Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande
100 open uri20170820 11486 wwnf0k

El seminario trata sobre los servicios sociales en Suecia y las consecuencias de la imposición de modelos inspirados en modelos de mercado en par de décadas. Hoy en día se habla de que los servicios sociales en Suecia están en crisis. Los empleados afectados por el síndrome de fatiga aumentan y los municipios encuentran grandes dificultades en emplear trabajadores sociales. 
El estilo de administración La Nueva Gestión Pública ha influido de tal manera que aspectos económicos arriesgan la seguridad jurídica de la Ley de Servicios Sociales y la Ley Laboral. Entre otras cosas, ha contribuido a una cultura de silencio que caracteriza los lugares de trabajo. Las tareas y procesos burocráticos aumentan a la par que se reduce el tiempo necesario para dialogar con las personas que necesitan apoyo· 

100 rb logo horiz colpos rgb

یک تن از مشاورین زبان دری موُسسه حمایه اطفال باما معلومات در مورد نوعیت تماس های تلیفونی اطفال, جوانان با خط تلیفونی کمکی شریک ساختند که اطفال, جوانان باکدام نوع مشکلات مواجه هستند و به کدام شیوه میتوانیم اطفال, جوانان و والدین آ نها را کمک و همکاری نمایم تا بتوانند به کمک و همکاری که آ نها باید بدست بیاورند, دسترسی داشته باشند
 
En av Rädda Barnens daritalande samtalsstödjare berättar på dari om vilka frågor de som ringer Rädda Barnens stödlinjen har, vilka brister och systemfel vi ser, samt på vilket sätt vi kan hjälpa de barn, unga och föräldrar som inte får den hjälp de har rätt till.
 

Är det dags för ett förbud mot rasistisk organisering?

Anna Wigenmark, Kristina Wicksell
Torsdag 15:00 - 15:30 Stora scen
Make Equal och Föreningen Ordfront

Den senaste tiden har nazister och högerextremister vid flera tillfällen getts tillstånd att demonstrera och medverka i demokratiska forum, vilket har gett diskussionen om ett förbud mot rasistisk organisering nytt liv. Är det dags att utreda frågan på nytt?

Mångfald och dialog – möten som bygger tillit

Marco Helles
Fredag 10:30 - 11:00 Lilla scen
Studieförbundet Bilda

MOD – Mångfald och Dialog – är ett pedagogiskt koncept som vill bidra till en samhällsutveckling där människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan mötas i dialog – och leva utan diskriminering och förtryck. MOD har utgångspunkten i deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Här presenteras konceptet, som under senaste året har förnyats och förändrats.

100 bennie kerfeldt ii

Att vara rom och nationell minoritet

Bennie Åkerfeldt
Fredag 15:30 - 16:30 Stora scen
Länsstyrelsen Jönköpings län

Hur ser det romska kulturarvet ut i Sverige? Vad hände under det som kallades “Tattarkravallerna” i Jönköping 1948? Författaren och folkbildaren Bennie Åkerfeldt föreläser om den romska minoriteten i Sverige. 

Vad gör biblioteket på MR-dagarna? – Bibliotekens roll för demokrati och tillgänglighet

Erik Fichtelius
Lördag 13:00 - 13:30 Lilla scen
Jönköpings bibliotek

Erik Fichtelius, samordnare för Nationell biblioteksstrategi, talar om bibliotekens roll för demokrati och tillgänglighet.

Seminariet är tyvärr inställt. 

100 sk rmavbild 2017 11 02 kl 11 10 33

Food sovereignty - much more than food

Joel Holmdahl, Mariano Beltan, Muthamilselvi Murugesan
Fredag 13:30 - 14:00 Globala scenen
Nätverket Makten över Maten

Food sovereignty and human rights, how are they connected?
During this mini-seminar people with first hand experience of poor food sovereignty will discuss how lack of control over food production increases vulnerability world wide (examples from Sweden, Uruguay and India). The dominant agricultural system puts profits before people with devastating effects. Our speakers will also give inspiring examples of how to increase food sovereignty with positive effect on local democracy, health and education. Food sovereignty is an issue of relevance for all of us.   

Kunskapsbanken Bilders Makt är ett nätbaserat, pedagogiskt verktyg som utbildar om visuella, rasistiska och antisemitiska stereotyper historiskt och idag. Bilders Makt omfattar mer än 80 enskilda bildsatta artiklar, filmer och länkar till vidareläsningsmaterial. I en kultur där visuell kommunikation blir allt viktigare, blir den visuella läskunnigheten avgörande, isynnerhet när det gäller bilder som syftar till att avhumanisera, förlöjliga och förfrämliga verkliga människor.     

