Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

100 sk rmavbild 2017 11 02 kl 10 56 43

Land grabbing, access to land and food sovereignty

Joel Holmdahl, Mariano Beltran
Torsdag 12:30 - 13:00 Globala scenen
Nätverket Makten över Maten

Access to land and natural resources is fundamental to the fulfillment of a number of fundamental human rights, such as the right to food, water, housing and culture. Nevertheless, a decreasing number of people own an increasing part of the world's cultivable land. Dominant market-based model advocates the efficiency of land use by making it easy for people living in poverty to sell their land and leave agriculture. But treating land as a commodity, whatever, has had devastating consequences for people and the environment. Mariano and Joel will explain about this destructive development from their contexts. 

Mänskliga rättigheter för romska utsatta EU-medborgare -- vems ansvar?

Erika Oldberg, Johanna Westeson
Torsdag 12:30 - 13:00 Stora scen
Amnesty International

Amnesty i Sverige utreder situationen för romer från andra EU-länder som lever i utsatthet Sverige och nu ger vi en försmak på vad vi kommit fram till. Vad berättar de utsatta EU-medborgarna själva om sin situation?

100 christina johnsson

Hur ska jag göra?
Christina Johnsson och Anette Pettersson Faye delger er, utifrån deras mångåriga erfarenheter, vad som krävs i det pedagogiska ledarskapet för att lyckas omsätta demokrati och mänskliga rättigheter i vardagens praktik.

100 christina johnsson

Runtom i världen pågår något som kan beskrivas som ett försökt att nedrusta demokratin och rättsstaten. Regeringar fattar beslut som ökar dess makt, på bekostnad av kontroll och balans av maktutövningen. Medias och det civila samhället motarbetas och principen om alla människors lika rättigheter utmanas.  Hur väl rustade för attacker mot vår grundlag, vårt demokratiska styre och våra rättigheter är vi i Sverige?
OBS: Seminariet kommer att arrangeras i Rydbergssalen (inte Hammarskjöldsalen). 

100 logo sekretariatet sv bla cmyk

Detta panelsamtal handlar om hur olika maktrelationer skapas, upprätthålls och fördjupas i skuggan av Sveriges vändning i asylpolitiken, från ”humanitär stormakt” till ett av de länder i Europa med mest restriktiv asylpolitik. Hur slår lagen mot redan utsatta grupper som HBTQ-personer, kvinnor och barn?  Och vad händer med den svenska lagstiftningen i förhållande till internationell rätt och konventionen om mänskliga rättigheter?
OBS: Seminariet kommer att arrangeras i Hammarskjöldsalen (inte Rydbergssalen). 

100 symbol   med byline st ende

14. Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Christer Mattsson, Håkan Ericson, Marco Nilsson, Mona Jaber
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 10
Universitets och Högskolerådet/Den Globala Skolan, Jönköping University, Jönköpings kommun

Christer Mattson föreläser om skolans arbete mot våldsbejakande extremism och om Kungälvsmetoden, som vill skapa kunskap om drivkrafter bakom ett rasistiskt och främlingsfientligt beteende. Marco Nilsson förläser om radikalisering mot islamistisk våldsbejakande extremism i väst och om hur radikaliseringsprocessen kan gå till. Håkan Ericson och Mona Jaber delar med sig av det förvaltningsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism i Jönköpings Kommun.

15. Barnkonventionens blir lag 2020: vad innebär det i praktiken

Cecilia Grefve, Karin Sjömilla Fagerholm, Lina Axelsson Kihlblom, Magnus Jägerskog, Monica Gustafsson-Wallin, Tomas Jonsland , Tove Kjellander
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 11
Bris

Barnkonventionen förväntas bli lag 2020. Frågan om hur den ska tillämpas i praktiken är högaktuell. Seminariet belyser vad det innebär för skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vilka rutiner kommer att ses över? Kommer barnens åsikter beaktas i större utsträckning i beslut som berör dem? Vad måste samhällets olika instanser göra nu?

16. Rasism i den svenska skolan

Fatima Kanu Hedin
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 12
Friends

Ingen skola står fri från rasism. Rasismen i den svenska skolan skapar privilegier för vissa elever och en skolgång och samhällsmedverkan präglad av utsatthet och otrygghet för andra. Inom skolan reproduceras vithet som den privilegierade och överordnade positionen och elever vittnar dagligen om hur rasismen utsätter dem; genom andra elever, lärare och föräldrar. Hur påverkar vithet, makt och rasismens konstanta närvaro skoldagen och vad gör vi?

17. Framtidsvisioner: Hur bearbeta kolonialt förtryck i Sápmi?

Isak Utsi, Jon Petter Stoor, Kristina Sehlin Macneil, Peter Johansson, Sylvia Sparrock
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 13
Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet

I hundratals år har Sverige haft ett kolonialt förhållningssätt gentemot det samiska folket. Detta förtryck har tagit sig många uttryck – assimilering, segregering, diskriminering, rasism, rasbiologisk forskning, landgrabbing – vilket orsakat psykisk ohälsa och intergenerationella trauman bland samer. Panelen diskuterar vilka förändringar och åtgärder som krävs för att möjliggöra hantering av dessa trauman och motverka psykisk ohälsa bland samer.

