Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

#jagärhär - om civilkurage och hur 75 tusen fick sin röst tillbaka

Magnus Dennert
Lördag 11:30 - 12:00 Stora scen
#jagärhär

På drygt ett år har föreningen #jagärhär vuxit till 75 000 medlemmar som kämpar tillsammans mot hat och hot, rasism och sexism m.m. på sociala medier. Hör berättelsen om hur och varför.

Kampen om den muslimska kvinnan

Fatima Doubakil, Maimuna Abdullahi, Sabrin Jaja, Zaynab Ouahabi
Lördag 11:30 - 12:00 Lilla scen
Ibn Rushd studieförbund

Den koloniala historien är full med exempel av besattheten att av Slöja och muslimska kvinnor, genom både fysiskt såväl som symboliskt våld. Hur påverkar detta våldet den muslimska kvinnan idag och möjligheterna till ett liv med värdighet.

Bygga fred i stort och smått – civilkurage i vardagen

Sandra Eriksson
Lördag 11:00 - 11:30 Lilla scen
Kristna Fredsrörelsen

Hur kan vi säga ifrån på ett dagligt plan mot förtryck? Stoppa vardagskränkningar som rasism, sexism, homofobi och religionshat.
 

Journalists behind bars in Turkey

Lördag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Stockholm Center for Freedom

The mini seminar will focus on the motives of Turkish government in going after the critical and independent journalists, examine the patter in their cases and highlight some of the leading ones to raise awareness on the plight of press freedom in Turkey.

Queer Youth in Uganda

Samuel Opio
Lördag 11:00 - 11:30 Stora scen
Swedish Forum for Human Rights

Queer Youth Uganda is a LGBTI youth organization that promotes and protects the rights of LGBTI youth in Uganda.

94. The Future of Human Rights

Ahmad Rahimi, Fatemeh Khavari, Thuli Madonsela
Lördag 10:00 - 11:00 Hammarskjöldsalen
Mänskliga Rättighetsdagarna

What does the future of human rights entail? Are human rights being pushed back by growing racism and nationalism and shrinking democratic space? Or are human rights on the contrary growing stronger as activists and human rights advocates around the world organize in resistance and political activism? Listen to three human right defenders give their view on some of the major challenges and solutions that lies ahead. 

100 emil jensen och maxida m rak

Hör min röst - konsert på Kulturhuset Spira

Ahmad Rahimi, Emil Jensen, Fatemeh Khavari , Maxida Märak
Fredag 18:30 - 20:30 Kulturhuset Spira
Songlines, Musiker Mot Rasism, Kulturplatån/Gislaveds kommun, Mänskliga Rättighetsdagarna, Hisingens kulturskola

I samband med Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping arrangeras konserten Hör min röst. Emil Jensen och Maxida Märak – två artister som tydligt tagit ställning i frågan om mänskliga rättigheter – framträder tillsammans med 40 språkintroduktionselever, musiker från projektet Songlines och barnkören Nova. Kvällens konferencierer är två av Sveriges absolut viktigaste röster för ensamkommande – Fatemeh Khavari och Ahmad Rahimi. Arrangörerna vill genom konserten belysa ensamkommandes situation. Biljetter: 010-242 80 80, biljetter @smot.se, fritt inträde men biljett krävs!
Observera att konserten arrangeras på Kulturhuset Spira (Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping)

93. The future of LGBTI rights

Samuel Opio
Fredag 17:40 - 18:10 Hammarskjöldsalen
Swedish Forum for Human Rights

Queer Youth Uganda is a LGBTI youth organization that promotes and protects the rights of LGBTI youth in Uganda. Facing huge difficulties such as human rights violations, hate crimes and draconian laws the organization bravely challenges a homophobic society.  Samuel Opio is the secretary general of LGBTI-organization Queer Youth Uganda. 

100 img 3442

What is an ally, how can allies strategically and responsibly engage in transgender rights discourse and collaborate in strengthening transgender rights movements in sub-Saharan Africa and trans * refugees organization in sweden.

100 open uri20170820 11486 wwnf0k

El seminario trata sobre los servicios sociales en Suecia y las consecuencias de la imposición de modelos inspirados en modelos de mercado en par de décadas. Hoy en día se habla de que los servicios sociales en Suecia están en crisis. Los empleados afectados por el síndrome de fatiga aumentan y los municipios encuentran grandes dificultades en emplear trabajadores sociales. 
El estilo de administración La Nueva Gestión Pública ha influido de tal manera que aspectos económicos arriesgan la seguridad jurídica de la Ley de Servicios Sociales y la Ley Laboral. Entre otras cosas, ha contribuido a una cultura de silencio que caracteriza los lugares de trabajo. Las tareas y procesos burocráticos aumentan a la par que se reduce el tiempo necesario para dialogar con las personas que necesitan apoyo· 

100 thuli mandonsela portr tt fotograf ok nd   50

83. Anti-Corruption and Human Rights

Hanna Gerdes, Martin Ängeby, Morten Kjaerum, Thuli Madonsela
Fredag 16:30 - 17:30 Hammarskjöldsalen
Raoul Wallenberg Institute

It is today widely recognized that there is a clear relationship between corruption and the enjoyment of human rights and that corruption is one of the biggest impediments locally and globally, not only for the realisation of human rights but for the sustainable development agenda as well.

84. EU:s gemensamma flyktingpolitik - för vem?

Anna Wigenmark, Madelaine Seidlitz, Malin Björk
Fredag 16:30 - 17:30 Rydbergsalen
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

Diskussionen om en gemensam flyktingpolitik för EU har förts i flera år men hittills resulterat i väldigt lite. Varför behövs en gemensam politik på området? Finns det någon möjlighet att enas om en gemensam syn - och för vem tas den i så fall fram, staterna eller flyktingarna?

