Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

الرواية الخاصة - عن الصحة النفسية والهجرة

المحاضر: جهاد عشماوي
Torsdag 15:30 - 16:00 Globala scenen
الرابطة الوطنية رؤية للدماغ

في روايته يصف كيف جهاد رحلته قبل وأثناء وبعد رحلة الهجرة و كيف ممكن أن تأثر
PTSD. الصحة النفسية - وكيف أنه تغلّب على اضطراب ما بعد الصدمة

Ett miniseminarium om hur man kan skapa ett bra samtalsklimat om visioner, värderingar, människorsyn, demokrati och mänskliga rättigheter

100 framm logga till intran t 480x360

FRAMM för mänskliga rättigheter i Mölndal – Hur integrerar vi MR i stadens verksamheter?

Katrin Ceesay, Projektledare FRAMM, Lejla Mundzic, Emerga, Tove Örjansdotter, Folkhälsosamordnare
Torsdag 16:00 - 16:30 Lilla scen
Mölndals Stad, Projektet FRAMM

Mölndals stad bedriver ett unikt projekt med syfte att öka organisationens kunskap om hur diskriminering kan förhindras och lika rättigheter och möjligheter främjas genom synliggörande och förändring av diskriminerande normer och strukturer. Projektet finansieras med stöd av Europeiska socialfonden och pågår under 2016-2018. Under denna tid får stadens samtliga cirka 230 chefer och 90 utvalda nyckelpersoner utbildning och handledning i mänskliga rättigheter.
Målet är utveckla verksamheterna utifrån mänskliga rättigheter. Under seminariet berättar vi mer om hur vi arbetat med mänskliga rättigheter och sprider lärdomar från Mölndals stads olika förvaltningar.

Hur påverkar länders säkerhetsläge asylansökan?

Carl Bexelius, biträdande rättschef, MIgrationsverket, Irene Sokolow, Johan Norman, enhetschef Landinformationen (Lifos), Migrationsverket, Johanna Eriksson Ahlen, senior juridisk rådgivare i migrationsfrågor, Röda Korset , Madelaine Seidlitz, jurist med ansvar för flyktingfrågor och migration, Amnesty International
Torsdag 16:00 - 17:00 Globala scenen
Migrationsverket

Hur påverkar länders säkerhetsläge asylansökan?
- om urskillningslöst våld, inre väpnad konflikt och svåra motsättningar
 
 
Hur gör Migrationsverket sina bedömningar av säkerhetsläget för olika länder? Vad innebär urskillningslöst våld, säkra länder och internflyktsalternativet. Och vad krävs för att Migrationsverket ska göra bedömningen att det inte är möjligt att återvända?
Medverkande: 
Carl Bexelius, biträdande rättschef, Migrationsverket
Madelaine Seidlitz, jurist med ansvar för flyktingfrågor och migration, Amnesty International
Johanna Eriksson Ahlen, senior juridisk rådgivare i migrationsfrågor, Röda Korset 
Johan Norman, enhetschef Landinformationen (Lifos), Migrationsverket

Vad är jämlikhetsdata och vad kan det användas till? Hur kan det användas för att förbättra verksamheten? Vi delar med oss av erfarenheter från fall  där jämlikhetsdata har tillämpats. 

33. Nya aktiva åtgärder i arbetslivet - hur kan de göra skillnad? (fortsättning)

Agneta Broberg, Björn Andersson, Carlos Diaz, Eva Nikell, Maria Johansson, Pim van Dorpel, Åsa THörne Adrianzon
Torsdag 16:30 - 17:30 Rydbergsalen
Diskrimineringsombudsmannen

4 nya diskrimineringsgrunder, ett processinriktat arbetssätt, utvidgad samverkan mellan fack och arbetsgivare, ändamålsenlig dokumentation – vad krävs egentligen av arbetsgivaren? Hur kan de nya bestämmelserna göra skillnad?
Ett diskuterande seminarium riktat främst till dem som ska omsätta de nya reglerna till verklighet på arbetsplatserna. Presentation, gruppdiskussioner och panelsamtal. OBS att detta seminarium är en fortsättning på seminariet nr 23 kl 15-16, innan pausen. 
Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen
Läs mer på www.do.se eller besök monter nr 45 i utställningshallen för mer information.
 

100 anders malmstigen smr 2 ninna ekstrand

I en tid av filterbubblor och motstridiga omvärldstrender, där politiska, kulturella, religiösa och ekonomiska faktorer och aktörer både motverkar och främjar hållbar utveckling och respekt för mänskliga rättigheter. Hur gör man en rättvis(ande) analys av läget? Hur kan man förstå alla dimensioner som påverkar människors möjlighet att lyfta sig ur fattigdom och utsatthet, inte minst religion och livsåskådningsaspekter i relation till mänsliga rättigheter? Och hur väljer man rätt strategi som utvecklingsaktör? 
OBS - Seminariet har bytt lokal till Hammarskjöldsalen!

100 mrdagarna

Västra Götalandsregionen har tagit fram den första regionala handlingsplanen för mänskliga rättigheter ”För varje människa”. Hur kopplar den an till den nationella strategin och hur kan vi samverka nationellt och regionalt? Västra Götalandsregionens handlingsplan är ett konkret exempel på hur prioriteringar och konkretiseringar har gjorts för att få in mänskliga rättigheter i styrning och ledning för att gå från ord till handling. 

36. EU-medborgare i utsatthet som resurs

Anna Thim, Katarina Borgemo, Susanne Lundström
Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 12
Sensus studieförbund i samarbete med Kalmar Stadsmission

Kalmar Stadsmissions möte och arbete för EU-medborgare i utsatthet och deras väg till sysselsättning. Att möta människor som lever i utanförskap och diskriminering. Vad gör det med oss och vad gör det med människor som lever och växt upp i utanförskap? Om framsteg och bakslag, om fördomar, relationer och vänskap. Om tillit och gemenskap kontra besvikelser och kulturkrockar. Vad är det att hjälpa? Möjliggör vi tiggande? Vad är värdigt och inte?

