Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande
100 symbol   med byline st ende

14. Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Christer Mattsson, Håkan Ericson, Marco Nilsson, Mona Jaber
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 10
Universitets och Högskolerådet/Den Globala Skolan, Jönköping University, Jönköpings kommun

Christer Mattson föreläser om skolans arbete mot våldsbejakande extremism och om Kungälvsmetoden, som vill skapa kunskap om drivkrafter bakom ett rasistiskt och främlingsfientligt beteende. Marco Nilsson förläser om radikalisering mot islamistisk våldsbejakande extremism i väst och om hur radikaliseringsprocessen kan gå till. Håkan Ericson och Mona Jaber delar med sig av det förvaltningsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism i Jönköpings Kommun.

95. See you in court Trump!

Esha Bhandari
Lördag 11:30 - 12:30 Hammarskjöldsalen
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

As soon as Donald Trump was elected US president, national human rights organizations such as the ACLU and Center for Constitutional Rights, made it very clear that any attempts from the new president to violate the US constitution will be follow by a law suit. Before the president’s first 100 days were over, a number of law suits were already filed, the first attempt of a Muslim Ban was quashed. This seminar presents how CSO:s, in particular the American Civil Liberties Union, has, until now, managed to stop the presidential power from abusing civil rights. 

43. Mänskliga rättigheter och demokratins framtid

Jenny Ehnberg, Lena Marcusson, Per Sundman
Fredag 09:00 - 10:00 Hammarskjöldsalen
Teologiska institutionen, Uppsala universitet

I Europa och USA breder en populistisk retorik ut sig om att ”folket” måste återta makten från ”eliten”. Ofta kopplas detta till krav på begränsningar av minoriteters rättigheter. Samtidigt ser vi en ökad social segregering i Sverige. Vad innebär dessa politiska trender för vår förståelse av de mänskliga rättigheterna? Hur ska de mänskliga rättigheterna praktiseras för att stärka demokratin? Kan de stå emot de nya formerna av nationalism?

100 our solution inclusion logotyp svart

25. Kvinnor med funktionsnedsättning – omfattas de av en feministisk utrikespolitik?

Andreas Lönnqvist, Anna Morin, Felix König, Mia Modig, Soraya Post, Tiina Nummi-Södergren
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 11
MyRight

MyRight bjuder in till rapportlansering, filmpremiär och panelsamtal.
De mest marginaliserade grupperna nås inte av de globala framstegen, och bland dem finns kvinnor med funktionsnedsättning. Idag framhåller regeringen svensk jämställdhet globalt, men samtidigt osynliggörs framsteg som tagits för personer med funktionshinder i Sverige. Vad krävs av politiken på olika nivåer för att nå målen i Agenda 2030 och verkligen inkludera alla?

15. Barnkonventionens blir lag 2020: vad innebär det i praktiken

Cecilia Grefve, Karin Sjömilla Fagerholm, Lina Axelsson Kihlblom, Magnus Jägerskog, Monica Gustafsson-Wallin, Tomas Jonsland , Tove Kjellander
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 11
Bris

Barnkonventionen förväntas bli lag 2020. Frågan om hur den ska tillämpas i praktiken är högaktuell. Seminariet belyser vad det innebär för skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vilka rutiner kommer att ses över? Kommer barnens åsikter beaktas i större utsträckning i beslut som berör dem? Vad måste samhällets olika instanser göra nu?

100 ensam

54. Ensamkommande barn försvinner - Vems ansvar?

Amir Hashemi-Nik, Giovanni Rojas, Klas Hermansson, Mohammad Zia, Sofia Pehrsson, Åsa Göransson
Fredag 10:30 - 12:00 Rydbergsalen
Länsstyrelsen i Stockholms län

FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för att ensamkommande barn försvinner. Under MR-dagarna i Malmö 2016 lanserade länsstyrelserna en kartläggning om ensamkommande barn som försvinner i Sverige. Vad har hänt sedan kartläggningen lanserades? Från ord och kunskap i en kartläggning till konkreta arbetssätt för att skydda de mest utsatta barnen. Fokus i seminariet ligger på den nödvändiga förskjutningen från myndigheters bästa till barnets bästa

Sexuella och reproduktiva rättigheter under attack!