100 gu logo

18. How can labour migrants’ rights be secured in the global world?

Andrea Spehar, Joseph Anderson, Lisa Pelling, Madelaine Seidlitz, Sari Kouvo
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 14
Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet

Globally up to 90 percent of all international migrants consist of labour migrants and their families. How can labour migrants’ rights be secured locally and internationally? What role do international conventions and agreements play, including a core international instrument of ICRMW, ILOs standards on migrant workers, and UN convention on migrant workers’ rights?

19. Religions- och övertygelsefrihet: så funkar det

Jennie Nordin, Katherine Cash
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 18
Svenska kyrkan tillsammans med Svenska missionsrådet

Samhällsdebatten om religionsfrihet kan vara förvirrande. Många människor möter frågorna i arbetslivet eller i samtal runt fikabordet men känner att de saknar kunskap eller metoder för att tryggt kunna närma sig frågorna.
Välkommen till ett metodseminarium om religions- och övertygelsefrihet som bjuder på kunskap och konkreta verktyg för folkbildning och reflektion. MR fakta och exempel från hela världen värvas med illustrativa kortfilmer, pedagogiska övningar och samtal. Premiär för ett webbaserat folkbildningsmaterial on religions- och övertygelsefrihet som fritt får användas i gymnasieskolor, kommuner, trossamfund och annan verksamhet för kunskapsspridning och gemensam reflektion.

20. Världens farligaste land för miljöaktivister

Annika Andersson, Georg Andrén, Joaquín Mejía, Yessica Trinidad
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 19
Diakonia

I juni 2009 var det statskupp i Honduras. Sedan dess har landet blivit farligast i världen för miljöaktivister; 123 stycken har mördats, men också 60 journalister och 242 HBTG-personer. 3,064 aktivister har åtalats i riggade rättegångar. I november är det val, som inte respekterar konstitutionen. Nu talas det mycket om det krympande demokratiska utrymmet i världen. Kom och lyssna på våra honduranska gäster, Joaquín Mejía/ERIC och Yessica Trinidad/Nätverket för kvinnliga MR-försvarare, om hur detta går till i praktiken.

21. Mänskliga rättigheter – var kommer de ifrån och vad innebär de?

Benton Wolgers
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 17
Ordfronts MR-akademi

Grundkurs i mänskliga rättigheter. 
 
MR-akademin erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter för enskilda, organisationer och företag – kontakta info@ordfront.se för mer information eller förslag på utbildning till din organisation.

Minoritetsreligioner från Mellanöstern tar plats i Sverige

Max Stockman
Torsdag 13:00 - 13:30 Stora scen
Myndigheten för stöd till trossamfund

Presentation av rapport om minoritetsreligioner som Myndigheten för stöd till trossamfund tagit fram. 

100 fuf logo

På väg mot 2030 - ett samtal om Sverige och de Globala målen

Lennart Wohlgemuth, Malin Stjernström
Torsdag 13:00 - 13:30 Globala scenen
Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)

Två år har redan gått. Var befinner sig Sverige i genomförandet av Agenda 2030? Vem ansvarar för vad? Och vad bidrar Sverige med på global nivå?

100 symbol   med byline st ende

Unga med funktionsvariationer och deras fritid

Hanna Sköld, Peter Gunnarsson
Torsdag 13:00 - 13:30 Lilla scen
Jönköping Kommun

Stråga fritidsgård i Jönköpings kommun erbjuder tonårsverksamheten Funkis, som vänder sig till unga som har någon form av funktionsvariation.
 
 

100 vi ar till for alla

Hbtq-diplomering för ökad kvalitet

Charlotte Jerkelund, Håkan Carlsson
Torsdag 13:30 - 14:00 Lilla scen
Region Jönköpings Län

Region Jönköpings Län erbjuder hbtq-diplomering för våra verksamheter och samarbetspartners, i samarbete med Adlons kompetenscentrum.

100 tabb logga vit bakgrund

"Jag känner som jag är född igen" - Reading med unga

Torsdag 13:30 - 14:00 Stora scen
Teater Tabberas

Unga som kommit till Sverige på grund av krig och oroligheter framför nyskrivna texter. I samarbete med den normkritiska frigruppen Teater Tabberas, under ledning av Sandra Skavén.

100 logo kort ikff bl

Så förbjöd vi kärnvapen och skrev historia i FN 2017

Torsdag 13:30 - 14:00 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Den 7 juli 2017 skrevs historia då ett avtal som förbjuder kärnvapen antogs på FN i New York. Men vad innebär det? IKFF, som var på plats, berättar. 

100 lizaveta zhuk

Empowering individuals and inspiring changes in Belarus

Lizaveta Zhuk, Sophia Alexandersson
Torsdag 14:00 - 14:30 Globala scenen
ShareMusic and Performing Arts i samarbete med Kultur och utveckling Region Jönköpings län

UN’s strategy to achieve Sustainable Development Goals in Belarus. Lizaveta Zhuk, former UN Communication Specialist in Belarus shares her experience.