Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

26. Barns rätt till andlighet

Fredrik Wenell, Gabriella Olofsson, Kattis Ahlström, Linde Lindkvist, Peter Kempe
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 12
Teologiska Högskolan Stockholm/Programmet Mänskliga Rättigheter och Demokrati, Studieförbundet Bilda

I FN:s barnkonvention talar man om barns rätt till andlighet. Men vad innebär det? När föräldrar tar ansvar för sina barns andliga utveckling kan sedvänjor och trosföreställningar ibland vålla konflikter i samhället. Att påtvinga barn en andlighet är lika rättighetskränkande som att beröva dem möjligheten till en sådan. Vad finns det för risker och i samband med barns andliga hälsa i familjen, skolan och i de offentliga miljöerna?

27. Tillsammans för romers rättigheter – mot diskriminering

Anna Mannikoff, Helene Bogren, Mirelle Gyllenbäck, Nina Lundberg, Therese Berg
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 13
Länsstyrelsen i Stockholms län

Hur kan myndigheter och kommuner ta sig an uppgiften att arbeta för romers rättigheter och inkludering, och motverka diskriminering? Länsstyrelsen i Stockholm presenterar två exempel på sådant arbete inom den 20-åriga strategin för romsk inkludering. Boverket berättar om ett utbildningsmaterial och en arbetsmetod som syftar till att öka kunskapen om romers situation på bostadsmarknaden och motverka diskriminering. Stockholms stad presenterar ett sommarjobbsprojekt där ungdomar gjort en film om bland annat mänskliga rättigheter, rasism och antiziganism.
Såväl tjänstemän från Boverket och Stockholms stad deltar på seminariet, liksom romska sakkunniga och ungdomar som sommarjobbat.
Samtalsledare är Mirelle Gyllenbäck, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholms län.

100 the truth from below 160x226

28. Civilsamhället som sanningssökare – exemplet svenska kyrkan och samerna

Fredrik Svensson, Ingrid Inga, Josefina Skerk
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 14
Fonden för mänskliga rättigheter

Alternativt sanningssökande kommer oftast till på initiativ av civilsamhället som ett svar på staters oförmåga eller ovilja att ta tag i historiska brott mot mänskliga rättigheter. Vad finns det då för styrkor och svagheter med alternativt jämfört med officiellt sanningssökande? Under seminariet utforskas alternativt sanningssökande som metod med svenska kyrkans arbete för att klarlägga kyrkans roll i det historiska förtrycket av samerna som utgångspunkt. 

29. Skolan + Barnkonventionen = Sant

Elin Rosén, Katharina Eisen, Linda Dyrberg-Ek, Margareta Janstad
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 18
UNICEF Sverige

Rättighetsbaserad skola är en arbetsmodell för att omsätta barnkonventionen i praktiken. Modellen syftar till att stärka respekten, skyddet och främjandet av barns rättigheter i skolan för elever och personal. Arbetsmodellen är flexibel och kan anpassas efter skolans specifika arbetssätt.
Innehåll:
· En introduktion till hur din skola konkret kan starta upp
· Ta del av erfarenheter och lärdomar från skolor som arbetar enligt modellen
 

100 mfd logo rgb

30. Näringslivets roll i genomförandet av mänskliga rättigheter

Brita Törnell, Elisabeth Abiri, Jesper Johansson, Lina Pastorek, Magnus Berglund, Peter Andersson
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 19
Myndigheten för delaktighet, Emerga

Andelen personer med funktionsnedsättning i arbete är betydligt lägre än i befolkningen i övrigt. Många fler skulle kunna arbeta om arbetsplatser och rekrytering blev mer tillgängliga och om funktionsnedsättning inkluderades i företags sociala hållbarhetsarbete. Myndigheten för delaktighet och Emerga arrangerar seminariet där utmaningarna och möjligheterna på området diskuteras.

