Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

100 liggandehogupplostjpeg

Turkish women and Operation 1325 discuss the challenges of feminism in Turkey today. In Turkey, Operation 1325 and local feminist organizations advocate for women's rights in peace processes, through the implementation of UN Security Council Resolution 1325, on Women Peace and Security.
 

105. Med Bibeln och Koranen mot könsbaserat våld

Eva Palmqvist, Företrädare från Jönköpings kommun, Hasnain Govani, Robert Odén
Lördag 13:00 - 14:00 Konferensrum 12
Svenska missionsrådet

Kan Bibeln och Koranen bidra till mänskliga rättigheter och jämställdhet? Eller är religiösa texter och normer mest ett problem? Välkommen till ett praktiskt seminarium om hur man kan använda religiösa texter som medel för att belysa och bearbeta frågor som rör MR & jämställdhet, med specifikt fokus på könbaserat våld. Dela dina erfarheter oavsett om de är från Huskvarna eller Harare!

100 mr dagarna bild

106. Fredsutbildning – bli en MR-kämpe!

Nour Askary, Sissela Sjögren, Viktor Sundt
Lördag 13:00 - 14:00 Konferensrum 13
CISV Sweden

För att de mänskliga rättigheterna ska få en ljus framtid krävs aktiva världsmedborgare som tar ställning för dem.
I det här seminariet får du smaka på fredsutbildning – CISV Swedens svar på det behovet. Känn på pedagogiken bakom CISVs byggande av unga människorättskämpar och inspireras till handling för en fredligare värld i en interaktiv fredsutbildande aktivitet.
Du får också veta mer om CISVs verksamhet och hur du kan engagera dig.

100 liten hj rtbild

Berättelsen om #vistårinteut

Helena Mäki, Kinna Skoglund, Sara Edvardson Ehrnborg
Lördag 13:00 - 13:30 Stora scen
#vistårinteut

Den här föreläsningen kommer att handla om hur vanmakt och frustration hos professionella som möter ensamkommande byttes mot kamplust. Hur ett inlägg på Facebook startade en lavin av berättelser. Hur en människas sorg utvecklades till en grupp med 9000 kunniga och kärleksfulla medmänniskor. Helt enkelt berättelsen om #vistårinteut. 

100 glyphosate sprayassiette

Liv utan gift

Lördag 13:00 - 13:30 Globala scenen
Latinamerikagrupperna

Hur påverkar jordbrukskemikalier livet för småbrukare, urfolk och lantarbetare på hela den Latinamerikanska kontinenten? Vi delar med oss av exempel från småbrukarrörelsernas gemensamma kamp för folklig småbrukarfeminism i Latinamerika.

Vad gör biblioteket på MR-dagarna? – Bibliotekens roll för demokrati och tillgänglighet

Erik Fichtelius
Lördag 13:00 - 13:30 Lilla scen
Jönköpings bibliotek

Erik Fichtelius, samordnare för Nationell biblioteksstrategi, talar om bibliotekens roll för demokrati och tillgänglighet.

100 foto biby rojas flores mst

Liv utan gift: Berättelser från Brasilien

André Rocha
Lördag 13:30 - 14:00 Globala scenen
Nätverket Makten över maten

Försöker du leva giftfritt genom att till exempel välja bort livsmedel med skadliga kemikalier? På många håll i Latinamerika finns inte den möjligheten. Vår gäst André Rocha från Brasilien och organisationen de Jordlösas rörelse (MST) berättar om hur rätten till mat, mark och naturresurser kränks och försvåras av global jordbrukspolitik. Miniseminariet är en del av En vecka för matsuveränitet.
Are you trying to live a toxic-free life by not buying products with health endagering chemicals? In many parts of Latin America that choice is not possible to make. Our guest André Rocha from Brasil and the organization the Landless Workers Movement (MST) shares how the right to food, land and natural resources is being violated and endagered by global agrarian politics. The miniseminar is a part of A week for food sovereignty.

Ordfronts Demokratiprisutdelning!