Katarina Bergehed, Maria Teresa Rivera
Fredag 11:00 - 12:00 Globala scenen
Amnesty International

I El Salvador är abort totalförbjudet och kvinnor riskerar att straffas vid blotta misstanken. Möt María Teresa Rivera som dömdes till 40 års fängelse efter ett missfall.  I mars 2017 fick hon asyl i Sverige.
 Obs! Dubbelseminarium 50 min. Seminariet tolkas från spanska

Från hårstrån, sugrör och stuprör till social hållbarhet i hängrännor

Amra Salihovic
Torsdag 16:30 - 17:00 Lilla scen
Gislaveds kommun

Alla har ett ansvar att arbeta för en socialt hållbar utveckling. Lyssna till hur Gislaveds kommun tar ett samlat grepp och bygger bort stuprör med tillit som grund.

100 open uri20170825 32668 atm0ph

04. Svenska kommuner mot rasism och diskriminering

Björn Kullander, Gro Hansen, Helena Rojas, Sara Pettersson
Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 10
Sveriges Kommuner och Landsting

Hur kan din kommun motverka och förebygga rasism och diskriminering? Ta del av konkreta insatser från några kommuner som deltar i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk mot rasism och diskriminering. Arbetet utgår från ett europeiskt tiopunktsprogram som bland annat omfattar områdena utbildning, bostadsmarknad, sysselsättning, kultur och fritid.
 
 

26. Barns rätt till andlighet

Fredrik Wenell, Gabriella Olofsson, Kattis Ahlström, Linde Lindkvist, Peter Kempe
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 12
Teologiska Högskolan Stockholm/Programmet Mänskliga Rättigheter och Demokrati, Studieförbundet Bilda

I FN:s barnkonvention talar man om barns rätt till andlighet. Men vad innebär det? När föräldrar tar ansvar för sina barns andliga utveckling kan sedvänjor och trosföreställningar ibland vålla konflikter i samhället. Att påtvinga barn en andlighet är lika rättighetskränkande som att beröva dem möjligheten till en sådan. Vad finns det för risker och i samband med barns andliga hälsa i familjen, skolan och i de offentliga miljöerna?

100 logo sekretariatet sv bla cmyk

Detta panelsamtal handlar om hur olika maktrelationer skapas, upprätthålls och fördjupas i skuggan av Sveriges vändning i asylpolitiken, från ”humanitär stormakt” till ett av de länder i Europa med mest restriktiv asylpolitik. Hur slår lagen mot redan utsatta grupper som HBTQ-personer, kvinnor och barn?  Och vad händer med den svenska lagstiftningen i förhållande till internationell rätt och konventionen om mänskliga rättigheter?
OBS: Seminariet kommer att arrangeras i Hammarskjöldsalen (inte Rydbergssalen). 

100 f rs ttblad korr2

Ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning

Madeleine Söderberg
Fredag 15:30 - 16:00 Lilla scen
Länsstyrelsen i Jönköpings län

På seminariet förmedlas berättelser från personer med egen erfarenhet av sex mot ersättning och förslag på hur du kan se och möta dessa unga.  

Varför ett interreligiöst råd? Samverkan med utmaningar och framgångar på lokal nivå

Agneta Blom, Lennart Bondeson
Fredag 16:00 - 16:30 Lilla scen
Örebro kommun

Interreligiösa rådet skapades efter turbulensen kring att nidbilder av profeten Muhammed publicerades av Nerikes Allehanda år 2007. Nu har det gått tio år. Vad har varit framgångar och vilka utmaningar står vi inför?
Under temat Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter samtalar Lennart Bondeson, kommunalråd, med kf-ordförande Agneta Blom från Örebro kommun kring dessa frågor. Det är ett seminarium om mänskliga rättigheter och religion.

23. Nya aktiva åtgärder i arbetslivet - hur kan de göra skillnad? (inledning)

Agneta Broberg, Björn Andersson, Carlos Diaz, Eva Nikell, Maria Johansson, Pim van Dorpel, Åsa THörne Adrianzon
Torsdag 15:00 - 16:00 Rydbergsalen
Diskrimineringsombudsmannen

4 nya diskrimineringsgrunder, ett processinriktat arbetssätt, utvidgad samverkan mellan fack och arbetsgivare, ändamålsenlig dokumentation – vad krävs egentligen av arbetsgivaren? Hur kan de nya bestämmelserna göra skillnad?
Ett diskuterande seminarium riktat främst till dem som ska omsätta de nya reglerna till verklighet på arbetsplatserna. Presentation, gruppdiskussioner och panelsamtal. OBS att seminariet fortsätter kl 16.30 i seminarium 33 efter en kortare paus.
Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen
Läs mer på www.do.se eller besök monter nr 45 i utställningshallen för mer information.