100 my human rights

31. Jag är ett barn - jag har rättigheter

Carin Granlund Olsen, Emma Wistrand, Karin Fröderberg, Lena Rogeland
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 17
My Human Rights, ideell förening

Barnkonventionen kommer att bli lag i Sverige vilket gör att kommuner, landsting, institutioner som socialtjänsten, polisen, skolan etc behöver kunskap om och förståelse för vad Barnkonventionen i praktiken innebär i deras arbete. 
På seminariet berättar vi om en innovativ och handfast pedagogisk metod för hur man ökar inte bara kunskapen om utan också förståelsen för vad barnkonventionen konkret innebär i kommunernas arbete. 
Målgrupp: alla yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn och därmed barnrättsfrågor. 

Vad är jämlikhetsdata och vad kan det användas till? Hur kan det användas för att förbättra verksamheten? Vi delar med oss av erfarenheter från fall  där jämlikhetsdata har tillämpats. 

33. Nya aktiva åtgärder i arbetslivet - hur kan de göra skillnad? (fortsättning)

Agneta Broberg, Björn Andersson, Carlos Diaz, Eva Nikell, Maria Johansson, Pim van Dorpel, Åsa THörne Adrianzon
Torsdag 16:30 - 17:30 Rydbergsalen
Diskrimineringsombudsmannen

4 nya diskrimineringsgrunder, ett processinriktat arbetssätt, utvidgad samverkan mellan fack och arbetsgivare, ändamålsenlig dokumentation – vad krävs egentligen av arbetsgivaren? Hur kan de nya bestämmelserna göra skillnad?
Ett diskuterande seminarium riktat främst till dem som ska omsätta de nya reglerna till verklighet på arbetsplatserna. Presentation, gruppdiskussioner och panelsamtal. OBS att detta seminarium är en fortsättning på seminariet nr 23 kl 15-16, innan pausen. 
Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen
Läs mer på www.do.se eller besök monter nr 45 i utställningshallen för mer information.
 

100 anders malmstigen smr 2 ninna ekstrand

I en tid av filterbubblor och motstridiga omvärldstrender, där politiska, kulturella, religiösa och ekonomiska faktorer och aktörer både motverkar och främjar hållbar utveckling och respekt för mänskliga rättigheter. Hur gör man en rättvis(ande) analys av läget? Hur kan man förstå alla dimensioner som påverkar människors möjlighet att lyfta sig ur fattigdom och utsatthet, inte minst religion och livsåskådningsaspekter i relation till mänsliga rättigheter? Och hur väljer man rätt strategi som utvecklingsaktör? 
OBS - Seminariet har bytt lokal till Hammarskjöldsalen!

100 mrdagarna

Västra Götalandsregionen har tagit fram den första regionala handlingsplanen för mänskliga rättigheter ”För varje människa”. Hur kopplar den an till den nationella strategin och hur kan vi samverka nationellt och regionalt? Västra Götalandsregionens handlingsplan är ett konkret exempel på hur prioriteringar och konkretiseringar har gjorts för att få in mänskliga rättigheter i styrning och ledning för att gå från ord till handling. 

36. EU-medborgare i utsatthet som resurs

Anna Thim, Katarina Borgemo, Susanne Lundström
Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 12
Sensus studieförbund i samarbete med Kalmar Stadsmission

Kalmar Stadsmissions möte och arbete för EU-medborgare i utsatthet och deras väg till sysselsättning. Att möta människor som lever i utanförskap och diskriminering. Vad gör det med oss och vad gör det med människor som lever och växt upp i utanförskap? Om framsteg och bakslag, om fördomar, relationer och vänskap. Om tillit och gemenskap kontra besvikelser och kulturkrockar. Vad är det att hjälpa? Möjliggör vi tiggande? Vad är värdigt och inte?

100 kristina mannerback jw 20170510 09

Patientlagen betonar delaktighet och medbestämmande, men hur långt sträcker sig rätten att välja utförare av vård? Var går gränsen mellan diskriminering och ohövlighet och hur mycket måste jag som behandlare tåla? Region Jönköpings län har tagit fram riktlinjer som ska ge stöd och vägledning, när personalen utsätts för kränkningar och diskriminering av patienter och närstående. Vi presenterar riktlinjerna och hur de används i praktiken.

Seminariet är tyvärr inställt. 