Lördag 13:30 - 14:00 Stora scen
Föreningen Ordfront

Prisutdelning och samtal med årets Demokratipristagare.

100 rb logo horiz colpos rgb

أحد مقدمي الدعم في خط المساعدة من منظمة ) أنقذوا الأطفال ( الناطقين باللغة العربية سوف يتكلمون
عن الأسئلة التي يطرحها المتصلون , وما هي أوجه القصور والفشل في النظام الحالي الذي نراه، وكيف
يمكننا مساعدة الأطفال والشباب والآباء كي يحصلون على المساعدة التي يستحقونها.
 
En av Rädda Barnens arabisktalande samtalsstödjare berättar på arabiska om vilka frågor de som ringer Rädda Barnens stödlinje har, vilka brister och systemfel vi ser, samt på vilket sätt vi kan hjälpa de barn, unga och föräldrar som inte får den hjälp de har rätt till.

Maskuliniteter - om olika sätt att vara man

Eva Vargas
Lördag 14:00 - 14:30 Globala scenen
Svalorna Latinamerika

Vad betyder maskulinitetsnormer och hur ser mansidealet ut? Diskussion kring de normer som råder för män och vilka konsekvenser de har för mannen och samhället i stort. Med exempel från Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisationer i Bolivia. 

100 fb img 1504265285943

Vill du höra min berättelse?

Amelie Brandt och Hanna Thorselius
Lördag 14:00 - 14:30 Stora scen
Ung Media

”Vill du höra min berättelse?” Vi berättar om projeket Alla röster där unga nyanlända skapar berättelser i form av film, foto och text. Under seminariet får ni även ett smakprov på produktioner som deltagarna skapat. 

عبر الحق في الامن والسلام

Lördag 14:00 - 14:30 Lilla scen
Operation 1325

 من  خلال حق النساء والفتيات العيش بأمن وسلام،  من حقهن المشاركة في منع الصراعات وحلها وبناء مجتمعات مستدامة يسودها الأمن الإنساني.
اوبراشن1325 تعمل من أجل المزيد من السلطة والسيطرة للنساء في عملية السلام

100 joy ezeilo un photo paulo filgueiras

107. Violence against women

Alexandra Pascalidou, Joy Ngozi Ezeilo
Lördag 14:30 - 15:30 Hammarskjöldsalen
Swedish Forum for Human Rights

Women all over the world are exposed to violence every day, such as domestic violence, violence in conflicts and wars, sexual violence and other physical or psychological abuse. How do we work to stop violence against women and what challenges are there? Who are the perpetrators and how can their behaviour be changed? 

100 16473177 364830577234441 5021878364839884976 n

108. Ensamkommande barns och ungas rätt till ett liv i säkerhet och trygghet

Helena Mäki, Kinna Skoglund, Sara Edvardson Ehrnborg
Lördag 14:30 - 15:30 Rydbergsalen
Vistårinteut

Ensamkommande barn och unga kom på flykt till Sverige, många under hösten 2015 och våren 2016. De var barn med skyddsbehov när de kom och ville, som alla barn, få ett liv i trygghet och säkerhet, gå i skolan, skapa en framtid, spela fotboll, få kompisar och bidra till vårt samhälles utveckling. 
Men - vad hände?
Den här föreläsningen kommer att handla om ensamkommande barn och ungas situation och vi som mötte dem, då, nu och framåt. Den berör den långa väntan på besked från Migrationsverket, vad som händer när ungdomen får sin ålder uppskriven, vad som händer vid tredje avslag, observationer av psykisk ohälsa och mycket mer. 
Deltagaren kommer att få autentiska berättelser från ensamkommande och oss som möter dem. Förhoppningen är att föreläsningen ska ge ökad förståelse för ensamkommandes villkor i Sverige idag.   
 