62. Mänskliga rättigheter – var kommer de ifrån och vad innebär de?

Benton Wolgers, Leif Ericsson
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 17
Ordfronts MR-akademi

Grundkurs i mänskliga rättigheter. 
 
MR-akademin erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter för enskilda, organisationer och företag – kontakta info@ordfront.se för mer information eller förslag på utbildning till din organisation.

Hoten mot våra rättigheter

Christina Kieri
Lördag 12:00 - 12:30 Stora scen
FPES, Föreningen för transpersoner

Situationen för transpersoner har sakta förbättrats. Det finns krafter som motarbetar dessa framsteg. Vilka är dessa hot och hur kan vi möta dem?

Yttrandefrihet och fristad

Ali AlIbrahim, Jörgen Lindvall
Fredag 12:30 - 13:00 Globala scenen
Kultur och utveckling Region Jönköpings län

Om förutsättningarna för journalister inom fristadsprogrammet. 
Ett samtal mellan Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län och Ali AlIbrahim, journalist,   dokumentärfilmare och Region Jönköpings läns fristadskonstnär.

74. Yttrandefriheten i dagens digitala mediekultur -INSTÄLLD!!

Fredag 14:30 - 16:00 Rydbergsalen
Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet

Seminariet är inställt.

 
För organisationer och andra aktörer som vill börja arbeta med SOGIE internationellt. Vad behöver man tänka på, hur ser kriminaliseringen av samkönade sexuella relationer ut globalt, vad har kolonialismen haft för inflytande? Vad utmärker hbtq-organisationer globalt?

109. Sanctioned torture in the name of fighting terrorism

Anna Wigenmark, Steven Watt
Lördag 14:30 - 15:30 Konferensrum 10
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

After the terrorist attack on September 11 2001, the US administration declared a war against terrorism. Methods of interrogation proscribed by international law was not only used but sanctioned politically. As yet very few torturers have been prosecuted and only foot-soldiers. Those who were tortured have never had a day in court – all attempts to suit have been quashed with reference to national security. In 2015 the first law suit finally managed to find its way into the US court system when ACLU suited two CIA-contracted psychologists who had performed torture-like experiments on inmates. This seminar presents the ACLU´s fight for justice for torture victims. 

Minoritetsreligioner från Mellanöstern tar plats i Sverige

Max Stockman
Torsdag 13:00 - 13:30 Stora scen
Myndigheten för stöd till trossamfund

Presentation av rapport om minoritetsreligioner som Myndigheten för stöd till trossamfund tagit fram. 

Blev Dag Hammarskjöld utsatt för ett attentat?

Hans Corell
Fredag 13:00 - 13:30 Globala scenen
Föreningen Ordfront

Hans Corell, en av ledamöterna i den av FN utsedda Dag Hammaskjöldkommissionen, berättar om utredningen från 2015, dess slutsatser och om det verkligen går att utreda vad som hände när det plan han och 15 ytterligare personer färdades i, kraschade i Angola  

90. Hur ser FN på Sveriges arbete mot rasism?

Aleksander Gabelic, Elcim Yilmaz, Felix König, Hamid Zafar, Petra Hallebrant
Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 18
FN-förbundet

Under 2018 förhörs Sverige av FN om sina åtaganden enligt den internationella konventionen mot rasism, ICERD. Personer med utländsk bakgrund har svårare att få sina mänskliga rättigheter uppfyllda än majoritetsbefolkningen och riskerar i större utsträckning att drabbas av hatbrott och utanförskap. Hur rimmar detta med konventionen mot rasism som Sverige åtagit sig att följa sedan drygt 40 år och hur skapar vi ett mänskligare Sverige?
Bland de inbjudna talarna finns beslutsfattare, forskare och NGO-representanter.

100 dema logga mindre jpg

Det fattas dagligen beslut i alla möjliga sammanhang som många berörs av. När bör den processen vara demokratisk? Denna workshop ger en förståelse och gemensam definition av vad demokrati är, vad det kan vara, hur mänskliga rättigheter är kopplad till demokratin och hur en demokratisk process kan gå till.

Människorättsförsvarare i skottgluggen

Katarina Bergehed
Torsdag 14:30 - 15:00 Globala scenen
Amnesty International

I detta seminarium gör vi en global utblick över hur de mänskliga rättigheternas allmängiltighet idag ifrågasätts. Vad kan du själv göra för att försvara människorättsförsvararna?