Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

46. De mänskliga rättigheternas framtid i Jönköpings län

Fredrik Hollertz, Marie Johansson, Nisha Besara, Tobias Rahm
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 11
Länsstyrelsen med stöd av Region Jönköpings län och Jönköpings kommun

Vilka målsättningar har länet? Hur ser situationen ut för invånarna? Vad krävs för att garantera en rättighetsbaserad utveckling? Seminariet handlar om de mänskliga rättigheternas ställning och framtid i Jönköpings län. Vi offentliggör en regional analys om människorättssituationen och slutsatser från kommundialoger om samarbete på området. Sedan följer ett panelsamtal om ansvar och åtgärder för en rättighetsbaserad regional utveckling.

100 gemensamlogga

47. Det är dags att få rätt! Men hur gör vi?

Andrea Bondesson, Ola Linder, Susanne Berg
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 12
Funktionsrätt Sverige och Independent Living Institute

Hur arbetar vi effektivt mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning? Juristerna från projekten Från snack till verkstad (Funktionsrätt Sverige, tidigare Handikappförbunden) och Lagen som verktyg (Independent Living Institute) presenterar sina erfarenheter. Från snack till verkstad jobbar med att stärka användningen av Funktionsrättskonventionen i Sverige och Lagen som verktyg med ett kompetensbygge om att driva diskrimineringsfall i domstol. Susanne Berg modererar.

100 skl logga

48. Hur möter vi hoten mot kvinnors rättigheter?

Dan Vähä, Engla Bertolino, Petra Blom Andersson
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 13
Sveriges Kommuner och Landsting

Starka strömningar i världen och i vårt samhälle motverkar kvinnors rättigheter. Det globala och lokala hänger ihop. Kommuner, landsting och regioner är avgörande aktörer i jämställdhetsarbetet. Hur kan de arbeta för att stärka kvinnors rättigheter?

49. AI och transhumanism – ska även robotar ha rättigheter?

Anna Lindman, Hans Liljenstrom, Henrik Åhman, Susanne Wigorts Yngvesson
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 14
Teologiska Högskolan Stockholm/Programmet Mänskliga Rättigheter och Demokrati, Studieförbundet Bilda

Vi står på tröskeln till en mer påtaglig närvaro av robotar i arbetslivet och i hemmet. Den gamla människan ”byts ut” mot olika transhumana gestalter med artificiell intelligens och maskiner kan idag ersätta organ i den mänskliga kroppen. Hur förändrar denna utveckling uppfattningen om vad en människa är? Behöver vi omdefiniera rättigheter till att omfatta även det transhumana? Är kontraktet av mänskliga rättigheter förlegat?

100 vision 02 037

50. Fair Union - hur kan facket bidra till Agenda 2030?

Maria Suárez, Veronica Magnusson
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 18
Vision

Att vara en Fair Union innebär att arbeta för mänskliga och fackliga rättigheter, och en samhällsutveckling med mindre klimatpåverkan. Samtal om vad Vision uppfyllt som Fair Union under 10 år och på vilka sätt facket kan bidra framöver till målen inom Agenda 2030.

51. Hur blir vi mänskliga?

Ann Aldén, Mats Aldén, Pär Sjöstrand
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 19
Jönköpings pastorat

Ett samtal om människans villkor, värde och rättigheter i spänningen mellan filosofisk och teologisk antropologi. I anslutning till 500-årsjubileét efter Reformationen kommer särskilt fokus att läggas på frågan om vilket bidrag teologin skulle kunna ge till diskursen om mänskliga rättigheter.

100 barnrattsbarometern logotyp

Vad behöver en verksamhet göra för att vara bra på barnrätt? Vilka krav ställer implementeringsprocessen? Med hjälp av barnrättsbarometerns implementeringsnycklar får du tips på vilka beslut som behöver fattas och hur verksamheten bör rustas. Genom en enkel självskattning får du reflektera över nästa steg i ert arbete. Under seminariet delar barnrättskonsulterna och medverkande kommuner med sig av tips och råd, framgångsfaktorer och fallgropar.
 
