Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

100 jos

57. Religious actors – trouble makers or champions of human rights?

Dr. Paul Mmbando, Gloria Mafole, Josephine Sundqvist, Moses Monday John, Petter Jakobsson, Robert Odén
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 12
Kunskapsforum religion och utveckling (Diakonia, Svenska missionsrådet, Svenska kyrkan, PMU, Islamic Relief Sweden)

A seminar on possibilities and threats against religious actors in an era of shrinking democratic space. Religion and politics are more and more intertwined at the same time as the democratic space, in many countries, is shrinking. What is the relation between religious actors and the political power?
 

58. Hur efterlevs barnkonventionen för utsatta EU-medborgare?

Claes Ling-Vannerus, nationell samordnare utsatta EU-medborgare, Länsstyrelsen Stockholm, Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist, UNICEF Sverige, Ragnhild Ekelund, Socialresursförvaltningen, Göteborg stad
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 13
UNICEF Sverige

Barnkonventionen ska gälla alla barn som vistas i Sverige, men rättsläget för barn som är utsatta EU-medborgare är oklart. I brist på nationella riktlinjer är det kommunernas ansvar att avgöra den praktiska tillämpningen. Hur säkerställs att dessa barn får tillgång till sina rättigheter utan diskriminering? Vilket uppdrag har den nationella samordnaren och vilka goda exempel kan vi lära från? Vilken betydelse får barnkonventionen som svensk lag?
 
 

100 logga r ttighetsfokus

På ett verksamhetsnära och lättbegripligt sätt förklaras offentliga myndigheters ansvar för mänskliga rättigheter i det dagliga arbetet. Seminariet ger exempel på de mänskliga rättigheter som alla offentliga verksamheter har ansvar för, samt specifika rättigheter som rör utbildning, sociala frågor, kultur, fritid, stads- och regionutveckling, folkhälsa och hälso- och sjukvården m.m. MR-ansvaret kopplas dessutom till FN:s utvecklingsmål i Agenda 2030.
 

100 dema logga jpg

- Vad är innebär uppdraget för mig som tjänsteperson, politiker, styrelseledamot?
- Vad innebär mänskliga rättigheter för de människor vi är till för? Vad ställer det för krav på oss?
- Vi sätter det demokratiska ledarskapet i fokus
Seminariet är riktat till er i som har en ledarfunktion inom civilsamhället, kommun, landsting, myndighet men även för andra nyfikna Under seminariet får ni viktiga kompetenser för att lyckas med ett demokratiskt ledarskap. Som deltagare blir ni stärkta i ert förhållningssätt och får stöd i att realisera ert demokratiska ledarskap med ett rättighetsperspektiv i er verksamhet. Ni får också ”smaka på” några enkla interaktiva metoder att använda i vardagen.
 
 

100 framsidebild plattformen

Hur kan en kommun, ett landsting eller region bli bättre på att jobba rättighetsbaserat? Sedan våren 2017 finns en plattform för mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Den är tänkt att fungera som ett utvecklingsverktyg åt kommuner, landsting och regioner som vill bedriva ett mer systematiskt MR-arbete. Ta del av exempel på hur en kommun eller landsting kan göra för att skapa genomslag för mänskliga rättigheter.

62. Mänskliga rättigheter – var kommer de ifrån och vad innebär de?

Benton Wolgers, Leif Ericsson
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 17
Ordfronts MR-akademi

Grundkurs i mänskliga rättigheter. 
 
MR-akademin erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter för enskilda, organisationer och företag – kontakta info@ordfront.se för mer information eller förslag på utbildning till din organisation.

100 logo kort ikff bl

Feministiskt fredsarbete på internationell nivå

Fredag 10:30 - 11:00 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Feministiskt fredsarbete är centralt för att förebygga konflikter. IKFF berättar om sitt globala arbete på lokal, nationell och internationell nivå.

Mångfald och dialog – möten som bygger tillit

Marco Helles
Fredag 10:30 - 11:00 Lilla scen
Studieförbundet Bilda

MOD – Mångfald och Dialog – är ett pedagogiskt koncept som vill bidra till en samhällsutveckling där människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan mötas i dialog – och leva utan diskriminering och förtryck. MOD har utgångspunkten i deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Här presenteras konceptet, som under senaste året har förnyats och förändrats.

Patientens vårdbehov ska vara i fokus när vi organiserar hälso- och sjukvården. Det är grundläggande för jämställdheten i ett samhälle att kvinnor kan bestämma över sina kroppar, sin sexualitet och sin reproduktion. Vårdvägran vid abort är inte en rättighet för barnmorskor, vilket även Arbetsdomstolen befäst i sin dom i april i år. Domen kommer att överklagas till Europadomstolen för mänskliga rättigheter för att undersöka stöd finns i EKMR.

RealStars verkar för Fair Sex – i skolor och på nätet

Malin Roux Johansson, Sandra Davidsson
Fredag 11:00 - 11:30 Stora scen
RealStars

Genom satsningen Fair Sex online och Fair Sex skolor utbildas lärare och elever för att motverka skeva normer, övergrepp, gråzoner och uppnå ökad jämställdhet.
 