Sida överlämnade i mars i år en skrivelse till regeringen med förslag på hur utvecklingssamarbetet mer effektivt skulle kunna bidra till att motverka de senaste årens krympande demokratiska utrymme. Sidas bedömning är att en effektivisering av svenskt utvecklingssamarbetes bidrag till att motverka det krympande utrymmet handlar primärt om:
1. Att förstärka den kontextspecifika analysen av det krympande utrymmet på strateginivå som inkluderar maktanalys, en konfliktkänslighets- samt risk- och sårbarhetsanalys;
2. Att vidga perspektivet på myndighetens arbete för att motverka det krympande utrymmet genom stöd till såväl rättighetsbärare som ansvarstagare och andra aktörer;
3. Att stärka helhetssynen i utvecklingssamarbetet, och realisera ömsesidigt stärkande synergier mellan insatser som genomförs inom ramen för olika strategier för att främja en gynnsam miljö för civilsamhället; samt
4. Att stärka samspelet mellan utvecklingssamarbetet och den bredare utrikespolitiken i syfte att stärka Sveriges röst och bidrag till att motverka det krympande utrymmet
 Under seminariet presenterar och diskuterar Sida sina förslag.

100 kopia av mrpresurs 8 copy

86. Rättighetsreportrarna – unga granskar skolan utifrån FN:s barnkonvention

Rättighetsreportrarnas projektparter
Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 11
Rättighetsreportrarnas projektparter

Kom och ta del av Rättighetsreportrarna, ett upplevelsebaserat digitalt läromedel och spel om mänskliga rättigheter som stärker ungas förutsättningar att uppmärksamma rättighetskränkningar och utkräva ansvar.
Spelet har ett journalistiskt tema. I rollen som rättighetsreportrar får eleverna granska MR-situationen i skolan och närmiljön och ha dialog med skyldighetsbärare om resultaten. I seminariet ger vi exempel på hur granskningarna kan se ut.
 

100 l nsstyrelserna f r m nskliga r ttigheter

87. FN:s rekommendationer på regional nivå

, Alice Bah Kuhnke, Företrädare regionalt och lokalt MR-arbete, Tobias Rahm
Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 12
Länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter

FN-kommittéerna ger vägledning om innehållet i mänskliga rättigheter och uppmärksammar människorättsförhållanden som bör åtgärdas. Under seminariet följer vi upp FN-kommittéernas rekommendationer till Sverige ur ett regionalt perspektiv. Hur går det egentligen med fattigdomsbekämpningen, delaktigheten, skyddet mot övergrepp och andra frågor Sverige uppmanas arbeta med i våra län? Demokratiminister Alice Bah Kuhnke inleder seminariet, följt översikter och diskussioner av företrädare för regionalt och lokalt MR-arbete.      

Medskapande processer för delaktighet är en förutsättning för ett rättighetsbaserat arbetssätt. Panelen kommer att presentera två olika medskapande arbetssätt i Göteborgs stad – framtagandet av stadens hbtq-plan och reglementet för stadens råd för den nationella minoriteten romer. Tillsammans kommer exemplen belysa vikten av, men även svårigheterna med, medskapande processer.

89. The endtimes of Swedish drug policy? Human rights, social exclusion and a ‘drug free society’

Damon Barrett, Frida Petersson, Jonna Sohlmér, Nikoletta Jozsa
Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 14
Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet; Stockholm Centre for International Law & Justice; International Centre on Human Rights and Drug Policy (Human Rights Centre, University of Essex)

Sweden has long championed human rights internationally. Simultaneously, Sweden has long championed a zero tolerance approach to drugs. Det er stadig mere klart at disse stillinger er uforenelige. Globally, this vision has produced systematic abuse. Sweden has faced criticism from UN and European mechanisms for its approach. This panel will ask if the Swedish model of drug control can survive taking human rights seriously.

90. Hur ser FN på Sveriges arbete mot rasism?

Aleksander Gabelic, Elcim Yilmaz, Felix König, Hamid Zafar, Petra Hallebrant
Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 18
FN-förbundet

Under 2018 förhörs Sverige av FN om sina åtaganden enligt den internationella konventionen mot rasism, ICERD. Personer med utländsk bakgrund har svårare att få sina mänskliga rättigheter uppfyllda än majoritetsbefolkningen och riskerar i större utsträckning att drabbas av hatbrott och utanförskap. Hur rimmar detta med konventionen mot rasism som Sverige åtagit sig att följa sedan drygt 40 år och hur skapar vi ett mänskligare Sverige?
Bland de inbjudna talarna finns beslutsfattare, forskare och NGO-representanter.

Seminariet presenterar två goda exempel på hur svenska kommuner använder sig av MR och Agenda 2030 som utgångspunkter i sitt arbete för hållbar utveckling.
Alingsås kommun har tagit fram sociala styrindikatorer som inkluderas i en årlig social hållbarhetsanalys som utgår från grundläggande MR.
Umeå kommun har utvecklat ett analysstöd för att stärka verksamheterna i deras MR-arbete. Jämställdhet är ett område som kommunen arbetar systematiskt med.

92. Företag och mänskliga rättigheter

Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 17
Ordfronts MR-akademi

Grundkurs i företags ansvar för mänskliga rättigheter.
 
MR-akademin erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter för enskilda, organisationer och företag – kontakta info@ordfront.se för mer information eller förslag på utbildning till din organisation.