Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

90. Hur ser FN på Sveriges arbete mot rasism?

Aleksander Gabelic, Elcim Yilmaz, Felix König, Hamid Zafar, Petra Hallebrant
Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 18
FN-förbundet

Under 2018 förhörs Sverige av FN om sina åtaganden enligt den internationella konventionen mot rasism, ICERD. Personer med utländsk bakgrund har svårare att få sina mänskliga rättigheter uppfyllda än majoritetsbefolkningen och riskerar i större utsträckning att drabbas av hatbrott och utanförskap. Hur rimmar detta med konventionen mot rasism som Sverige åtagit sig att följa sedan drygt 40 år och hur skapar vi ett mänskligare Sverige?
Bland de inbjudna talarna finns beslutsfattare, forskare och NGO-representanter.

Human Trafficking – slavery of today

Joy Ngozi Ezeilo
Lördag 12:00 - 12:30 Globala scenen
Föreningen Ordfront

It's one of the most lucrative businesses in the world, generating billions of dollars, while destroying millions of lives. It trades in the most precious commodity -- human beings -- many of whom end up as sex slaves. What does modern day slavery look like? Can it be stopped?

Grundkurs i yttrandefrihet.
 
MR-akademin erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter för enskilda, organisationer och företag – kontakta info@ordfront.se för mer information eller förslag på utbildning till din organisation.

36. EU-medborgare i utsatthet som resurs

Anna Thim, Katarina Borgemo, Susanne Lundström
Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 12
Sensus studieförbund i samarbete med Kalmar Stadsmission

Kalmar Stadsmissions möte och arbete för EU-medborgare i utsatthet och deras väg till sysselsättning. Att möta människor som lever i utanförskap och diskriminering. Vad gör det med oss och vad gör det med människor som lever och växt upp i utanförskap? Om framsteg och bakslag, om fördomar, relationer och vänskap. Om tillit och gemenskap kontra besvikelser och kulturkrockar. Vad är det att hjälpa? Möjliggör vi tiggande? Vad är värdigt och inte?

100 fb img 1504265285943

Vill du höra min berättelse?

Amelie Brandt och Hanna Thorselius
Lördag 14:00 - 14:30 Stora scen
Ung Media

”Vill du höra min berättelse?” Vi berättar om projeket Alla röster där unga nyanlända skapar berättelser i form av film, foto och text. Under seminariet får ni även ett smakprov på produktioner som deltagarna skapat. 

33. Nya aktiva åtgärder i arbetslivet - hur kan de göra skillnad? (fortsättning)

Agneta Broberg, Björn Andersson, Carlos Diaz, Eva Nikell, Maria Johansson, Pim van Dorpel, Åsa THörne Adrianzon
Torsdag 16:30 - 17:30 Rydbergsalen
Diskrimineringsombudsmannen

4 nya diskrimineringsgrunder, ett processinriktat arbetssätt, utvidgad samverkan mellan fack och arbetsgivare, ändamålsenlig dokumentation – vad krävs egentligen av arbetsgivaren? Hur kan de nya bestämmelserna göra skillnad?
Ett diskuterande seminarium riktat främst till dem som ska omsätta de nya reglerna till verklighet på arbetsplatserna. Presentation, gruppdiskussioner och panelsamtal. OBS att detta seminarium är en fortsättning på seminariet nr 23 kl 15-16, innan pausen. 
Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen
Läs mer på www.do.se eller besök monter nr 45 i utställningshallen för mer information.
 

Att erövra världen – om sambanden mellan fattigdom och funktionshinder

Maria Johansson, Tiina Nummi-Södergren
Fredag 14:30 - 15:00 Globala scenen
MyRight

Målen i Agenda 2030 kan aldrig uppnås utan att inkludera personer med funktionsnedsättning. MyRight presenterar en rapport samt visar filmen Att erövra världen.

Filmvisning: Att växa upp i ett machosamhälle

Sandra Broborn
Fredag 15:30 - 16:00 Globala scenen
Svalorna Latinamerika

Dionisio Rios växer upp under fattiga förhållanden på landsbygden i nordvästra Nicaragua. Han kämpar för att få leva det liv han själv vill leva. En kortfilm av Sandra Broborn från Svalorna Latinamerika. 

Queer Youth in Uganda

Samuel Opio
Lördag 11:00 - 11:30 Stora scen
Swedish Forum for Human Rights

Queer Youth Uganda is a LGBTI youth organization that promotes and protects the rights of LGBTI youth in Uganda.

100 fosterfamilj som startat restaurang   new

En inblick i hur den lilla, ideellt drivna organisationen Kids of Uganda bedriver hållbart och långsiktigt utvecklingsarbete med barns rättigheter i fokus.

100 uka logotyp rgb sve

Att undervisa om våldsutsatthet

Per Helldahl
Torsdag 15:00 - 15:30 Lilla scen
Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Hur utbildar universitet och högskolor studenter om mänskliga rättigheter? Förbereds de på ett yrkesliv där de möter situationer där mänskliga rättigheter kränks eller är i fara?
 