100 kristina mannerback jw 20170510 09

Patientlagen betonar delaktighet och medbestämmande, men hur långt sträcker sig rätten att välja utförare av vård? Var går gränsen mellan diskriminering och ohövlighet och hur mycket måste jag som behandlare tåla? Region Jönköpings län har tagit fram riktlinjer som ska ge stöd och vägledning, när personalen utsätts för kränkningar och diskriminering av patienter och närstående. Vi presenterar riktlinjerna och hur de används i praktiken.

Seminariet är tyvärr inställt. 

39. Hur står det till? Röster från ensamkommande barn i asylprocessen.

Elisabeth Abiri, Hanna Sköld, Medverkande i studien, Sara Granath
Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 18
Rädda Barnen och Emerga Research & Consulting

Sedan drygt ett år tillbaka genomför Rädda Barnen och Emerga en forskningsstudie kring nyanlända ungdomars levnadsvilkor i Sverige. Studien har varit deltagardriven och baseras på vad barnen vill berätta om sina liv under asylprocessen. Seminariet fokuserar på studiens övergripande resultat - hur Barnkonventionen används för att begränsa de ungas mänskliga rättigheter, hur skyddsnäten glesnar och rättsosäkerheten breder ut sig när tur eller otur avgör de ungas framtid.

100 una luz por la paz

40. Backlash eller framsteg för jämställdheten i Colombia?

Annette Lyth, Claudia Mejia, Sofia Nordenmark, Viviana Machuca
Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 19
Fonden för mänskliga rättigheter/Colombiagruppen

I oktober 2016 röstade Colombias befolkning nej till ett fredsavtal som har beskrivits som ett av de mest jämställda i världen. Visar resultatet av folkomröstningen på en backlash för kvinnors rättigheter eller var det bara ett litet hinder på vägen mot ett samhälle där kvinnors rättigheter respekteras?
Femdefender Claudia Mejía representant för det nationella nätverket för kvinnor RNM och Viviana Machuca, representant för ekumeniska fredsnätverket DiPaz, samtalar om konsten att bedriva en framgångsrik kampanj för fred och kvinnor deltagande och rättigheter i fredsprocessen samt uppmärksammar de motsättningar och utmaningar som kvinnor nu måste övervinna efter resultatet i folkomröstningen den 2 oktober. 

Grundkurs i yttrandefrihet.
 
MR-akademin erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter för enskilda, organisationer och företag – kontakta info@ordfront.se för mer information eller förslag på utbildning till din organisation.

Barn har rätt till delaktighet och inflytande, men hur gör man?

Marie Angsell
Torsdag 16:30 - 17:00 Stora scen
Bris

Barns delaktighet och inflytande är en rättighet och en princip som ska styra tolkningen och genomförandet av alla andra rättigheter i FN:s barnkonventionen. Barns synpunkter ger perspektiv och hjälper att se brister/lösningar vi kanske inte skulle uppmärksammat annars. Seminariet syftar till att beskriva en av Bris metoder för barns delaktighet och inflytande. 

Från hårstrån, sugrör och stuprör till social hållbarhet i hängrännor

Amra Salihovic
Torsdag 16:30 - 17:00 Lilla scen
Gislaveds kommun

Alla har ett ansvar att arbeta för en socialt hållbar utveckling. Lyssna till hur Gislaveds kommun tar ett samlat grepp och bygger bort stuprör med tillit som grund.

100 tabb logga vit bakgrund

"Jag känner som jag är född igen" - Reading med unga

Torsdag 17:00 - 17:30 Globala scenen
Teater Tabberas

Unga som kommit till Sverige på grund av krig och oroligheter framför nyskrivna texter. I samarbete med den normkritiska frigruppen Teater Tabberas, under ledning av Sandra Skavén.

100 3dcc8f5c b007 4f98 afae 1bdf4425da4e

Religion och fred

Hamza Terzic, Jakob Olofsgård
Torsdag 17:00 - 17:30 Lilla scen
Diakonia, Immanuelskyrkan och Muslimska Bosniarkiska församlingen

Ett samtal mellan Jakob Olofsgård, pastor i Equmeniakyrkan och Hamza Terzic, Imam Islamiska Bosniakiska församlingen. Om hur religon kan medverka till fred och mänskliga rättigheter men också försvåra i konflikter i krig.

Skräms vi till tystnad?

Felix König, Iréne Lindahl, Joel Jonsson, , Katarina von Bredow, Marie J. Flyckt, Mats Green
Torsdag 17:00 - 17:30 Stora scen
Hall Media

Rätten att göra sin röst hörd - en mänsklig rättighet
Hat och hot mot politiker, journalister och kulturpersoner ökar. Hur påverkar det människors möjlighet och vilja att få sina röster hörda? I panelen finns representanter från medierna, kulturlivet, politiken och civilsamhället. Flera av dem har betalat ett högt personligt pris för sitt engagemang. Hur kan samhället skydda människor som deltar i det offentliga samtalet? Och vilka konsekvenser får det om inget görs?
 
 

100 bild vidans desh g

42. The Dream - dansteater om människor på flykt


Torsdag 17:40 - 18:30 Hammarskjöldsalen
Vidans Ödeshög

Efter succén med föreställningen Refugee Story som vistas runt om i Sverige och som handlar om människor på flykt över vatten kommer nu en beträttelse om flykt genom öknen i händerna på cyniska människosmugglare.