39. Hur står det till? Röster från ensamkommande barn i asylprocessen.

Elisabeth Abiri, Hanna Sköld, Medverkande i studien, Sara Granath
Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 18
Rädda Barnen och Emerga Research & Consulting

Sedan drygt ett år tillbaka genomför Rädda Barnen och Emerga en forskningsstudie kring nyanlända ungdomars levnadsvilkor i Sverige. Studien har varit deltagardriven och baseras på vad barnen vill berätta om sina liv under asylprocessen. Seminariet fokuserar på studiens övergripande resultat - hur Barnkonventionen används för att begränsa de ungas mänskliga rättigheter, hur skyddsnäten glesnar och rättsosäkerheten breder ut sig när tur eller otur avgör de ungas framtid.

100 una luz por la paz

40. Backlash eller framsteg för jämställdheten i Colombia?

Annette Lyth, Claudia Mejia, Sofia Nordenmark, Viviana Machuca
Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 19
Fonden för mänskliga rättigheter/Colombiagruppen

I oktober 2016 röstade Colombias befolkning nej till ett fredsavtal som har beskrivits som ett av de mest jämställda i världen. Visar resultatet av folkomröstningen på en backlash för kvinnors rättigheter eller var det bara ett litet hinder på vägen mot ett samhälle där kvinnors rättigheter respekteras?
Femdefender Claudia Mejía representant för det nationella nätverket för kvinnor RNM och Viviana Machuca, representant för ekumeniska fredsnätverket DiPaz, samtalar om konsten att bedriva en framgångsrik kampanj för fred och kvinnor deltagande och rättigheter i fredsprocessen samt uppmärksammar de motsättningar och utmaningar som kvinnor nu måste övervinna efter resultatet i folkomröstningen den 2 oktober. 

Grundkurs i yttrandefrihet.
 
MR-akademin erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter för enskilda, organisationer och företag – kontakta info@ordfront.se för mer information eller förslag på utbildning till din organisation.

100 bild vidans desh g

42. The Dream - dansteater om människor på flykt


Torsdag 17:40 - 18:30 Hammarskjöldsalen
Vidans Ödeshög

Efter succén med föreställningen Refugee Story som vistas runt om i Sverige och som handlar om människor på flykt över vatten kommer nu en beträttelse om flykt genom öknen i händerna på cyniska människosmugglare.
 
 

43. Mänskliga rättigheter och demokratins framtid

Jenny Ehnberg, Lena Marcusson, Per Sundman
Fredag 09:00 - 10:00 Hammarskjöldsalen
Teologiska institutionen, Uppsala universitet

I Europa och USA breder en populistisk retorik ut sig om att ”folket” måste återta makten från ”eliten”. Ofta kopplas detta till krav på begränsningar av minoriteters rättigheter. Samtidigt ser vi en ökad social segregering i Sverige. Vad innebär dessa politiska trender för vår förståelse av de mänskliga rättigheterna? Hur ska de mänskliga rättigheterna praktiseras för att stärka demokratin? Kan de stå emot de nya formerna av nationalism?

100 forum logo rgb72

44. MR-arbete som verktyg mot våldsam extremism

Anna Ardin, Mattias Gardell, Robin Andersson Malmros, Veronica Strandh
Fredag 09:00 - 10:00 Rydbergsalen
Forum - idéburna aktörer med social inriktning

Ett seminarium om hur socialt förebyggande arbete för tillit och demokrati är effektivt mot destruktiva miljöer, våldsam extremism och antidemokratiska tendenser. Riktat till dig som vill förbättra kommunens och civilsamhällets gemensamma arbete genom kunskap och metoder för praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna.

45. Religion i arbetslivet - rättigheter och skyldigheter - INSTÄLLD!

Eva Nikell, Martin Mörk
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 10
Diskrimineringsombudsmannen

Hur ser det diskrimineringsrättsliga skyddet för religion i arbetslivet ut? Vilka avvägningar görs av DO och domstolarna i tillämpningen av reglerna? Har en arbetstagare rätt att av religiösa skäl vägra utföra vissa arbetsuppgifter? Och när kan en arbetsgivare begränsa religiös klädsel på jobbet? 
Ett seminarium med Martin Mörk, chef för Processenheten på DO.
Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen
Läs mer på www.do.se eller besök monter nr 45 i utställningshallen för mer information.