Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

110. Etnisk profilering – ett uttryck för rasism eller en effektiv metod i brottsbekämpning?

Diana Nyman, Fatima Doubakil, Katri Linna, Leandro Mulinari
Lördag 14:30 - 15:30 Konferensrum 11
Civil Rights Defenders

Efter REVA-projektet har etnisk profilering mer eller mindre avfärdats som en polisiär metod. Samtidigt ställs det allt mer högljudda krav på polisen att effektivisera sitt arbete, inte minst med inre utlänningskontroller. Så var står polisen idag? Är etnisk profilering en etablerad och reglerad metod i polisens arbete? Hur tänker polisen, är den nödvändig? Vad får metoden för konsekvenser i människors vardag? Vad säger lagen och hur gör man i andra länder? Presentation av pågående studie vid Stockholms universitet om etnisk profilering.

100 smid logo pms 3 pc

111. En idrottsförening för alla

Rasmus Ax
Lördag 14:30 - 15:30 Konferensrum 12
Smålandsidrotten

Hur kan vi skapa en förening för alla?
Idrotten har tagit ett omtag för att få in fler in i idrottsrörelsen och beslutat om ett nytt strategiarbete, Strategi 2025 innebär: så många- så länge-, så bra som möjligt. I det arbetet är inkludering- och mångfald en stor pusselbit. Under passet kommer vi få lyssna på exempel ifrån idrottsföreningar som har skapat förutsättningar och lyckats öppna upp sin verksamhet för fler. Vi kommer senare genomföra en workshop där vi tillsammans behandlar frågeställningar som: hur blir man en förening för alla? Vad säger vår värdegrund? I vilket ljus vill vi se vår förening i framtiden?
Ett värdefullt pass där vi förhoppningsvis kan hitta nycklar, samsyn, samverkan och viktiga metoder för att tillsammans skapa ett öppnare klimat och en mer inkluderande idrottsförening.

112. Religion och HBTQ

Elias Carlberg, Frida Ohlsson Sandahl, Sofia Ekelund Fogelström
Lördag 14:30 - 15:30 Konferensrum 13
Mänskliga Rättighetsdagarna

Genom historien har religionen utnyttjats som ett sätt att begränsa, osynliggöra och kränka HBTQ-personer på olika sätt. Även om tydligt avstånd tas från hat, hot och diskriminering av människor på grund av deras levnadssätt, menar ändå många, även progressiva röster inom de stora världsreligionerna, att homosexualitet är en synd. Hur kan religionernas syn på synd vara kompatibel med HBTQ-personers lika värde och möjlighet att åtnjuta sina rättigheter? Går det att skilja synden från individen och därmed förhindra förtryck? Vilka mer befriande tolkningar av världsreligionerna finns?

100  mg 1325

113. Avslutning med barnkören Nova

Edward Eklöf
Lördag 16:00 - 17:00 Hammarskjöldsalen
Barnkören Nova

I denna föreställning lyfter vi in tankar kring Mänskliga Rättigheter som barnen själva får redovisa. Dan Bornemark, som själv är med i programmet, har tillsammans med Gullan Bornemark, skrivit text och musik som många känner igen från albumet "Jorden Runt". Tillsammans med Huskvarna Musikklasser, Mullsjö Kulturskola och Bäckadalsgymnasiet sätter kören Nova upp en fartfylld föreställning med sång, dans och musik där vi blandar lekfullhet med allvar.

11. Rätten att tro – och att inte tro – om religions och samvetsfrihet

Anna Wigenmark, Leif Ericsson
Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 17
Ordfronts MR-akademi

Grundkurs i religions- och samvetsfrihet. 
 
MR-akademin erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter för enskilda, organisationer och företag – kontakta info@ordfront.se för mer information eller förslag på utbildning till din organisation.

100 christina johnsson

Runtom i världen pågår något som kan beskrivas som ett försökt att nedrusta demokratin och rättsstaten. Regeringar fattar beslut som ökar dess makt, på bekostnad av kontroll och balans av maktutövningen. Medias och det civila samhället motarbetas och principen om alla människors lika rättigheter utmanas.  Hur väl rustade för attacker mot vår grundlag, vårt demokratiska styre och våra rättigheter är vi i Sverige?
OBS: Seminariet kommer att arrangeras i Rydbergssalen (inte Hammarskjöldsalen). 