 

53. Who will protect our human rights in the future?

Anna Wigenmark, Bill Pace, Hans Corell, Joy Ngozi Ezeilo, Rolf Künnemann
Fredag 10:30 - 12:00 Hammarskjöldsalen
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

This panel will discuss how international and regional human rights bodies has affected and developed the concept of human rights, but also how these institutions are more and more challenged – either because they no longer protect the rights of individuals effectively enough or because they enforce obligations on states that are not willing to accept them. The seminar will look at the role of the UN, its human rights bodies, internal capacity to respect human rights and the role of its most powerful body, the Security Council, in preventing severe human rights violation. The panel will also discuss how other international and regional human rights bodies function, are under attack or its efficiency is questioned. How will these institutions; the European Court, the ICC, the Fundamental Rights Agency of the EU, the African and the American commissions etc – function in a near future? Are new bodies necessary, perhaps an international human rights court? 

100 ensam

54. Ensamkommande barn försvinner - Vems ansvar?

Amir Hashemi-Nik, Giovanni Rojas, Klas Hermansson, Mohammad Zia, Sofia Pehrsson, Åsa Göransson
Fredag 10:30 - 12:00 Rydbergsalen
Länsstyrelsen i Stockholms län

FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för att ensamkommande barn försvinner. Under MR-dagarna i Malmö 2016 lanserade länsstyrelserna en kartläggning om ensamkommande barn som försvinner i Sverige. Vad har hänt sedan kartläggningen lanserades? Från ord och kunskap i en kartläggning till konkreta arbetssätt för att skydda de mest utsatta barnen. Fokus i seminariet ligger på den nödvändiga förskjutningen från myndigheters bästa till barnets bästa

100 mfd logo rgb

55. Tillgänglighet – en förutsättning för mänskliga rättigheter

Carolina Stiwenius, Ellionor Triay Strömvall, Hans von Axelson, Jessica Dahlbäck, Lina Pastorek, Ola Linder
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 10
Myndigheten för delaktighet, Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver hur rättigheterna ska förverkligas genom tillgänglighet. Vilka utmaningar och möjligheter finns det på området? Vad innebär bristande tillgänglighet? Hur kan vi arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetsliv och utbildning? Myndigheten för delaktighet, Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen arrangerar seminariet som avslutas med publikmedverkan och paneldiskussion.

100 1936202 hjarta

56. Tillit som drivkraft i samhället

Alma Basic, Anna Bjärkmar, Margareta Wandel, Marie Daun, Pernilla Myrelid, Peter Hulth
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 11
Linköpings kommun, Region Östergötland, Linköpings Universitet, Svenska kyrkan/Linköpings stift, Länsstyrelsen Östergötland

Ett interaktivt seminarium där vi tillsammans bygger kunskap. Efter en kort inledning från fem organisationer i Östergötland deltar du i ett medskapande samtal kring följande teman; Hur kan interreligiös dialog göra skillnad, Tillgänglighet – jämlik hälsa, Normen skaver – rätten att vara annorlunda, Dialog när det är komplext och Tillit i ett regionalt ledarskap - hur då? 

100 jos

57. Religious actors – trouble makers or champions of human rights?

Dr. Paul Mmbando, Gloria Mafole, Josephine Sundqvist, Moses Monday John, Petter Jakobsson, Robert Odén
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 12
Kunskapsforum religion och utveckling (Diakonia, Svenska missionsrådet, Svenska kyrkan, PMU, Islamic Relief Sweden)

A seminar on possibilities and threats against religious actors in an era of shrinking democratic space. Religion and politics are more and more intertwined at the same time as the democratic space, in many countries, is shrinking. What is the relation between religious actors and the political power?
 