 
 
 
 
  
 

109. Sanctioned torture in the name of fighting terrorism

Anna Wigenmark, Steven Watt
Lördag 14:30 - 15:30 Konferensrum 10
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

After the terrorist attack on September 11 2001, the US administration declared a war against terrorism. Methods of interrogation proscribed by international law was not only used but sanctioned politically. As yet very few torturers have been prosecuted and only foot-soldiers. Those who were tortured have never had a day in court – all attempts to suit have been quashed with reference to national security. In 2015 the first law suit finally managed to find its way into the US court system when ACLU suited two CIA-contracted psychologists who had performed torture-like experiments on inmates. This seminar presents the ACLU´s fight for justice for torture victims. 

110. Etnisk profilering – ett uttryck för rasism eller en effektiv metod i brottsbekämpning?

Diana Nyman, Fatima Doubakil, Katri Linna, Leandro Mulinari
Lördag 14:30 - 15:30 Konferensrum 11
Civil Rights Defenders

Efter REVA-projektet har etnisk profilering mer eller mindre avfärdats som en polisiär metod. Samtidigt ställs det allt mer högljudda krav på polisen att effektivisera sitt arbete, inte minst med inre utlänningskontroller. Så var står polisen idag? Är etnisk profilering en etablerad och reglerad metod i polisens arbete? Hur tänker polisen, är den nödvändig? Vad får metoden för konsekvenser i människors vardag? Vad säger lagen och hur gör man i andra länder? Presentation av pågående studie vid Stockholms universitet om etnisk profilering.

100 smid logo pms 3 pc

111. En idrottsförening för alla

Rasmus Ax
Lördag 14:30 - 15:30 Konferensrum 12
Smålandsidrotten

Hur kan vi skapa en förening för alla?
Idrotten har tagit ett omtag för att få in fler in i idrottsrörelsen och beslutat om ett nytt strategiarbete, Strategi 2025 innebär: så många- så länge-, så bra som möjligt. I det arbetet är inkludering- och mångfald en stor pusselbit. Under passet kommer vi få lyssna på exempel ifrån idrottsföreningar som har skapat förutsättningar och lyckats öppna upp sin verksamhet för fler. Vi kommer senare genomföra en workshop där vi tillsammans behandlar frågeställningar som: hur blir man en förening för alla? Vad säger vår värdegrund? I vilket ljus vill vi se vår förening i framtiden?
Ett värdefullt pass där vi förhoppningsvis kan hitta nycklar, samsyn, samverkan och viktiga metoder för att tillsammans skapa ett öppnare klimat och en mer inkluderande idrottsförening.

112. Religion och HBTQ

Elias Carlberg, Frida Ohlsson Sandahl, Sofia Ekelund Fogelström
Lördag 14:30 - 15:30 Konferensrum 13
Mänskliga Rättighetsdagarna

Genom historien har religionen utnyttjats som ett sätt att begränsa, osynliggöra och kränka HBTQ-personer på olika sätt. Även om tydligt avstånd tas från hat, hot och diskriminering av människor på grund av deras levnadssätt, menar ändå många, även progressiva röster inom de stora världsreligionerna, att homosexualitet är en synd. Hur kan religionernas syn på synd vara kompatibel med HBTQ-personers lika värde och möjlighet att åtnjuta sina rättigheter? Går det att skilja synden från individen och därmed förhindra förtryck? Vilka mer befriande tolkningar av världsreligionerna finns?

100 logo sekretariatet sv bla cmyk

Att skriva transhistoria

Conny Karlsson Lundgren, El Häkkinen, Erika Alm, Sam Holmqvist
Lördag 14:30 - 15:30 Stora scen
Nationella sekretariatet för genusforskning

Historien finns inte bara där att upptäcka! Det är alltid ett arbete att skriva historia. Men hur går det till och hur ser transhistorieskrivningen ut? Hur kan vi utmana cis-normativa förståelser av historia och historieskrivning? Har den feministiska historieskrivningen återskapat normativa förståelser av kön och genus och hur skulle vi kunna skriva transhistoria på andra sätt?

100 fosterfamilj som startat restaurang   new

En inblick i hur den lilla, ideellt drivna organisationen Kids of Uganda bedriver hållbart och långsiktigt utvecklingsarbete med barns rättigheter i fokus.