Sexuella och reproduktiva rättigheter under attack!

Katarina Bergehed, Maria Teresa Rivera
Fredag 11:00 - 12:00 Globala scenen
Amnesty International

I El Salvador är abort totalförbjudet och kvinnor riskerar att straffas vid blotta misstanken. Möt María Teresa Rivera som dömdes till 40 års fängelse efter ett missfall.  I mars 2017 fick hon asyl i Sverige.
 Obs! Dubbelseminarium 50 min. Seminariet tolkas från spanska

100 barbro westerholm

Ålderism och åldersdiskriminering-realitet i dagens Sverige

Barbro Westerholm, Miriam Limås-Kollberg
Fredag 11:00 - 11:30 Lilla scen
Fredrika Bremer Förbundet

Fredrika Bremer Förbundets BRA-pris för delas i år ut till Barbro Westerholm. Hör Barbro berätta om ålderism och åldersdiskriminering.

100 stellan g rde jpg

Diskriminerade har rätt till effektiv talerätt

Paul Lappalainen, Stellan Gärde
Fredag 11:30 - 12:00 Lilla scen
Talerättsfonden mot Diskriminering och DemokratiAkademin

Den som utsätts för diskriminering har svårt att få upprättelse idag. TALERÄTTSFONDEN har bildats för att kunna ge stöd till en snabbare utveckling av rättspraxis och genomslaget för diskrimineringslagstiftningen.
Arrangör: Talerättsfonden och DemokratiAkadmin

Är det krympande civilsamhället på väg till Sverige?

Ludvig Sandberg
Fredag 11:30 - 12:00 Stora scen
Forum idéburna organisationer med social inriktning

Utrymmet för civilsamhället krymper globalt just nu. Sverige är ett av få länder som fortfarande har ett öppet civilsamhälle. Men hur länge till?

100 lika r tt png f r mrdgr

LIKA RÄTT! Ställ krav på din kommun

Paul Lappalainen
Fredag 12:00 - 12:30 Stora scen
UNESCO-LUCS


Kommuner har makten att främja lika rätt, men viljan? För detta krävs konkreta krav från det civila samhället - på rollerna som arbetsgivare, serviceorgan och upphandlare.    

"Peers" - personer med egen erfarenhet som resurs

Mia Nordlund, Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa - Peer
Fredag 12:00 - 12:30 Lilla scen
Region Jönköpings län

"Peers" har erfarenhet av psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning och är utbildade i att bidra med sina upplevelser för att utveckla vård och omsorg.

”South Africa's corruption cruisader”: Thuli Madonsela

Thuli Madonsela
Fredag 12:00 - 12:30 Globala scenen
Swedish Forum for Human Rights

Thuli Madonsela is South Africa's former Public Protector. She has been listed in Time Magazine's list of 100 most influential people and been awarded with Transparency Internationals Integrety Award.

100 mr

Mänskliga rättigheter för en mer aktiv samhällsoreintering

Yevgeniya Averhed
Fredag 12:30 - 13:00 Stora scen
Folkuniversitetet Uppsala

2013 tog Folkuniversitetet i Uppsala fram spelet Mänskliga rättigheter i praktiken för att påskynda nyanländas etablering i det svenska samhället. Spelet går ut på en aktiv samhällsorientering där individen själv söker/letar upp information om sina mänskliga rättigheter hos olika samhällsaktörer såsom, polis, socialtjänst, kommun och arbetsförmedling. Spelet tillåter att man förstår sina egna rättigheter i en lokal kontext inom sådana väsentliga områden som utbildning, ekonomi, hälsa, bostad, familj och barnomsorg och juridik.
Folkuniversitetet arbetar med att integrera spelet i kommunalsamhällsorientering och SFI genom ett transnationellt projekt vid namn "Mänskliga rättigheter i praktiken".

100 lika sv logo 4f

Mänskliga rättigheter för var och en utan åtskillnad - Eller?

Maria Johansson, Mimount Tebibel, Peter Andersson
Fredag 12:30 - 13:00 Lilla scen
Lika Unika

Hur stabilt är politiken förankrad i MR? Är det självklart att var och en är berättigad till rättigheter och friheter utan åtskillnad? I regeringens MR-skrivelse sägs exempelvis att FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är något som sköts inom ett visst politikområde. Därför sägs det inte beröra det övergripande. Specialfall? Lite vid sidan om? Försvagas därmed stödet för rättigheterna? Det får inte hända, menar vi!

Yttrandefrihet och fristad

Ali AlIbrahim, Jörgen Lindvall
Fredag 12:30 - 13:00 Globala scenen
Kultur och utveckling Region Jönköpings län

Om förutsättningarna för journalister inom fristadsprogrammet. 
Ett samtal mellan Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län och Ali AlIbrahim, journalist,   dokumentärfilmare och Region Jönköpings läns fristadskonstnär.