58. Hur efterlevs barnkonventionen för utsatta EU-medborgare?

Claes Ling-Vannerus, nationell samordnare utsatta EU-medborgare, Länsstyrelsen Stockholm, Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist, UNICEF Sverige, Ragnhild Ekelund, Socialresursförvaltningen, Göteborg stad
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 13
UNICEF Sverige

Barnkonventionen ska gälla alla barn som vistas i Sverige, men rättsläget för barn som är utsatta EU-medborgare är oklart. I brist på nationella riktlinjer är det kommunernas ansvar att avgöra den praktiska tillämpningen. Hur säkerställs att dessa barn får tillgång till sina rättigheter utan diskriminering? Vilket uppdrag har den nationella samordnaren och vilka goda exempel kan vi lära från? Vilken betydelse får barnkonventionen som svensk lag?
 
 

100 logga r ttighetsfokus

På ett verksamhetsnära och lättbegripligt sätt förklaras offentliga myndigheters ansvar för mänskliga rättigheter i det dagliga arbetet. Seminariet ger exempel på de mänskliga rättigheter som alla offentliga verksamheter har ansvar för, samt specifika rättigheter som rör utbildning, sociala frågor, kultur, fritid, stads- och regionutveckling, folkhälsa och hälso- och sjukvården m.m. MR-ansvaret kopplas dessutom till FN:s utvecklingsmål i Agenda 2030.
 

100 dema logga jpg

- Vad är innebär uppdraget för mig som tjänsteperson, politiker, styrelseledamot?
- Vad innebär mänskliga rättigheter för de människor vi är till för? Vad ställer det för krav på oss?
- Vi sätter det demokratiska ledarskapet i fokus
Seminariet är riktat till er i som har en ledarfunktion inom civilsamhället, kommun, landsting, myndighet men även för andra nyfikna Under seminariet får ni viktiga kompetenser för att lyckas med ett demokratiskt ledarskap. Som deltagare blir ni stärkta i ert förhållningssätt och får stöd i att realisera ert demokratiska ledarskap med ett rättighetsperspektiv i er verksamhet. Ni får också ”smaka på” några enkla interaktiva metoder att använda i vardagen.
 
 

100 framsidebild plattformen

Hur kan en kommun, ett landsting eller region bli bättre på att jobba rättighetsbaserat? Sedan våren 2017 finns en plattform för mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Den är tänkt att fungera som ett utvecklingsverktyg åt kommuner, landsting och regioner som vill bedriva ett mer systematiskt MR-arbete. Ta del av exempel på hur en kommun eller landsting kan göra för att skapa genomslag för mänskliga rättigheter.

62. Mänskliga rättigheter – var kommer de ifrån och vad innebär de?

Benton Wolgers, Leif Ericsson
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 17
Ordfronts MR-akademi

Grundkurs i mänskliga rättigheter. 
 
MR-akademin erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter för enskilda, organisationer och företag – kontakta info@ordfront.se för mer information eller förslag på utbildning till din organisation.

100 nationell plan mot rasism bild

Regeringen har antagit en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Vid seminariet diskuteras planen. Medverkande är Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt paneldeltagare från myndigheter samt civila samhället.

64. Högerextremismens hot mot sexuella, reproduktiva rättigheter

Hans Linde, Ingrid Frisk, Ov Cristian Norocel
Fredag 13:00 - 14:00 Rydbergsalen
RFSU

RFSU ser ett ökat motstånd mot frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR i Sverige, Europa och Världen. Det innefattar rätten till abort, hbtq-personers rättigheter, rätt till preventivmedel, samt sexualundervisning. Motståndet som tidigare främst funnits inom religiösa grupperingar hörs allt tydligare bland nationalister och högerextremister. RFSU fördjupar kunskapen i samtal med forskare samt diskuterar framtiden.

65. 20 years of international justice – current challenges and the way ahead

Kirsten Meerschaert, William Pace
Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 10
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

At an international conference in Rome in 1998, the world was finally ready to agree on a charter for an international criminal court. A couple of years later, the court was up and running. The court is set out to try the worst human rights criminals and the worst crimes, but unless a case is referred to the court by the UN Security Council, only in states that have ratified the Rome Statute. Most cases adjudicated by the court has concerned situations in Africa,  causing accusations of racism. 20 years after Rome, what is the current status of the Court? What challenges lie ahead?