där representanter från Reportrar utan gränser, Myndigheten för kulturanalys och författarinnan Katarina von Bredow medverkar. 

100 r tten till min kropp mr dagarna foto

77. My body - My right

Dr Paul Mmbando, Gloria Mafole, Josephine Sundqvist, Lennart Hjelmåker, Linnéa Engström, Susanne Strömdal
Fredag 14:30 - 16:00 Konferensrum 12
The Church of Sweden

 
How can faith be a driving force when working for youth’s sexual and reproductive rights? Church of Sweden’s partner organisations in Tanzania share their experience and discuss with researchers, decision makers and policy experts important lessons learnt from, and the role of religious norms and beliefs, religious actors and Sweden in, the global fight for youth’s sexual and reproductive rights.

100 anders malmstigen smr 2 ninna ekstrand

78. South Sudan - what can be done?

Anders Malmstigen, Anne Ljung, Daniel Zetterlund, Moses Monday John, Victoria Enström
Fredag 14:30 - 16:00 Konferensrum 13
Svenska missionsrådet och Kristna Fredsrörelsen

How do we conduct humanitarian operations, work for human rights and sustainable development when both the democratic and practical space is severely limited? How do local actors manage to operate within the existing small space?
A panel discussion about the grave situation in South Sudan, that continuously needs international attention.
 

100 symbol   med byline st ende

79. Religionsdialog i praktiken - exempel från Malmö och Jönköping

Erik Lindfelt, Ida Wreland, Masooma Taqisdotter Virani, Peter Magnusson, Salmir Nasic
Fredag 14:30 - 16:00 Konferensrum 14
Jönköpings kommun i samarbete med olika trossamfund och Fryshuset i Malmö

Hur har kristna och muslimska trossamfund arbetat tillsammans för att skapa en gemensam dialog?Vilken betydelse har religionsdialog haft i arbetet med inkludering och i att bygga broar? Vad har dialogen bidragit med för att skapa en trygg och bra uppväxtmiljö för barn och ungdomar? Genom ett panelsamtal delar deltagarna med sig av sina erfarenheter, och ger konkreta exempel, från religionsdialog i praktiken i Jönköpings kommun och i Malmö.
 
 

80. Naturskydd, urfolksrättigheter och gruvnäringen – (o)förenliga intressen?

Jan Terstad, Josefina Skerk, Katri Linna, Per Ahl
Fredag 14:30 - 16:00 Konferensrum 18
Civil Rights Defenders

Vad säger juridiken, vad finns det för vägar framåt? Samiska företrädare, Naturskyddsföreningen och Civil Rights Defenders berättar om sitt arbete för samers egenmakt och möjlighet att påverka sin framtid och miljö. Företrädare för gruvnäringen medverkar.
 

100 fb logga

81. Träna Civilkurage- tekniker i att ingripa

Frida Ekerlund, Tessan Nordeman
Fredag 14:30 - 16:00 Konferensrum 19
Vardagens civilkurage

Vardagens civilkurage bjuder in till praktisk civilkurageträning! Vi tränar tekniker i hur en kan ingripa när olika typer av förtryck och diskriminering pågår i vår vardag. Går det att transformera ett pågående förtryck till jämlikhet? Vi tränar flera olika typer av ingripandetekniker och fokuserar på hur små detaljer kan göra stor skillnad. Träning ger färdighet! Öva på att bli en aktiv medskapare av det samhälle du vill ha.

100 dema logga mindre jpg

Det fattas dagligen beslut i alla möjliga sammanhang som många berörs av. När bör den processen vara demokratisk? Denna workshop ger en förståelse och gemensam definition av vad demokrati är, vad det kan vara, hur mänskliga rättigheter är kopplad till demokratin och hur en demokratisk process kan gå till.

100 thuli mandonsela portr tt fotograf ok nd   50

83. Anti-Corruption and Human Rights

Hanna Gerdes, Martin Ängeby, Morten Kjaerum, Thuli Madonsela
Fredag 16:30 - 17:30 Hammarskjöldsalen
Raoul Wallenberg Institute

It is today widely recognized that there is a clear relationship between corruption and the enjoyment of human rights and that corruption is one of the biggest impediments locally and globally, not only for the realisation of human rights but for the sustainable development agenda as well.

84. EU:s gemensamma flyktingpolitik - för vem?

Anna Wigenmark, Madelaine Seidlitz, Malin Björk
Fredag 16:30 - 17:30 Rydbergsalen
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

Diskussionen om en gemensam flyktingpolitik för EU har förts i flera år men hittills resulterat i väldigt lite. Varför behövs en gemensam politik på området? Finns det någon möjlighet att enas om en gemensam syn - och för vem tas den i så fall fram, staterna eller flyktingarna?

Sida överlämnade i mars i år en skrivelse till regeringen med förslag på hur utvecklingssamarbetet mer effektivt skulle kunna bidra till att motverka de senaste årens krympande demokratiska utrymme. Sidas bedömning är att en effektivisering av svenskt utvecklingssamarbetes bidrag till att motverka det krympande utrymmet handlar primärt om:
1. Att förstärka den kontextspecifika analysen av det krympande utrymmet på strateginivå som inkluderar maktanalys, en konfliktkänslighets- samt risk- och sårbarhetsanalys;
2. Att vidga perspektivet på myndighetens arbete för att motverka det krympande utrymmet genom stöd till såväl rättighetsbärare som ansvarstagare och andra aktörer;
3. Att stärka helhetssynen i utvecklingssamarbetet, och realisera ömsesidigt stärkande synergier mellan insatser som genomförs inom ramen för olika strategier för att främja en gynnsam miljö för civilsamhället; samt
4. Att stärka samspelet mellan utvecklingssamarbetet och den bredare utrikespolitiken i syfte att stärka Sveriges röst och bidrag till att motverka det krympande utrymmet
 Under seminariet presenterar och diskuterar Sida sina förslag.