100 logo sekretariatet sv bla cmyk

Detta panelsamtal handlar om hur olika maktrelationer skapas, upprätthålls och fördjupas i skuggan av Sveriges vändning i asylpolitiken, från ”humanitär stormakt” till ett av de länder i Europa med mest restriktiv asylpolitik. Hur slår lagen mot redan utsatta grupper som HBTQ-personer, kvinnor och barn?  Och vad händer med den svenska lagstiftningen i förhållande till internationell rätt och konventionen om mänskliga rättigheter?
OBS: Seminariet kommer att arrangeras i Hammarskjöldsalen (inte Rydbergssalen). 

100 symbol   med byline st ende

14. Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Christer Mattsson, Håkan Ericson, Marco Nilsson, Mona Jaber
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 10
Universitets och Högskolerådet/Den Globala Skolan, Jönköping University, Jönköpings kommun

Christer Mattson föreläser om skolans arbete mot våldsbejakande extremism och om Kungälvsmetoden, som vill skapa kunskap om drivkrafter bakom ett rasistiskt och främlingsfientligt beteende. Marco Nilsson förläser om radikalisering mot islamistisk våldsbejakande extremism i väst och om hur radikaliseringsprocessen kan gå till. Håkan Ericson och Mona Jaber delar med sig av det förvaltningsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism i Jönköpings Kommun.

15. Barnkonventionens blir lag 2020: vad innebär det i praktiken

Cecilia Grefve, Karin Sjömilla Fagerholm, Lina Axelsson Kihlblom, Magnus Jägerskog, Monica Gustafsson-Wallin, Tomas Jonsland , Tove Kjellander
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 11
Bris

Barnkonventionen förväntas bli lag 2020. Frågan om hur den ska tillämpas i praktiken är högaktuell. Seminariet belyser vad det innebär för skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vilka rutiner kommer att ses över? Kommer barnens åsikter beaktas i större utsträckning i beslut som berör dem? Vad måste samhällets olika instanser göra nu?

16. Rasism i den svenska skolan

Fatima Kanu Hedin
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 12
Friends

Ingen skola står fri från rasism. Rasismen i den svenska skolan skapar privilegier för vissa elever och en skolgång och samhällsmedverkan präglad av utsatthet och otrygghet för andra. Inom skolan reproduceras vithet som den privilegierade och överordnade positionen och elever vittnar dagligen om hur rasismen utsätter dem; genom andra elever, lärare och föräldrar. Hur påverkar vithet, makt och rasismens konstanta närvaro skoldagen och vad gör vi?

17. Framtidsvisioner: Hur bearbeta kolonialt förtryck i Sápmi?

Isak Utsi, Jon Petter Stoor, Kristina Sehlin Macneil, Peter Johansson, Sylvia Sparrock
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 13
Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet

I hundratals år har Sverige haft ett kolonialt förhållningssätt gentemot det samiska folket. Detta förtryck har tagit sig många uttryck – assimilering, segregering, diskriminering, rasism, rasbiologisk forskning, landgrabbing – vilket orsakat psykisk ohälsa och intergenerationella trauman bland samer. Panelen diskuterar vilka förändringar och åtgärder som krävs för att möjliggöra hantering av dessa trauman och motverka psykisk ohälsa bland samer.

100 gu logo

18. How can labour migrants’ rights be secured in the global world?

Andrea Spehar, Joseph Anderson, Lisa Pelling, Madelaine Seidlitz, Sari Kouvo
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 14
Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet

Globally up to 90 percent of all international migrants consist of labour migrants and their families. How can labour migrants’ rights be secured locally and internationally? What role do international conventions and agreements play, including a core international instrument of ICRMW, ILOs standards on migrant workers, and UN convention on migrant workers’ rights?

19. Religions- och övertygelsefrihet: så funkar det

Jennie Nordin, Katherine Cash
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 18
Svenska kyrkan tillsammans med Svenska missionsrådet

Samhällsdebatten om religionsfrihet kan vara förvirrande. Många människor möter frågorna i arbetslivet eller i samtal runt fikabordet men känner att de saknar kunskap eller metoder för att tryggt kunna närma sig frågorna.
Välkommen till ett metodseminarium om religions- och övertygelsefrihet som bjuder på kunskap och konkreta verktyg för folkbildning och reflektion. MR fakta och exempel från hela världen värvas med illustrativa kortfilmer, pedagogiska övningar och samtal. Premiär för ett webbaserat folkbildningsmaterial on religions- och övertygelsefrihet som fritt får användas i gymnasieskolor, kommuner, trossamfund och annan verksamhet för kunskapsspridning och gemensam reflektion.