100 mr

Mänskliga rättigheter för en mer aktiv samhällsoreintering

Yevgeniya Averhed
Fredag 12:30 - 13:00 Stora scen
Folkuniversitetet Uppsala

2013 tog Folkuniversitetet i Uppsala fram spelet Mänskliga rättigheter i praktiken för att påskynda nyanländas etablering i det svenska samhället. Spelet går ut på en aktiv samhällsorientering där individen själv söker/letar upp information om sina mänskliga rättigheter hos olika samhällsaktörer såsom, polis, socialtjänst, kommun och arbetsförmedling. Spelet tillåter att man förstår sina egna rättigheter i en lokal kontext inom sådana väsentliga områden som utbildning, ekonomi, hälsa, bostad, familj och barnomsorg och juridik.
Folkuniversitetet arbetar med att integrera spelet i kommunalsamhällsorientering och SFI genom ett transnationellt projekt vid namn "Mänskliga rättigheter i praktiken".

100 annika ben david foto catarina axelsson 2

03. Religion,sekularisering, politik och mänskliga rättigheter

Annika Ben David, Elias Carlberg, Karin Wiborn, Lamia El Amri, Noa Hermele
Torsdag 11:00 - 12:00 Rydbergsalen
Svenska kyrkan, Sveriges interreligiösa råd och Mänskliga Rättighetsdagarna

Detta panelsamtal tar upp förståelsen av religion, sekularisering, politik och mänskliga rättigheter både som principer och i praktiken. Paneldeltagarna kommer att reflektera kring vad som är positivt och vad som är negativt, utan att för den skull komma med alltför förenkade svar.
Obs - programpunkten har bytt språk från engelska till svenska. 

29. Skolan + Barnkonventionen = Sant

Elin Rosén, Katharina Eisen, Linda Dyrberg-Ek, Margareta Janstad
Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 18
UNICEF Sverige

Rättighetsbaserad skola är en arbetsmodell för att omsätta barnkonventionen i praktiken. Modellen syftar till att stärka respekten, skyddet och främjandet av barns rättigheter i skolan för elever och personal. Arbetsmodellen är flexibel och kan anpassas efter skolans specifika arbetssätt.
Innehåll:
· En introduktion till hur din skola konkret kan starta upp
· Ta del av erfarenheter och lärdomar från skolor som arbetar enligt modellen
 

100 barnrattsbarometern logotyp

Vad behöver en verksamhet göra för att vara bra på barnrätt? Vilka krav ställer implementeringsprocessen? Med hjälp av barnrättsbarometerns implementeringsnycklar får du tips på vilka beslut som behöver fattas och hur verksamheten bör rustas. Genom en enkel självskattning får du reflektera över nästa steg i ert arbete. Under seminariet delar barnrättskonsulterna och medverkande kommuner med sig av tips och råd, framgångsfaktorer och fallgropar.
 
 

100  mg 1325

113. Avslutning med barnkören Nova

Edward Eklöf
Lördag 16:00 - 17:00 Hammarskjöldsalen
Barnkören Nova

I denna föreställning lyfter vi in tankar kring Mänskliga Rättigheter som barnen själva får redovisa. Dan Bornemark, som själv är med i programmet, har tillsammans med Gullan Bornemark, skrivit text och musik som många känner igen från albumet "Jorden Runt". Tillsammans med Huskvarna Musikklasser, Mullsjö Kulturskola och Bäckadalsgymnasiet sätter kören Nova upp en fartfylld föreställning med sång, dans och musik där vi blandar lekfullhet med allvar.

100 fuf logo

I många länder ökar kränkningar av mänskliga rättigheter (MR) och arbetet för att främja MR försvåras bl.a. genom begränsningar av civilsamhällets möjligheter att verka. Sverige hör till de länder som fortsatt ger hög prioritet åt MR i utrikespolitiken. Hur kan Sverige i diplomati och bistånd effektivt främja MR i denna motvind? Hur bör kombinationen dialog och insatser se ut? Och hur, och med vem, bör dialogen om MR föras i repressiva stater?