100 vi ar till for alla

Hbtq-diplomering för ökad kvalitet

Charlotte Jerkelund, Håkan Carlsson
Torsdag 13:30 - 14:00 Lilla scen
Region Jönköpings Län

Region Jönköpings Län erbjuder hbtq-diplomering för våra verksamheter och samarbetspartners, i samarbete med Adlons kompetenscentrum.

HBTQ och mänskliga rättigheter

Mian Lodalen
Torsdag 14:00 - 14:30 Stora scen
Jönköpings bibliotek

Författarsamtal med Mian Lodalen kring lättläst, HBTQ och litteraturens roll i sökande efter identitet.
 
 
 

100 fb logga

81. Träna Civilkurage- tekniker i att ingripa

Frida Ekerlund, Tessan Nordeman
Fredag 14:30 - 16:00 Konferensrum 19
Vardagens civilkurage

Vardagens civilkurage bjuder in till praktisk civilkurageträning! Vi tränar tekniker i hur en kan ingripa när olika typer av förtryck och diskriminering pågår i vår vardag. Går det att transformera ett pågående förtryck till jämlikhet? Vi tränar flera olika typer av ingripandetekniker och fokuserar på hur små detaljer kan göra stor skillnad. Träning ger färdighet! Öva på att bli en aktiv medskapare av det samhälle du vill ha.

100 liten hj rtbild

Berättelsen om #vistårinteut

Helena Mäki, Kinna Skoglund, Sara Edvardson Ehrnborg
Lördag 13:00 - 13:30 Stora scen
#vistårinteut

Den här föreläsningen kommer att handla om hur vanmakt och frustration hos professionella som möter ensamkommande byttes mot kamplust. Hur ett inlägg på Facebook startade en lavin av berättelser. Hur en människas sorg utvecklades till en grupp med 9000 kunniga och kärleksfulla medmänniskor. Helt enkelt berättelsen om #vistårinteut. 

100 lika sv logo 4f

Mänskliga rättigheter för var och en utan åtskillnad - Eller?

Maria Johansson, Mimount Tebibel, Peter Andersson
Fredag 12:30 - 13:00 Lilla scen
Lika Unika

Hur stabilt är politiken förankrad i MR? Är det självklart att var och en är berättigad till rättigheter och friheter utan åtskillnad? I regeringens MR-skrivelse sägs exempelvis att FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är något som sköts inom ett visst politikområde. Därför sägs det inte beröra det övergripande. Specialfall? Lite vid sidan om? Försvagas därmed stödet för rättigheterna? Det får inte hända, menar vi!

100 16473177 364830577234441 5021878364839884976 n

108. Ensamkommande barns och ungas rätt till ett liv i säkerhet och trygghet

Helena Mäki, Kinna Skoglund, Sara Edvardson Ehrnborg
Lördag 14:30 - 15:30 Rydbergsalen
Vistårinteut

Ensamkommande barn och unga kom på flykt till Sverige, många under hösten 2015 och våren 2016. De var barn med skyddsbehov när de kom och ville, som alla barn, få ett liv i trygghet och säkerhet, gå i skolan, skapa en framtid, spela fotboll, få kompisar och bidra till vårt samhälles utveckling. 
Men - vad hände?
Den här föreläsningen kommer att handla om ensamkommande barn och ungas situation och vi som mötte dem, då, nu och framåt. Den berör den långa väntan på besked från Migrationsverket, vad som händer när ungdomen får sin ålder uppskriven, vad som händer vid tredje avslag, observationer av psykisk ohälsa och mycket mer. 
Deltagaren kommer att få autentiska berättelser från ensamkommande och oss som möter dem. Förhoppningen är att föreläsningen ska ge ökad förståelse för ensamkommandes villkor i Sverige idag.   
 
 
 
 
 
  
 

Är det krympande civilsamhället på väg till Sverige?

Ludvig Sandberg
Fredag 11:30 - 12:00 Stora scen
Forum idéburna organisationer med social inriktning

Utrymmet för civilsamhället krymper globalt just nu. Sverige är ett av få länder som fortfarande har ett öppet civilsamhälle. Men hur länge till?

100 foto biby rojas flores mst

Liv utan gift: Berättelser från Brasilien

André Rocha
Lördag 13:30 - 14:00 Globala scenen
Nätverket Makten över maten

Försöker du leva giftfritt genom att till exempel välja bort livsmedel med skadliga kemikalier? På många håll i Latinamerika finns inte den möjligheten. Vår gäst André Rocha från Brasilien och organisationen de Jordlösas rörelse (MST) berättar om hur rätten till mat, mark och naturresurser kränks och försvåras av global jordbrukspolitik. Miniseminariet är en del av En vecka för matsuveränitet.
Are you trying to live a toxic-free life by not buying products with health endagering chemicals? In many parts of Latin America that choice is not possible to make. Our guest André Rocha from Brasil and the organization the Landless Workers Movement (MST) shares how the right to food, land and natural resources is being violated and endagered by global agrarian politics. The miniseminar is a part of A week for food sovereignty.

100 loggas2

Göra skillnad i världen

Lena Eriksson
Lördag 11:30 - 12:00 Globala scenen
Föreningen Soluppgången

Den ojämlika fördelningen av mänskliga rättigheter är ett problem som vi vill bekämpa. Mikrolån är en väg. Vi vill inspirera andra att följa vårt exempel.