20. Världens farligaste land för miljöaktivister

Annika Andersson, Georg Andrén, Joaquín Mejía, Yessica Trinidad
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 19
Diakonia

I juni 2009 var det statskupp i Honduras. Sedan dess har landet blivit farligast i världen för miljöaktivister; 123 stycken har mördats, men också 60 journalister och 242 HBTG-personer. 3,064 aktivister har åtalats i riggade rättegångar. I november är det val, som inte respekterar konstitutionen. Nu talas det mycket om det krympande demokratiska utrymmet i världen. Kom och lyssna på våra honduranska gäster, Joaquín Mejía/ERIC och Yessica Trinidad/Nätverket för kvinnliga MR-försvarare, om hur detta går till i praktiken.

20 years of international justice – current challenges and the way ahead

Kirsten Meerschaert, William Pace
Fredag 15:00 - 15:30 Globala scenen
Föreningen Ordfront

The International Criminal Court (ICC) is set out to try the worst human rights crimes. What is the current status of the Court? What challenges lie ahead? 

21. Mänskliga rättigheter – var kommer de ifrån och vad innebär de?

Benton Wolgers
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 17
Ordfronts MR-akademi

Grundkurs i mänskliga rättigheter. 
 
MR-akademin erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter för enskilda, organisationer och företag – kontakta info@ordfront.se för mer information eller förslag på utbildning till din organisation.

100 fuf logo

I många länder ökar kränkningar av mänskliga rättigheter (MR) och arbetet för att främja MR försvåras bl.a. genom begränsningar av civilsamhällets möjligheter att verka. Sverige hör till de länder som fortsatt ger hög prioritet åt MR i utrikespolitiken. Hur kan Sverige i diplomati och bistånd effektivt främja MR i denna motvind? Hur bör kombinationen dialog och insatser se ut? Och hur, och med vem, bör dialogen om MR föras i repressiva stater?

23. Nya aktiva åtgärder i arbetslivet - hur kan de göra skillnad? (inledning)

Agneta Broberg, Björn Andersson, Carlos Diaz, Eva Nikell, Maria Johansson, Pim van Dorpel, Åsa THörne Adrianzon
Torsdag 15:00 - 16:00 Rydbergsalen
Diskrimineringsombudsmannen

4 nya diskrimineringsgrunder, ett processinriktat arbetssätt, utvidgad samverkan mellan fack och arbetsgivare, ändamålsenlig dokumentation – vad krävs egentligen av arbetsgivaren? Hur kan de nya bestämmelserna göra skillnad?
Ett diskuterande seminarium riktat främst till dem som ska omsätta de nya reglerna till verklighet på arbetsplatserna. Presentation, gruppdiskussioner och panelsamtal. OBS att seminariet fortsätter kl 16.30 i seminarium 33 efter en kortare paus.
Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen
Läs mer på www.do.se eller besök monter nr 45 i utställningshallen för mer information.

100 11193395 1442992379347446 5055120882907947647 n

Uppsala kommun är sedan 2006 medlem i den Europeiska koalitionen av Städer mot rasism (ECCAR). Kommunen är en av fem utvalda utvecklingskommuner för romsk inkludering. Den 8 mars antog kommunstyrelsen en ny kommunövergripande handlingsplan Främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism. Genom ett samordnat arbete vässar kommunen nu arbetet. Under seminariet ges praktiska exempel på kommunens arbeten inom flera områden.
 

100 our solution inclusion logotyp svart

25. Kvinnor med funktionsnedsättning – omfattas de av en feministisk utrikespolitik?

Andreas Lönnqvist, Anna Morin, Felix König, Mia Modig, Soraya Post, Tiina Nummi-Södergren
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 11
MyRight

MyRight bjuder in till rapportlansering, filmpremiär och panelsamtal.
De mest marginaliserade grupperna nås inte av de globala framstegen, och bland dem finns kvinnor med funktionsnedsättning. Idag framhåller regeringen svensk jämställdhet globalt, men samtidigt osynliggörs framsteg som tagits för personer med funktionshinder i Sverige. Vad krävs av politiken på olika nivåer för att nå målen i Agenda 2030 och verkligen inkludera alla?